PrindiAbi

02.06.2010 - Korraline istung1. Kerese tn maa-ala (Kreenholmi rist kuni Rahu tn viadukt) detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kerese tn maa-ala (Kreenholmi rist kuni
Rahu tn viadukt) detailplaneeringu kehtestamine

Hr. Filippov taotleb töökorras vastuvõtmist.

Otsus/tulemused:
24.05.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud volikokku.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.05.2010

2. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotleminetöö korras

Otsus/tulemused:
24.05.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 648-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

3. Tallinna mnt 37 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 37 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine


Hr. Filippov taotleb töökorras vastuvõtmist.

Otsus/tulemused:
24.05.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud volikokku.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.05.2010

4. Narva linna 2010. aasta eelarve suurendamisest finantseerimistehingute osas

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2010. aasta eelarve suurendamisest finantseerimistehingute osas

Otsus/tulemused:
24.05.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 649-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2010

5. Narva Linnavolikogu 04.12.2008 otsuse nr 357 "Loa andmine Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise l

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
26.05.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud volikokku
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.05.2010

6. Aktsiaseltsi Transservis-N 2009.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: juhatuse liige Vladimir Mižui

Aktsiaseltsi Transservis-N 2009.aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

7. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2009.a majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: juhatuse liikmed Ljudmila Životovskaja ja Stanislav Sorokin

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2009.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

8. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus 2009.a majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
Külalised: juhatuse liige Andrei Savin

Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus 2009.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

9. Aktsiaseltsi Transservis-N põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu “Aktsiaseltsi Transservis-N põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine” Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

10. Projekti „Viktoria bastioni restaureerimine ja turistidele avamine“ oma- ja sildfinantseerimise luba

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Viktoria bastioni restaureerimine ja turistidele avamine“ oma- ja sildfinantseerimise lubamine ning prioriteetsuse kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

11. AS-ile Agdeck-Auto lisamaksusoodustuse andmine reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

12. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Analan TÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil Tiimani 5.
Karemia UÜ poolt jaemüük AÜ Oktoober kaupluses.
E&I TEAM poolt jaemüük avalikul üritusel Narva Päevad 2010
Müügiaja muutmine Rimi Eesti Food AS

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

13. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

14. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt laekunud taotlustele: Kultuuriosakond 130 000 kr medalistide autasustamisega seotud kulude katteks; 12 800 kr tuletõkkeuste paigaldamiseks.
Sotsiaalabiamet 4400 kr omasteta isikute matmiseks.
2.Võtta vastu korraldus nr 656-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

15. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 657-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2013

16. Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k
„Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud
kulude tegemise piiramine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

17. LV 21.04.10.kor.nr.479-k«Munitsipaalelamispindade üürile andmine»punkti 3.1.8 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

18. Munitsipaaleluruumi aadressil Pähklimäe tn. 11-5 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

19. Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise korra kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse “Kindla elukohata isikutele teenuste osutamise kord” vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´ut ette kandma nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

20. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine -V.T.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

21. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine ja jätkamine (A. F.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

22. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (A. Z.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

23. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (K. T.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

24. Hoolduse seadmine (hooldatav A. S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

25. Hoolduse seadmine (hooldatav L. G.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

26. Hoolduse seadmine (hooldatav O. M.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

27. Hoolduse seadmine (hooldatav S. O.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

28. Peremehetute ehitiste bilanssi võtmine (Tallinna maantee 81)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Pr Luigase palvel tuleb küsimus arutamisele järgmisel istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

29. Peremehetute ehitiste bilanssi võtmine (Kulgusadama tee 7)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Pr Luigase palvel tuleb küsimus arutamisele järgmisel istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

30. Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

31. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

32. Elamus asuva mitteeluruumi võõrandamine avalikul enampakkumisel (korteriomand aadressil Kerese 4-M3,

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

33. Ostja kinnitamine (korteriomand aadressil Linda 1 - M2, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

34. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

35. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule(Tilts Eesti Filiaal OÜ)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

36. Avaliku ürituse „Busted Session” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1.Korrigeerida korralduse eelnõu sõnastust.
2.Võtta vastu korraldus nr 675-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

37. Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korralda

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linna tööstuspiirkonna
linna osa üldplaneeringu vastuvõtmine
ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. 1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

38. Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

39. Haigla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljaaneku korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Haigla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljaaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Haigla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

40. Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2010

41. Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Gerassimovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

42. Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

43. Rahu tänava detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rahu tänava detailplaneeringu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Rahu tänava detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

44. AleksanderPuškini tn lõik5 ja AleksanderPuškini tn lõik6 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu „Aleksander Puškini tänav lõik 5 ja Aleksander Puškini tänav lõik 6 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine“

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Aleksander Puškini tänav lõik 5 ja Aleksander Puškini tänav lõik 6 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

45. Rakvere tn lõik2, Rakvere tn lõik4 ja Rakvere tn lõik5 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu „Rakvere tänav lõik 2, Rakvere tänav lõik 4 ja Rakvere tänav lõik 5 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine“

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Rakvere tänav lõik 2, Rakvere tänav lõik 4 ja Rakvere tänav lõik 5 maaüksuste Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksustele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

46. Arvamuse andmine Palavuse tn 48, Nõo tn 176, Nõo tn 185,Nõo tn 204 maaüksusele maa riigi omandisse

Esitaja: Geoteesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Arvamuse andmine Palavuse tn 48, Nõo tn 176, Nõo tn 185,Nõo tn 204 maaüksustele maa riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

47. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kreenholmi tn 24b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2010

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kreenholmi tn 30c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

49. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Oru tn 5a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

50. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Oru tn 11b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

51. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Orase tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

52. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Orase tänav lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

53. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, 1.Jõe tn 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, 1.Jõe tn 28

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

54. maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas,Hommiku tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,Hommiku tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

55. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tormi tn 50

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tormi tn 50

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

56. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Päeva tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Päeva tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 686-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

57. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Päevalille tn 106

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Päevalille tn 106

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 687-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

58. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalamarja tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalamarja tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

59. Narva Linnavalitsuse 06.05.1998 korralduse nr 530-k „Postiaadressi omistamine“ punktis 1 maaüksusele

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 06.05.1998 korralduse nr 530-k „Postiaadressi omistamine“ punktis 1 maaüksusele 35 aadressi Daumani tn 2 omistamine kehtetuks tunnistamine ja Ancis Daumani tänaval asuvatele maaüksustele Ancis Daumani tn 2, 2d, 2e, 26, 36, 36a, 38 ja liikluspinnale Ancis Daumani tn T1, T2, T3 ja T4 aadresside määramine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

60. Adonis ja Salvia aiandusühistus asuvate maaüksuse Vee tn 152 aadressi muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

61. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 183-k „Metsaonnid aiandusühistus asuvate katastriüksus

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 183-k „Metsaonnid aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

62. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 185-k „Narva Ogonjok aiandusühistus asuvate katastriük

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 185-k „Narva Ogonjok aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

63. Narva linnas asuva maaüksuse Grafovi tn 21 aadressi muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

64. Künka tänav nime määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

65. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 5 parkla projekteerimine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: SA Narva Haigla, registrikood 90003217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

66. Projekteerimistingimuste määramine (Vabaduse tn 15 hoone rekonstrueerimine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vabaduse tn 15 hoone rekonstrueerimine sisekaitse- või kaitseväehooneks

Taotleja: Kaitseliit, registrikood 74000725

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

67. Projekteerimistingimuste määramine (Aleksander Puškini tn 11-M3 mitteeluruumi rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aleksander Puškini tn 11-M3 mitteeluruumi kohvikuks rekonstrueerimine

Taotleja: OÜ TELLMIN, registrikood 10245599

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

68. Projekteerimistingimuste määramine (Riigimaale ajutise sissesõidu projekteerimine...Kulgu tn 5...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Riigimaale ajutise sissesõidu projekteerimine
alates Kulgu tänavast kuni Kulgu 5 kinnistusisese teeni ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: Metalliset Eesti AS, registrikood 11011627

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

69. Projekteerimistingimuste määramine (Uusküla tn 21 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Korteriühistu UUSKÜLA 21 NARVA, registrikood 80162768

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

70. Projekteerimistingimuste määramine raadiosidemasti koos sideseadmete konteineriga paigaldamiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekteerimistingimuste määramine raadiosidemasti koos elektroniliste sideseadmete konteineriga paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

71. Projekteerimistingimuste määramine 110 kV maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 106 ja Elektrijaama tee 29 vahelise 110 kV maakaabelliini projekteerimiseks tuulikupargi jaoks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

72. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 16k - 7 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

73. Projekteerimistingimuste määramine 3. Paemurru tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

3. Paemurru tn 21 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoonete ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

74. Projekteerimistingimuste määramine 2. Jõe tn. 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

2. Jõe tn. 11 üksikelamu, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

75. Projekteerimistingimuste määramine Vee tn 177

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vee tn 177 aiamaja ja majandusehitise rekonstrueerimine ning laiendamine, majandushoone rekonstrueerimine, garaaži ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

76. Projekteerimistingimuste määramine Palavuse tn 39

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Palavuse tn 39 aiamaja üksikelamuks rekonstrueerimine ja laiendamine ning majandushoone ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

77. Projekteerimistingimuste määramine Saialille tn 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Saialille tn 9 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

78. Projekteerimistingimuste määramine Saialille tn 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Saialille tn 22 aiamaja laiendamine, sauna ja piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

79. Projekteerimistingimuste määramine Kähriku tn 94

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kähriku tn 94 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

80. Projekteerimistingimuste määramine Pikk tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pikk tn 13 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine, sauna rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

81. Projekteerimistingimuste määramine Tiina tn. 58

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tiina tn. 58 aiamaja ja sauna püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

82. Projekteerimistingimuste määramine Tiina tn 61

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tiina tn 61 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

83. Projekteerimistingimuste määramine Vesiroosi tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vesiroosi tn 4 aiamaja ja kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

84. Projekteerimistingimuste määramine Õlelille tn 144

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Õlelille tn 144 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

85. Projekteerimistingimuste määramine Kärje tn 44

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kärje tn 44 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

86. Projekteerimistingimuste määramine Haava tn. 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Haava tn. 8 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

87. Projekteerimistingimuste määramine Lahe tn 77

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lahe tn 77 majandusehitise laiendamine ja rekonstrueerimine, aiamaja, garaaži ning rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

88. Projekteerimistingimuste määramine Õuna tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Õuna tn 7 aiamaja ja kuuri rekonstrueerimine ning laiendamine, sauna ja piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

89. Projekteerimistingimuste määramine Tule tn 141

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tule tn 141 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

90. Ehitusloa väljastamine Võidu pr 17e hooneosa rekonstrueerimiseks.

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ehitusloa väljastamine Võidu pr 17e hooneosa rekonstrueerimiseks noortekeskuse ja kohviku tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

91. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kreenholmi tn 54 ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

92. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Vestervalli tn 3,5,7 ning Peterburi mnt 1 krundile radiatsiooni kontrollseadmete vundamentide ning elektrikaabelliini ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

93. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Ida tn 49 (Suur Primorskoje AÜ) aiamaja püstitamiseks;
2. Krookuse tn 10 (Kiire Laine AÜ) aiamaja püstitamiseks;
3. Viktoria tn 22 (Viktoria Aiamaad AÜ) aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 723-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

94. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve- ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Oru tn 40 eramule ja saun-garaažile;
2. Kangelaste prospekt 47b korterelamu keldrikorrusel rekonstrueeritud videolaenutuspunktile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

95. Kasutusluba väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A-A. Tiimanni tn 5 asuv kiosk

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

96. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kähriku tn 135 (Ogonjok AÜ) piirdeaia ja kasvuhoone püstitamiseks;
2. Ida tn 49 (Suur Primorskoje AÜ) sauna ja piirdeaia püstitamiseks;
3. Puhangu tn 8 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Aleksei Juhhanovi tn 24 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Aleksei Juhhanovi tn 18 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Proletariaadi tn 40 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Proletariaadi tn 44 veetorustiku ehitamiseks;
8. 2 Jõesuu tn 20 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Puuvilla tn 22 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Mängu tn 12a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

97. Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine
Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Vormistada antud eelnõu korraldusena.
2. Võtta vastu korraldus nr 727-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

98. Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 728.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

99. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42² lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesande lahendamise d

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42² lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesande lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42² lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesande lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

100. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Kuldkalake juhataja vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

101. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

102. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus Nõukogu uue liikme valimine

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010

103. Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 732.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2010