PrindiAbi

13.01.2010 - Korraline istung1. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Oligarh OÜ poolt tubakatoodete jaemüük kaupluses aadressil Partisani 4.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2010

2. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Oligarh OÜ poolt alkohoolsete jookide jaemüük kaupluses aadressil Partisani 4.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2010

3. Hindamiskomisjoni koosseisu täiendamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Alustavate ettevõtjate kaasfinantseerimise taotluste
hindamiskomisjoni koosseisu täiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2010

4. Narva linnas tegutsevate ettevõtete toetamise programmi väljatöötamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva linnas tegutsevate ettevõtete toetamise programmi väljatöötamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

5. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe 7-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

6. Narva Linnavalitsuse 02.12.2009.a. korralduse nr 1405-k punkti 3.1.21 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena Pahhomova

Narva Linnavalitsuse 02.12.2009.a. korralduse nr 1405-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine»
punkti 3.1.21 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

7. Narva linna 2010.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit pr Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

8. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada vastavalt taotlustele - 30 000 kr koolieelne lasteasutus "Põngerjas"; 11 300 kr kodutute öömaja
2.Võtta vastu korraldus nr 6-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

9. „Narva linna 2010.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes”

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

„Narva linna 2010.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2010

10. Võlanõustamise teenuse osutamise korra kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 8.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

11. Matusetoetuse maksmise korra Narva linnas kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Matusetoetuse maksmise korra Narva linnas kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Matusetoetuse maksmise korra Narva linnas kinnitamisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´it kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

12. Hoolduse seadmine (K.K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

13. Ettekirjutuse tegemine VL

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.11.2010

14. Ettekirjutuse tegemine (K.P.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

15. Ettekirjutuse tegemine (V.P.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

16. Ettekirjutuse tegemine (V.S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

17. Ettekirjutuse tegemine (E.V-U.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

18. Narva sadamate arengukava aastateks 2009 – 2018 kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: pr. Tamara Luigas

Narva sadamate arengukava aastateks 2009 – 2018 kehtestamine

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

19. Narva Linnavolikogu 28.12.2009.a. otsuse nr 200 "Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koos

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: T.Luigas

Linnavolikogu otsuse eelnõu, millega muudetakse 28.12.009.a. otsust nr 200 "Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine" LVMAga seonduvalt

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 28.12.2009.a. otsuse nr 200 ”Narva ametisasutuste struktuuri ja koosseisude kinnitamine” muutmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktor T.Luigast nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

20. Narva Linnavolikogu 16.06.1999 otsuse nr 237/48 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 16.06.1999 otsuse nr 237/48
„Eluruumide arvamise kohta tööandja eluruumide hulka“
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas’it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

21. Narva Linnavolikogu 09.02.2000 otsuse nr 61/8 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 09.02.2000 otsuse nr 61/8
„Eluruumide arvamise kohta tööandja eluruumide hulka“
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas’it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

22. Narva Linnavolikogu 15.03.2000 otsuse nr 76/10 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 15.03.2000 otsuse nr 76/10
„Eluruumide arvamise kohta tööandja eluruumide hulka“
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas’it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

23. Narva Linnavalitsuse 28.12.1994 korralduse nr 1312-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse 28.12.1994 korralduse nr 1312-k
„Eluruumide arvamine tööandja eluruumide hulka“
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

24. Narva Linnavalitsuse 30.08.1995 korralduse nr 1136-k osaliselt kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara Luigas

Tunnistada osaliselt kehtetuks Narva Linnavalitsuse 30.08.1995 korralduse nr 1136-k „Eluruumide arvamine tööandja eluruumide hulka“ punkt 1.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

25. Narva Linnavalitsuse 22.01.1998 korralduse nr 40-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: LINNAVARA-JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Pr Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse 22.01.1998 korralduse nr 40-k
„Eluruumide arvamine tööandja elamispinna hulka“
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

26. Narva Linnavalitsuse 21.05.1998 korralduse nr 628-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse 21.05.1998 korralduse nr 628-k
„Eluruumide arvamine tööandja elamispinna hulka“
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

27. Narva Linnavalitsuse 16.07.1998 korralduse nr 875-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse 16.07.1998 korralduse nr 875-k
„Eluruumide arvamine tööandja elamispinna hulka“
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

28. Narvas Rakvere tänav 91 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 11)

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narvas Rakvere tänav 91 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 11)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

29. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja Majandusamet

Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine üldsummas 228 000 krooni Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

30. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna mnt 19a kinnistu jagamine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 19a kinnistu jagamine

Otsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinna mnt 19a kinnistu jagamine”

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

31. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele aadresside katastriüksuste sihtotstarvete määrami

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksustele aadresside omistamine:26.Juuli tn 5a, Kreenholmi tn 24b, Kreenholmi tn 24c, Kreenholmi tn 30b, Kreenholmi tn 30c,Kreenholmi tn 32a, Kreenholmi tn 40a, Kreenholmi tn 46, Oru tn 5a, Oru tn 11b, Uusküla tn 1a ja sihtotstarvete määramine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitja Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

32. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linna munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi Narva linn, Oru tänav 8a omistamine ja sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “ Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine”

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

33. Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1362-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1362-k
“ Narva linnas , Weizenbergi tn 4 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil “ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

34. Loa andmine maa ostu-müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Loa andmine maa ostu-müügilepingu
sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 25

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 40

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Kiire Laine AÜ, Krookuse tn 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 25-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Berjozka AÜ, Sireli tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Berjozka AÜ, Sireli tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jantar AÜ, Taevasina tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Jantar AÜ, Taevasina tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 27-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 28-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Aasa tn 4 Osaühing ALMEDA KLIINIK

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Aasa tn 4
Osaühing ALMEDA KLIINIK

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

41. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Volna AÜ, Kaalika tn 46

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Volna AÜ, Kaalika tn 46

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Pähklimäe tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress : Narva linn Pähklimäe tänav lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

44. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Rahu põik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 33-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

45. Narva linnas asuvale kinnistule aadressi määramine ja Narva Linnavalitsuse 22.03.2000 korralduse nr

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linnas asuvale kinnistule aadressi määramine ja Narva Linnavalitsuse 22.03.2000 korralduse nr 865-k „postiaadressi omistamine” kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

46. Narva linnas asuvale maaüksusele ja kinnistule aadressi määramine ja Narva Linnavalitsuse 16.05.2001

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linnas asuvale maaüksusele ja kinnistule aadressi määramine ja Narva Linnavalitsuse 16.05.2001 korralduse nr 923-k „postiaadressi omistamine” kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 35-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

47. Narva linnas asuvale kinnistule aadressi määramine ja Narva Linnavalitsuse 23.01.2002 korralduse nr

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linnas asuvale kinnistule aadressi määramine ja Narva Linnavalitsuse 23.01.2002 korralduse nr 26-k kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 36-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

48. Projekteerimistingimuste määramine Õhu tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Õhu tn 4 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 37-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

49. Projekteerimistingimuste määramine Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn 8a

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Metsaonnid AÜ, Vesiroosi tn 8a aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, sauna laiendamine, majandushoone ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 38-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

50. Projekteerimistingimuste määramine Berjozka AÜ, Sireli tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Berjozka AÜ, Sireli tn 7 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, abihoone ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 39-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

51. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Oru tn 38 piirdeaia püstitamiseks;
2. Tamme tn 22 (Berjozka AÜ) piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 40-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

52. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Oru tn 38 üksikelamu laiendamiseks koos rekonstrueerimisega;
2. Jõesuu tn 24 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
3. Taime tn 5 üksikelamu laiendamiseks koos rekonstrueerimisega ning majandushoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 41-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

53. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjarelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A. Puškini tn 20 korterelamu mitteeluruumile M3 kasutamise otstarbe ilusalongiks muutmisel;
2. Rakvere tn 71 kaubanduskeskuses asuvale kohvikule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

54. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

55. Sihtasutuse NARVA HAIGLA nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete valimine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

56. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

57. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

58. Narva Linnavalitsuse 15.11.2006. a määruse nr 1406 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse er

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 15.11.2006. a määruse nr 1406 „Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra vormide kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 47.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

59. Nõustamiskomisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Nõustamiskomisjon (erivajadustega õpilastele võimetekohane õppekava või kool)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 48-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

60. Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Humanitaargümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 49-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

61. Koolieelse lasteasutuse Potsataja arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Koolieelse lasteasutuse Potsataja arengukava aastateks 2010-2012

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 50.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

62. Koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava aastateks 2010-2012

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 51.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

63. Koolieelse lasteasutuse Tuluke arengukava 2010-2013 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Koolieelse lasteasutuse Tuluke arengukava 2010-2013.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 52.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2010

64. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesande lahendamise de

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesande lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele.

Otsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 28 lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesande lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010

65. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: pr Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Suunatud teisele lugemisele.
2. Pärast esinenud puuduste kõrvaldamist parandatud variant vastu võtta.
3. Vastu võtta määrus nr 53.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.01.2010