PrindiAbi

09.06.2010 - Erakorraline istung


11.00 Peetri plats 5
Rahandusameti taotlusel


1. Avaliku ürituse „HIV kiirtestimistelk Narvas” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Hr Andrei Filippov taotleb töökorras vastuvõtmist.

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.06.2010 vastu võetud korraldus nr 733-k.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2010

2. Riigihanke „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööd” (117962) avatud hankemenetluse tulemuste kin

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar

Kinnitada riigihanke «Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööd» (viitenumber: 117962) avatud hankemenetluse tulemused vastavalt juurdelisatud Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni protokollidele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.06.2010 vastu võetud korraldus nr 734-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2010

3. Narva linna 2009.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva linna 2009.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandega.

2.Esitada Narva linna 2009.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.

3. Volitada linnapea Tarmo Tammistet nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2010

4. Narva linna 2010.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Korrigeerida määruse eelnõud reservfondi puudutava lõigu osas.
2.Jätta rahuldamata Laste Varjupaiga taotlus 43 000 krooni eraldamise kohta (ettekirjutus tuleohutusnõuete täitmise kohta)
3.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse "Narva linna 2010.aasta eelarve muutmine (III lisaeelarve)" vastuvõtmist.
4. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2010

5. Narva-1 piiripunkti suunduvate sõiduautode transpordivoolu optimeerimisest

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse“ Narva-1 piiripunkti suunduvate sõiduautode transpordivoolu optimeerimisest” vastuvõtmist.
2. Volitada linnavolikogu liiget hr Vladimir Mižuid nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2010

6. Veoautode sissesõidu organiseerimise kord transiiditranspordiplatsile aadressil Narva, Rahu 4a

Esitaja: Pyotr Nyakk
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse “ Veoautode sissesõidu organiseerimise kord
transiiditranspordiplatsile aadressil Narva, Rahu 4a” vastuvõtmist.
2. Volitada linnavolikogu liiget hr Vladimir Mižuid nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2010