PrindiAbi

18.11.2009 - Korraline istung1. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1339-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

2. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Bonusline OÜ,Naltu OÜ,Akdeniz OÜ,Wonderful OÜ,Sav OÜ poolt alkohoolsete jookide jaemüük Narva linnas.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1340-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

3. Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2010-2013 kehtestamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2010-2013 kehtestamine vastavalt 21.04.2009 Narva Linnavolikogu otsusega nr 67 kinnitatud lähteülesandele

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2010 – 2013 kehtestamisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvig´it ette kandma nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

4. Hoolduse seadmine (hooldatav A. P.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1341-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

5. Hoolduse seadmine (hooldatav L. A.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1342-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

6. Narva Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada otsuse eelnõud kehtetuks tunnistatavate otsuste pealkirjadega.
2.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
3. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

7. Narva Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
1. Täiendada korralduste eelnõud kehtetuks tunnistatavate korralduste pealkirjadega.
2. Võtta vastu korraldus nr 1343-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

8. Narva Linnavalitsuse Liiklusohutuskomisjoni põhimäärus

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Muuta 3.peatüki § 9 sõnastust.
2. Võtta vastu määrus nr 1344.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

9. Narva Linnavalitsuse Liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Muuta esitatud määruse eelnõu ning kinnitada Narva Linnavalitsuse Liiklusohutuskomisjon korraldusega
2. Võtta vastu korraldus nr 1345-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

10. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: pr Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Kuulati ära abilinnapea A.Ljudvig vastuväide. Hr Ljudvig jäi antud küsimuses eriseisukohale ning ta ei nõustu antud korraldusega.
2.Võtta vastu korraldus nr 1346-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

11. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Välja arvata Narva Linnavalitsuse 29.12.2005.a korraldusega nr 1400-k „Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine“ kinnitatud Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni koosseisust Narva Linnavolikogu liige Aleksandr Moissejev.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1347-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

12. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Narva Muuseumi bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1348-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

13. Avaliku ürituse „Tervitame uut 2010 aastat!” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1349-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2009

14. Avaliku ürituse „1. advent” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1350-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2009

15. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Vestervalli tn 25 kinnistu jagamine"

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

16. Paul Kerese tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

17. Tallinna mnt 41 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Ahitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Tallinna mnt 41 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule (otsuse eelnõu on lisatud).

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

18. Jõesuu tänav lõik 7, lõik 8, lõik9, lõik 10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Jõesuu tänav lõik 7, Jõesuu tänav lõik 8, Jõesuu tänav lõik 9, Jõesuu tänav lõik 10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

19. Pähklimäe tänav lõik 1, Pähklimäe tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Pähklimäe tänav lõik 1, Pähklimäe tänav lõik 2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

20. Arvamuse andmine Elektrijaama tee 17 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1351-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1352-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1353-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1354-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1355-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Valge tn 203

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Valge tn 203

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1356-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Višnja AÜ, Muraka tn 6

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Višnja AÜ, Muraka tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1357-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 10

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1358-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Elektron AÜ, Antenni tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektron AÜ, Antenni tn 26 ja Elektron AÜ, Antenni tn 26a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1359-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Kaste tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1360-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tšaika AÜ, Kaste tn 22

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Tšaika AÜ, Kaste tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1361-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

31. Weizenbergi tn 4 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linnas , Weizenbergi tn 4
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1362-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

32. Arvamuse andmine Rahu tn11 ja Rahu tn11a maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1363-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

33. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Mõisa tn 2a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas,
Mõisa tn 2a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1364-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva Ogonjok AÜ, Mägra tn 11

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Narva Ogonjok AÜ, Mägra tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1365-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tšaika AÜ, Entusiastide tn 32

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tšaika AÜ, Entusiastide tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1366-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

36. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 19c hoone siseruumide rekonstrueerimine diskoteegi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 19c hoone siseruumide rekonstrueerimine diskoteegi tarbeks

Taotleja: FAMA Invest OÜ, registrikood 11135542

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1367-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

37. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 35 ärihoone püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: OÜ M-NAR Kinnisvara, registrikood 10693470

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1368-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

38. Projekteerimistingimuste määramine (0,4 kV kaabelliini rekonstrueerimine Kraavi tn 8 kuni Viru tn 1)

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linnas 0,4 kV kaabelliini rekonstrueerimine Kraavi tn 8 alajaamast nr AJ-53 kuni Viru tn 11a alajaamani nr AJ-62.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1369-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

39. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste 5 territooriumile ajutise lillepaviljoni püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Korteriühistu KANGELASTE 5, registrikood 80162538

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1370-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

40. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 16d korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Korteriühistu RAHU 16D, registrikood 80175363

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1371-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

41. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 16-5 korteri ümberplaneerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: proua Olga Nedvigina

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1372-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

42. Projekteerimistingimuste määramine (Vaivara tn 10 hoone rekonstrueerimine klaasikaupluse tarbeks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: OÜ BÕKOV, registrikood 11088937

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1373-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

43. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Õhu tn 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Õhu tn 8 üksikelamu rekonstrueerimine ja ümberplaneerimine ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1374-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

44. Projekteerimistingimuste määramine Aleksei Juhhanovi tn 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aleksei Juhhanovi tn 8 üksikelamu rekonstrueerimine, ümberplaneerimine ja laiendamine, majandushoone laiendamine ning abihoone ja piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1375-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

45. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Elektron AÜ, Aku tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Elektron AÜ, Aku tn 16 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine, garaaži ning piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1376-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

46. Projekteerimistingimuste määramine Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn 87

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jugla Aiad-2 AÜ, Tule tn 87 ühistu keskuse püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1377-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

47. Projekteerimistingimuste määramine Narva linn, Berjozka AÜ, Tamme tn. 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linn, Berjozka AÜ, Tamme tn. 29 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1378-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

48. Projekteerimistingimuste määramine Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 100

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Esimene Metsaaed AÜ, Lahe tn. 100 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1379-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

49. Projekteerimistingimuste määramine Gvozdika AÜ, Saialille tn. 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Gvozdika AÜ, Saialille tn. 29 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1380-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

50. Projekteerimistingimuste määramine Svetofor AÜ, Pikk tn 23

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Svetofor AÜ, Pikk tn 23 aiamaja laiendamine ja ümberplaneerimine ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1381-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

51. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjarelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Linda tn 20 rekonstrueeritud büroohoonele;
2. Linda tn 20 ehitatud kanalisatsiooni torustikule;
3. Juhkentali tn 4 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
4. Uusküla tn 10 korterelamu rekonstrueeritud sokli akendele;
5. Kangelaste prospekt 11 korterelamu rekonstrueeritud sillutisribale ja trepikodade sissekäikude platsidele ja treppidele;
6. Kangelaste prospekt 34 korterelamu rekonstrueeritud lodžade piiretele;
7. A.Puškini tn 14-M2 korterelamus rekonstrueeritud kontorile;
8. AÜ Energetik-1 juurest kuni Siivertsi vaatlustornini ehitatud 0,4 kV õhukaabelliinile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1382-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

52. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.4 Roheline 8 ning Tallinna mnt. 19 c kruntidel püstitatud ajutistele taarapaviljonidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1383-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

53. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Piibelehe tn 6 (Landõš AÜ) majandushoone püstitamiseks;
2. Maasika tn 12 (Višnja AÜ) aiamaja püstitamiseks;
3. Energia tn 7 mitteeluruumi M-1 lisasissepääsu ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1384-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

54. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kanepi tn 13 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. Mängu tn 19 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
3. Betooni tn 9 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Paadi tn 9a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. 1 Jõe tn 32b veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
6. Joala tn 6 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1385-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

55. Projekteerimistingimuste määramine (Gloria, Honor ja Victoria bastionid ning nende lähipiirkond)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Bastionide Gloria, Honor ja Victoria ning nende müürides olevate kasemattide kindlustamine, restaureerimine ja konserveerimine ning bastionide lähipiirkonna heakorrastamine

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1386-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2009

56. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 26 Juuli tänavast Kreenholmi tn krundile sissesõidu ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1387-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

57. Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordia

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täpsustada õiendis toodud põhjendusi.
2. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse “Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” muutmine” eelnõu.

3. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

58. Narva Linnavalitsuse 19.09.2006. a määruse nr 1145 „Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 19.09.2006. a määruse nr 1145 „Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ametikohtade arvu määramise ja eelarve koostamisel palgakulu määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1388.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

59. Nõusoleku andmine pikapäevarühmade moodustamiseks Narva Soldino Gümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõu punkti 1 ja punkti 3.
2. Võtta vastu korraldus nr 1389-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

60. Nõusoleku andmine pikapäevarühmade moodustamiseks Narva Humanitaargümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Korraldust mitte vastu võtta.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

61. Nõusoleku andmine pikapäevarühmade moodustamiseks Narva Pähklimäe Gümnaasiumis

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Korraldust mitte vastu võtta.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

62. Projekti „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused” omaf

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed – uued võimalused” omafinantseerimise kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Täpsustada otsuse eelnõu punkti 3.2.
2. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

3. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

63. Projekti “Narva linna vabatööjõud kvalifitseeritud kodulinna kaunistajateks“ omafinantseeringu kinni

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt pr Tamara Luigas’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

64. Projekti „Kvalifitseeritud tööjõud käsitöö valdkonnas” omafinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Projekti „Kvalifitseeritud tööjõud käsitöö valdkonnas” omafinantseerimise kinnitamine selle edasiseks esitamiseks meetmesse 1.3.1. „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” rahastamise saamiseks Euroopa Sotsiaalfondi 2007-2013 (ESF) vahenditest.

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvig´it ette kandma nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.11.2009

65. Linnavalitsuse riigihankekomisjoni hanke „ Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusü

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Linnavolikogu otsuse eelnõu: Linnavalitsuse riigihankekomisjoni hanke „ Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks” otsusega, rendilepingu tekstiga ning varaliste kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel sõlmima Narva linna stsiaalmajutusüksuse ruumide rendilepingu.

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.11.2009 vastu võetud protokolliline otsus

1. Nõustuda Linnavolikogu eelnõuga „Linnavalitsuse riigihankekomisjoni hanke „ Narva linnale sobivate ruumide rentimine sotsiaalmajutusüksuse vajadusteks” otsusega, rendilepingu tekstiga ning varaliste kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel sõlmima Narva linna sotsiaalmajutusüksuse ruumide rendilepingu.“
2. Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvigut antud küsimust Volikogu istungis ette kandma.
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2009