PrindiAbi

27.01.2010 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 28.12.2009.a. otsuse nr 200 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate kooss

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 14.01.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 28.12.2009.a. otsuse nr 200 ”Narva ametisasutuste struktuuri ja koosseisude kinnitamine” muutmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktor T.Luigast nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2010

2. Projekteerimistingimuste määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Metallitöötluse tootmishoone püstitamine
(Kinnistu aadress: Kulgu tn 5, Narva)

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.01.2010 vastu võetud korraldus nr 54-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.01.2010

3. Töötasu ja palga väljamaksmise tähtaegadest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Töötasu ja palga väljamaksmise tähtaegadest

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.01.2010 vastu võetud korraldus nr 55-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.01.2010

4. Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1241-k alapunkti 1.3 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 21.10.2009 korralduse nr 1241-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
Seadmise eesmärgil Narva linnas
Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 111“ alapunkti 1.3 muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.01.2010 vastu võetud korraldus nr 56-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2010

5. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok
Külalised: Aleksei Voronov, AS Narva Vesi juhatuse liige

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu eelnõu veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamise kohta.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor hr Georgi Ignatovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

6. Projekti „Narva koolieelse lasteasutuse „Põngerjas“ küttesüsteemi renoveerimine” omafinantseerimise

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Projekti „Narva koolieelse lasteasutuse „Põngerjas“ küttesüsteemi renoveerimine” omafinantseerimise kinnitamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

7. Projekti „Soojusega südames-4” kaasfinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Projekti „Soojusega südames-4” kaasfinantseerimise kinnitamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

8. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 57-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

9. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori nimetamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 58-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

10. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 59-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

11. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 60-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

12. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003 määruse nr 412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määrusega
nr.412 kinnitatud “Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise,
eelarveliste vahendite ümberpaigutamise
ja finantseerimise taotluste ning aruandluse
esitamise korra” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 61.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2010

13. 2010.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

2010.a. maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 62-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

14. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 63-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

15. Narva Linnavalisuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalisuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 64-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

16. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 65-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

17. Munitsipaaleluruumi Spordi 4-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 66-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

18. Munitsipaaleluruumi aadressil Pähklimäe 7-17 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

19. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu tn 20-49 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

20. Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 69.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

21. Abiellumiseks nõusoleku andmine (alaealine K. K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 70-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

22. Nõusoleku andmine eestkostetava vallasasja võõrandamiseks (alaealine A.J.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

23. Isiku hooldaja kohustustest vabastamine ja hooldatavale uue hooldaja määramine (I.J.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

24. Lastetoetuse ja üksikvanema lapse toetuse maksmise peatamine (alaealine K.B.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

25. Alaealisele uue perekonnanime andmine (M. S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

26. Peretoetuste maksmise jätkamine vanemale (O.K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

27. Ettekirjutuse tegemine (V.F.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

28. Ettekirjutuse tegemine (S.K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

29. Ettekirjutuse tegemine (J.K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

30. Ettekirjutuse tegemine (G.T.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

31. Ettekirjutuse tegemine L.T.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 80-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

32. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 81-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

33. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

34. Nõusoleku andmine eelmärke järjekoha muutmiseks (Kangelaste 29, Narva)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Anda nõusolek Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Narva Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 39509 (vana registriosa nr 395) III jakku Narva linna kasuks kantud eelmärke järjekoha muutmiseks järgmiselt: 05.11.2008.a. kinnistusraamatusse sisse kantud eelmärge kantakse registriosa nr 39509 III jakku teisele järjekohale, peale registriosa nr 39509 IV jakku esimesele järjekohale kantavat hüpoteeki Swedbank AS (Reg. 10060701) kasuks.

2. Volitada Narva linnapead Tarmo Tammiste´t (I.k. 36208175216) tegema korralduses toodu realiseerimiseks vajalikke vormikohaseid tahteavaldusi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

35. Riigihanke „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööd” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Algatada ehitustööde tellimiseks riigihanke „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööd“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (LVMA) ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA koosseisuväline projektijuht Ilona Ignatuhhina.

3. Volitada Osaühingut ZOROASTER (registrikood 11001126) teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

4. Volitada LVMA direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehitustööde hankeleping.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

36. Riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2010-2011” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Algatada riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2010-2011“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA kommunaalmajandusosakonna heakorra- ja haljastusteenistuse peaspetsialist Ljudmila Morina.

3. Volitada LVMA direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga haljasalade hooldustööde hankeleping.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k.

Juhtida pr. Luigase tähelepanu dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamisele.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2010

37. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Elektrijaama tee 29 kinnistu jagamine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Elektrijaama tee 29 kinnistu jagamine”

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

38. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Aleksander Puškini tn 6 kinnistu jagamine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Aleksander Puškini tn 6 kinnistu jagamine”

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

39. Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa- alade detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa- alade detailplaneeringu algatamine.

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.

2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule

3.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

40. Narva Linnavolikogu 09.12.2005 otsuse nr 167 ”Joaoru ja selle lähiala (II etapp) detailplaneeringu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 09.12.2005 otsuse
nr 167 ”Joaoru ja selle lähiala (II etapp) detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Narva Linnavolikogu 09.12.2004 otsuse nr 156/46 „Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine“ planeeringuala muutmine ja suurendamine.

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 09.12.2005 otsuse nr 167 „Joaoru ja selle lähiala (II etapp) detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamist ning menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Taotleda Narva Linnavolikogult „Joaoru selle lähiala detailplaneeringu algatamine“ (Narva Linnavolikogu 09.12.2004 otsuse nr 156/46) planeeringuala muutmist ja suurendamist.

3.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

41. Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldam

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-alade detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

42. Tallinna mnt 59 krundi munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 59 krundi munitsipaalomandisse taotlemine ja krundile katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinna mnt 59 krundi munitsipaalomandisse taotlemine ja krundile katastriüksuse sihtotstarbe määramine”.

2. Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

43. Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele aadresside Narva linn,Orase tn lõik1,Orase tn lõik2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele aadresside Narva linn, Orase tänav lõik 1 ja Orase tänav lõik 2 omistamine ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Otsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “ Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele aadresside Narva linn, Orase tänav lõik 1 ja Orase tänav lõik 2 omistamine ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine”

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

44. Munitsipaalomandisse taotletavale krundile aadressi Narva linn, Uus põik omistamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Munitsipaalomandisse taotletavale krundile aadressi Narva linn, Uus põik omistamine ja
katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Munitsipaalomandisse taotletavale krundile aadressi Narva linn, Uus põik omistamine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine”.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

45. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Paul Kerese tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 86-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

46. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

47. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

49. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 90-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

50. Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 73

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jõesuu tn 73
Hooneühistu NARVA-KRÕM

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 91-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

51. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Krookuse tn 38

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Krookuse tn 38

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

52. Adonis ja Salvia aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

53. Anil aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

54. Astra Kanali aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

55. Baltika aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

56. Berjozka aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

57. Družbaplus aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 98-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

58. Düün aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

59. Energetik-1 aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

60. Energetik-3 aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

61. Esimene Metsaaed aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

62. Gamma aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

63. Gvozdika aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

64. Ikrinka aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

65. Iskra aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 106-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

66. Projekteerimistingimuste määramine 6 kV kaabelliini ehitamiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Alajaamade AJ-225 (Kevade tn 2), AJ-31 (Hariduse tn 11a) ja AJ-32 (Hariduse tn 17) vahelise 6 kV maakaabelliini ehitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 107-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

67. Projekteerimistingimuste määramine Suur Primorskoje AÜ, Varju tn 147

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Suur Primorskoje AÜ, Varju tn 147 majandushoone laiendamine ja rekonstrueerimine aiamajaks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 108-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

68. Projekteerimistingimuste määramine Baltika AÜ, Allika tn 103

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Baltika AÜ, Allika tn 103 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning abihoone ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 109-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

69. Projekteerimistingimuste määramine Aleksander Puškini tn. 13-33

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aleksander Puškini tn. 13-33 korteri ümberplaneerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 110-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

70. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jõesuu tn 26 piirdeaia püstitamiseks;
2. Ringi tn 22 (Düün AÜ) majandushoone püstitamiseks;
3. Tähe tn 18 kanalisatsiooni torustiku ehitamiseks;
4. Aasa tn 24 piirdeaia ja tulemüüri püstitamiseks;
5. Tallinna mnt 10b garaaži laiendamiseks koos rekonstrueerimisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 111-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

71. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1. Kangelaste prospekt 32 koolihoone avariivalgustuse rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

72. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jõesuu tn 26 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
2. Ringi tn 22 (Düün AÜ) aiamaja püstitamiseks;
3. Viktoria tn 54 (Victoria Aiamaad AÜ) aiamaja püstitamiseks;
4. Aasa tn 24 üksikelamu laiendamiseks koos rekonstrueerimisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

73. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele vastavalt omanike taotlustele kasutusload:
Oru tn,Parve tn,1.Paemurru tn,2.Paemurru tn,3.Paemurru tn,4.Paemurru tn,5.Paemurru tn,6.Paemurru tn püstitatud välisveetustorustikele;
Oru tn,Parve tn,1.Paemurru tn,2.Paemurru tn,3.Paemurru tn,4.Paemurru tn,5.Paemurru tn,6.Paemurru tn püstitatud kanalisatsioonitorustikele;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

74. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada kasutusluba Uusküla tn 23 hoone rekonstrueeritud välisfassaadile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

75. Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

76. Projekti “Turvavalgustuse paigaldus Narva Humanitaargümnaasiumis“ omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

77. Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutatav

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 26.06.2008.a määruse nr 825 "Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine" muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 116
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

78. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

79. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 118-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

80. Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

81. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

82. Koolieelse lasteasutuse Pääsuke arengukava 2010-2012 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 121.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2010

83. Sihtasutuse NARVA HAIGLA nõukogu liikmetele kuutasu maksmine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 122-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

84. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme valimine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

85. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu liikme valimine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.01.2010

86. Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 korralduse nr 72-k “Aktsiseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu liikmetele

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr Nyakk

Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 korralduse nr 72-k
“Aktsiseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu
liikmetele tasu maksmise kohta”
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2010