PrindiAbi

07.01.2009 - Korraline istung1. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

2. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Määrata pensionär Oleg Patsuk hooldajaks Ljudmila Aleksandrova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2009

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

OÜ TALSEN HALDUS poolt alkohoolsete jookide jaemüük baaris aadressil 4.Roheline 8.
FIE TATJANA KOPÕLOVA poolt alkohoolsete jookide jaemüük kaupluses aadressil Rakvere 91.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

4. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

5. Narva linna osalusel asutatud sihtasutuste toetamise kord

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva linna osalusel asutatud sihtasutuste toetamise kord

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt: Otsust vastu mitte võtta.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

6. Projekteerimistingimuste määramine Malmi tn.1 hoone siseruumide rekonstrueerimiseks.....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Malmi tn.1 hoone siseruumide rekonstrueerimine
autoremonditöökoja, õmblustsehhi ja bürooruumide tarbeks

Tellija: Narva Tuletõrjeühing, registrikood 80015599

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

7. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn.1a territooriumi heakorrastamine....

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Mõisa tn.1a territooriumi heakorrastamine
ning lasteaia “Pingviin” fassaadide ja siseruumide rekonstrueerimine


Tellija: Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

8. Projekteerimistingimuste määramine Jugla Aiad 2 AÜ, Tule tn. 135

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Jugla Aiad 2 AÜ, Tule tn. 135 üksikelamu ja kõrvalhoonete ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

9. Projekteerimistingimuste määramine Tšaika AÜ, Kaste tn. 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tšaika AÜ, Kaste tn. 26 üksikelamu ja kõrvalhoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

10. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Puuvilla tn 21 katusealuse püstitamiseks;
2. Võidu pr 6a korterelamu rekonstrueerimiseks;
3. Puškini tn 8 kultuurimaja ”Rugodiv” ruumide rekonstrueerimiseks;
4. Energia tn 3 korterelamu rekonstrueerimiseks;
5. Kangelaste tn 10a korterelamu rekonstrueerimiseks;
6. Pähklimäe tn 7 korterelamu rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

11. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Gerassimovi tn 2 laste mängu- ja spordirajatise ehitamiseks;
2. Kangelaste pr 32 laste mängu- ja spordirajatise ehitamiseks;
3. Malmi tn 6 mitteeluruumi M2 tehnosüsteemide muutmiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

12. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
299*

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

13. Aadressi omistamine - Narva linn, Jõesuu tn 78

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

14. Ehitise kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve - ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Väljastada ehitatud Kalmistu tänavale kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

15. Ehitiste kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

1. Kreenholmi tn 39V rekonstrueeritud pangaruumidele;
2. Võidu prospekt 2 hoones rekonstrueeritud kolmanda korruse ruumidele;
3. Tiimani tn 20 püstitatud kaubandushoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

16. Joala tn. 21, 23A, 23B, 23C, 23D maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C ja Joala tn 23D maa-alade detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

17. Narva - Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva - Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu algatamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Narva - Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt planeerimise jähteülesandele ja esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaspetsialisti direktori ülesannetes Sergei Tõsjatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

18. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 11-11 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

19. Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 17-100 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

20. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 10-51 Narvas üürilepingu sõlmimine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

21. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 7-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

22. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 17-41 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

23. Munitsipaaleluruumi Haigla 4-4 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

24. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 8-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

25. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 16-25 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

26. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 20-81 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

27. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

28. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

29. Narva Linnavolikogu 14.02.2008.a määruse nr 9 „Narva jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva jäätmehoolduseeskirja muutmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2009

30. Munitsipaaleluruumi Võidu pr 15-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga ja esitada see otsuse vastuvõtmiseks Linnavolikogule .
2. Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021