PrindiAbi

10.06.2009 - Korraline istung1. AS Transservis-N 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
Külalised: Vladimir Mižui, AS-i Transservis-N juhatuse liige

AS Transservis-N 2008.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

2. AS Narva Bussiveod 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
Külalised: Andrus Tamm, AS-i Narva Bussiveod juhatuse liige

AS Narva Bussiveod 2008.aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

3. AS Narva Elamuvaldus 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
Külalised: Andrei Savin, AS-i Narva Elamuvaldus juhatuse liige

AS Narva Elamuvaldus 2008.aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

4. Sihtasutuse Narva Haigla põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
Külalised: Olev Silland, SA Narva Haigla juhatuse liige

Sihtasutuse Narva Haigla põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori asetäitjat pr Anne Veevot nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2009

5. SA Ida - Virumaa Tööstusalade Arendus asutamisel osalemine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
Külalised: Vadim Orlov, MKM-i poolt loodud töögrupi liige

SA Ida - Virumaa Tööstusalade Arendus asutamisel osalemine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori asetäitjat pr Anne Veevot nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

6. Projekti “Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine“ omafinants. kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Projekti “Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine“ omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori asetäitjat pr Anne Veevot nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

7. Narva Linnavolikogu 14.05.2009.a. otsuse nr. 70 osaline muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Anne Veevo, direktori asetäitja

Narva Linnavolikogu 14.05.2009.a. otsuse nr. 70 ``Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine`` osaline muutmine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti struktuuri ja koosseisu muutmine ning selle kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori asetäitjat pr Anne Veevot nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

8. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

10. Narva linna 2008.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit pr. Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

11. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 51 712 tuh krooni
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusamet
103 280 tuh krooni
Narva Linnakantselei 63 720 tuh krooni

Otsus/tulemused:
1. Mitte eraldada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametile 103 280 kr Kadastiku tn projekteerimiseks.
2.Täiendada punkti 1. ning punkti 3.1- sõnadega "ja 41 080 krooni Narva võistkonna osalemiseks Linna-ja alevite suvemängudel"
2.Võtta vastu korraldus nr 624-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2009

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
+-912 100 tuh krooni

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

13. 2009.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

2009.a. maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 626-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

14. Hoolduse seadmine (S. M.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist Tatjana Patsanovskaja ameti direktori ülesannetesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Informatsioon 27. mai 2009 korraldusega nr. 571-k alusel moodustatud ajutise komisjoni otsuste kohta

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
10.06.2009 protokolliliselt

Võtta teadmiseks informatsioon Narva Linnavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr. 571-k vähekindlustatud peredest 2009.aastal suvepuhkuse korraldamisega seotud küsimuste otsustamiseks moodustatud ajutise komisjoni 03.06.09 otsuste kohta.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

16. Narva Linnavalitsuse 26.04.2005.a korralduse nr 375-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Narva Linnavalitsuse 26.04.2005.a korralduse nr 375-k „Spordikeskuse (Rakvere 22d) kasutamise graafiku kinnitamine ning Spordikeskuse linna aja jaotamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

17. Konkursi läbiviimise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse juhataja ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 629.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

18. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 24-19 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

19. Munitsipaaleluruumi aadressil Kooli põik 3-7 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

20. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla 7-43 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

21. Munitsipaaleluruumi aadressil Kalda 6-22 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

22. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-108 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

23. Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu sihtotstarbe muutmise ning võõrandamise loa taotlemine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

24. Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Korrigeerida §3 lg 4 punkti 5; lg 6 punkti 2 ning §5 lg 2 punkti 3 sõnastust.
2. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2009

25. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

26. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

27. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuse komisjoni koosseisu täiendamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Nimetada Narva Linnavalitsuse liiklusohutuse komisjoni liikmeks Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti kohusetäitja Peeter Tambu.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

28. Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2009” tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

29. Avaliku ürituse „Norra laste puhkpilliorkestri jalutuskäik” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linna Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Rahuldada MTÜ Virumaa Heategevuskeskus loa taotlus avaliku ürituse „Norra laste puhkpilliorkestri jalutuskäik” läbiviimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

30. Avaliku ürituse „Tsirkus Marsel” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Rahuldada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna taotlus avaliku ürituse „Tsirkus Marsel” läbiviimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

31. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kreenholmi tn 14b kinnistu jagamine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 109

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 109

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 105

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 105

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Oktoober AÜ, Põhja tn 178

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Oktoober AÜ, Põhja tn 178

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Saialille tn 30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Saialille tn 30

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 55

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 55

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 15

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 28

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 28

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Düün AÜ, Ringi tn 8

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Düün AÜ, Ringi tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 234

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Laeva tn 234

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Železnodorožnik AÜ, Rööpa tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Železnodorožnik AÜ, Rööpa tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Toivo tn 11

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Toivo tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Piiri tn 170

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Piiri tn 170

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 27

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 27

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

45. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jugla -1 AÜ, Kurgi tn 55

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jugla -1 AÜ, Kurgi tn 55 ja Kurgi tn 55a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

46. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Radost AÜ, Rõõmu tn 11

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

47. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Radost AÜ, Rõõmu tn 35

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil ja Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 35

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Karjamaa tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

49. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Kadastiku tänav lõik 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

50. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastiüksuse aadress: Narva linn Kadastiku tänav lõik 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

51. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Kadastiku tänav lõik 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

52. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Kadastiku tänav lõik 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

53. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Kadastiku tänav lõik 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

54. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Kadastiku tänav lõik 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

55. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Tiigi tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

56. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Tiigi tänav lõik 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

57. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress Narva linn Suur-Aguli tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

58. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oktoober AÜ, Lõuna tn 41

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Oktoober AÜ, Lõuna tn 41 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

59. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oktoober AÜ, Põhja tn. 124

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Oktoober AÜ, Põhja tn. 124 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

60. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rjabinka AÜ, Vaigu tn. 821

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Rjabinka AÜ, Vaigu tn. 821 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

61. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Landõš AÜ, Osja tn.49

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Landõš AÜ, Osja tn.49 üksikelamu ja abihoonete püstitamine ning piirde rajamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

62. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Maasika tn. 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Višnja AÜ, Maasika tn. 12 kahekorruselise aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

63. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Mustika tn. 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Višnja AÜ, Mustika tn. 16 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning abihoone püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

64. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Võsa tn. 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Višnja AÜ, Võsa tn. 8 aiamaja ja abihoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

65. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Solnetšnoe AÜ, Aasta tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Solnetšnoe AÜ, Aasta tn 15 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

66. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Solnetšnoe AÜ, Ilma tn. 49

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Solnetšnoe AÜ, Ilma tn. 49 üksikelamu ja sauna rekonstrueerimine ning laiendamine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

67. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Baltika AÜ, Nõo tn. 222

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Baltika AÜ, Nõo tn. 222 üksikelamu püstitamine ning piirde rajamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

68. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Energeetik-3 AÜ, Katlamaja tn 28A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Energeetik-3 AÜ, Katlamaja tn 28A aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

69. Projekteerimistingimuste märamine Narva linn, Ptšela AÜ, Kärje tn.52

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Ptšela AÜ, Kärje tn.52 üksikelamu ja abihoonete püstitamine ning piirde rajamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

70. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn. 39

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn. 39 aiamaja ja abihoone rekonstrueerimine ning laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

71. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Metsaonnid AÜ, Mesika tn. 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Metsaonnid AÜ, Mesika tn. 17 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

72. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Pikse tn. 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Pikse tn. 17 üksikelamu ja abihoonete rekonstrueerimine ning laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

73. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Baltika AÜ, Oja tn. 88

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Baltika AÜ, Oja tn. 88 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning abihoone püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

74. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Suur Primorskoe AÜ, Ankru tn. 92

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Suur Primorskoe AÜ, Ankru tn. 92 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning abihoonete ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

75. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Lepa tn. 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Lepa tn. 6 üksikelamu ja abihoone rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

76. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Weizenbergi tn. 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Weizenbergi tn. 3 üksikelamu ja sauna rekonstrueerimine ning laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

77. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Tallinna mnt 64 gaasiballoonide müügiks ajutise paviljoni püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 686-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

78. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Malmi tn 6 mitteeluruumi M-2 rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 687-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

79. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Tallinna mnt 19c kinnistul taaraautomaadi paviljoni püstitamiseks;
2. 4 Roheline tn 8 kinnistul taaraautomaadi paviljoni püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

80. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 4 Roheline tn 9 üksikelamu lammutamiseks;
2. 26 Juuli tn 26 korterelamu fassaadi rekonstrueerimiseks
3. Energeetik 3 AÜ Katlamaja tn 11 aiamaja rekonstrueerimiseks,
4. Oktoober AÜ Lõuna tn 52 aiamaja rekonstrueerimiseks;
5. Kanepi tn 21 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
6. Suur-Aguli tn 7a büroohoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
7. Suur Primorskoje AÜ Albatrossi 222 üksikelamu püstitamiseks;
8. Savi tn 1 üksikelamu rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

81. Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Ehitusluba Paju tn 12 üksikelamu püstitamiseks;
2.Kirjalik nõusolek Paju tn 12 piirde ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

82. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Puuvilla tn 14 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. 1 Jõe tn 30 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Jõesuu tn 54a veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Savi tn 3 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Kase tn 7 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. 5 Paemurru tn 19 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. 4 Roheline tn 20 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
8. Jõesuu tn 21 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. A. Juhhanovi tn 8 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. 3 Paemurru tn 15 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
11. Oru tn 24 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
12. Lepa tn 1 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
13. Mängu tn 4 veetorustiku ehitamiseks;
14. 2 Jõe 10 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
15. 2 Jõesuu tn 29 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
16. Lepa tn 4 veetorustiku ehitamiseks;
17. Kanepi tn 21 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
18. Energeetik 3 AÜ Katlamaja tn 11 abihoone püstitamiseks;
19. Oktoober AÜ Lõuna tn 52 sauna püstitamiseks;
20. Višnja AÜ Sinika tn 3 majandushoone ja garaaži püstitamiseks;
21. Gamma AÜ Papli tn 91 aiamaja ja varikatuse püstitamiseks;
22. Kanepi tn 21 abihoone rekonstrueerimiseks;
23. Suur Primorskoje AÜ Albatrossi tn 222 majandushoone, piirde, elektrivarustuse ja
kanalisatsiooni ehitamiseks;
24. Jõe põik 8 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
25. Paadi tn 10 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
26. Pribrežnoi AÜ Vitamiini tn 18 sauna ja piirde ehitamiseks;
27. Savi tn 1 veetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja piirde ehitamiseks;
28. Proletariaadi tn 2a veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
29. 6 Paemurru tn 17 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
30 6 Paemurru tn 14 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
31. Pilve tn 9 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
32. Oru tn 46 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

83. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Tallinna mnt 64 piirde ja elektriõhuliini ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

84. Kasutusluba väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Pähklimäe tn 6 korterelamu

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

85. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Aleksander Puškini tn 3 rekonstrueeritud korterelamu- büroohoone ning ehitatud parklale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

86. Narva Linnavalitsuse 29.04.2009.a korralduse nr 481-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lähtudes 02.06.2009.a Maa-Ameti Ida- Viru katastribüroo otsusest koostatud eelnõu, mis käsitleb Narva Linnavalitsuse 29.04.2008.a korralduse nr 481-k-k punkti 3 alapunktide 3.1.2. ja 3.1.3. muutmist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

87. Narva Linnavalitsuse 16.05.2001.a korralduse nr 922-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 16.05.2001.a
korralduse nr 922-k ”Katastriüksuse piiride
kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas Elektrijaama tee 95 osaühing
MAINETOR PROJECT”
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009

88. Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord

Esitaja: Pjotr Näkk
Ettekandjad: Pjotr NäkkOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja korra kehtestamise kohta, vastavalt esitatud määruse eelnõule
2. Volitada abilinnapead hr Aleksander Ljdvigut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2009

89. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: P.Näkk
Ettekandjad: P.NäkkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2009