PrindiAbi

10.03.2010 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 01.03.2010 vastu võetud korraldus nr 301-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2010

2. Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Antud dokumendiga kinnitatakse koolide teeninduspiirkonnad.

Otsus/tulemused:
Töökorras 03.03.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva LV Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2010

3. Esindaja nimetamine Narva Kutseõppekeskuse nõukogu koosseisu

Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Narva linna esindaja nimetamine Narva Kutseõppekeskuse nõukogu liikmeks

Otsus/tulemused:
03.03.2010 töökorras protokolliliselt:

1. Nimetada Narva linna esindajaks Narva Kutseõppekeskuse nõukogu koosseisu linnapea Tarmo Tammiste
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2010

4. Sihtasutuse NARVA HAIGLA nõukogu

Esitaja: P. Nyakk
Ettekandjad: P. NyakkOtsus/tulemused:
Töökorras 03.03.2010 vastu võetud korraldus nr 302-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2010

5. Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas, kaasettekandja Arina Koroljova

Kehtestatakse uus korraldatud jäätmeveo rakendamise kord. Tunnistatakse kehtetuks LvK 27.03.2008.a. määrus nr 24.

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.03.2010 protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult uue ”Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra” kehtestamist vastavalt esitatud volikogu määruse eelnõule ja seletuskirjale.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2010

6. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus“ (riigihanke viitenumber 116380) avatud hankemenetluse Põhjapiirkonnas kvalifitseerida pakkujad AS Heakorrastus (reg 10229666) ja OÜ Edise Ehitus (reg 10829001), tunnistada kvalifitseeritud pakkujate pakkumused vastavaks ning lükata kõik vastavaks tunnistatud pakkumused RHS § 49 lg 2 p 1 (selle koostoimes RHS § 49 lg 1 p-ga 1) alusel tagasi.

2. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus“ (riigihanke viitenumber 116380) avatud hankemenetluse Lõunapiirkonnas kvalifitseerida pakkuja AS N&V (reg 10003028), tunnistada kvalifitseeritud pakkuja pakkumus vastavaks ning lükata kõik vastavaks tunnistatud pakkumused RHS § 49 lg 2 p 1 (selle koostoimes RHS § 49 lg 1 p-ga 1) alusel tagasi.

3. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus“ (riigihanke viitenumber 116380) avatud hankemenetluse Kvartalisiseste teede põhjapiirkonnas kvalifitseerida pakkuja I.V.P.Teed OÜ (reg 11189800), tunnistada kvalifitseeritud pakkuja pakkumus vastavaks ning lükata kõik vastavaks tunnistatud pakkumused RHS § 49 lg 2 p 1 (selle koostoimes RHS § 49 lg 1 p-ga 1) alusel tagasi.

4. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus“ (riigihanke viitenumber 116380) avatud hankemenetluse Kvartalisiseste teede lõunapiirkonnas lükata ISS EESTI AS (reg 10031220) ja Gulib OÜ (reg 10019549) pakkumused, kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ning pakkumuste vastavust hankedokumentides sätestatud tingimustele, RHS § 49 lg 2 p 2 alusel tagasi.

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.03.2010 vastu võetud korraldus nr 303-k.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2010

7. Munitsipaaleluruumi Uusküla tänav 19-58 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

8. Sihtasutuse Narva Linna Arendus asutamine ja põhikirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Linna Arendus asutamine ja põhikirja kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse ”Sihtasutuse Narva Linna Arendus asutamine ja põhikirja kinnitamine” vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu määruse eelnõule ja seletuskirjale.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

9. Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine
Nimetatud projekt on lülitatud Vabariigi Valitsuse poolt 18. detsembri 2008. aasta korraldusega nr 519 kinnitatud meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja.
Projekti üldeesmärgiks on kohaliku elukeskkonna kvaliteedi parendamine kohalikele elanikele ja turistidele terviklike ja komplektsete rekreatsioonivõimaluste loomiste kaudu

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

10. Projekti „Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine“ omafinantseerimise kinnitamine ja si

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine. Nimetatud projekt on lülitatud Vabariigi Valitsuse poolt 18. detsembri 2008. aasta korraldusega nr 519 kinnitatud meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja. Projekti eesmärgiks on lasteaia „Pingviin“ aadressil Mõisa 1A rekonstrueerimine, luues Narva linna elanikele kaasaegsed tingimused parema koolieelse hariduse omandamiseks 152 koolieelikule, kaasa arvates 37 erivajadustega last, vastavalt Koolieelse lasteseaduse seadusele. Samuti luua kaasaegsed töötingimused lasteaia töökollektiivile, mille tulemusel paraneb lasteaia teenuse kvaliteet. Projekti peamisteks töödeks on hoonega seotud ehitustööd, haljastustööd, linnamööbli, sisseseade ning mööbli soetamine ja paigaldus.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

11. Projekti “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimi

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine. Projekt on lülitatud meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja. Projekti eesmärgiks on Narva ajaloolise jõeäärse piirkonna kui Narva jaoks keskse ning nii Eesti kui ka Euroopa Liidu jaoks märgilise tähendusega piirkonna arendamine atraktiivseks avalikuks linnaruumiks, mis märkimisväärselt tõstab Narva linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

12. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

13. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Lavis OÜ poolt,Ketriken OÜ poolt alkohoolsete jookide jaemüük.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

14. Narva linna 2010.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

15. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele
2. Võtta vastu korraldus nr 307-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

17. Riigihanke „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööd” (116996) avatud hankemenetluse tulemuste kin

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööd” (116996) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

1. Kõrvaldada RHS § 38 lg 1 p 4 alusel hankemenetlusest ühispakkujad Scandec Ehitus OÜ (reg 11730552), VET Ehitus Grupp OÜ (reg 10604147) ja Eubal Ehitus OÜ (reg 11251053) põhjusel, et ühispakkuja VET Ehitus Grupp OÜ (reg 10604147) õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud;

2. Kvalifitseerida kooskõlas RHS § 39 lg-ga 6 pakkujad Facio Grupp OÜ (reg 10949604) ja Facio Ehituse AS (reg 10159701); OÜ Wolmreks Ehitus (reg 11733125) ja Arco Ehitus OÜ (reg 10222995); Nordecon Ehitus AS (reg 10210032); OÜ Apest Grupp (reg 10771170); AS EVIKO (reg 10321432); AS Merko Tartu (reg 10081063); AS Irbistero (reg 10088929) ja OÜ Tarrest Ehitus (reg 10675377); AS Parmeron (reg 10363583); AS Vant (reg 10157719); OÜ Ferdmaster (reg 10663144), kuna nende majanduslik ja finantsseisund on hankelepingu esemeks olevate ehitustööde teostamiseks piisav ning nad omavad hankelepingu täitmiseks nõutavat tehnilist ja kutsealast pädevust;

3. Tunnistada kooskõlas RHS §-ga 47 kvalifitseeritud pakkujate – Facio Grupp OÜ (reg 10949604) ja Facio Ehituse AS (reg 10159701); OÜ Wolmreks Ehitus (reg 11733125) ja Arco Ehitus OÜ (reg 10222995); Nordecon Ehitus AS (reg 10210032); OÜ Apest Grupp (reg 10771170); AS EVIKO (reg 10321432); AS Merko Tartu (reg 10081063); AS Irbistero (reg 10088929) ja OÜ Tarrest Ehitus (reg 10675377); AS Parmeron (reg 10363583); AS Vant (reg 10157719); OÜ Ferdmaster (reg 10663144) – poolt esitatud pakkumused hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimustele sisuliselt vastavaks;

4. Lükata RHS § 49 lg 1 p 1 alusel kvalifitseeritud pakkujate – Facio Grupp OÜ (reg 10949604) ja Facio Ehituse AS (reg 10159701); OÜ Wolmreks Ehitus (reg 11733125) ja Arco Ehitus OÜ (reg 10222995); Nordecon Ehitus AS (reg 10210032); OÜ Apest Grupp (reg 10771170); AS EVIKO (reg 10321432); AS Merko Tartu (reg 10081063); AS Irbistero (reg 10088929) ja OÜ Tarrest Ehitus (reg 10675377); AS Parmeron (reg 10363583); AS Vant (reg 10157719); OÜ Ferdmaster (reg 10663144) – poolt esitatud vastavaks tunnistatud pakkumused tagasi põhjusel, et kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust nii, et hange ei ole sellise hinnaga hankijale vastuvõetav;

5. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil realiseerida, vastavalt RHS § 34 lg 5 p-le 1, hankemenetlusest kõrvaldatud ühispakkujate Scandec Ehitus OÜ (reg 11730552), VET Ehitus Grupp OÜ (reg 10604147) ja Eubal Ehitus OÜ (reg 11251053) poolt krediidiasutuse garantiina esitatud pakkumuse tagatis summas 100 000,00 krooni. Ülejäänud pakkujatele tagastada pakkumuse tagatis RHS § 34 lg-s 6 sätestatud korras.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

18. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine (Gloria bastioni piirkonnas asuv kelder-ladu)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

19. Narvas Karja tänav 6a hoone tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

20. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

21. Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määruse nr 43 „Eluruumi alaliste kulude piirimäärade kehtestamine..."

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Aleksander Ljudvig´it ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

22. Kriisitoetuse maksmise tingimuste ja korra Narva linnas kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist "Kriisitoetuse maksmise tingimuste ja korra Narva linnas kinnitamisest" vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´it kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

23. Volitamine (Narva linna esindamine alaealise P.A. pikaajalise elaniku elamiloa ...)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

24. Alaealisele uue perekonnanime andmine (L.A.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

25. Alaealisele uue perekonnanime andmine (K.L.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

26. Alaealisele uue perekonnanime andmine (A-J. M.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

27. Hoolduse seadmine (hooldatav P.B.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

28. Hoolduse seadmine (hooldatav Ž.R.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

29. Hoolduse seadmine (hooldatav P.S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

30. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

31. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

32. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

33. Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada hr. Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

34. Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 ning selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult muuta Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 ning selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piirid vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

35. Maaüksuse Jõesuu tn 91 munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Maaüksuse Jõesuu tn 91 munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine”.

2. Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

36. Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linna munitsipaalomandisse taotletakse järgmised maaüksused:
1. Elektrijaama tee lõik 3 (lisa 1), ligikaudse pindalaga 17 200 m2
2. Elektrijaama tee lõik 4 (lisa 2), ligikaudse pindalaga 17 200 m2
3. Jõesuu tänav lõik 11 (lisa 3), ligikaudse pindalaga 13 500 m2

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori asetäitja Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

37. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

38. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Unistuse tn 8

Esitaja: GEODEESIA JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Unistuse tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Majaka tn 43

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Majaka tn 43

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Gamma AÜ, Jalaka tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva linnas, Gamma AÜ, Jalaka tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

41. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Savi tn 16a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, Savi tn 16a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Parve tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Parve tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 328-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

43. Narva Linnavalitsuse 20.02.1991.a. määruse nr 137/1 „Narva linnas, Vikerkaare tn 6 asuva maa-ala

Esitaja: Geodeesia- ja maakorrladuse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 20.02.1991.a. määruse nr 137/1 „Narva linnas, Vikerkaare tn 6 asuva maa-ala eraldamine Boriss Volkovile eramu ehitamiseks” kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 329-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

44. Narva Linnavalitsuse 15.11.2006 korralduse nr 1445-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 15.11.2006 korralduse nr 1445-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
AÜ Rjabinka, Vaigu tn 927“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 330-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

45. Narva Linnavalitsuse 02.12.2009 korralduse nr 1412-k punkti 3.1.20 muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 331-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

46. Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1362-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1362-k
“Narva linnas, Weizenbergi tn 4 teenindusmaa
määramine ja maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

47. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 99-k punkti 3 muutmine.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

48. Projekteerimistingimuste määramine õhukaablite (internetikaablite) projekteerimiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vanalinna, Kalevi, Kreenholmi linnaosade sidekaablite projekteerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 334-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

49. Projekteerimistingimuste määramine (Rakvere tn 39 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rakvere tn 39 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine

Taotleja: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 335-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

50. Projekteerimistingimuste määramine (Võidu pr 17c hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Võidu pr 17c hoone rekonstrueerimine ja laiendamine büroo- või administratiivhoone tarbeks

Taotleja: OÜ VENTKLAPP, registrikood 10108589

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

51. Projekteerimistingimuste määramine (Tapamaja tn 5 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tapamaja tn 5 hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autoremonditöökoja tarbeks

Taotleja: OÜ GOLDNAR, registrikood 10894688

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

52. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 12d hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kalda tn 12d hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autoremonditöökodade tarbeks

Taotleja: ANDRUSE HULGIKAUBANDUSE OÜ, registrikood 10054445

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

53. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kummeli tn 24 (Progress Plus AÜ asuva) püstitatud aiamajale;
2. Kreenholmi tn 16 rekonstrueeritud autoremonditöökojale;
3. Elektrijaama tee 59 ehitatud kütuselao betoonplatsile ning juurdepääsuteele;

Otsus/tulemused:
1.Mitte väljastada kasutusluba Kreenholmi tn 16 rekonstrueeritud autoremonditöökojale, sest pole esitatud nõutavaid dokumente.
Võtta vastu korraldus nr 339-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

54. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Energia tn 7 rekonstrueeritud mitteeluruumile M1 ja ehitatud kõnniteele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

55. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kangelaste pr 42 korteri nr 17 ümberplaneerimiseks ning tehnosüsteemide muutmiseks;
2. Kastani tn 35 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Kreenholmi tn 38 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimiseks;
4. Vaikne põik 3 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
5. Sibula tn 11 (Jugla AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

56. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Metsa tn 11 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Kastani tn 35 (Berjozka AÜ asuva) kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks ning majandushoone rekonstrueerimiseks;
3. 2 Jõe tn 16 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Vaikne põik 3 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
5. Aleksei Juhhanovi tn 26 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
6. Sibula tn 11 (Jugla AÜ asuva) garaaži, sauna ja tulemüüri püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010

57. Narva Linnavolikogu 24.08.2006. määruse nr 35 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitam

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavolikogu 24.08.2006. määruse nr 35 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse “Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a määruse nr 35 „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitamine“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.03.2010