PrindiAbi

12.08.2009 - Korraline istung1. Projekteerimistingimuste määramine (Karja tn 6c hoone osaline rekonstrueerimine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Karja tn 6c hoone osaline rekonstrueerimine ning kasutamise otstarbe muutmine polikliiniku ja büroo tarbeks

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
30.07.2009 vastu võtta töökorras korraldus nr 898-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnakantselei +-86 000
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond +- 188 450

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.07.2008 vastu võtta korraldus nr.899-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

3. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov Fomina

Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine Narva Paemurru Spordikoolile ajavahemikul 01.09.2009-01.09.2010 Narva Koorikooli juhatusega kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 900-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2009

4. Hooldaja määramine (N. K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 901-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

5. Alaealisele uue perekonnanime andmine (K. Š.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 902-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

6. Peretoetuste maksmise jätkamine laste vanemale (A. K. ja J. K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Pr Vologdina taotlusel jätta läbivaatamata seoses asjaolude selgitamise vajadusega.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

7. Narva Linnavalitsuse 29.04.2009.a. korralduse nr. 447-k "Linnavalitsuse..." punkti 3.3. muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktor Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 903-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

8. Munitsipaaleluruumi aadressil V.Gerassimovi tn 13-7 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 904-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tn 5-26 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 905-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

10. Narva Linnavolikogu otsuste osaliselt kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

11. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

15.08.2009.a.Berry Farming OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 906-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

12. Narva Linnavalitsuse 28.12.2007.a määruse nr 1962 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenu

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 28.12.2007.a määruse nr 1962 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse
hinna kehtestamine" muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud määrus nr 907
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

13. Ida politseiprefektuuri Narva Politseiosakonna 09.07.2009.a. ettepaneku rahuldamata jätmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov
Külalised: Politsei esindaja Andranik Danieljan ja OÜ Solvis esindaja Ramil Šaripov

Ettepanek alkoholi jaemüügi piiramise rahuldamata jätmisest (OÜ SOLVIS).

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 908-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

14. Projekti “Joaoru puhkeala arendamine” ettevalmistamiseks vastutusalade määratlemine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Projekti “Joaoru puhkeala arendamine” ettevalmistamiseks vastutusalade määratlemine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 909-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

15. Projekti „Turismitoote „Viktoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni väljatöötamine“ omafinantseering

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Projekti „Turismitoote „Viktoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni väljatöötamine“ omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

16. Narva linna arengukava 2008–2012 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Linna arengukava igaastane korraline muutmine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

17. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Narva Linnakantselei +- 6300 krooni

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 910-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

18. Narva linna 2009.a. 6 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Narva linna 2009.a. 6 kuu eelarve täitmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 911-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

19. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale 15 600 krooni

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 912-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

20. Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Teine Noorus AÜ,
Põldkannikese tn 19

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 913-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

21. Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Kullerkupu tn 107

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Družbaplus AÜ
Kullerkupu tn 107

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 914-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

22. Maa ostueesõigusega erastamine Vesna AÜ, Mulla tn 195

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vesna AÜ, Mulla tn 195

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 915-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

23. Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe 65

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe 65

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 916-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

24. Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 18

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 917-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

25. Maa ostueesõigusega erastamine Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 23

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Metšta Aiad AÜ, Unistuse tn 23

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 918-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

26. Maa ostueesõigusega erastamine Svetofor AÜ, Piiri tn 175

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Svetofor AÜ, Piiri tn 175

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 919-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Pihlaka tn 37

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Pihlaka tn 37

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 920-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Aiandi tn 107

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Aiandi tn 107

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 921-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Lai tn 122

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Lai tn 122

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 922-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Saialille tn 21

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Saialille tn 21

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 923-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

31. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Aniliini tn 17

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Aniliini tn 17

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 924-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Aniliini tn 16

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Aniliini tn 16

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 925-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Rubini Aed AÜ, Öö tn 34

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Rubini Aed AÜ, Öö tn 34

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 926-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

34. Narva linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 05.09.1990 määruse nr 410/17 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 927-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Moodustava katastriüksuse aadress:Narva linn Garnisoni kalmistu

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 928-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Moodustava katastriüksuse aadress Narva linn 1. Jõe tn 17

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 929-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Peetri surnuaed

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 930-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse 22a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 931-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Hariduse 22b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 932-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

40. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Olginski AÜ, Varblase tn. 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Narva linn, Olginski AÜ, Varblase tn. 2 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning abihoonete ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 933-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

41. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 6a – 17, 18 korterite ümberplaneerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

(Tallinna mnt 6a – 17, 18 korterite ümberplaneerimine
koos mitteeluruumi M1 ühendamisega kodumasinate remonditöökoja tarbeks)

Taotleja: OÜ SIPELGAS MAURINTE, registrikood 10402478

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 934-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

42. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi 3 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond

Taotleja: KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 3, registrikood 80180714

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 935-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.08.2009

43. Narva Linnavolikogu otsuse 14.12.2006 nr 230 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

Narva Linnavolikogu Narva linnavolikogu otsuse 14.12.2006 nr 230 alusel taotletakse linna omandisse Sadama tee 9 maaüksus pindalaga 26 251 m2 ja sihtotstarvega sotsiaalmaa.
Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” kohaselt sotsiaalmaa sihtotstarve määramisel tuleb ära määrata ka sihtotstarbe alaliik.

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

44. Rahu põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

45. Kose tn 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

46. Kasutuslubade väljastamise

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

1.Energia tn 2 b ja 4e asuvate kioskite kasutusload kehtivusega kuni 01.12.2011 a.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 936-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

47. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

1. Vihma tn 7 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. Mängu tn 13 piirde, katusealuse ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. 26 Juuli tn 23 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Oru tn 52 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. 2 Jõe tn 17 veetorustiku ehitamiseks;
6. Aleksei Juhhanovi tn 14 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
7. Metsa tn 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
8. 3 Pemurru tn 24 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
9. 2 Jõesuu tn 27 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
10. 6 Paemurru tn 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
11. Jõe põik 11 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
12. Ancis Daumani tn 12 sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
13. 4 Paemurru tn 15 piirde ehitamiseks;
14. Oru tn 40 piirde ehitamiseks;
15. Tervis Plus AÜ Kannikese tn 62 piirde ja katusealuse püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

48. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

1. Mängu tn 13 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
2. 4 Paemurru tn 15 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
3. Oru tn 40 üksikelamu rekonstrueerimiseks ning majandushoone püstitamiseks;
4. Tervis Plus AÜ Kannikese tn 62 üksikelamu püstitamiseks;
5. Družbaplus AÜ Kressi tn 87 ajamaja rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

49. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

1. Rakvere tn 57 püstitatud majandushoonele
2. Suur Primorskoje AÜ Ankru tn 71 püstitatud aiamajale
3. Düün AÜ Ringi tn 8 asuvale aiamajale ja majandusehitisele.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

50. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaspetsialist direktori ülesannetes Sergei Tõsjatov

1.Kangelaste pr 29 piirde ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 940-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

51. Projekti „Narva Narkomaanide ja alkohoolikute rehabilitatsiooni keskuse hoone (Karja 6C, Narva) reno

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktor Tamara Luigas

Projekti „Narva Narkomaanide ja alkohoolikute rehabilitatsiooni keskuse hoone (Karja 6C, Narva) renoveerimine“ kaasfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

52. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse tn 16-8 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: direktor Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

53. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: direktor Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

54. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: direktor Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 942-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

55. Avaliku ürituse „Tsirkuse Tuur 2009 ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktor Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 943-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

56. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktor Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 944-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

57. Nõusoleku andmine Narvas asuvate kinnistute koormamiseks reaalservituudiga

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: direktor Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 945-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

58. SA Narva Aleksandri Kirik nõukogu liikme määramine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: abilinnapea Andrei FilippovOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 946-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009

59. Volikiri

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Volitada alaealiste Lev Raud'i onu Jüri Raud'a kättesaama isikutunnistust.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

60. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 947-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2009