PrindiAbi

14.07.2010 - Korraline istung


Istung toimub algusega kell 8.00


1. Volikirja andmine M.R.

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Töökorras 05.07.2010 protokolliliselt:
Anda volitus pr Maria Ruban`ile teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Aleksandr Ruban passi saamisel.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

2. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton VõlitokOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 857-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anton VõlitokOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 858-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese tn. 6-23 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

5. Munitsipaaleluruumi Igor Grafovi tn. 8-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

6. Munitsipaaleluruumi Oru tn. 5-43 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2010

7. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn. 7-96 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

8. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine ja jätkamine (J.L.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

9. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine ja jätkamine (Z.L.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

10. Alaealise J.M. poolt Eesti kodakondsuse saamise otsustamine ja volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja
Galina Vologdina
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

11. Alaealise J.M. poolt Eesti kodakondsuse saamise otsustamine ja volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

12. Narva Linna Sotsiaalabiameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linna Sotsiaalabiameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

13. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 7-k lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 7-k
„Narva linna 2010.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

14. Narva Linnavalitsuse 29.06.2010 korralduse nr 821-k lisa muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 29.06.2010 korralduse nr 821-k
„Riigihanke „Laenulepingu sõlmimine“ korraldamine“
lisa muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

15. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

16. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

Otsus/tulemused:
1.Mitte eraldada Linnavara-ja Majandusametile 4925 krooni hauapiirde püstitamiseks, sest nimetatud summa kaetakse Linnavara-ja Majandusameti vahenditest.
2.Eraldada Narva Linnavolikogu taotluse alusel veteranide üritustega seotud kuludeks 7000 krooni; Kultuuriosakonnale 3000 kr Lembit Olli mälestusvõistluse korraldamise kulude katteks; 3000 krooni Narva Aleksandri kirikus toimuvate kontserdite kulude katteks
3. Mitte eraldada Kultuuriosakonnale 14 275 krooni kuivatuskappide soetamiseks
4. Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2010

17. Projekti raames rekonstrueeritava soojustrassi omandamine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist projekti „Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal” raames rekonstrueeritava soojustrassi omandamiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

18. Narvas Viru tänav 3 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ Vestervalli 8 Narva)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

19. Narvas Kangelaste prospekt 34a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 24, 30,34)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

20. Narvas Kangelaste prospekt 44b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 42)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

21. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks Narva linna kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

22. Narvas Paul Kerese tänav 20 asuva hoone tasuta kasutusse andmine (SA Narva Linna Arendus)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

23. Peremehetu ehitise bilanssi võtmine (Kulgusadama tee 10, 10a, 11 kai)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

24. Ostja kinnitamine (korteriomand aadressil Paul Kerese 4-M3, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

25. Loa andmine jooksva eelarve vahendite kasutamiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Lubada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil kasutada jooksva eelarve vahendid summas 4 925 krooni endise Narva Juhkentali Kooli teenelise õpetaja Valentina Jakovleva (21.05.1924-08.08.2009) hauale hauakivi ja –piirde paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

26. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

27. Avaliku ürituse „Narva Bike 2010” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Rahuldada Osaühing GENEVA taotlus avaliku ürituse „Narva Bike 2010” läbiviimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

28. Avaliku ürituse „Avon suvekaravan” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Rahuldada Avon Eesti OÜ taotlus avaliku ürituse „Avon suvekaravan” läbiviimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

29. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “3. Roheline tn 6, 3. Roheline tn 8, 4. Roheline tn 9, 4. Roheline

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “3. Roheline tn 6, 3. Roheline tn 8, 4. Roheline tn 9, 4. Roheline tn 9a, Uus põik 2, Uus põik 11, Uus põik 13, Uus põik 15 ja Tallinna mnt 41 kinnistute piiride vahetamine”

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “3. Roheline tn 6, 3. Roheline tn 8, 4. Roheline tn 9, 4. Roheline tn 9a, Uus põik 2, Uus põik 11, Uus põik 13, Uus põik 15 ja Tallinna mnt 41 kinnistute piiride vahetamine ”

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

30. Rakvere tänav lõik 3 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse oaskond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rakvere tänav lõik 3 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult “Rakvere tänav lõik 3 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

31. Kulgusadama tee 10a maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kulgusadama tee 10a maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “ Kulgusadama tee 10a maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine”

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

32. Maaüksusele Albert-August Tiimanni tänav 20a aadressi määramine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

33. Teine Noorus aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

34. Narva linnas Paul Kerese tn 40 asuvate maaüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

35. Arvamuse andmine Albert-August Tiimanni tn 20a maaüksusele maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn Albert- August Tiimanni tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Albert-August Tiimanni tänav lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Elektrijaama tee lõik 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Elektrijaama tee lõik 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

moodustava katastiüksuse aadress: Narva linn, Jõesuu tänav lõik 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Mõisa tänav lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Uusküla põik lõik 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Uuusküla põik lõik 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

44. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 41 hoone laiendamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: AS Astri-Narva, registrikood 10227532

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

45. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 19c hoone laiendamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: FAMA Invest OÜ, registrikood 11135542

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

46. Projekteerimistingimuste määramine (Tiigi 6 peakorpuse hoone ja administratiivhoone osaline rek...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

(Tiigi tn 6 peakorpuse hoone ja administratiivhoone osaline rekonstrueerimine ning laoplatsi rajamine)

Taotleja: Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, registrikood 10633284

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

47. Projekteerimistingimuste määramine (P.Kerese 38d ja P.Kerese 38c hoonete fassaadide osaline rek...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

(Paul Kerese tn 38d ja Paul Kerese tn 38c hoonete fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Taotleja: AS NTT, registrikood 10045593

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

48. Projekteerimistingimuste määramine (Linda tn 4 hoone 1. ja 2. korruse ruumide rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

(Linda tn 4 hoone 1. ja 2. korruse ruumide rekonstrueerimine arhiivihoidlaks)

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

49. Projekteerimistingimuste määramine (Savi tn 8 üksikelamu katusekatte ja fassaadide rekonstrueerimine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

50. Projekteerimistingimuste määramine gaasitorustiku projekteerimiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekti koostamise eesmärgiks on 1 Paemurru tn 16 kinnistu piirini gaasijaotustorustiku arvestusrõhuga kuni 5 bar projekteerimine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

51. Projekteerimistingimuste määramine Vesiroosi tn 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vesiroosi tn 3 aiamaja ja kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

52. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn. 11a

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rakvere tn. 11a üksikelamu ja suvemaja, majandushoone ning rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

53. Projekteerimistingimuste määramine Kaupluse tn 278

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kaupluse tn 278 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

54. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Mesilase tn 35 (Energeetik-1 AÜ) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Väikesaare tn 8 (Retšnoi AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks üksikelamuks;
3. Kangelaste pr 3 korterelamu peafassaadi varikatuse rekonstrueerimiseks;
4. Haigla tn 5 parkla ehitamiseks;
5. Haigla tn 9 kahe parklate ehitamiseks;
6. Raekoja platsi 2 TÜ Narva Kolledži uue õppehoone jaoks vee- ja kahe kanalisatsioonitorustike ehitamiseks;
7. Valguse tn 18 (Elektron AÜ) aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

55. Narva Linnavalitsuse 29.06.2010 korralduse nr 853-k „Kasutuslubade väljastamine“ punktide 3.2, 3

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Muuta Narva Linnavalitsuse 29.06.2010 korralduse nr 853-k "Kasutuslubade väljastamine" punktid 3.2, 3.3, 3,4 ja sõnastada järgmises redaktsioonis:
„3.2.Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik, Päikese tn, Pilve tn, 2.Jõesuu tn , Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, Jõe põik, Aleksei Juhhanovi tn, Vikerkaare tn, Tähe tn , Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn, Tapamaja tn ehitatud välisveetorustikele
3.3. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik, Päikese tn, Pilve tn, 2.Jõesuu tn , Purje tn, Paadi tn, Pargi tn,Taime tn, Jõe põik, Aleksei Juhhanovi tn, Vikerkaare tn,Tähe tn , Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn,Tapamaja tn ehitatud kanalisatsioonitorustikele
3.4. Vihma tn, Pikse tn, Pikse põik, Päikese tn, Pilve tn, 2.Jõesuu tn , Purje tn, Paadi tn, Pargi tn, Taime tn, Aleksei Juhhanovi tn, Vikerkaare tn, Tähe tn, Rakvere tn, Tolli tn, 1.Jõe tn, 2.Jõe tn, Tapamaja tn ehitatud sadeveetorustikele ”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

56. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Kraavi tn 14 korterelamu ehitatud korteritele nr 18 ja nr 25;
2. A. Puškini tn 11 korterelamus rekonstrueeritud korterile nr 29;
3. Rakvere tn 16 rekonstrueeritud rehvitöökojale ja sepikojale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

57. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Narva linnas aadressidel: Vestervalli tn 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 24, Rakvere tn 40a, Moonalao tn 9, Sepa tn 1, 3, Karja tn 2, 4,5, Koidula tn 1, 2, 3, 4, 5, 7, Viru tn 3,11, 13,15,17,19,20, Kraavi tn 10,12,Rüütli tn 2, 4, 6, Suur tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,17,19 sideõhuliinide kasutusluba tähtajaga kuni 14.07.2015 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

58. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hooneteosakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Valguse tn 18 (Elektron AÜ) sauna püstitamiseks;
2. Väikesaare tn 8 (Retšnoi AÜ) majandushoone püstitamiseks;
3. Vaksali tn 22 vaksalihoone tehnosüsteemide muutmiseks;
4. Vaksali tn 14 teenindushoone tehnosüsteemide muutmiseks;
5. Mesilase tn 35 (Energeetik-1 AÜ) piirdeaia, kasvuhoone ning kahe tulemüüriseina püstitamiseks;
6. Gorbatši tn 10 veetorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

59. Volikirja andmine Raissa Golubeva`le

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Anda volitus pr Raissa Golubeva`le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Eneli Heinlaid passi ja ID kaardi saamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010

60. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Kairi JohannesOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2010