PrindiAbi

13.05.2009 - Korraline istung1. Volikiri

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Volitus alaealise Jelizaveta Bakajeva elamisloa saamisega seotud toimingute teostamiseks.

Otsus/tulemused:
12.05.2009 töökorras protokolliliselt

Anda volitus pr Elena Tsybina`le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Jelizaveta Bakajeva elamisloa saamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.05.2009

2. Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a määruse nr 140 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Narva Linnavalitsuse 08.02.2006.a määruse nr 140 „Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 490.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

3. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Narva Muusikakooli puhvetiruumi tasuta kasutusse andmine OÜ-le Stockwhite, reg.nr. 11199571, toitlustamiskoha korraldamiseks Narva Muusikakooli õpilaste jaoks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

4. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kutuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

5. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 493-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 494-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 5-36 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 495-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 25-31 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 496-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

9. Munitsipaaleluruumi Vahtra 6-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 497-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

10. Munitsipaaleluruumi aadressil 26 juuli 7-63 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 498-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Energia 1-3 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 499-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

12. Hoolduse seadmine (O.Z.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 500-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

13. Hoolduse seadmine (J. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 501-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

14. Hoolduse seadmine (S.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Hoolduse lõpetamine ja seadmine (M.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 503-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

16. Hoolduse lõpetamine ja seadmine (K. A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 504-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

17. Peretoetuste maksmise jätkamine (N. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 505-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

18. Peretoetuste maksmise jätkamine (A. F. ja J. F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

19. Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 16 «Narva linna heakorra eeskiri» muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

20. Narva LV 19.06.08 otsuse nr 224 „Nõusoleku andmine „5-krooni vaate” vaateplatsi rajamiseks" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

21. Nõusoleku andmine Narvas Vaksali 22 asuva raudteejaama hoone ruumide tasuta kasutusse võtmiseks

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

22. Narva Linnavalitsuse 22.10.08 korralduse nr 1364-k „Ostja kinnitamine (kinnistu Võidu 17C) muutmine”

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 507-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

23. Soodustuste määramine tänavate sulgemise maksule(AS N&V)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1.Täiendada punkti 3.
2.Võtta vastu korraldus nr 508-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

24. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Sepa 10, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 509-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

25. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Daumani 20, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

26. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 12-25 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 511-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2010

27. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Kultuurimaja „Rugodiv”bila

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

28. Avaliku ürituse „Rallisprindi VI etapp Narva Kevad 2009 ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 513-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

29. Avaliku ürituse „Narva Päevad 2009” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Täpsustada eelnõus märgitud kuupäevi.
2. Võtta vastu korraldus nr 514-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

30. Avaliku ürituse „Jaaniöö 2009” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

31. Avaliku ürituse „Skuuter show ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

32. Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määruse nr 42/38 ja 09.02.2006 määruse nr.6 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määruse nr 42/38 “ Projekteerimistingimuste määramise õiguse delegeerimine Narva Linnavalitsusele ” ja Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määruse nr.6 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus“ kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

33. Hariduse tn 22a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastu võtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

34. Jõesuu tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastu võtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

35. Jõesuu tänav lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastu võtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

36. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna mnt 55, 55d, 55e, 55f, 55g ja 57, 57a ning..."

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna mnt 55, 55d,55e, 55f, 55g ja 57,57a ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine"

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

37. Narva Gate OÜ omandis oleva kinnistu Kreenholmi Haruraudtee koormamine reaalservituudiga

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

38. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Linda tn 20 värvitsehh ning välisgaasitrass

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 518-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

39. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Oktoober AÜ Põhja tn 159 asuvale aiamajale;
2. Baltika AÜ Palavuse tn 20 asuvale aiamajale ja saunale;
3. Rakvere 23 asuvale eramule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

40. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja - hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vahtra tn 2 territooriumil asuvale kioskile kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

41. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aleksander Puškini tn 51 territooriumil asuvale kioskile kasutusluba

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

42. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Aleksander Puškini tn 59 autoremonditöökoja tehnosüsteemide muutmisel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

43. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Svetofor AÜ, Pikk tn 9 aiamaja rekonstrueerimiseks;
2. 6. Paemurru tn 14 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
3. Rakvere tn 57 majandushoone püstitamiseks;
4. Svetofor AÜ, Pikk tn 1 aiamaja rekonstrueerimiseks;
5. Baltika AÜ, Palavuse tn 11 aiamaja püstitamiseks;
6. Kreenholmi tn 39h lillekioski veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Tiimani tn 19 toidukaupluse rekonstrueerimiseks;
8. Kalda tn 9 skvääri ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

44. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 2. Jõe tn 12 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. 2. Jõe tn 37 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Palli tn 4 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. 3. Paemurru tn 16 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. 3. Paemurru tn 20 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Proletariaadi tn 52 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Rubini Aed AÜ, Õhtu tn 1 piire püstitamiseks;
8. Svetofor AÜ, Pikk tn 9 piire ja sauna püstitamiseks;
9. Rakvere tn 57 piire püstitamiseks;
10. 6. Paemurru tn 14 piire püstitamiseks;
11. Svetofor AÜ, Pikk tn 1 piire püstitamiseks;
12. Parve tn 4 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
13. Oru tn 44 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
14. Oru tn 42 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
15. Mihhail Gorbatši tn 4 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
16. Kalda tn 9 välisvalgustuse ehitamiseks;
17. Rakvere tn 23 piirde püstitamiseks;
18. Tapamaja tn 1, Tapamaja tn 1a, Aleksander Puškini tn 54 piirde püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

45. Projekteerimistingimuste määramine Pähklimäe tn 6 – M1 mitteeluruumi rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pähklimäe tn 6 – M1 mitteeluruumi rekonstrueerimine autovaruosade kaupluse tarbeks

Taotleja: OÜ PACECAR, registrikood 10972359

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

46. Narva Linnavalitsuse 02.04.2008 korralduse nr 429-k punkti 1 alapunkti 1.2 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Korralduse muutmine on seotud Maakatastri nõudmisega viia sihtotstarve vastavusse uue Vabariigi Valitsuse määrusega "Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused"

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

47. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress:Narva linn Kreenholmi tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Kreenholmi tänav lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

49. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Puškini tänav lõik 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

50. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress:Narva linn Puškini tänav lõik 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

51. Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Parve tn 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Parve tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

52. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine 26.Juuli tn 23a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 26.Juuli tn 23a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

53. Maa ostueesõigusega erastamine Oktoober AÜ, Põhja tn 115

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Oktoober AÜ, Põhja tn 115

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Oktoober AÜ, Lõuna tn 105

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil ja maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine Narva linnas
Oktoober AÜ, Lõuna tn 105

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 24

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 24

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

56. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jugla -1 AÜ, Sibula tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jugla -1 AÜ, Sibula tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

57. Narva linna tänavate nimede ja majanumbrite stilistika ning tehniline lahendus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida § 7 lõige 5 ning § 8.
2. Võtta vastu määrus nr 537.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

58. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara mahakandmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009

59. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2009