PrindiAbi

07.04.2010 - Korraline istung1. Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 30.03.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.03.2010

2. Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 281 ”Juhkentali 8, Vaivara 7 ja nende lähiala DP" muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 30.03.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut muuta Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 281 „Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneeringu algatamine“ vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.03.2010

3. Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 280 ”Gerassimovi tn 5 maa-ala DP algatamine" muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 30.03.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut muuta Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 280 „Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu algatamine“ vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.03.2010

4. Volikirja andmine N. J.

Esitaja: Ants Liimets
Ettekandjad: Ants Liimets

Volikirja andmine Niina Jerjominale teostama vajalikke toiminguid alaealise Kirill Zautini passi saamiseks

Otsus/tulemused:
30.03.2010 töökorras protokolliliselt:
Anda volitus pr Niina Jerjominale teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Kirill Zautini passi saamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

5. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 31.03.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1. . Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele
aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine”
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2010

6. Arvamuse andmine vaba maa taotlustele AT0607050086 ja AT0607190017 maa riigi omandisse jätmise koht

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Arvamuse andmine vaba maa taotlustele AT0607050086 ja AT0607190017 maa riigi omandisse jätmise kohta

Otsus/tulemused:
Töökorras 31.03.2010 vastu võetud protokolliline otsus:
1..Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks otsuse eelnõu "Arvamuse andmine vaba maa taotlustele AT0607050086 ja AT0607190017 maa riigi omandisse jätmise kohta".
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

Eelnõu tagastatud Narva Linnavolikogu poolt 06.04.2010.(kiri nr 2-21/100)
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2010

7. Riigihanke „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööd II” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Algatada ehitustööde tellimiseks riigihanke „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööd II“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (LVMA) ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA koosseisuväline projektijuht Ilona Ignatuhhina.

3. Volitada Osaühingut ZOROASTER (registrikood 11001126) teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

4. Volitada LVMA direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehitustööde hankeleping.

Otsus/tulemused:
Töökorras 31.03.2010 vastu võetud korraldus nr 413-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.03.2010

8. Ülevaade Narva linna arengukava 2008-2012 täitmisest 2009. aastal

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Arengukava ülevaade on tehtud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava 2008-2012 täitmisest 2009. aasta lõikes.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

10. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

BORDES OÜ poolt hulgimüük aadressil Suur Aguli 4B.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

11. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Aleksei Talašmanov FIE poolt jaemüük aadressil Aleksander Puškini 45A.
Zolotaja Korona OÜ- müügiaja muudatused aadressil Tuleviku 6A.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

12. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
1.Eraldada Kultuuriosakonnale 150 000 kr Jäähoki MM-ga seonduvateks kuludeks
2.Võtta vastu korraldus nr 417-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Linnavara-ja Majandusamet +-247 110 krooni

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 20-92 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla tänav 21-14 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

16. Hoolduse seadmine (E.B.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

17. Isiku hooldaja kohustustest vabastamine (hooldatav V. J.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

18. Ettekirjutuse tegemine M.B.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

19. Ettekirjutuse tegemine S.G.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

20. Ettekirjutuse tegemine N. S.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

21. Ettekirjutuse tegemine N. C.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

22. Ettekirjutuse tegemine O. U.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

23. Narva linnavara registri pidamise kord

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Eelnõu suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

24. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2010” väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanke

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

1. Kinnitada riigihanke «Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2010» väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemused vastavalt juurdelisatud Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni protokollidele.

2. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil sõlmida AS-ga Heakorrastus (Reg. 10229666) tänavapuhastusteenuste hankeleping ning esitada riiklikule riigihangete registrile kümne päeva jooksul pärast hankemenetluse lõppemist riigihanke aruanne.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

25. Riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2010-2011” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitami

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke «Narva linna haljasalade hooldustööd 2010-2011» (viitenumber: 117061) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine.

Otsus/tulemused:
1.Muuta punktide 4.1 ja 4.3 sõnastust.
2.Võtta vastu korraldus nr 429-k.
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

26. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine ostu-müügi lepingu järgi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 430-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

27. NLV14.12.98 korralduse nr1805-k„Eluruumide arvamine tööandja elamispinna hulka“tühisuse kindlakstege

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 431-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

28. Ostja kinnitamine (korteriomand aadressil A. Puškini 5 – M8, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majanduamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

29. Narvas Raekoja plats ja Raekoja plats 1 asuvate maa-alade osade tasuta kasutusse andmine (AS Nordeco

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

30. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (A. E.pärimisasi)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

31. Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Päikese tn 16 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

32. 1. Jõe tn 36 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jõe tn 36 maa-ala detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut 1. Jõe tn 36 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

33. Jõesuu tänav lõik 12 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jõesuu tänav lõik 12 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Jõesuu tänav lõik 12 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

34. Juhhanovi tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Juhhanovi tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Aleksei Juhhanovi tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

35. Maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustatud katastriüksuse aadress: Narva linn, Linda park

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Viktoria tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Viktoria tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Laeva tn 224

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Laeva tn 224

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Õlelille tn 130

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise menetluse
lõpetamine ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva linnas, Õlelille tn 130

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Allika tn 115

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Allika tn 115

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Vee tn 152

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Vee tn 152

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

42. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Parve tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Parve tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

43. Arvamuse andmine vaba maa taotlustele AT0607050086 ja AT0607190017 maa riigi omandiss jätmise kohta.

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

44. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

45. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

46. Narva Linnavalitsuse 10.02.1993.a määruse nr 126 „Aktsiaseltsile Erneuerung Kreenholmi tänaval

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.02.1993.a määruse nr 126 „Aktsiaseltsile Erneuerung Kreenholmi tänaval ehitatava viadukti lähedal maa eraldamine ja viadukti aluse maa-ala, juurdepääsuga Oru tänavalt, kasutusse andmine” kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

47. Narva Linnavalitsuse 02.12.2009 korralduse nr 1414-k osaline muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 02.12.2009 korralduse nr 1414-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Volna AÜ, Kaalika tn 37“ osaline muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

48. Narva Linnavalitsuse 18.01.2010.a korralduse nr 54-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 18.01.2010.a korralduse nr 54-k
“Projekteerimistingimuste määramine
Metallitöötluse tootmishoone püstitamine
(Kinnistu aadress: Kulgu tn 5, Narva)” muutmine


Taotleja: Metalliset Eesti AS, registrikood 11011627

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

49. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 176-k „Jugla-1 aiandusühistus asuvate katastriüksuste

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 176-k „Jugla-1 aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

50. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 207-k „Progress Plus aiandusühistus asuvate katastriük

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 207-k „Progress Plus aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

51. Narva Linnavalitsuse 29.04.2009 korralduse nr 484-k „Vepsküla maaüksuse aadressi määramine” punkti 3

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 29.04.2009 korralduse nr 484-k „Vepsküla maaüksuse aadressi määramine” punkti 3 muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

52. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, 26.Juuli tn 22a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 26.Juuli tn 22a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

53. Projekteerimistingimuste määramine (Albert-August Tiimanni tn 3h ajutiste angaaride püstitamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Albert-August Tiimanni tn 3h ajutiste angaaride püstitamine automootorite ülevaatuse ja diagnostika läbiviimiseks

Taotleja: UUSAUTOMAJA OÜ, registrikood 10032461

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

54. Projekteerimistingimuste määramine (Pähklimäe tn 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Pähklimäe tn. 9 korteriühistu, registrikood 80175328

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

55. Projekteerimistingimuste määramine Uusküla 8 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: KORTERIÜHISTU UUSKÜLA 8, registrikood 80183670

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

56. Projekteerimistingimuste määramine (Raudtee tn 1 hoone fassaadide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: OÜ VKG ELEKTRIVÕRGUD, registrikood 10855041

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

57. Projekteerimistingimuste määramine (Raja tn 3 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Raja tn 3 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine
äri- ja õppekeskuseks detailplaneeringu alusel

Taotleja: OÜ FERVESTA GRUPP, registrikood 10349301

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

58. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi 3 – 44 eluruumi rekonstrueerimine juuksurisalongiks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 3 – 44 eluruumi rekonstrueerimine juuksurisalongiks koos eraldi sissepääsu ehitamisega

Taotleja: proua Irina Kozlovskaja

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

59. Projekteerimistingimuste määramine Aleksei Juhhanovi tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aleksei Juhhanovi tn 26 eramu laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

60. Projekteerimistingimuste määramine Vihma tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vihma tn 1 eramu laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 459-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

61. Projekteerimistingimuste määramine Kummeli tn 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 2 aiamaja ja sauna laiendamine ning rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 460-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

62. Projekteerimistingimuste määramine Kase tn 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kase tn 3 eramu laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 461-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

63. Projekteerimistingimuste määramine Tihase tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tihase tn 4 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 462-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

64. Projekteerimistingimuste määramine Männiku tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Männiku tn 5 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 463-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

65. Projekteerimistingimuste määramine Haava tn 27

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Haava tn 27 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning majandushoone rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 464-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

66. Projekteerimistingimuste määramine Kuuse tn 33

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kuuse tn 33 aiamaja rekonstrueerimine, sauna laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 465-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

67. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 4 Roheline tn 8 kaubanduskeskuse soklikorrusel rekonstrueeritud kauplusele;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 466-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

68. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada kasutusluba Aleksander Puškini tn 3a püstitatud kanalisatsioonitorustikule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 467-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

69. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Talllinna mnt 38 korterelamu korteri nr 98 rekonstrueerimiseks;
2. Kreenholmi tn 8b hoone rekonstrueerimiseks autoremonditöökojaks;
3. Partisani tn 2 Laste Loomemaja rekonstrueerimiseks;
4. Kreenholmi tn 24 korteri nr 13 ümberplaneerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks;
5. Tormi tn 6 (Adonis ja Salvia AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
6. Joala tn 3, 5, 5b, 7, 9, Turu tn 1, 3 sideõhuliini ehitamiseks;
7. Joala tn 11, 13, 15, Kalda tn 4, 6, 8, 10, 12, Kose tn 1a, 3 sideõhuliini ehitamiseks;
8. Vestervalli tn 2, 2a, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, Kraavi tn 10, 12, Viru tn 3, 11, 13, 15, 17, 19, 20, Rüütli tn 2, 4, 6, Suur tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19, Koidula tn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 sideõhuliini ehitamiseks;
9. Vabaduse tn 13, Lavretsovi tn 5, Aleksander Puškini tn 28, 30 sideõhuliini ehitamiseks;
10. Aleksander Puškini tn 21, 22, Tuleviku tn 3, 7 sideõhuliini ehitamiseks;
11. Vestervalli tn 20, 24, Sepa tn 1, 3, Karja tn 2, 4, 5, Pimeaia tn 1, Moonalao tn 9 sideõhuliini ehitamiseks;
12. Aleksander Puškini tn 10, 10a, 12, 14, Malmi tn 4, 6 sideõhuliini ehitamiseks;
13. Võidu pr 2, 4, Tallinna mnt 32 sideõhuliini ehitamiseks;
14. Tallinna mnt 18, 20, 22, 24, 26, Energia tn 2 sideõhuliini ehitamiseks;
15. Igor Grafovi tn 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Aleksander Puškini tn 5, Arsenti Bastrakovi tn 3, 5, Vaksali tn 13, 15 sideõhuliini ehitamiseks;
16. Kangelaste pr 3, 5, 7, 7a, Rakvere tn 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 40, 40a, 42, Hariduse tn 26, 28, 30, Kevade tn 3, 11, 17, 22 sideõhuliini ehitamiseks;
17. Tallinna mnt 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Hariduse tn 11 sideõhuliini ehitamiseks;
18. Tallinna mnt 11, 13, 13a, 15, 17 Aleksander Puškini tn 23, 25 sideõhuliini ehitamiseks;
19. Kangelaste pr 24, 40, 42, 44, Rahu tn 18, 20, 22, 26, 28, 28a, 30, 32, 34, Pähklimäe tn 2, 4, 6, 6a sideõhuliini ehitamiseks;
20. Ancis Daumani tn 5, 7, 9, 13, 15, 17, Rakvere tn 73, 85, 87, 89 Kangelaste pr 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, Paju tn 6, Aleksander Puškini tn 49, 51, 53 sideõhuliini ehitamiseks;
21. Rakvere tn 20, 20a, 20b, 27, Aleksei Juhhanovi tn 12 sideõhuliini ehitamiseks;
22. 1Mai tn 7, Aleksander Puškini tn 2, 2a, 4, 6, Juhkentali tn 1, 3, 4, 5, 5b, 6, 9, 11 Igor Grafovi tn 17, 18, 19 Vaivara tn 3, 9, Raudsilla tn 6, 8, 10 sideõhuliini ehitamiseks;
23. Aleksander Puškini 52, 54 hoone rekonstrueerimiseks autoremonditöökojaks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 468-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.04.2010

70. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kreenholmi tn 8b piirdeaia püstitamiseks ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Kompassi tn 24 (Suur Primorskoje AÜ asuva) abihoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Pikse tn 13 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Vihma tn 5 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Savi tn 8 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Mängu tn 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Saare tn 33 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 469-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

71. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile volituse andmine ehitusprojekti “Nar

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile volituse andmine
ehitusprojekti “Narva Joaoru puhkeala” tellimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 470-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

72. Loa andmine spordiürituse korraldamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Loa andmine MTÜ-le Eesti Jäähoki Liit jäähoki maailmameistrivõistluste (II divisjoni grupp B)
korraldamiseks Narva Jäähallis ajavahemikul 10.-16.04.2010. a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 471-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010

73. Narva Jäähalli tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 472-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2010