PrindiAbi

28.07.2010 - Korraline istung1. Riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin hoonete ning territooriumi heakorrastamise rekons

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin hoonete ning territooriumi heakorrastamise rekonstrueerimistööd” (119537) hanketeate ja hankedokumentide muutmine

1) Kinnitada riigihanke „Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin hoonete ning territooriumi heakorrastamise rekonstrueerimistööd” (119537) hankedokumendid uues redaktsioonis (lisatud).

2) Hankemenetlusega seotud toiminguid tegema volitatud isikul korraldada hanketeate muutmine, vastavalt hankedokumentide uuele redaktsioonile.

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.07.2010 vastu võetud korraldus nr 911-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2010

2. Projekti omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode

Projekti “Narva linnuse konvendihoone, Läänehoovi liikumisradade, piletimüügi ja pargi rekonstrueerimine” omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Muuseumi direktorit Andres Toodet antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

3. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
1. Lühendada alkoholi müügiaega kella 22.00
2. Võtta vastu korraldus nr 913-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

5. Vahendaja autasu väljamaksmise korra kehtestamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Küsimus edasi lükatud
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

6. Projekti „Soojusega südames-4“ kaasfinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti „Soojusega südames-4“ kaasfinantseerimise kinnitamine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse projekti „Soojusega südames-4“ kaasfinantseerimise kinnitamine" vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

7. Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: referent Vladislav Iljin

Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

8. Narva Täiskasvanute Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: referent Vladislav IljinOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Pähklimäe 7-96 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Oru 5-43 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Igor Grafovi 8-28 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

12. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi 10-40 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

13. 2010.a 6 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

14. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada punkti 3.1 vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 920-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

15. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

16. Narva Linnavalitsuse 03.12.2008 määruse nr. 1544 muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 922.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

17. Ettekirjutuse tegemine (I.B.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

18. Ettekirjutuse tegemine (O.A.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

19. Ettekirjutuse tegemine (Y.S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

20. Ettekirjutuse tegemine (O.B.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

21. Ettekirjutuse tegemine (N.L.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

22. Volitamine (sünni registreerimise avalduste esitamiseks)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

23. NLV18.06.2009 määruse nr 23„Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr. Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

24. Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1) Algatada tänavapuhastusteenuste tellimiseks riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2011-2014“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2) Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse vanemspetsialist Tatjana Rušeljuk.

3) Narva Linnavalitsusel esitada riigihanke tulemused Narva Linnavolikogule kinnitamiseks.

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu tagastatud volikogu poolt 30.07.2010 sisuliste paranduste tegemiseks.
Dokumente: 14
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2010

25. Riigihanke „Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepä

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke „Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääsutee (Kadastiku tn) ja tänavavalgustuse rajamine” (119341) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Kinnitada riigihanke «Narva Kadastiku 39 tööstusala taaskasutusele võtmise ettevalmista-mine, I etapp: juurdepääsutee (Kadastiku tn) ja tänavavalgustuse rajamine» (119341) avatud hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni protokollidele ning tunnistada edukaks Aktsiaselts N&V (reg. 10003028) pakkumus kogumaksumusega 19 594 954,68 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

26. Riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine” (119359) avatud hankemenetluse tulemuste kinni

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine” (119359) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Kinnitada riigihanke «Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine» (viitenumbriga 119359) avatud hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud Narva Linnavalitsuse riigihanke konkursikomisjoni protokollidele ning tunnistada edukaks Lemminkäinen Eesti AS-i (reg. 10114029) pakkumus kogumaksumusega 8 758 931,93 krooni.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

27. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

28. Avaliku ürituse „TSIRKUSE TUUR 2010” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Leifi Rahvusvahelise Meelelahutuse OÜ kavatseb viia läbi 12.08.2010 - 22.08.2010 Narva linnas avalikkusele suunatud „TSIRKUSE TUUR 2010”

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

29. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Sõpruse silla lõik 1 kinnistu jagamine”

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Sõpruse silla lõik 1 kinnistu jagamine”.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

30. Narva Linnavalitsuse 30.12.2009. a korralduse nr 1567-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 30.12.2009. a korralduse nr 1567-k „Projekteerimistingimuste määramine (Kulgu tn 1 kolmeteistkümne ehitise etapiviisiline lammutamine, kahe reservuaari, pääsla ja kloreerimishoone rekonstrueerimine, tootmishoone kõrvalhoone (uue veepuhastusjaama hoone) ja uute rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

31. Arvamuse andmine Kerese tn 14 maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

32. Arvamuse andmine Tallinna mnt 2a/18 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Kreenholmi tn 46

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 936-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

34. Projekteerimistingimuste määramine (Kooli põik 1a - 4 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

35. Projekteerimistingimuste määramine (P.Kerese tn 4 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: KORTERIÜHISTU Kerese 4/6, registrikood 80183301

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

36. Projekteerimistingimuste määramine (A.Puškini 19 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine..)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aleksander Puškini tn 19 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine


Taotleja: Puškini tn üheksateist Korteriühistu, registrikood 80054978

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

37. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 7 kaubandus- ja vabaajakeskuse püstitamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Rahu tn 7 kaubandus- ja vabaajakeskuse püstitamine detailplaneeringu alusel

Taotleja: Neptunus OÜ, registrikood 11219842

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

38. Projekteerimistingimuste määramine 5. Paemurru tn. 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

5. Paemurru tn. 20 üksikelamu ja kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

39. Projekteerimistingimuste määramine Papli tn 57

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Papli tn 57 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

40. Projekteerimistingimuste määramine Karikakra tn. 40

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Karikakra tn. 40 aiamaja, majandushoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 943-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

41. Projekteerimistingimuste määramine Laeva tn 217

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Laeva tn 217 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning kõrvalhoonete püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 944-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2010

42. Projekteerimistingimuste määramine Lõuna tn 30

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lõuna tn 30 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

43. Projekteerimistingimuste määramine Põhja tn 128

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Põhja tn 128 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 946-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

44. Projekteerimistingimuste määramine Udu tn 259

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Udu tn 259 aiamaja laiendamine ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

45. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. 26 Juuli 31 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
2. Leesika tn 12 (Metsaonnid AÜ) aiamaja püstitamiseks;
3. Pikk tn 6 (Svetofoor AÜ) aiamaja laiendamiseks,
4. Männi tn 11 üksikelamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
5. Mängu tn 19 üksikelamu laiendamiseks;
6. Sireli tn 6 (Berjozka AÜ) aiamaja rekonstrueerimiseks;
7. 3 Roheline tänava kuni Tallinna mnt ristmikuni rekonstrueerimiseks;
8. 3 Roheline tn ja Tallinna mnt ristmikul fooriobjekti ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
1. Mitte väljastada ehitusluba punktis 3.7 ja 3.8 nimetatud aadressidel.
2.Võtta vastu korraldus nr 948-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2010

46. Ehituslubade ja kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pimeaed bastioni Victoria rekonstrueerimiseks;
2. Pimeaed ja Pimeaia tn 1 bastionide Victoria ja Honor vahelise kurtiini rekonstrueerimiseks;
3. Pimeaed, Pimeaia tn, Sepa tn püssirohukeldri välisveevarustuse ehitamiseks;
4. Pimeaed, Pimeaia tn bastioni Victoria drenaaži ja püssirohukeldri väliskanalisatsiooni ehitamiseks;

5.Pimeaed, Pimeaia tn 1 bastionide Victoria ja Honor kruntide vahele drenaaži ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 949-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010

47. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Leesika tn 12 (Metsaonnid AÜ) kuuri rekonstrueerimiseks ja sauna laiendamiseks;
2. Jõesuu tn 19 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
3. Kanepi tn 5 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
4. 2 Jõesuu tn 34 a kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
5. 1 Jõe 32 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
6. Mängu tn 19 piirdeaia püstitamiseks;
7. Sireli tn 6 (Berjozka AÜ) sauna, kasvuhoone ning piirdeaia püstitamiseks;
8. Jõesuu tn 47 veetorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 950-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2010