PrindiAbi

02.12.2009 - Korraline istung1. Projekti „ Uued töökohad Kreenholmi Valduse poolt koondatud inimestele ” kaasfinantseeringu kinnita

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Abilinnapea Andrei Filippov taotleb küsimuse vastuvõtmist töökorras.

Projekti „ Uued töökohad Kreenholmi Valduse poolt koondatud inimestele ” kaasfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.11.2009 vastu võetud protokolliline otsus

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

2. Narva Linna Sotsiaalabiameti finantseerimisest toimetulekutoetuste osas

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 27.11.2009 vastu võetud korraldus nr 1390-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2009

3. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1391-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
1. Mitte nõustuda alkoholi müügiajaga 11.00-02.00 ning lubada müügiajaks 11.00-24.00.
2. Võtta vastu korraldus nr 1392-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1393-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

6. Narva Linnavolikogu 14.05.2009.a. otsuse nr 70 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate kooss

Esitaja: Narva Linnaarhiiv
Ettekandjad: Ljudmila Rakova

Narva Linnaarhiivi teenistujate koosseisu muutmine

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga Narva Linnaarhiivi struktuuri muutmisest.
2. Volitada pr. L. Rakova´t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

7. Narva Linnavolikogu 26.02.2009.a määruse nr 9 muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Aleksander Ljudvig´it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

8. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimuste ja korra kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist hooldajatoetuse määramise ja maksmise
tingimuste ja korra kinnitamisest, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Aleksander Ljudvig´it nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

9. Ettekirjutuse tegemine Jelena Aksenova´le

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1394-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

10. Lepinguliste kohustuste tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rahu 36b)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1395-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

11. Lepinguliste kohustuste tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Puškini 55)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1396-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

12. Narva Linnavalitsuse 04.11.2009.a korralduse nr 1310-k „Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmin

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1397-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

13. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Nõustuda Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti taotlusega rahanõude lootusetuks tunnistamiseks ning tunnistada lootusetuks rahanõue Arco Investeeringute Aktsiaseltsi (reg. 10225881) vastu summas 223 535,80 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1398-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

14. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil anda üle ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnal võtta vastu hiljemalt 09.12.2009.a. kulud üldsummas 617 961,41 (kuussada seitseteist tuhat üheksasada kuuskümmend üks) krooni 41 senti koos lepingute, arvete ja tööde vastuvõtuaktide koopiatega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1399-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

15. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1400-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

16. LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1401-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

17. Fama keskuse imedeöö ilutulestik

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1402-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

18. Maksusoodustusest andmise keeldumine

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Mitte vabastada AS-i Narva Soojusvõrk (reg. 10549419) perioodil 02.11.2009.-05.11.2009.a. teede ja tänavate sulgemise maksust seoses Viru tn 20 ja Koidula tn 7 vahel soojustrassi väidetava avariiremondiga, kuna puuduvad vabastamist tingivad mõjuvad asjaolud ja taotlus on esitatud peale remonditööde teostamist.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1403-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

19. Avaliku ürituse „Jõululaat Vana Narva” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1404-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

20. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1405-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

21. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tänav 16-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamin

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1406-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

22. Munitsipaaleluruumi Kooli põik 3a-11 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1407-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

23. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 42-88 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1408-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

24. Munitsipaaleluruumi Ancis Daumani tänav 15-58 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1409-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

25. Munitsipaaleluruumi A.A.Tiimani tänav 10-113 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1410-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

26. Narva Linnavalitsuse 01.07.2009 korralduse nr 710-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1411-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

27. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu „Narva Linnavolikogu 21.04.2009.a otsuse nr 58 „Puškini tn 64 kinn

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu „Narva Linnavolikogu 21.04.2009.a otsuse nr 58 „Puškini tn 64 kinnistu jagamine” muutmine”

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud otsuse eelnõule.
2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

28. Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Ahtitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Mõisa tänava äärse maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

29. Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Ahtitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Vahtra tn 3 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

30. Linda park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Linda park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitja Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

31. Tallinna maanteel asuvatele maaüksustele aadresside määramine ja Narva Linnavalitsuse 14.06.2001 kor

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tallinna maanteel asuvatele maaüksustele aadresside määramine ja Narva Linnavalitsuse 14.06.2001 korraldus nr 1115-k ja 08.05.2002 korraldus nr 481-k kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1412-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 126

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 126

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1413-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Volna AÜ, Kaalika tn 37

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Volna AÜ, Kaalika tn 37

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1414-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tähe tn 22

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva linnas , Tähe tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1415-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Papli tn 87

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Papli tn 87

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1416-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Rahu tänav lõik 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1417-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Rahu tänav lõik 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1418-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Tolli tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1419-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Jõe põik 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jõe põik 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1420-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Ivuška AÜ, Kalle tn 41

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Ivuška AÜ, Kalle tn 41

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1421-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

41. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Taime tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Taime tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1422-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Maa ostueesõigusega erastamine Baltika AÜ, Merevaigu tn 287

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Baltika AÜ, Merevaigu tn 287

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1423-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

43. Maa ostueesõigusega erastamine Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 37

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 37

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1424-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

44. Maa ostueesõigusega erastamine Višnja AÜ, Sõstra tn 10

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Višnja AÜ, Sõstra tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1425-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

45. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste 40 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Taotleja: KORTERIÜHISTU KANGELASTE 40, registrikood 80180370

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1426-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

46. Projekteerimistingimuste määramine (Kulgusadama tee 2 paadigaraažide hoone nr 12 laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kulgusadama tee 2 paadigaraažide hoone nr 12 laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: Hooneühistu KULGU PAADIGARAAŽID, registrikood 80050845

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1427-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

47. Projekteerimistingimuste määramine (Riigimaale ajutise juurdesõidutee...kuni Puuvilla tn 3, 5 teeni)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Riigimaale ajutise juurdesõidutee projekteerimine
alates Kadastiku tänavast kuni Puuvilla tn 3, 5 kinnistusisese teeni

Taotleja: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1428-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

48. Projekteerimistingimuste määramine (Puuvilla tn 3, 5 kinnistul asuva laohoone lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Taotleja: Narva Gate OÜ, registrikood 11417217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1429-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

49. Projekteerimistingimuste määramine Juhhanovi tn 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Juhhanovi tn 10 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1430-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

50. Projekteerimistingimuste määramine Energetik-3 AÜ, Katlamaja tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Energetik-3 AÜ, Katlamaja tn 15 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1431-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

51. Projekteerimistingimuste määramine Solnetšnoe AÜ, Aasta tn. 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Solnetšnoe AÜ, Aasta tn. 5 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1432-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

52. Projekteerimistingimuste määramine Višnja AÜ, Mustika tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Višnja AÜ, Mustika tn 7 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1433-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

53. Projekteerimistingimuste määramine Oktoober AÜ, Lõuna tn 60

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Oktoober AÜ, Lõuna tn 60 suvila laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1434-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

54. Narva Linnavalitsuse 04.06.1999 korralduse nr 1184-k punkti 1 muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1435-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

55. Ehitusloa väljastamine sidekaabelliini ehitamiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kulgu tammi 1 ja Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c vahelisel maa alal sidekaabelliini ehitamiseks ehitusloa väljastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1436-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

56. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Elektrijaama tee 59 laoplatsi ja juurdepääsutee ehitamiseks;
2. 26 Juuli tn 1, 3, 5, 25, 27, 29, 31, Uusküla tn 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18, 18a, 19, 21, Kreenholmi tn 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 15, 36, 42, 44, Paul Kerese tn 13, 15, 17, 19 Võidu pr 1, Oru tn 17 sideõhuliini ehitamiseks;
3. Kulgu tammi 1 vaatlustorni püstitamiseks;
4. Kalda tänava ja Narva jõe kuiva sängi raudtee silla tammi kõrval vaatlustorni püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1437-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

57. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1.Paul Kerese tn 20 kaablitransiitkilbist kuni Kreenholmi tn 8a krundil projekteeritud õhuseirejaamani 0,4 kv maakaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1438-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

58. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. A. Puškini tn 52 rekonstrueeritud autoremonditöökojale nr 4;
2. P. Kerese tn 44 asuvale garaažihoonele;
3.3. Moonalao tn 9 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
4. Kreenholmi tn 30 korterelamu rekonstrueeritud trepikodade akendele;
5. Vestervalli tn 11 korterelamu rekonstrueeritud katusele;
6. Kangelaste prospekt 12a korterelamu rekonstrueeritud trepikodade
varikatusele ja akendele, sokli korruse akendele ja soojustatud kahe
otsaseintele;
7. Rahu tn 30 korterelamu rekonstrueeritud fassaadidele;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1439-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

59. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Tolli tn 19 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
2. 4 Paemurru tn 3 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
3. Metsa tn 8 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Oru tn 51 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. Kulgu tammi 1 piirdeaia püstitamiseks;
6. Narva jõe kuiva sängil, alates Kose tn 20 krundi piirist kuni Narva raudtee silla tammeni piirdeaia püstitamiseks;
7. Pikse 3a veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
8. Pikse 4a kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1440-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

60. Linnavara üleandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1441-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

61. Koolieelse lasteasutuse Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1442-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

62. Koolieelse lasteasutuse Marjake arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1443.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

63. Koolieelse lasteasutuse Sädemeke arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1444.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

64. Koolieelse lasteasutuse Vikerkaar arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1445.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

65. Koolieelse lasteasutuse Kuldkalake arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1446.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.01.2011

66. Koolieelse lasteasutuse Kakuke arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1447.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

67. Koolieelse lasteasutuse Kirsike arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1448.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

68. Koolieelse lasteasutuse Tareke arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1449.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

69. Koolieelse lasteasutuse Punamütsike arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1450.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

70. Koolieelse lasteasutuse Pingviin arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1451.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

71. Koolieelse lasteasutuse Väikevend arengukava 2010-2013 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1452.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

72. Koolieelse lasteasutuse Muinasjutt arengukava 2010-2013 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1453.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

73. Koolieelse lasteasutuse Põngerjas arengukava 2010-2014 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1454.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009

74. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määruse nr 53/23 punkt 7.1 alapunkti 7.1.1 rakendamise peatamine

Esitaja: Pjotr Näkk
Ettekandjad: Pjotr NäkkOtsus/tulemused:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.

2. Volitada hr Pjotr Näkki antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2009