PrindiAbi

10.02.2010 - Korraline istung1. Narva Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 126.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

2. Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 127.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

3. Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 128.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

4. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 129.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

5. Narva Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 130.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

6. Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 131.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

7. Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 132.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

8. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 133.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

9. Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 134.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

10. Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2010 vastu võetud määrus nr 135.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2010

11. Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud kulude tegemise piiramine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 29.01.2010 vastu võetud korraldus nr 136-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2010

12. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 29.01.2010 vastu võetud korraldus nr 137-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2010

13. Narva Linnavolikogu 16.aprilli 2007.a. määruse nr 15 Projekti „Kodulinn kaunimaks“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.02.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 16.04.2007 määruse nr 15 „Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korteriühistute toetamise kord“ muutmiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2010

14. Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 05.02.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Tiimani tn ja Tallinna mnt vahelise ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule (otsuse eelnõu on lisatud).

2. Volitada hr. Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2010

15. Haigla tn 1 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 05.02.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Nõustuda Haigla tn 1 maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohtade kooskõlastamisega.

2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

3.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2010

16. Projekti „Narva Keskkonnahariduskeskuse rajamine“ omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1) Kinnitada projekti „Narva Keskkonnahariduskeskuse rajamine“ omafinantseeringuks aastatel 2011-2012 kuni 6 600 000,00 krooni.

2) Narva Linnavalitsusel esitada Rahandusministeeriumile projekti positiivse rahastamisotsuse korral laenu võtmise taotlus punktis 3.1 nimetatud omafinantseeringu katmiseks aastatel 2011-2012 järgmiselt: 2011. aastal – summas kuni 2 200 000,00 krooni; 2012. aastal – summas kuni 4 400 000,00 krooni.

3) Narva Linnavalitsusel esitada Rahandusministeeriumile projekti positiivse rahastamisotsuse korral laenu võtmise taotlus sildfinantseeringu katmiseks aastatel 2011-2012 kokku kuni 30 000 000,00 krooni ulatuses järgmiselt: 2011. aastal – summas kuni 10 000 000,00 krooni; 2012. aastal – summas kuni 20 000 000,00 krooni.

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.02.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt lisatud Narva
Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2010

17. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18 «Linnavara võõrandamise kord» muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 9. juuni 2005. aasta määruse nr 18 «Linnavara võõrandamise kord» punktist 2 jätta välja sõna «Mitteeluruumide erastamise seaduses».

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.02.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõmist, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.02.2010

18. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük- Garant Service OÜ, Kadrion Grupp OÜ

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

19. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Antureno OÜ poolt jaemüük baaris aadressil Kreenholmi 39K.
Garant Service OÜ poolt jaemüük baaris ja kaupluses aadressil A.Puškini 45.
Kadrion Grupp OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Energia 4F.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

20. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Baltik Invest Grupp AS-poolt hulgimüük.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

21. Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamine 2010. aastaks

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamisest 2010. aastaks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´it kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

22. Munitsipaaleluruumi aadressil Spordi 4-23 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

23. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
1.Võtta esitatud info teadmiseks.
2.Võtta vastu korraldus nr 142-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

24. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti üksikute finants-ajanduslike küsimuste

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti üksikute finants-ajanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
1. Võtta esitatud info teadmiseks.
2. Võtta vastu korraldus nr 143-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

25. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõud vastavalt esitatud taotlustele- Narva Linnavalituse Kultuuriosakonnale -10 000 krooni koolieelsele lasteasutusele Käoke ettekirjutuses märgitud sunniraha tasumiseks, 250 000 krooni SA-le Aleksandri Kirik välis-ja dekoratiivvalgustuse teostuse eest võlgnevuse katteks;
Linnakantseleile 3960 krooni õigusabikulude katteks;
2. Võtta vastu korraldus nr 144-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.02.2010

26. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 7-k lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 7-k„Narva linna 2010.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

27. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

28. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine (Kulgu sadama kai)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

29. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rakvere 71

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine
hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rakvere 71, Narva)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

30. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Energia 2b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

31. Narvas Energia põik asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ NARTALL-18 ja KÜ ENERGIA 2 NARVA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

32. Narvas Linda 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerija

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

Narvas Linda 4 hoones asuva ruumi
tasuta kasutusse andmine (Narva Tšernobõli AEJ Avarii Likvideerijate Liit)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

33. Narvas Viru tn 9b hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ DEKO MOOD)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

34. Narvas Kreenholmi tn 32 ühiselamus asuvate ruumide üüritasu alandamine (TÜ Narva Hõbe-Valgus GS)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

35. Üüritasu kehtestamine (MTÜ ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING ÜLESTÕUSMINE)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

36. Narvas Linda 4 hoones asuva ruumi eest ühtse kuutasu kehtestamine (MTÜ Poola Klubi Polonez)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

37. Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ Sotsiaalne Õppekes

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

38. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

39. Linnavara üleandmine Linnavara- ja Majandusametilt Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

40. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi Narva linn,Rahu tänav lõik4 ja katastriüksuse

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi Narva linn, Rahu tänav lõik 4 ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi Narva linn, Rahu tänav lõik 4 ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine".

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 12

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,
Põldkannikese tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 22

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,
Põldkannikese tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas,Põldkannikese tn 34

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,
Põldkannikese tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 50

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,
Põldkannikese tn 50

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

45. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 37

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 37

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

46. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas,Õlelille tn 125

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,
Õlelille tn 125

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 164-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

47. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Võilille tn 82v

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 21.10.2009.a korralduse nr 1242-k “ Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas Družbaplus AÜ,
Võilille tn 82b ” kehtetuks tunnistamine ja maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Võilille tn 82v

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

48. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Liblika tn 219

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,
Liblika tn 219

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 166-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

49. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Karastriüksuse aadress: Narva linn, Elektrijaama tee lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

50. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse aadress: Narva linn Suur - Aguli tänav lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

51. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Metsa tn 10a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, Metsa tn 10a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

52. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

töö korras

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

53. Maaüksusele aadressi Uus põik 6 ja sihtotstarve määramine ning arvamuse andmine maa riigi omandisse

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maaüksusele aadressi Uus põik 6 ja sihtotstarve määramine ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

54. Elektron aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

55. Ivuška aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 173-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

56. Jantar aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

57. Jubileinõi Aiad aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

58. Jugla-1 aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

59. Jugla Aiad-2 aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 177-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

60. Kiire Laine aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 178-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

61. Landõš aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 179-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

62. Malõi Primorski aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 180-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

63. Mebelštšik aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 181-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

64. Medital aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 182-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

65. Metsaonnid aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 183-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

66. Metšta Aiad aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 184-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

67. Narva Ogonjok aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 185-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

68. Narva Žasmini Aiad aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 186-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

69. Oktoober aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 187-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

70. Olginski aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 188-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

71. Pribrežnõi aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 189-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

72. Ptšela aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 190-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

73. Punane Moon aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 191-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

74. Radost aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 192-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

75. Retšnoi aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 193-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

76. Rjabinka aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 194-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

77. Rubini Aed aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 195-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

78. Solnetšnoe aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 196-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

79. Suur Primorskoje aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 197-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

80. Svetofor aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 198-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

81. Teine Noorus aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 199-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

82. Tervis Plus aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 200-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

83. Tšaika aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 201-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

84. Vesiliilia aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 202-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

85. Vesna aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 203-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

86. Victoria Aiamaad aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 204-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

87. Višnja aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 205-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

88. Volna aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 206-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2010

89. Progress Plus aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 207-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

90. Železnodorožnik aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 208-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

91. Kooli põigis asuvate maaüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 209-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

92. Narva Linnavalitsuse 02.12.2009 korralduse nr 1424-k punkti 4 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 02.12.2009 korralduse nr 1424-k “Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Teine Noorus AÜ, Põldkannikese tn 37“ punkti 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 210-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

93. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 111-k alapunkti 3.2 muutmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 211-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

94. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 113-k alapunkti 3.2 muutmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 212-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

95. Projekteerimistingimuste määramine Sibula tn. 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Sibula tn. 11 aiamaja ja abihoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 213-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

96. Projekteerimistingimuste määramine Oja tn. 86

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Oja tn. 86 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 214-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.02.2010

97. Projekteerimistingimuste määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

3.Rohelise tänava laiendamine Tallinna mnt ristmikust kuni Uus Põik ristmikuni

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 215-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

98. Kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Vassili Gerassimovi tn 18a lasteaiahoone küttesüsteemi rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

99. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Puuvilla tn 4 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Kannikese tn 87 (Tervis Plus AÜ asuva) sauna püstitamiseks ning veetorustiku ja
kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Videviku tn 3 (Rubini Aed AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
4. Pikk tn 28 (Svetofor AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
5. Piiri tn 156 (Svetofor AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
6. Lepa tn 5 piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 217-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

100. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kannikese tn 87 (Tervis Plus AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
2. Pikk tn 28 (Svetofor AÜ asuva) aiamaja ja majandushoone fassaadide rekonstrueerimiseks;
3.Viktoria tn 54 (Victoria Aiamajad AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
4. Oru tn 52 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
5. Kulgu tn 5a hoone fassaadide rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

101. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Elektrijaama tee 119.0 m pikkusega tee lõigu rekonstrueerimiseks;
2. Nahavabriku tn 32,5 m pikkusega tänava lõigu rekonstrueerimiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

102. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Elektrijaama tee 106 kinnistule tuulemõõtmismasti püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

103. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjarelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kangelaste prospekt 47b korterelamu keldrikorrusel rekonstrueeritud mittetoidukauplusele;
2.Männi tn, Vaikne põik, August Weizenbergi tn, Lepa tn, Kase tn, Mihhail Gorbatši tn püstitatud veetorustikele;
3.Männi tn, Vaikne põik, August Weizenbergi tn, Lepa tn, Kase tn, Mihhail Gorbatši tn püstitatud kanalisatsioonitorustikele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 221-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

104. Narva Linnavolikogu 14.09.2006. a määruse nr 37 „Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks „Narva Linnavolikogu 14.09.2006. a määruse nr 37 „Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine” määruse eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

105. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2010. aastaks ja selle koosseisu kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

106. Narva Linnavalitsuse 16.04.2003. a korralduse nr 282-k „Narva noorteprojektide komisjoni kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 16.04.2003. a korralduse nr 282-k „Narva noorteprojektide komisjoni kinnitamine, noorteprojektide komisjoni töökorra kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

107. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 224-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

108. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Eesti Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

109. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

110. Rahanõuete lootusetuteks tunnistamine ja lootusetute rahanõuete mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.02.2010

111. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotus ja asendamine; kodanike vastuvõtt.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

112. Linnavara üleandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Linnaarhiivile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

113. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmetele kuutasu maksmine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

114. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod nõukogu liikmetele kuutasu maksmine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010

115. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele kuutasu maksmine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.02.2010