PrindiAbi

21.04.2010 - Korraline istung1. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi väljaku

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Korraldatud jäätmeveo 2008.a. konkurss ei andnud soovitud tulemust. Kohtuvaidlused on selleks korraks lõppenud ja kuulutatakse välja uus konkurss

Otsus/tulemused:
Hr Tammiste taotlusel töökorras vastuvõtmisele.
09.04.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 473-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2010

2. Narva munitsipaalkoolide baasil 2010. aastal tegutsevate suvekoolilaagrite toitlustamise finantseeri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Antud korraga kehtestatakse Narva munitsipaalkoolide baasil suvekoolilaagrite läbiviimiseks linna eelarvest eraldatava toitlustamise finantseerimise saamiseks esitatavad nõuded, taotluse läbivaatamise, rahaliste vahendite eraldamise ning finantseerimise kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.04.2010 vastu võetud määrus nr 474.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.04.2010

3. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 7-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 7-k
„Narva linna 2010.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa I muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 475-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

4. Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k „Narva linna 2010. aasta eelarve
lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõud punktiga 3.2 SA Narva Tööstuspark osas.
2. Võtta vastu korraldus nr 476-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

6. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Eraldada Len.Blok. Ühingule 2250 krooni üritusel osalemise kulude katteks, kultuuriosakonnale - SA Narva Näitused stendide tarbeks 24 500 kr.
2.Võtta vastu korraldus nr 478-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

8. Munitsipaaleluruumi Tiimani tn 6-42 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

9. SA Narva Linnaelamu kulude üleandmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

10. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu moodustamine ja nõukogu liikmete nimetamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

SA Narva Linna Arendus nõukogu moodustamine ja nõukogu liikmete nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

11. Projekti “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” ettevalmistamiseks vastutusalade määratlemine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti “Narva kaldapealse promenaadi ehitamine” ettevalmistamiseks vastutusalade määratlemine

Otsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

12. AS-ile Narva Bussiveod lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi sisse- ja välisküljel reklaami pai

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

13. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

LATIR OÜ poolt jaemüük aadressil Aleksander Puškini 7,
BLINGOLDEN OÜ poolt jaemüük baaris aadressil Aleksander Puškini 12.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 485-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

15. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra Narva linnas kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra Narva linnas kinnitamine

Otsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

16. Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise korra Narva linnas kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise korra Narva linnas kinnitamine

Otsus/tulemused:
Suunatud teisele lugemisele.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

17. Narva Linnavolikogu 26.02.2009.a määruse nr 9 muutmine (protokolliline otsus)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Aleksander Ljudvig´it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

18. Peretoetuse maksmise peatamine lapse vanemale ja peretoetuse maksmise jätkamine kasuvanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 486-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

19. Narva Linnavolikogu määruse "Narva linnavara registri pidamise kord" vastuvõtmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva linnavara registri pidamise kord” vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja pr Tamara Luigas´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

20. Munitsipaaleluruumi aadressil Rüütli 6-7 Narvas üürile andmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr. Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

21. Narva linna haldusterritooriumil asuvate mootorsõidukite romusõidukiteks (jäätmeteks) tunnistamine j

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Kaks mootorsõidukit tunnistatakse romusõidukiteks jäätmeseaduse mõistes ja tehakse LVMA-le ülesandeks nende kõrvaldamine linnapildist

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

22. Narvas Aasa tänav asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Alexander Kolbasenko

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

23. Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Eesti HIV-p

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

24. Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (FÜÜSILISTE PUUETEGA LASTE ÜHE

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

25. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Türkiis

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

26. Narvas 26. Juuli tänav 4 jäähallis asuvate ruumide üüritasust vabastamine (OSAÜHING NARVA CATERING)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

27. Elamus asuvate mitteeluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel (korteriomandid aadressil Võidu

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 493-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

28. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 494-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

29. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 495-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

30. Avaliku ürituse „Rahvusvaheline folkloori konkurss-festival Narva kevad” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 496-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

31. Avaliku ürituse „Sõjas langenute mälestuspäev” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 497-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

32. Avaliku ürituse „Eesti Meistrivõistlus Rallisprindis III etapp Narva Kevad 2010 ” loa taotluse rahul

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Pr. Luigase palvel päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

33. Avaliku ürituse „Honda Marine Narva ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 498-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

34. Avaliku ürituse „AIDS-i ohvrite mälestuspäev” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 499-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

35. Avaliku ürituse „Narva Päevad 2010” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 500-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

36. Avaliku ürituse „Muusika ja imede festival ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Pr. Luigase palvel päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

37. Avaliku ürituse „Jaaniöö 2010” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 501-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

38. Ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

39. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Pr. Luigase palvel päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

40. Narva Linnavolikogu 21.01.2010.a otsuse nr 6 „Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadress

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 21.01.2010.a otsuse nr 6 „Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” muutmine

Seoses sellega, et Oru tn 8a maaüksusel asub tiik, tegi Ida-Viru Maavalitsus 26.03.2010 kirjaga nr 1.2-25/774-2 ettepaneku viia katastriüksuse sihtotstarve kooskõlla Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord”.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus 21.01 2010.a Linnavolikogus vastuvõetud otsuse nr 6 “Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

41. Jõesuu tn 175 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jõesuu tn 175 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Jõesuu tn 175 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

42. Hariduse tänav lõik 4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hariduse tänav lõik 4 maaüksuse munitsipaalomandisse
taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Hariduse tänav lõik 4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

43. Kreenholmi tänav lõik 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tänav lõik 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “ Kreenholmi tänav lõik 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

44. Grafovi tn 21 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu „Grafovi tn 21 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ”.

2. Volitada hr Peeter Tambu’t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Viktoria tn 20

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Viktoria tn 20

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 503-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

46. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kõrkja tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Kõrkja tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 504-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

47. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Aeru tn 269

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Aeru tn 269

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 505-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

48. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

49. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Uus põik 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Uus põik 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 507-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

50. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hariduse tn 15b

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Hariduse tn 15b
Osaühing Realida Pluss

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 508-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

51. Narva Linnavalitsuse 13.10.1993.a määruse nr 1309 „Aktsiaseltsile Erneuerung autode müügiks Narvas,

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 13.10.1993.a määruse nr 1309 „Aktsiaseltsile Erneuerung autode müügiks Narvas, asukohaga Weizenbergi tn 1a maa eraldamine” kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 509-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

52. Teenindusmaa määramine,maa ostueesõigusega erastamine Kulgusadama tee 1

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kulgusadama tee 1
Aktsiaselts Narva Vesi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

53. Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Tallinna mnt 48a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 48a
Aktsiaselts Narva Vesi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 511-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

54. Teenindusmaa määramine,maa ostueesõigusega erastamine Rüütli tn 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rüütli tn 3
Aktsiaselts Narva Vesi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.09.2021

55. Joala tänaval asuvale maaüksusele Joala tn 17a aadressi määramine.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 513-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

56. Jõesuu tänaval asuvale maaüksusele Jõesuu tn 175 aadressi määramine.

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 514-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

57. Projekteerimistingimuste määramine (Tiigi tn 2c ja Tiigi tn 2m ehitiste rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tiigi tn 2c ja Tiigi tn 2m ehitiste rekonstrueerimine romusõidukite lammutuskodade ja kogumiskohtade tarbeks

Taotleja: OÜ MAHAREX, registrikood 11129180

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

58. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 25a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Joala tn 25a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine autoremonditöökoja tarbeks

Taotleja: OÜ MUSTANG, registrikood 10829461

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

59. Projekteerimistingimuste määramine (Lossiaia rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

60. Projekteerimistingimuste määramine (Mõisa tn 3 - 14 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: proua Svetlana Koltsova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 518-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

61. Projekteerimistingimuste määramine 4. Roheline tn 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

4. Roheline tn 20 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine ning sauna ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

62. Projekteerimistingimuste määramine Oblika tn 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Oblika tn 2 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoone rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

63. Projekteerimistingimuste määramine Vihma tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vihma tn 21 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine ning piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

64. Projekteerimistingimuste määramine Võsa tn 23

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Võsa tn 23 aiamaja ja sauna laiendamine ning rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

65. Projekteerimistingimuste määramine Mesilase tn 39

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mesilase tn 39 aiamaja laiendamine, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

66. Projekteerimistingimuste määramine Lõuna tn 114

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lõuna tn 114 aiamaja laiendamine, majandushoone ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

67. Projekteerimistingimuste määramine Lai tn. 123

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lai tn. 123 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

68. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kummeli tn 6 (Progress Plus AÜ) asuva aiamaja rekonstrueeritud fassaadile ja katusele;
2. Kummeli tn 6 (Progress Plus AÜ) püstitatud garaažile;
3. Rakvere tn 24 laiendatud eramule;
4. Aleksander Puškini tn 25 mitteeluruumi M1 kasutamise otstarbe muutmisel tööstuskaupade kaupluseks;
5. Kreenholmi tn 16 rekonstrueeritud autoremonditöökojale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

69. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kangelaste pr 42 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
2. Oru tn 54 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning majandushoone püstitamiseks;
3. Partisani tn 6 hoone rekonstrueerimiseks;
4. Tamme tn 1a (Berjozka AÜ) aiamaja ja majandushoone püstitamiseks;
5. Tiigi tn 9a laohoone täielikuks lammutamiseks;
6. Kangelaste pr 10b, 12a, 12b sideõhuliini ehitamiseks;
7. Kangelaste pr 16, 16a, 18, 18a sideõhuliini ehitamiseks;
8. Kangelaste pr 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, Rahu tn 38, 38a, 40 sideõhuliini ehitamiseks;
9. Ancis Daumani tn 16, 18, Rahu tn 44, 46 sideõhuliini ehitamiseks;
10. Võidu pr 6, 8, 10, 12 sideõhuliini ehitamiseks;
11. Partisani tn 2, Võidu pr 10a, 14 sideõhuliini ehitamiseks;
12. Aleksander Puškini tn 9, 11, 13, 15, 17, 19, Malmi tn 3, 5, 10, 12 sideõhuliini ehitamiseks;
13. Linda tn 1, 4, 7, Kosmonaudi tn 3, 5, 7, 9 sideõhuliini ehitamiseks;
14. Kreenholmi tn 8, 8b, Paul Kerese tn 18 sideõhuliini ehitamiseks;
15. Võidu pr 3, 5, 7, 9, 11, 13 sideõhuliini ehitamiseks;
16. Energia tn 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, Tallinna mnt 2, 4, 4a, 6, 6a, 6b, 8, 8a, 12, Paul Kerese tn 2, 4, 6, 8, 10 sideõhuliini ehitamiseks;
17. 26 Juuli tn 1, 3, Kreenholmi tn 42 sideõhuliini ehitamiseks;
18. Oru tn 5, 15, Uusküla tn 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sideõhuliini ehitamiseks;
19. 1 Paemurru tn 17, Oru tn 17, Uusküla tn 18, 19, 23 sideõhuliini ehitamiseks;
20. Kreenholmi tn 23, 23a, 23b sideõhuliini ehitamiseks;
21. Kreenholmi tn 35, Vassili Gerassimovi tn 12, 18a sideõhuliini ehitamiseks;
22. Kooli põik 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, Vassili Gerassimovi tn 7, 9, Haigla tn 8, 10, 14, 16 sideõhuliini ehitamiseks;
23. Joala tn 10, 12, Vassili Gerassimovi tn 3, Haigla tn 4 hoone sideõhuliini ehitamiseks;
24. Suur-Aguli tn 4 hoone rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

70. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ehitusloa väljastamine Liblika tn 232 (Svetofor AÜ) aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

71. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Partisani tn 6 sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
2. Tamme tn 1a kahe kasvuhoone ja piirdeaia ehitamiseks;
3. Jõesuu tn 41 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Pikse tn 4 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Oru tn 54 kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks;
6. 26 Juuli tn 25, Kanepi tn 8 sideõhuliini ehitamiseks;
7. 26 Juuli tn 27, Kanepi tn 13 sideõhuliini ehitamiseks;
8. Paul Kerese tn 14a, Kreenholmi tn 9 sideõhuliini ehitamiseks;
9. Kreenholmi tn 7, Energia tn 4b sideõhuliini ehitamiseks;
10. Albert-August Tiimanni tn 12, 14 sideõhuliini ehitamiseks;
11. Albert-August Tiimanni tn 2, Paul Kerese tn 36 sideõhuliini ehitamiseks;
12. Vahtra tn 2, 4 sideõhuliini ehitamiseks;
13. Albert-August Tiimanni tn 9, 11 sideõhuliini ehitamiseks;
14. Tallinna mnt 52, Albert-August Tiimanni tn 19 sideõhuliini ehitamiseks;
15. 3 roheline tn 9, kangelaste pr 4 sideõhuliini ehitamiseks;
16. Kangelaste pr 8a, 8b sideõhuliini ehitamiseks;
17. Pähklimäe tn 7, 9 sideõhuliini ehitamiseks;
18. Liblika tn 32 (Svetofor AÜ) piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

72. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 143-k p 3.1 kehtetuks tunnistamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

73. Rendilepingu lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

74. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

75. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008.a määruse nr 328 „Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine“ muu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 19.03.2008.a määruse nr 328 „Narva Laste Loomemaja põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 533.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

76. Narva Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

77. Kulude üleandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

78. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans, registrikood 80069833, Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide (jalgpalliväljak, Jäähalli riietusruumid, dušš) tasuta kasutusse andmine 2010. a jalgpallihooajal.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

79. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Loa andmine MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans (registrikood 80069833, Kangelaste 45, Narva 20604, tel. 357 3300 korraldada Narva linnas Kreenholmi staadionil 2010. a hooajal mängud Eesti Jalgpalli Liidu kalendri järgi.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010

80. Linnaarhivaari konkurss

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
1. Konkursikomisjoni I istung kutsuda kokku 27.05.2010
2.Võtta vastu korraldus nr 538-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2010

81. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2010