PrindiAbi

11.08.2010 - Korraline istung1. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

04.08.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud Linnavolikogusse.

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.

 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

2. Narva linna 2010.aasta eelarve muutmine (IV lisaeelarve)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva linna 2010.aasta eelarve muutmine (IV lisaeelarve)

Otsus/tulemused:
05.08.2010 töökorras vastu võetud ja edastatud Linnavolikogusse.

1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.

2. Volitada Rahandusameti direktori asetäitjat Jelena Golubevat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

3. Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 29.01.2010.a korralduse nr 136-k „Narva linna 2010.aasta eelarves ettenähtud
kulude tegemise piiramine“muutmine

Otsus/tulemused:
05.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 951-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

4. Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 11.02.2010.a korralduse nr 233-k „Narva linna 2010. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
05.08.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 952-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi 10-40 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 953-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 954-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

7. Ettekirjutuse tegemine K.R.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: abilinnapea Aleksander LjudvigOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 955-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

8. Ettekirjutuse tegemine N.Š.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: abilinnapea Aleksander LjudvigOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 956-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.01.2013

9. Ettekirjutuse tegemine M.S.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Abilinnapea Aleksander LjudvigOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 957-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

10. Ettekirjutuse tegemine N.V.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Abilinnapea Aleksander LjudvigOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 958-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.01.2013

11. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine (G.T.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Abilinnapea Aleksander LjudvigOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 959-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

12. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine (laps R. K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Abilinnapea Aleksander LjudvigOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 960-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

13. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

OÜ RONYX LOG poolt jaemüük restoranis aadressil Peetri plats 1
OÜ LAUNORA GROUP poolt jaemüük avalikul üritusel
" Narva Suvelaat 2010"

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 961-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

14. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 962-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

15. Narva linna arengukava 2008–2014 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Korraline igaaastane linna arengukava muutmine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.

2. Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

16. Avaliku ürituse „Narva Ajaloofestival” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 963-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

17. Avaliku ürituse „Narva Grand Prix ratsutamises” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 964-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

18. Avaliku ürituse „Noortepäev” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 965-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

19. Ilutulestiku korraldamine (OÜ Tulekild, 13.08.2010 ja 14.08.2010)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 966-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

20. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Natalia Trubenok pärimisasi)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 967-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

21. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 968-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

22. Riigihanke „Narva Laste Loomemaja sisustuse ostmine” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena Skulatšova

1. Algatada asjade ostmiseks riigihanke „Narva Laste Loomemaja sisustuse ostmine“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (LVMA) ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA koosseisuväline projektijuht Ilona Ignatuhhina.

3. Volitada Osaühingut ZOROASTER (registrikood 11001126) teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

4. Volitada LVMA-d, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima Narva linna nimel ja arvel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga asjade hankeleping.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 969-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

23. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara - ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 970-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

24. Narva Linnavolikogu 06.03.2008. a määruse nr 19 «Narva linna taksoveo eeskiri» muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud määruse eelnõule.

2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

25. Munitsipaaleluruumi Hariduse 16 - 16 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

26. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 971-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

27. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kannikese tn 89

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kannikese tn 89

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 972-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

28. Maa riigi omandisse seadmise eesmärgil Narva linnas , Unistuse tn 14

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas , Unistuse tn 14

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 973-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

29. Narva Linnavalitsuse 29.06.2010 korralduse nr 845-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 29.06.2010 korralduse nr 845-k
“Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 3.Roheline tn 4“ muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 974-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

30. Narva Linnavalitsuse 29.06.2010 korralduse nr 846-k muutmine

Esitaja: GEODEESIA JA MAAKORRALDUSE OSAKOND
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 29.06.2010 korralduse nr 846-k
“Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, 4.Roheline tn 5“ muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 975-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

31. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Pargi tn 42a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Pargi tn 42a

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 976-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

32. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Jõesuu tn 56a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, Jõesuu tn 56a

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 977-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

33. Ehituslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Ehituslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamine Hermanni linnuse Kristervalli kasemati ja konvendihoone idatiiva restaureerimiseks ning Suure Läänehoovi heakorrastamiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 978-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

34. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

1.Suur tn 8 korterelamus rekonstrueeritud mitteeluruumile M1 kaubandushoone tarbeks.
2.Tallinna mnt 44a korterelamus rekonstrueeritud korterile nr 29;
3.Moonalao tn 9 osaliselt rekonstrueeritud fassaadidele.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 979-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

35. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele vastavalt omanike taotlustele kasutusload:
1.Tekstiili tn, Metsa tn, Mängu tn, Lina tn, Luha tn, Männiku tn, Palli tn, Proletariaadi tn, Savi tn, Betooni tn, Staadioni tn ning Kanepi tn 16V23 kaevust kuni 16V6 kaevuni ja VX6 kaevust kuni 16V4 kaevuni ehitatud välisveetorustikele
2.Tekstiili tn, Metsa tn, Mängu tn, Lina tn, Luha tn, Männiku tn, Palli tn, Proletariaadi tn, Savi tn, Betooni tn, Staadioni tn ja Kanepi tn 16K168 kaevust kuni 16K20 kaevuni ehitatud kanalisatsioonitorustikele
3.Tekstiili tn, Metsa tn, Mängu tn, Lina tn, Luha tn, Männiku tn, Palli tn, Proletariaadi tn, Savi tn, Betooni tn, Staadioni tn ja Kanepi tn 16SK26 kaevust kuni 16SK20 kaevuni ehitatud sadeveetorustikele
4.Võidu 2a tänavast kuni Mõisa 1b tänavani ehitatud maakaabliliinile;

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 980-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

36. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

1. Kase tn 13 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. 26 Juuli tn 12 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Rakvere tn 12 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
4. Tähe tn 14 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
5. Aasa tn 28 drenaaži-, kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
6. Hariduse tn 22 välisvalgustuse ja piirdeaia ehitamiseks,
7. Vaksali tn 22 elektrimaakaabelliini ehitamiseks;
8. Vaksali tn 22 varikatuse püstitamiseks,
9. 2 Paemurru tn 15 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
10. Palli tn 2 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 981-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

37. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

1. A. Juhhanovi tn 24 hoone rekonstrueerimiseks varjupaigaks;
2. Kalda tn 9 ühiselamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
3. Hariduse tn 22 staadioni Kalev rekonstrueerimiseks;
4. Hariduse tn 22, Hariduse tn 22a, Hariduse tn 22b sissesõidutee ning parkla ehitamiseks;
5. Hariduse tn 22 riietus- ja abihoone püstitamiseks, koerte teenindusplatsi, vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Vaksali tn 14 kuni Vaksali tn 22 sidekaabelliini ehitamiseks;
7. 3 Roheline tänava rekonstrueerimiseks;
8. 3 Roheline tn ja Tallinna mnt ristmikul foorisüsteemi ehitamiseks;
9. Kangelaste pr 40 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
10. Uusküla tn 1 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
11.A-A. Tiimanni tn 6 korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 982-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

38. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 1a hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Joala tn 1a hoone rekonstrueerimine ja laiendamine
tööstuskaupade kaupluse ja bürooruumide tarbeks

Taotleja: AS AVESTA SERVIS, registrikood 10549454

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 983-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

39. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 1 hoone laiendamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Taotleja: SA Narva Haigla, registrikood 90003217

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 984-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

40. Projekteerimistingimuste määramine (Vaivara tn 10 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Vaivara tn 10 hoone rekonstrueerimine ja laiendamine
klaasikaupluse tarbeks ning piirdeaia püstitamine

Taotleja: OÜ BÕKOV, registrikood 11088937

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 985-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

41. Projekteerimistingimuste määramine (Tiimanni tn 12 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Albert-August Tiimanni tn 12 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Taotleja: KÜ TIIMANI 12, registrikood 80180097

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 986-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

42. Projekteerimistingimuste määramine (3.Paemurru tn 19 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

3. Paemurru tn 19 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning tänavapoolse piirdeaia rajamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 987-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

43. Projekteerimistingimuste määramine (6. Paemurru 11 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

6. Paemurru tn 11 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning tänavapoolse piirdeaia rajamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 988-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

44. Projekteerimistingimuste määramine Tiina tn 57

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Tiina tn 57 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 989-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

45. Projekteerimistingimuste määramine Ööbiku tn 40

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Ööbiku tn 40 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 990-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

46. Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Toivo tn 10 aiamaja, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 991-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

47. Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Toivo tn 16 aiamaja, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 992-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

48. Projekteerimistingimuste määramine Puidu tn 26

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Puidu tn 26 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 993-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

49. Ehituslubade ja kirjaliku nõusoleku väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Viktoria bastioni ning bastionide Victoria ja Honor vahelise kurtiini alumise ja ülemise territooriumi heakorrastamine, elektri maakaabelliini ehitamine, piirdeaia püstitamine ning Piki Sadama teed kõnnitee ehitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 994-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

50. Tallinna mnt 37 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

51. Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani 4C maa-ala DP vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

52. Kalda tn 12b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

53. Haigla tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

54. 1. Jõe tn 36 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

55. Narva Linnavolikogu 17.03.2005 otsuse nr 35/52 „Peetri plats ja selle lähiala DP algatamine“ planeer

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

56. Jaama plats ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter TambuOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2010

57. Narva Linnavolikogu 28.12.2009.a. otsuse nr 200 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koos

Esitaja: abilinnapea Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Narva Linnavolikogu 28.12.2009.a. otsuse nr 200 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine” muutmine - luuakse 1 noorem raamatupidaja ametikoht

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvigut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.08.2010