PrindiAbi

16.06.2010 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 11.02.2010 otsuse nr 18 „Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, p

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 11.02.2010 otsuse nr 18 „Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, planeeringuala muutmine ja suurendamine“ planeeringuala täpsustamine.


Taotleme töökorras vastuvõtmist.

Otsus/tulemused:
10.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult 11.02.2010 otsuse nr 18 „Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, planeeringuala muutmine ja suurendamine“ planeeringuala täpsustamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2010

2. Sihtasutuse Narva Tööstuspark ühinemine Sihtasutusega Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton Võlitok

Sihtasutuse Narva Tööstuspark ühinemine Sihtasutusega Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

Otsus/tulemused:
11.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu “Sihtasutuse Narva Tööstuspark ühinemine Sihtasutusega Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus“ Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti arenguosakonna juhatajat (direktori asetäitjat) pr Anne Veevo`t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2010

3. Narvas Jaama platsi tasuta kasutusse andmine (SA Narva Linna Arendus)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
11.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhataja direktori kt ülesannetes hr Riho Sillarit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2010

4. Linnavara võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
11.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara – Narvas Puškini 25a asuva kinnistu võõrandamiseks AS-le NAKRO vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhatajat direktori kt ülesannetes hr Riho Sillar´it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2010

5. Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
11.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara tasuta võõrandamiseks SA-le Narva Linna Arendus vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhatajat direktori kt ülesannetes hr Riho Sillar´it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2010

6. Narva Linnavolikogu 19.06.2008 otsuse nr 222"Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarust

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
11.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhatajat direktori kohusetäitja ülesannetes hr Riho Sillar´it antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2010

7. Ehitise peremehetuks tunnistamine (Kulgusadama tee 10,11 kai)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
11.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhataja direktori kt ülesannetes hr Riho Sillarit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2010

8. Narva Linnavolikogu 18.06.2009 otsuse nr 90 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

Palume võtta vastu töökorras

Otsus/tulemused:
11.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist "Narva Linnavolikogu 18.06.2009 otsuse nr 90 „Narva linnale kinnistute omandamiseks Narvas aadressidel Linda 6, 26, 30, Suur-Aguli 13 elanikkonna tööhõive suurendamise eesmärgil“ muutmisest vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti üldosakonna juhataja direktori kohusetäitja ülesannetes hr Riho Sillar antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2010

9. Arvamuse andmine Kadastiku II lubjakivikarjääris maavara kaevandamise kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu: "Narva linn kohaliku omavalitsusüksusena ei nõustu OÜ-le VIIRMA (reg. 10045953, Kalda 41, 29022 Narva-Jõesuu) Kadastiku II lubjakivikarjääris kaevandamisloa andmisega."

Otsus/tulemused:
11.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhatajat direktori kohusetäitja ülesannetes hr Riho Sillar´it antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2010

10. Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 151 „Projekti «Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstusl

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 151 „Projekti «Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal» omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
11.06.2010 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhatajat direktori kohusetäitja ülesannetes hr Riho Sillar´it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2010

11. Narva Muuseumi poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Svetlana JakovlevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 735.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2010

12. Vahendaja autasu väljamaksmise korra kehtestamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2010

13. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2010

14. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Jaemüük üritusel „ Red Bull X-fighters jam"
Jaemüük avalikul üritusel "Jaaniöö 2010"
Jaemüük kohvikus GOL aadressil Linda 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2010

15. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 44-10 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

16. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

17. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Eraldada Sotsiaalabiametile 1000 kr osalemiseks projektis"Soolise võrdõiguslikkuse edendamine" ning Kultuuriosakonnale 15 000 kr kontserdi korraldamiseks.
2.Võtta vastu korraldus nr 740-k.

Vastavalt 22.06 2010 Sotsiaalabiametist laekunud kirjale nr 53-5/3613 keeldus MTÜ Sotsiaalse Adaptatsiooni Keskus neile eraldatud rahalistest vahenditest (osalemine projektis"Soolise võrdõiguslikkuse edendamine")
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.06.2010

18. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

19. Supiköögiteenuse osutamise korra kinnitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Supiköögiteenuse osutamise korra Narva linnas kinnitamisest vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´ut kandma ette eelnimetatuid küsimusi Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

20. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

21. Nõusoleku andmine eestkostetava kinnisasja võõrandamiseks (alaealine M. K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

22. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse omandamiseks (alaealine D. Š.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

23. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine ja jätkamine (P. L.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

24. Hooldaja määramine (hooldatav V. J.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

25. Hoolduse seadmine (hooldatav P. S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiametio direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

26. Hoolduse seadmine (hooldatav T. M.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

27. Kreenholmi staadioni tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Kreenholmi staadioni MTÜ-le Spordiklubi FC Narva (registrikood 80170673)tasuta kasutusse andmine 2010. a FC Narva noorte võistkondade kodumängude korraldamiseks Eesti Meistrivõistluste raames.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

28. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Kreenholmi staadioni jalgpalliväljaku MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Narva-Jõesuu (registrikood 80289291) kasutusse andmine kodumängude korraldamiseks 2010. a Narva Meistrivõistluste raames.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

29. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilansist Narva Linnavalitsuse Linnavara-

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri Vergun

Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilansist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

30. Kulude üleandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Hr Dmitri verguni palvel edasi lükatud
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

31. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

32. Narva Eesti Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 753.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

33. Narva Peetri Kooli arengukava 2010-2013 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 754.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

34. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 2010-2014 arengukava kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja asetäitja Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 755.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

35. Riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

36. Riigihanke „Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine,

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

37. Narvas Peetri plats 1 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ Itallex Kaubandus)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

38. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Seitse tuult)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

39. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ TEADUS JA TARKUS KOOLITUSKESKU

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 760-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

40. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (VEHKLEMISE PARAOLÜMPIAADI

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 761-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

41. Peremehetute ehitiste bilanssi võtmine (Tallinna maantee 81)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 762-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

42. Peremehetute ehitiste bilanssi võtmine (Kulgusadama tee 7)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 763-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

43. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 764-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

44. Konkursi ”Narva kaunis kodu 2010” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

Kinnitada konkursi «Narva linna kaunis kodu 2010» tulemused, vastavalt juurdelisatud hindamiskomisjoni protokollile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 765-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

45. Avaliku ürituse „Red Bull X-fighters jam ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho SillarOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 766-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

46. Narva Linnavolikogu 06.05.2010 otsuse nr 64 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu 06.05.2010.a otsuse nr 64 alusel taotleti munitsipaalomandisse Mõisa tn 4 maaüksus. Taotlus esitati keskkonnaministri Jaanus Tamkivile. Maa taotleti Maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel.
Lähtudes Keskkonnaministeeriumi 09.06.2010 kirjast nr 7-32/3840-2 tuleb muuta Narva Linnavolikogu 06.05.2010.a otsuse nr 64 punkti 2 „Õiguslikud alused“ ja punkti 4 „Rakendussätted“.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus 06.05.2010.a Linnavolikogus vastuvõetud otsuse nr 64 “Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele aadressi ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine“ muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

47. Künka tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "Künka tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine"

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult “Künka tänav maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

48. Kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse "Kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine" vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnvolikogult otsuse "Kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine" vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt direktori ülesannetes Peeter Tambu nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

49. Adonis ja Salvia aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 767-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

50. Aiandusühistu ANIL uue üldise pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu ANIL uue üldise pindala
kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 768-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

51. Aiandusühistu JANTAR uue üldise pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu JANTAR
uue üldise pindala kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 769-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

52. Aiandusühistu NARVA ŽASMINI AIAD uue üldise pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu NARVA ŽASMINI AIAD
uue üldise pindala kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 770-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

53. Aiandusühistu IVUŠKA uue üldise pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu IVUŠKA
uue üldise pindala kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 771-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

54. Aiandusühistu ADONIS JA SALVIA uue üldise pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu ADONIS JA SALVIA
uue üldise pindala kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 772-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

55. Aiandusühistu GVOZDIKA uue üldise pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu GVOZDIKA
uue üldise pindala kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 773-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

56. Aiandusühistu RADOST uue üldise pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse oskond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu RADOST
uue üldise pindala kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 774-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

57. Aiandusühistu METŠTA AIAD uue üldise pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu METŠTA AIAD
uue üldise pindala kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 775-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

58. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine


TÖÖ KORRAS

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 776-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

59. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine


323*

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 777-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

60. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse osaline lõpetamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise
menetluse osaline lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 778-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

61. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Entusiastide tn 23

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Entusiastide tn 23

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 779-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

62. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Sepa t

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine , katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Sepa tn 10
Aktsiaselts EESTI ESM

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 780-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

63. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 29

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 781-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

64. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 15

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 782-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

65. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Entusiastide tn 19

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Entusiastide tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 783-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

66. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Toome tn 10

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Toome tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 784-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

67. maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Põldkannikese tn 23

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva linnas, Põldkannikese tn 23

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 785-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

68. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustatva katastriüksuse aadress: Narva linn 26. Juuli tn 5a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 786-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

69. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Kose tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 787-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

70. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress:Narva linn, Rahu tänav lõik 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 788-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

71. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Rahu tänav lõik 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 789-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

72. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Rakvere tänav lõik 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 790-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

73. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Rakvere tänav lõik 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 791-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

74. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Tallinna mnt 59b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 792-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

75. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Joala tänav lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 793-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

76. Projekteerimistingimuste määramine tuulikupargi rajamiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekteerimistingimuste määramine tuulikupargi rajamise ehitusprojekti koostamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 794-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

77. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 4 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Korteriühistu Kangelaste 4, registrikood 80145451

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 795-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

78. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 9a hoone rekonstrueerimine veterinaarravilaks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: OÜ GANSITI, registrikood 10067749

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 796-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

79. Projekteerimistingimuste määramine (Uusküla tn 12-3 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 797-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

80. Projekteerimistingimuste määramine (Tähe tn 14 üksikelamu katusekatte rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 798-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

81. Projekteerimistingimuste määramine (Tormi tn 16 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 799-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

82. Projekteerimistingimuste määramine (Võidu pr 16 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: KÜ VÕIDU TN 16, registrikood 80061872

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 800-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

83. Projekteerimistingimuste määramine(Aleksander Puškini 10 korterelamu katusekatte rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 801-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

84. Projekteerimistingimuste määramine(A-A.Tiimanni 13 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: KÜ TIIMANI 13, registrikood 80145793

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 802-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

85. Projekteerimistingimuste määramine(Jõe 1 ja Jõe3 lääneterritooriumi välisvalgustuse projekteerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 803-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

86. Projekteerimistingimuste määramine (Viinamarja tn 170 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 804-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

87. Projekteerimistingimuste määramine Elektri tn. 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Elektri tn. 1 kaupluse püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 805-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

88. Projekteerimistingimuste määramine Leevikese tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Leevikese tn 5 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 806-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

89. Projekteerimistingimuste määramine Leevikese tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Leevikese tn 14 aiamaja laiendamine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 807-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

90. Projekteerimistingimuste määramine Puhangu tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Puhangu tn 6 eramu rekonstrueerimine ja laiendamine, majandushoone ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 808-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

91. Projekteerimistingimuste määramine Leesika tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Leesika tn 7 aiamaja ja sauna püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 809-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

92. Projekteerimistingimuste määramine Pinna tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pinna tn 14 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 810-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

93. Projekteerimistingimuste määramine Mustika tn 34

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mustika tn 34 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning piirde rajamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 811-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

94. Projekteerimistingimuste määramine Kalle tn 41

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kalle tn 41 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

95. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kulgu tn 5 metallitöötluse tootmishoone püstitamiseks;
2. Mustika tn 10 (Višnja AÜ) aiamaja püstitamiseks;
3. Alajaama tn 37 (Energeetik-3 AÜ) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
4. 26 Juuli tn 3 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
5. Kangelaste tn 6 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
6. Kangelaste tn 27 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
7. Elektrijaama tee 59 korstnate nr 1 ja nr 3 täielikuks lammutamiseks;
8. Vesiroosi tn 14 (Metsaonnid AÜ) abihoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

96. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Aleksander Puškini tn 3a püstitatud külmaveetorustikule;
2. Kuu tn 61 püstitatud aiamajale;
3. Suur-Aguli tn 4 laiendatud hoonele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

97. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Malmi tn 6 korterelamu välimiste avatäidete asendamiseks;
2. Mustika tn 10 (Višnja AÜ) sauna püstitamiseks;
3. 1 Jõe tn 22 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. 1 Jõe tn 40 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. 4 Paemurru tn 13 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. 26 Juuli tn 19 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Tolli tn 15 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
8. Tolli tn 11 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Ida tn 49 (Suur Primorskoje AÜ) lokaalse vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Savi tn 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
11. Vesiroosi tn 14 (Metsaonnid AÜ) piirdeaia püstitamiseks;
12. Pingviini tn 34 (Suur Primorskoje AÜ) majandushoone ja piirde püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2010

98. Arhiivi direktori konkursi võitja

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2010

99. Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet

Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k
„Narva linna 2010.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud
toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 817-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.06.2010