PrindiAbi

23.09.2009 - Korraline istung1. Narva linna ja OÜ Optimaks vahelise kohtuvaidluse kompromissi kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 11.09.2009 vastu võetud korraldus nr 1037-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2009

2. Narva Linnavalitsusele volituste andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Volitada Narva Linnavalitsust sõlmima Tallinna mnt 37(katastritunnus 51102:001:0010) kinnisasja omanikuga 3. Rohelise tee rekonstrueerimiseks vajalikke võla- ja asjaõiguslikke kokkuleppeid.

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.09.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti direktori kt pr Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2009

3. Projekti “Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääs

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 18.09.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti direktori kt pr Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2009

4. Projekti “Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Agul

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 18.09.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti direktori kt pr Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2009

5. Projekti “Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseeri

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 18.09.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti direktori kt pr Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2009

6. Kangelaste prospekt lõik 2, lõik 3 ja lõik 4 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 21.09.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2009

7. Ancis Daumani lõik 1, Ancis Daumani lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 21.09.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2009

8. Ancis Daumani tn 2 ja 6 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 21.09.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Ancis Daumani tn 2 ja 6 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2009

9. Jõesuu tänav lõik 5, Jõesuu tänav lõik6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 21.09.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2009

10. Narva – Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Töökorras 21.09.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva-Tõrvajõe kergliiklustee detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.09.2009

11. Teenistuja tunnustamine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Tunnustada abilinnapea pr. Jelena Torokveid tänukirja ja kingitusega.

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.09.2009 võetud vastu korraldus nr 1038-k
Dokumente: 0
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

12. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Korrigeerida punkti 3.1 sõnastust
2. Täiendada punkti 3 alljärgnevalt:"Eraldada EELK Narva Aleksandri kogudusele 5000 krooni (preemia varastatud eseme leidjale) "
3. Võtta vastu korraldus nr 1039-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tänav 26-14 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu prospekt 8a-22 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

16. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

17. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

18. NL 11.10.2005 määruse nr 1015 „Konkursi “Narva ettevõtja” põhimääruse kinnitamine" muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1045.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

19. Konkursi „Narva Ettevõtja 2009” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

20. Maakondliku turismikoordinaatori lepingu sõlmimine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Maakonna turismikoordinaatori teenuse käivitamine. Koostöökokkuleppe lepingu sõlmimine kolmeks aastaks (2010-2012.a.) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vahel maakonna turismikoordinaatori teenuste osutamiseks. Teenuse sisuks on ühine turismitoodete arendamine (s.h. Narvast välja ulatuvad turismipaketid, mis võimaldavad saada juurde uusi kliente), ühine turundus ning võimalike turismiprojektide kaasamine.

Otsus/tulemused:
Küsimus on täpsustamisel.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

21. Volitamine (alaealiste Julia Vakulova ja Juri Vakulov'i isikut tõendavate dokumentide saamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti jurist Aleksei ForstimanOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

22. Alaealisele uue perekonnanime andmine (L.R.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti jurist Aleksei ForstimanOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

23. Hoolduse seadmine (Z. D.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti jurist Aleksei ForstimanOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

24. Peretoetuste ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise peatamine... (laps M. V.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti jurist Aleksei ForstimanOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

25. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005 korralduse nr 1269-k osaliselt kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti jurist Aleksei ForstimanOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

26. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

27. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Sotsiaalabiameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

28. Narva Linnavalitsuse 29.07.2009.a korralduse nr 866-k "Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine" muu

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

29. Hoonestusõiguse võõrandamiseks nõusoleku andmisest keeldumine (kinnistu Kangelaste 11b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

30. Narva Soldino Gümnaasiumi spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

31. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1057-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

32. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Paju Kooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1058-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

33. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

34. Kasvatusraskustega õpilaste klasside moodustamine Narva Soldino Gümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

35. Kasvatusraskustega õpilaste liitklassi moodustamine Narva Paju Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

36. Kurtide õpilaste liitklassi moodustamine Narva Paju Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

37. Raske ja sügava vaimupuudega laste hooldusklassi moodustamine Narva Paju Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

38. Lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivate liitklasside moodustamine Narva Paju Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

39. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Eesti Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

40. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

41. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

42. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1068-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

43. Klassi täituvuse piirnormide kehtestamine Narva Humanitaargümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1069-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

44. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva 6. Koolis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1070-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

45. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1071-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

46. Koolieelse lasteasutuse Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

47. Koolieelse lasteasutuse Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Ljubov FominaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2009

48. Maa ostueesõigusega erastamine Družbaplus AÜ, Priimula tn 111

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Družbaplus AÜ, Priimula tn 111

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

49. Maa ostueesõigusega erastamine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 124

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 124

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

50. Maa ostueesõigusega erastamine Svetofor AÜ, Lehise tn 60

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Svetofor AÜ, Lehise tn 60

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1076-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

51. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Hariduse tänav lõik 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

52. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

53. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Jõesuu tänav lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Oktoober AÜ, Lõuna tn 79

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Oktoober AÜ, Lõuna tn 79

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 122

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn 122

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

56. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Entusiastide tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Entusiastide tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

57. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Baltika AÜ, Palavuse tn 21

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Baltika AÜ, Palavuse tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

58. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva Ogonjok AÜ, Ilvese tn 116

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Narva Ogonjok AÜ, Ilvese tn 116

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1084-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

59. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Päevalille tn 79

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Päevalille tn 79

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

60. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Radost AÜ, Rõõmu tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Radost AÜ, Rõõmu tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

61. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Kadaka tn 31

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Kadaka tn 31

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

62. Aadressi määramine Savi tn 10a, Savi tn 16a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1088-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

63. Aadresside määramine Vestervalli tn 25, Vestervalli tn 25a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

64. Maaüksusele aadressi Tallinna mnt 55 määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 22.01.1998 korraldus nr 56-k,
20.10.2004 korraldused nr 1036-k, 1037-k, 1038-k, 1039-k, 1040-k kehtetuks tunnistamine ja
Narva Linnavalitsuse 10.10.2002 korraldus nr 927-k osaliselt kehtetuks tunnistamine ning moodustatavale Tallinna maanteel asuvate maaüksusele aadressi Tallinna mnt 55 määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

65. Kinnistule Suur-Aguli tänav 13 aadressi määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 16.08.1995 korralduse nr 1075-k kehtetuks tunnistamine ja kinnistule Suur-Aguli tänav 13 aadressi määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

66. Kinnistule Linda tänav 6 aadressi määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 23.12.1997 korralduse nr 1592-k kehtetuks tunnistamine ja kinnistule Linda tänav 6 aadressi määramine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

67. Kinnistule Linda tänav 18 aadressi määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

68. Kinnistule Linda tn 20 aadressi määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.07.1996 korralduse nr 913-k, 23.12.1997 korralduste nr 1593-k, 1599-k, 1600-k, 1605-k, 1595-k, 1596-k kehtetuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse 30.12.1997 korralduse nr 1660-k osaliselt kehtetuks tunnistamine ning kinnistule Linda tn 20 aadressi määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

69. Kinnistule Linda tänav 26 aadressi määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 23.12.1997 korralduste nr 1602-k, nr 1603-k, nr 1604-k ja nr 1606-k kehtetuks tunnistamine ning kinnistule Linda tn 26 aadressi määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1095-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

70. Kinnistule Linda tänav 28 aadressi määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1096-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

71. Kinnistule Linda tänav 30 aadressi määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1097-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

72. Kinnistule Linda tänav 32 aadressi määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 23.12.1997 korralduse nr 1601-k kehtetuks tunnistamine ning kinnistule Linda tänav 32 aadressi määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1098-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

73. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Elektron AÜ, Elektri tn. 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Elektron AÜ, Elektri tn. 8 üksikelamu, abihoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1099-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

74. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Tšaika AÜ, Roheluse tn. 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Tšaika AÜ, Roheluse tn. 26 aiamaja, abihoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

75. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kadaka tn. 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Berjozka AÜ, Kadaka tn. 19 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning garaaži ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1101-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

76. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kastani tn. 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Berjozka AÜ, Kastani tn. 1 aiamaja koos garaažiga laiendamine ja rekonstrueerimine, majandusehitise-sauna rekonstrueerimine ning piirde ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1102-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

77. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Kastani tn. 35

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Berjozka AÜ, Kastani tn. 35 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning piirde ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1103-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

78. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Savi tn. 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Savi tn. 11 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone rekonstrueerimine ning garaaži ja piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1104-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

79. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jubileinõi Aiad AÜ, Tare tn. 85a

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Jubileinõi Aiad AÜ, Tare tn. 85a aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1105-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

80. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Pikse põik 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Pikse põik 3 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1106-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

81. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Jõesuu tn. 54

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Jõesuu tn. 54 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1107-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

82. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Solnetšnoe AÜ, Nädala tn. 67

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Solnetšnoe AÜ, Nädala tn. 67 aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine ning sauna laiendamine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1108-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

83. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Mebelštšik AÜ, Puidu tn. 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Mebelštšik AÜ, Puidu tn. 10 sauna aiamajaks rekonstrueerimine, laiendamine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1109-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

84. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 91 territooriumil asuvate ehitiste lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, registrikood 10579981

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

85. Ehituslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete oskond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1Kangelaste pr 29 kaubalduskeskuse püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

86. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Raudtee tn 18 garaažihoonete vahelise garaažiboksi püstitamine garaažihoonete ühendamiseks;
2. Rahu tn 45garaažihoonete laiendamiseks koos nelja garaažiboksi juurdeehitamisega;
3. Savi tn 6 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
4. Raudtee tn 8 hoone siseruumide rekonstrueerimiseks autoremonditöökoja, elektritöökoja, lao- ja bürooruumide tarbeks;
5. Peetri plats 3 hoone keldri ja esimese korruse rekonstrueerimiseks külastuskeskuse tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

87. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Puuvilla tn 20 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. A. Juhhanovi tn 28a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
3. Rakvere tn 27 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Jõesuu tn 42 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. A. Juhhanovi tn 12 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
6. Kanepi tn 15veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
7. Savi tn 6 abihoone rekonstrueerimiseks ja piirdeaia püstitamiseks;
8. A. Juhhanovi tn 16a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
9. 5 Paemurru tn 16b veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
10. Tolli tn 3 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1113-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

88. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjarelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Vesna AÜ Mulla tn 189 püstitatud aiamajale;
2. Koidula tn 3 korterelamus korteri nr 1 muudetud küttesüsteemile;
3. Tallinna mnt 63 korterelamu rekonstrueeritud lodžade piiretele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1114-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

89. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve - ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Narva linnas aadressidel: Rahu tn 6,8,10,12, Vahtra tn 2a,2,4,6,8, Albert – August Tiimanni tn 7,9,13,15,17,19, Tallinna mnt 32,34,36,38,42,44,46,48,56,58 sidekaablile kasutusluba tähtaega kuni 23.09.2014 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

90. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve - ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Narva linnas aadressidel: Ancis Daumani tn 5,7,9,13,15,17, Kangelaste tn 4,6,8,8a,8b,9,10,10a,10b,11,12,12a,12b,14,15,16,17,18,18a,23,25,27, Aleksandr Puškini tn 49,53, Rakvere tn 73,85,87,89 sidekaablile kasutusluba tähtaega kuni 23.09.2014 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009

91. Volikiri

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Volitada Tatjana Protassovat teostama toiminguid alaealise Stanislav Protassovi passi saamisel

Otsus/tulemused:
23.09.2009 protokolliliselt:

Anda volitus pr Tatjana Protassova`le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Stansilav Protassovi passi saamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.09.2009