PrindiAbi

01.07.2009 - Korraline istung



1. Volituse väljastamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür



Otsus/tulemused:
Töökorras 11.06.2009 protokolliline otsus.
Vastavalt avaldusele anda volitus Yury Mishinile, alaealise Andrei Janelise vanaisale, teostamaks vajalikke toiminguid alaealise passi vahetamiseks.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

2. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: GEODEESIA JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
11.06.2009 töökorras vastu võetud korraldus nr 698-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

3. Ancis Daumani tn 2 ja 6 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Töökorras 12.06.2009 vastu võetud protokolliline otsus
1. Nõustuda Ancis Daumani tn 2 ja 6 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2009

4. Kerese tn maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Peeter Tambu

Kerese tn maa-ala (Kreenholmi rist kuni Rahu tn viadukt) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.06.2009 vastu võetud protokolliline otsus
1. Nõustuda Kerese tn maa-ala (Kreenholmi rist kuni Rahu tn viadukt) detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2009

5. Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Töökorras 12.06.2009 vastu võetud protokolliline otsus
1. Nõustuda Kangelaste pr 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamisega
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2009

6. Narva - Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Töökorras 12.06.2009 vastu võetud protokolliline otsus
1. Nõustuda Narva - Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2009

7. Narva linnale kinnistute omandamine Narvas aadressidel Linda 6, 26, 30, Suur-Aguli 13

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Töökorras 12.06.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2009

8. Projekti "Carl Linne Ürdiaia loomine Narva linnusesse" elluviimiseks volituse andmine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode



Otsus/tulemused:
Töökorras 17.06.2009 võtta vastu korraldus nr 699-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.06.2009

9. Hüvitise maksmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Linnasekretär Ants Liimets

Töökorras vastu võetud korraldus nr 700-k.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud korraldus nr 701-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

11. Tallinna mnt 41 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Töökorras 26.06.2009 vastu võetud protokolliline otsus:

1. Nõustuda Tallinna mnt 41 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamisega
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.06.2009

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Kooli põik 2a - 3 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Palume vaadata läbi eelnõu töökorras.

Otsus/tulemused:
26.06.2009 töökorras vastu võetud korraldus nr 702-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

13. Sotsiaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova

Palume vaadata läbi eelnõu töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.06.2009 vastu võetud korraldus nr 703-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

14. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
+-982 660
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond +-48514
Narva Linna Sotsiaalabiamet +- 1021700

Otsus/tulemused:
1. Täiendada punkti 3.1 vastavalt Linnavara-ja Majandusameti taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 704-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

15. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 87 860 krooni
Narva Linnavara-ja majandusamet 66 000 krooni
Mitte rahuldada Narva Linna Sotsiaalabiameti taotlust 20 000 krooni

Otsus/tulemused:
1. Täiendada punkti 1 ja punkti 3.1.
2. Rahuldada Narva linna Sotsiaalabiameti taotlus ning eraldada MTÜ-le Narva Avatud Noortekeskus RLK 20 000 krooni spets. autobussi remondiks
3. Võtta vastu korraldus nr 705-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

16. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontroll

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
1. Võtta esitatud info teadmiseks
2. Võtta vastu korraldus nr 706-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

17. Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 20-49 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

18. Munitsipaaleluruumi Suur tänav 19-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

19. Munitsipaaleluruumi 26. Juuli tänav 7-32 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

20. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-29 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

21. Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun



Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 711.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

22. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Humanitaargümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

23. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Narva Koorikooli ruumide tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Eesti Vehklemise Paraolümpiaadi Föderatsioon, registrikood 80258971, puuetega lastele vehklemistreeningute korraldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

24. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Narva Laste Loomemaja spordisaali tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Spordiklubi Tais, registrikood 80105322, aeroobikatreeningute korraldamiseks suveperioodil.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

25. Volitamine (J. K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

26. Volitamine (I. H.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

27. Volitamine (D. O.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

28. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine vanemale... (A. P.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

29. Nõusoleku andmine sõiduauto müümiseks (D. Z.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana Patsanovskaja



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

30. Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 18 «Narva linna avaliku korra eeskiri» muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Linnavara-ja Majandusametil esitada antud määrus terviktekstina.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt määruse eelnõule.
3. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

31. Narva Linnavolikogu 29.01.2009 otsuse nr 16 kehtetuks tunnistamine (Puškini 25a võõrandamine)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

32. Tasuta kasutamise lepingu kehtivusaja pikendamine (Narkomaanide ja alhohoolikute rehab.keskus)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist tasuta kasutamise lepingu kehtivusaja pikendamiseks mittetulundusühingule SIND EI JÄETA ÜKSI vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

33. Maanteeameti restruktureerimisega seonduvate määruste muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

34. Pakendiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt määruse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

35. Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 576 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse 03.05.2006.a. määruse nr 576
„Narva linna nimel väärteomenetluses osalevate
ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine”
muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 720.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

36. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (AS Narva Vesi)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
1.Täiendada punkti 1 põhjendustega soodustuse määramise kohta.
2. Võtta vastu korraldus nr 721-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

37. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (KÜ A.Puškini tn 19)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
1.Täiendada punkti 1 põhjendustega soodustuse määramise kohta.
2.Võtta vastu korraldus nr 722-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

38. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (AS Narva Soojusvõrk)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
1.Täiendada punkti 1 põhjendustega soodustuse määramise kohta.
2.Võtta vastu korraldus nr 723-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

39. Narvas Tallinna mnt 73 asuva asfaltkattega platsi üüritasu kehtestamine (Mittetulundusühing FLORETT)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

40. Narvas Peetri plats 1 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ Itallex Kaubandus)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

41. Tasuta kasutamise lepingu kehtivusaja pikendamine (MTÜ NARVA HEATEGEVUSE KULTUURISELTS)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

42. Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuva
ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Rahvuslike,
valgustuslike ja kultuursete organisatsioonide keskus)

Otsus/tulemused:
1. Parandada andmed punktis 3.2
2. Võtta vastu korraldus nr 727-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

43. Narvas Energia tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Invaliidide Ühing EENA

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

44. Narvas Linda 4 hoones asuva ruumi kasutusse andmine (MTÜ Poola Klubi Polonez)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

45. Volituse andmine SA-le Narva Linnaelamu

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

46. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva KM Rugodiv bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

47. Avaliku ürituse „Narva Bike 2009” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

48. Hariduse tänav lõik 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

49. Kreenholmi tänav lõik 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

50. Kreenholmi tänav lõik 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

51. Lavretsovi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

52. Vabaduse tänav lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

53. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Svetofor AÜ, Pikk tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Svetofor AÜ, Pikk tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Lehise tn 63

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Lehise tn 63

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

56. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Višnja AÜ, Mustika tn 15

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Višnja AÜ, Mustika tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

57. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Majaka tn 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Majaka tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

58. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Oktoober AÜ, Lõuna tn 66

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

59. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

60. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 29

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

61. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Ivuška AÜ, Tiina tn 58

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Ivuška AÜ, Tiina tn 58

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

62. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Svetofor AÜ, Pikk tn 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Svetofor AÜ, Pikk tn 8 aiamaja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

63. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Družbaplus AÜ, Kullerkupu tn. 105

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Družbaplus AÜ, Kullerkupu tn. 105 aiamaja ja abihoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

64. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jubileinõi Aiad AÜ, Pinna tn. 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Jubileinõi Aiad AÜ, Pinna tn. 6 aiamaja ja abihoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

65. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Sõstra tn. 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Višnja AÜ, Sõstra tn. 21 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

66. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Muraka tn. 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Višnja AÜ, Muraka tn. 12 aiamaja ja kuuri rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

67. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Puraviku tn. 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Narva linn, Višnja AÜ, Puraviku tn. 7 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

68. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tervis Pluss AÜ, Sõnajala tn. 102

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Tervis Pluss AÜ, Sõnajala tn. 102 aiamaja ja abihoone püstitamine ning rajatiste ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

69. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oktoober AÜ, Põhja tn 134

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Oktoober AÜ, Põhja tn 134 aiamaja ja garaaži rekonstrueerimine ning laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

70. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oktoober AÜ, Lõuna tn 61

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Oktoober AÜ, Lõuna tn 61 aiamaja ja majandushoone rekonstrueerimine ning laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

71. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oru tn. 38

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Oru tn. 38 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

72. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tšaika AÜ, Roheluse tn 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Tšaika AÜ, Roheluse tn 9 aiamaja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

73. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Rubini Aed AÜ, Öö tn. 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Rubini Aed AÜ, Öö tn. 13 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

74. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Solnetšnoe AÜ, Nädala tn 74

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Solnetšnoe AÜ, Nädala tn 74 aiamaja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

75. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 6. Paemurru tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, 6. Paemurru tn 11 üksikelamu laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 755-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

76. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Ivuška AÜ

Esitaja: Ehitusjärelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu „Ivuška“ territooriumi elektrivarustuse projekteerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

77. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Ida tn. 49

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Suur Primorskoje AÜ, Ida tn. 49 aiamaja ja abihoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

78. Projekteerimistingimuste määramine Peetri plats 1 hoone 1. korruse siseruumide rekonstrueerimiseks..

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Peetri plats 1 hoone 1. korruse siseruumide rekonstrueerimine toitlustusettevõtte ja valuutavahetuse punkti tarbeks

Tellija: AS „Nakro”, registrikood 10013788

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

79. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn 1 territooriumi teede projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: SA Narva Haigla, registrikood 90003217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

80. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn 9 territooriumi teede projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: SA Narva Haigla, registrikood 90003217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

81. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi 50 territooriumile uue sissesõidutee projekteerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 50 territooriumile uue sissesõidutee projekteerimine kehtestatud detailplaneeringu alusel

Tellija: Kinnisvaravalduse AS, registrikood 10434202

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 761-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

82. Projekteerimistingimuste määramine Partisani 2 territooriumil asuva endise katlamaja lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 762-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

83. Projekteerimistingimuste määramine Narva 6.Kooli töökodade rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 763-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

84. Projekteerimistingimuste määramine 26.Juuli tn 27 – 5, 6 korterite ümberplaneerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

26.Juuli tn 27 – 5, 6 korterite ümberplaneerimine koos nende ühendamisega

Tellijad: proua Natalja Rabotinskaja ning härra Vladimir Rabotinski

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 764-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

85. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn 8b hoone rekonstrueerimiseks autode töökoja tarbeks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: OÜ PRANKO, registrikood 10182901

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 765-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

86. Projekteerimistingimuste määramine Aleksander Puškini 52 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aleksander Puškini tn 52 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autovaruosade kaupluse ja mehaanikatöökoja tarbeks

Tellija: härra Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 766-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

87. Projekteerimistingimuste määramine Võidu pr 17a hoone rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Võidu pr 17a hoone rekonstrueerimine toitlustusettevõtte ja konverentsisaali tarbeks

Tellija: OÜ WOODLAND, registrikood 10517224

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 767-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

88. Projekteerimistingimuste määramine Raudtee tn 21 territooriumile garaažiboksi püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Raudtee tn 21 territooriumile garaažiboksi püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: Hooneühistu ESIMENE LOKOMOTIIV, registrikood 80033798

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 768-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

89. Projekteerimistingimuste määramine Malmi tn 4 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: KORTERIÜHISTU MALMI-KESKUS, registrikood 80189939

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 769-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

90. Projekteerimistingimuste määramine (Paul Kerese tänav ja Paul Kerese väljak)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Paul Kerese tänava ja Paul Kerese väljaku osaline rekonstrueerimine ringristmiku liikluskorralduse muutmise tarbeks

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 770-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

91. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 106 asuvale aiamajale;
2.Linda tn 1 korterelamule pärast mitteeluruumi M6 rekonstrueerimist;
3.Haigla tn 4 püstitatud drenaažitorustikule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 771-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

92. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve - ja hoonete osakond

Väljastada Narva linnas aadressidel:
Rahu tn. 14, I4a, 16, I6b, I6c, I6d, I6e, 16k, 18, I8b, 20, 22, 22a, 26, 28, 28a, 30, 32,34, 34b
Kangelaste pr 24,24b,30,34,36,40,42,44
Pähklimäe tn 2,4,6,6a,7,9,11
Tallinna mnt 59,61,63,63a,65
sidekaablile kasutusluba tähtaega kuni 01.06.2014 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 772-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

93. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn 11 aiamaja püstitamiseks;
2. Võidu tn 2a alajaamast kuni Mõisa tn 1b maakaabelliini ehitamiseks;
3. Palli tn 2 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
4. Tallinna mnt 11 korterelamu rekonstrueerimiseks;
5. Võidu pr 13 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
6. Kangelaste pr 11 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
7. Albert-August Tiimanni tn 7 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
8. Mõisa tn 1a juurdepääsutee ehitamiseks;
9. Tiigi tn 2g juurviljahoidla laiendamiseks;
10. Kalda tn 9 õppehoone fassaadide rekonstrueerimiseks ja siseruumide osaliseks ümberplaneerimiseks;
11. Mängu tn 20 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
12. Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 102 aiamaja püstitamiseks;
13. Jõesuu tn 30 garaaži püstitamiseks;
14. Kose tn 6 kuni Joala tn 23 gaasitorustiku ehitamiseks;
15. Suur Primorskoje AÜ, Hele tn 82 aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 773-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

94. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kase tn 11 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. Taime tn 4 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
3. Metsa tn 5 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Mängu tn 20 piire püstitamiseks;
5. Vaikne põik 5 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
6. Vaikne põik 1 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
7. Oru tn 41 veetorustiku ehitamiseks;
8. Männi tn 13 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
9. Lepa tn 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
10. 2 Paemurru tn 21 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
11. Mängu tn 2 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
12. Jõesuu tn 44 veetorustiku ehitamiseks;
13. Savi tn 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
14. Gorbatši tn 3 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
15. 3 Paemurru tn 3 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
16. 3 Paemurru tn 14a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
17. Jõesuu tn 17 veetorustiku, sademeveekanalisatsiooni ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
18. A. Weizenbergi tn 3 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
19. Rakvere tn 12a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
20. Luha tn 5 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
21. Pikse põik 9 veetorustiku, sademeveekanalisatsiooni ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
22. Taime tn 5 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
23. Päikese tn 19 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
24. Taime tn 6a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
25. Paadi tn 4 veetorustiku, sademeveekanalisatsiooni ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
26. Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn 11 piire püstitamiseks;
27. Suur Primorskoje AÜ, Hele tn 82 piire ja kõrvalhoone püstitamiseks;
28. Višnja AÜ, Muraka tn 1 piire ja majandusehitise püstitamiseks;
29. Jõesuu tn 30 piire püstitamiseks;
30. Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 102 kõrvalhoone püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 774-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

95. Narva Linnavalitsuse 10.06.2009 korralduse „Ehituslubade väljastamine” nr 689-k punkti 3.2 muutmine

Esitaja: Ehitusjärelvalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 775-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

96. Narva Linnavalitsuse 18.03.2009 korralduse nr 324-k punkti 1 ja 3.1 muutmine. Kasutusloa väljastam

Esitaja: Ehitusjärelvalve - ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Muuta Narva Linnavalitsuse 18.03.2009 korralduse nr 324-k „Ehitusloa väljastamine“ punkt 1 ja 3.1 asendades sõna Linda tn 2 sõnadega Linda tn 4.
Väljastada aadressil Linda tn 4, Narva gaasitorustikule kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 776-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

97. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnakantselei taotlus tunnistada lootusetuks rahanõue AS Eesti Maapank vastu.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 777-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009

98. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikme valimine

Esitaja: Pjotr Näkk
Ettekandjad: Pjotr Näkk



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 778-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2009