PrindiAbi

16.12.2009 - Korraline istung1. Arvamuse andmine Kadastiku II lubjakivikarjääris maavara kaevandamise kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse „Arvamuse andmine Kadastiku II lubjakivikarjääris maavara kaevandamise kohta“ eelnõule.

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt lisatud otsuse „Arvamuse andmine Kadastiku II lubjakivikarjääris maavara kaevandamise kohta“ eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2009

2. Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse “Narva Linnavolikogu 06.03.2008.a määruse nr 13 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2009

3. Narva Linnavolikogu 14.05.2009. a otsuse nr 70 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate kooss

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavolikogu 14.05.2009. a otsuse nr 70 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2009

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Geogi Ignatov

Töökorras vastuvõtmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.12.2009 vastu võetud korraldus nr 1455-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2009

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.12.2009 vastu võetud korraldus nr 1456-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2009

6. Narva Linnavolikogu 04.02.2006 otsuse nr 71 ”Puškini – Malmi tänavate vahelise siseõue maa-ala de

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 04.02.2006 otsuse
nr 71 ”Puškini – Malmi tänavate vahelise
siseõue maa-ala detailplaneeringu
algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja
menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 04.05.2006 otsuse nr 71 „Puškini-Malmi tänavate vahelise siseõue maa-ala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamist ning menetluse lõpetamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2009

7. Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Ahtitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 08.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2009

8. Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korra

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala
detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Pähklimäe 3, 3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2009

9. Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkursi” (viitenumber 114509) ideekavandite vas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkursi” (viitenumber 114509) ideekavandite vastavaks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 08.12.2009 võetud vastu korraldus nr 1457-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2009

10. Ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 08.12.2009 võetud vastu korraldus nr 1458-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2009

11. Elektrijaama tee lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 09.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Elektrijaama tee lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitjat Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.12.2009

12. Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine

Esitaja: Ants Liimets
Ettekandjad: Ants Liimets

Muudatused avalikus teenistuses on esitanud Kultuuriosakond, Linnavara- ja Majandusamet, Linnaarhiiv. Eelnõu kohaselt koondatakse 14,5 töökohta.
Linnapea taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga
2. Volitada linnasekretäri hr Ants Liimetsa nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2009

13. Projekti „Ajalugu elustub Narvas” omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Linnavalitsuse liikme pr. Lutuse taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2009

14. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23 kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutus

Esitaja: Pjotr Näkk
Ettekandjad: Pjotr NäkkOtsus/tulemused:
Töökorras 10.12.2009 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu 30.10.2003a määrusega nr 53/23 kinnitatud "Narva linna omavalitsuse ametiasutuste teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste" muutmise vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada linnakantselei nõunikku õigusküsimustes hr Pjotr Näkki nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2009

15. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 14.12.2009 vastu võetud määrus nr 1459.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2009

16. Luba liisingulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Indrek Randoja

Narva Muuseum soovib sõlmida kasutusrendileping uue sõiduauto kasutusse saamiseks. Vana sõidautoga tasutakse AS Info-Auto'le uue sõiduauto sissemaks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1460-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

17. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas
Külalised: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
1. Võtta esitatud info teadmiseks.
2. Võtta vastu korraldus nr 1461-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

18. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 muutmine ja määruse 412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr.257 “Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine ja 13. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määrusega nr.412 kinnitatud “Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord” punkt 2.3 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
1. Võtta vastu määrus nr 1462.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.01.2011

19. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada punkti vastavalt taotlustele- Sotsiaalabiamet 42 000 kr; Linnakantselei 29 405 krooni
2.Võtta vastu korraldus nr 1463-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.12.2009

20. NL korraldus "Konkursi “Narva Ettevõtja 2009” osalejate autasustamine"

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1464-k.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

21. Narva linna tööhõive suurendamisele ja ettevõtluse toetamisele

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva linna tööhõive suurendamisele ja ettevõtluse toetamisele suunatud meetmete paketi väljatöötamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

22. Narva Linnavalitsuse 03.12.2008 määruse nr. 1544 osaline muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1465.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

23. Nõusoleku andmine eestkostetava vallasasja võõrandamiseks (Dmitri Ptitsõn)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1466-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

24. Ettekirjutuse tegemine Irina Borisova´le

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1467-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

25. Ettekirjutuse tegemine Natalja Mirotejeva´le

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiamet projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1468-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

26. Eestkostjale nõusoleku andmine eestkostetava kinnisasja võõrandamiseks (L.A.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti projektide spetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1469-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

27. Munitsipaaleluruumi aadressil Ancis Daumani 15-58 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1470-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

28. Munitsipaaleluruumi aadressil Kooli põik 3a-11 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1471-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

29. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tänav 42-88 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1472-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

30. Munitsipaaleluruumi aadressil Albert-August Tiimanni 10-113 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1473-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

31. Narva linna omandis oleva kinnistu Daumani tn 2 ja kinnistamisel oleva Daumani tänav lõik 1 koormami

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1474-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

32. Narva linna omandis olevate kinnistute Kerese tn 20,22 ja Kreenholmi tn 8a koormamine isikliku kasut

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1475-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

33. Kinnistute Linda tn 26, Linda tn 30 ja Suur-Aguli tn 13 võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja M

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1476-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

34. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1477-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

35. Narvas Peetri plats 3 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine avaliku tualeti teenuse osutam

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Anda Osaühingule NIKNAS, registrikood 11648164, tasuta kasutusse Narvas Peetri plats 3 hoones asuvad keldriruumid üldpinnaga 33,9 m2 ning 1. korruse ruumid üldpinnaga 28,5 m2 avaliku tualeti teenuse osutamiseks tähtajaga alates 01.01.2010 kuni 31.12.2010 vastavalt hanke „Narva linnas asuva avaliku tualeti ülalpidamisteenuste osutamine“ tulemustele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1478-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

36. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1479-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

37. Ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1480-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

38. Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilansist Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1481-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

39. Narvas Tallinna mnt 37 asuva kinnistu võõrandamise võlaõigusliku lepingu heakskiitmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusametOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas Tallinna mnt 37 asuva kinnistu võõrandamise võlaõigusliku lepingu heakskiitmiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat pr Tamara Luigast antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

40. Narva Linnavolikogu 13.01.2005 otsuse nr 3/49 ”Narva Aleksandri kiriku maa-ala detailplaneeringu al

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 13.01.2005 otsuse nr 3/49 ”Narva Aleksandri kiriku maa-ala detailplaneeringu algatamine“ punkti 1 kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 13.01.2005 otsuse nr 3/49 „Narva Aleksandri kiriku maa-ala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamist ja menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.12.2009

41. Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkursi” (viitenumber 114509) ideekonkursi võit

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigihanke “Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkursi” (viitenumber 114509) ideekonkursi võitjate kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1482-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

42. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1483-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

43. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametist Narva Linnavali

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1484-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

44. Narva Linnavalitsuse 17.12.2008.a korralduse nr 1614-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 17.12.2008.a korralduse nr 1614-k
“Projekteerimistingimuste määramine (Puškini tn.52 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autopesula tarbeks)” muutmine

Taotleja: härra Leonid Tamjar

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1485-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

45. Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1251-k "Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1251-k "Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1251-k punkti 3 muutmine" muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1486-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

46. TEINE NOORUS AÜ krundijaotusplaani muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

TEINE NOORUS AÜ
krundijaotusplaani muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1487-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

47. IKRINKA AÜ krundijaotusplaani muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

IKRINKA AÜ
krundijaotusplaani muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1488-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Tallinna mnt 73

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1489-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

49. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1490-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

50. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 152

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 152

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1491-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

51. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 154

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Vee tn 154

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1492-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

52. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Olginski AÜ, Tedre tn 27

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Olginski AÜ, Tedre tn 27

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1493-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

53. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Svetofor AÜ, Aiandi tn 105

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Svetofor AÜ, Aiandi tn 105

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1494-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

54. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Anil AÜ, Majaka tn 37

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Anil AÜ, Majaka tn 37

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1495-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jantar AÜ, Taevasina tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jantar AÜ, Taevasina tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1496-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

56. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vesna AÜ, Mulla tn 198

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Vesna AÜ, Mulla tn 198

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1497-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

57. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Saialille tn 27

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Saialille tn 27

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1498-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

58. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gvozdika AÜ, Saialille tn 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gvozdika AÜ, Saialille tn 28

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1499-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

59. Projekteerimistingimuste määramine (Aleksei Juhhanovi 3 õppetöökoja rekonstrueerimine motoklubi...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1500-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

60. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 1 kinnistul asuva hoone lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Päästearmee Eestis, registrikood 80057936

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1501-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

61. Projekteerimistingimuste määramine (Tiigi 9a helikopteri maandumisplatsi, tankimisjaama, angaari...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tiigi tn 9a territooriumile helikopteri maandumisplatsi, tankimisjaama ning angaari püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1502-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

62. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 38 - 45 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: proua Tamara Ermilova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1503-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

63. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 14 - 6 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Haigla tn 14 - 6 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimine
koos nende ühendamisega eluruumi pindala suurendamise tarbeks

Taotleja: härra Vitali Ždanov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1504-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

64. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 14 - 7 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Haigla tn 14 - 7 korteri ja ärkliruumi rekonstrueerimine
koos nende ühendamisega eluruumi pindala suurendamise tarbeks

Taotleja: proua Alla Ivanskaja

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1505-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

65. Projekteerimistingimuste määramine Baltika AÜ, Põuatuule tn 268

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Baltika AÜ, Põuatuule tn 268 aiamaja laiendamise ja rekonstrueerimise ning abihoonete püstitamise

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1506-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

66. Projekteerimistingimuste määramine Aasa tn 32

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aasa tn 32 üksikelamu laiendamine, majandushoone rekonstrueerimine ja piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1507-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

67. Projekteerimistingimuste määramine Višnja AÜ, Sinika tn 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Višnja AÜ, Sinika tn 19 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1508-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

68. Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Pärna tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Berjozka AÜ, Pärna tn 6 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1509-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

69. Projekteerimistingimuste määramine Malõi Primorski AÜ, Looga tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Malõi Primorski AÜ, Looga tn 4 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning kuuri saunaks ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1510-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

70. Projekteerimistingimuste määramine Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 87

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tervis Plus AÜ, Kannikese tn. 87 aiamaja ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1511-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

71. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehituisjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Tallinna mnt 64 kinnistul püstitatud gaasiballoonide müügiks ajutise paviljonile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1512-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

72. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjarelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kraavi tn 14 korterelamu ehitatud korterile nr 15;
2.P. Kerese tn 8 korterelamu rekonstrueeritud trepikodade akendele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1513-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

73. Ehitusloa väljastamine maakaabelliini ehitamiseks ja alajaama püstitamiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kangelaste pr 35 ja Kangelaste pr 29 vahelisel maa alal (Kangelaste pr 35, Ancis Daumani tn 2, Ancis Daumani tänava lõik 1, Kangelaste pr 29) maakaabelliini ehitamiseks ning Kangelaste pr 29 krundil alajaama püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1514-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

74. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kangelaste pr 29 side kaabelliini ehitamiseks;
2. Udu tn 254 (Baltika AÜ) sauna püstitamiseks ja aiamaja rekonstrueerimiseks;
3. Kummeli tn 20 (Progress Plus AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks;
4. Linda tn 20 tootmishoone fassaadide rekonstrueerimiseks;
5. Tallinna mnt 27 mitteeluruumi M2 tehnosüsteemide muutmiseks;
6. Vaigu tn 821 (Rjabinka AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks;
7. Peetri plats 1 esimese korruse rekonstrueerimiseks toitlusettevõtte ja valuutavahetuse tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1515-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

75. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kangelaste pr 29 soojusvarustuse torustiku ehitamiseks;
2. Udu tn 254 (Baltika AÜ) katusealuse püstitamiseks;
3. 5 Paemurru tn 6 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Jõesuu tn 52 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
5. Proletariaadi tn 60 veetorustiku ja kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1516-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

76. Linnavara üleandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1517-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

77. Linnavara üleandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1518-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

78. Narva Linnavalitsuse 07.10.2009. a korralduse nr 1143-k „Koolieelse lasteasutuse Tareke hoolekogu ko

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 07.10.2009. a korralduse nr 1143-k „Koolieelse lasteasutuse Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1519-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

79. Koolieelse lasteasutuse Karikakar arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1520.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

80. Koolieelse lasteasutuse Kaseke arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1521.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009

81. Koolieelse lasteasutuse Kuuseke arengukava 2010-2013 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1522.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2009