PrindiAbi

15.07.2009 - Korraline istung


Narvas algusega kell 9:00


1. Munitsipaaleluruumi aadressil 26 juuli 7-32 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 779-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada punktiga 3.2
2. Võtta vastu korraldus nr. 780-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

3. Reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 781-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

4. NLV 29.05.2003.a.määr. nr 27/17"Alkohool. jookide jaemüügi reguleerimise kinnitamine"muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Töiendada punkti 1
2.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2009

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

tubakatoodete jaemüük :
- Geneva OÜ poolt aadressil Puškini 6.
- Leifi Rahvusvahelise Meelelahutuse OÜ avalikul üritusel
- Eesti Post AS aadressil Tallinna mnt 41
-Valga Voorimees OÜ avalikul üritusel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 782-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük:
-Geneva OÜ poolt aadressil Puškini 6.
-Leifi Rahvusvahelise Meelelahutuse OÜ poolt avalikul üritusel.
-Tosavata OÜ poolt aadressil Tallinna mnt.47.
-Valga Voorimees OÜ avalikul üritusel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 783-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2009

7. Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhataja asetäitja juhataja ülesannetes Dmitri Vergun nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

8. Narva Linnavalitsuse 19.09.2006 määruse nr 1145 “Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste am

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Narva Linnavalitsuse 19.09.2006 määruse nr 1145 “Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ametikohtade arvu määramise ja eelarve koostamisel palgakulu määramise kriteeriumide kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr. 784
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

9. Narva Humanitaargümnaasiumi põhimäärus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr. 785
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

10. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr. 786
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

11. Konkursi väljakuulutamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr. 787
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

12. Volitamine (A.Š.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 788-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

13. Volitamine (A. M.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 789-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

14. Volitamine (I. K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 790-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Lastetoetuse, vanemahüvitise ja üksikvanema lapse toetuse maksmise peatamine (O. A.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 791-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

16. Hoolduse seadmine (V. P.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 792-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

17. Hoolduse seadmine (V.N.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 793-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

18. Linnavara võõrandamine (kinnistu Aleksander Puškini tn 31, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

19. Elamutes asuvate mitteeluruumide erastamine avalikul enampakkumisel (Linda 1-M2, Uusküla 4-M1)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 794-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

20. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Kalda tn 5a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 795-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

21. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine (Rakvere 71, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 796-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

22. Avaliku ürituse „Tivoli Tuur ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 797-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

23. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (OÜ Abaza)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 798-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

24. Sooduste määramine tänavate sulgemise maksule (Orvek OÜ)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 799-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

25. Teenindusmaa määramine Narvas, TERVIS PLUS AÜ, Sõnajala tn 97

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 800-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

26. Rahu tänaval asuvale maaüksusele Rahu tn 11 aadressi määramine.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 801-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

27. Rahu tänaval asuvale maaüksusele Rahu tn 9 aadressi määramine.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 802-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

28. Tänavale nimetuse omistamine - Rahu põik

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 803-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

29. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 9 ühiselamu rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: Narva Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 804-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

30. Projekteerimistingimuste määramine (Gerassimovi 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vassili Gerassimovi tn 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: KORTERIÜHISTU GERASSIMOVI 3, registrikood 80183316

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 805-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

31. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt 63-17 korteri ümberplaneerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: proua Valentina Malkovskaja

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 806-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

32. Projekteerimistingimuste määramine (Vaivara tn 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: KORTERIÜHISTU VAIVARA 9, registrikood 80228929

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 807-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

33. Projekteerimistingimuste määramine (Vaivara tn 10a hoone rekonstrueerimine autode töökoja tarbeks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: OÜ PLUSS-AUTO, registrikood 10692447

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 808-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

34. Projekteerimistingimuste määramine (Vaivara tn 10a territooriumile ajutise hoone püstitamine....)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Vaivara tn 10a territooriumile ajutise hoone püstitamine autovaruosade kaupluse tarbeks ilma detailplaneeringut koostamata


Tellija: OÜ PLUSS-AUTO, registrikood 10692447

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 809-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

35. Projekteerimistingimuste määramine (Vestervalli 8 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: KORTERIÜHISTU Vestervalli 8 Narva, registrikood 80180890

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 810-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

36. Projekteerimistingimuste määramine (Paul Kerese 19 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: KORTERIÜHISTU Kerese 19 Narva, registrikood 80228194

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 811-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

37. Projekteerimistingimuste määramine (Kosmonaudi 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: KORTERIÜHISTU NARVA UNISTUS, registrikood 80180884

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 812-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

38. Projekteerimistingimuste määramine (Linda tn 7 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: KORTERIÜHISTU NARVA UNISTUS, registrikood 80180884

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 813-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

39. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 16 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: KORTERIÜHISTU RAHU 16/1, registrikood 80061429

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 814-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

40. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Gvozdika AÜ, Saialille tn. 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Gvozdika AÜ, Saialille tn. 3 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 815-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

41. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oktoober AÜ, Põhja tn 175

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Oktoober AÜ, Põhja tn 175 aiamaja laiendamine ja rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 816-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

42. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Oktoober AÜ, Põhja tn. 197

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Oktoober AÜ, Põhja tn. 197 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine, sauna püstitamine, kuuri rekonstrueerimine garaažiks ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 817-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

43. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Baltika AÜ, Palavuse tn. 40

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Baltika AÜ, Palavuse tn. 40 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 818-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

44. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Baltika AÜ, Palavuse tn 52

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Baltika AÜ, Palavuse tn 52 üksikelamu laiendamine ja abihoonete püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 819-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

45. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Mebelštšik AÜ, Laastu tn. 89

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Mebelštšik AÜ, Laastu tn. 89 aiamaja rekonstrueerimine, majandushoone püstitamine ja rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 820-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

46. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kastani tn 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Berjozka AÜ, Kastani tn 19 aiamaja laiendamine ja rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 821-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

47. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kastani tn 41

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Berjozka AÜ, Kastani tn 41 aiamaja ja majandushoone laiendamine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 822-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

48. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kuuse tn. 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Berjozka AÜ, Kuuse tn. 7 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine, majandushoone ja rajatise püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 823-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

49. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn. 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Adonis ja Salvia AÜ, Tormi tn. 3 aiamaja ja garaaži püstitamine ning piirde rajamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr.824-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

50. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 19 aiamaja laiendamine ja lehtla püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 825-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

51. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Višnja AÜ, Kirsi tn. 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Višnja AÜ, Kirsi tn. 27 aiamaja laiendamine, majandushoone ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 826-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

52. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Taime tn 6A

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Taime tn 6A üksikelamu laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 827-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

53. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Männi tn. 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Männi tn. 13 üksikelamu laiendamine, majandushoone püstitamine ja piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 828-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

54. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, 6. Paemurru tn. 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, 6. Paemurru tn. 17 üksikelamu laiendamine ja abihoonete püstitamine ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
võtta vastu korraldus nr. 829-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

55. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Puuvilla tn 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Puuvilla tn 18 üksikelamu ja garaaži rekonstrueerimine ning laiendamine ja piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 830-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

56. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 29 kaubanduskeskuse püstitamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: OÜ Shenon Kinnisvara, registrikood 11027166

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 831-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

57. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 38-98 korteri ümberplaneerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: proua Tamara Štšukina

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 832-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

58. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 3e garaažihoone osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: Garaažiühistu VEETLEV, registrikood 80105256

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 833-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

59. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 6 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tellija: OÜ TERVISEKAITSEKESKUS F.O.P.SERVIS, registrikood 10604302

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 834-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

60. Projekteerimistingimuste määramine Oru tn.41

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Oru tn.41 üksikelamu ja majandushoone laiendamine ning garaaži ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 835-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

61. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Oktoober AÜ Põhja tn 135 asuvale aiamajale;
2. Kooli põik 4 rekonstrueeritud korterile nr 3;
3. Peetri plats 1 rekonstrueeritud 4. korruse bürooruumidele;
4. Haigla tn 5 keldrikorruse laoruumide rekonstrueerimisel suitsetamisruumi tarbeks;
5. Aleksander Puškini tn 52 ja Aleksander Puškini tn 54 rekonstrueeritud autoremonditöökojale ja metallitöökojale.
6. Kalda tn 9 töökoja nr 2 ja töökoja nr 3 rekonstrueeritud fassaadidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 836-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

62. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve - ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Narvas Tallinna mnt 41 territooriumil asuvale R-kioski kasutamiseks kasutusluba tähtaega kuni 15.07.2012 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 837-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

63. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve - ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Narvas Peetri platsil asuvale R-kioski kasutamiseks kasutusluba tähtaega kuni 15.07.2012 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 838-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

64. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Taime tn 5 sademeveekanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. A. Juhhanovi tn 20 kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
3. Oru tn 34 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Oru tn 25 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. 5. Paemurru tn 1 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
6. Jõesuu tn 57 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
7. 1. Jõe tn 8 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
8. Jõesuu tn 26 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
9. Vihma tn 14 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
10. 5. Paemurru tn 14 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
11. Mängu tn 20 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
12. 2. Paemurru tn 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
13. 2 Jõesuu tn 36 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
14. Kanepi tn 17 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
15. Kanepi tn 17 piirdeaia püstitamiseks;
16. Oru tn 49 kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
17. Oru tn 49 piirdeaia püstitamiseks;
18. Jõe põik 4 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
19. 2 Paemurru tn 1 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
20. 6 Paemurru tn 3 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
21. Proletariaadi tn 48 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
22. Paadi tn 3 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
23. Kase tn 2 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
24. Tolli tn 4 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
25. Kalda tn 1 piirdeaia, veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
26. Svetofor AÜ Lehise tn 71 majandushoone püstitamiseks;
27. Svetofor AÜ Lehise tn 71 ja 72 piirdeaia ehitamiseks;
28. Jõe põik 7 aiamaja, sauna ja piirdeaia ehitamiseks;
29. Lepe tn 5 veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
30. Retšnoi AÜ Väikesaare tn 7 piirdeaia, sauna, veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
1. maha võtta punktid 26,27
2. võtta vastu korraldus nr. 839-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

65. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kraavi tn 2 koolihoones muuseumiruumi auditooriumiks rekonstrueerimiseks;
2. 26 Juuli tn 9 koolihoone neljanda korruse ruumide kooriruumideks rekonstrueerimiseks;
3. Aleksei Juhhanovi tn 18 üksikelamu katuse rekonstrueerimiseks;
4. Kalda tn 9 parkla ehitamiseks;
5. Kalda tn 1 hoone palvemajaks rekonstrueerimiseks;
6. Kangelaste pr 47b korterelamu keldrikorruse kaupluseks rekonstrueerimiseks;
7. Jõesuu tn 30 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
8. Kanepi tn 17 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
9. Oru tn 49 üksikelamu rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 840-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

66. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktori kinnitamine

Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 841-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2009

67. Narva Linnavalitsuse 27.05.2009.a korralduse nr 549-k „Tänavavalgustuse energiakulude täiendav vähen

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse 27.05.2009.a korralduse nr 549-k „Tänavavalgustuse energiakulude täiendav vähendamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr. 842-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.07.2009

68. Narva linna territooriumil asuva piiripunkti suunduvate sõiduautode väljasõidu järjekorra eelregistr

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr Nyakk

Käesolev kord kehtestab sõiduautode väljasõidu järjekorra eelregistreerimise menetluse ja teenuse osutamise tingimusi sõiduautode liiklemisel Narva linna territooriumil asuvasse piiripunkti aadressil Rahu 4a, Narva, asuvalt transiittranspordiplatsilt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr. 843
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.07.2009

69. Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavat

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr. 844
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.07.2009

70. Narva Linnavalitsuse määruse nr. 1962 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Amet

Narva Vesi AS veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse uute hindade kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr. 845
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.07.2009