PrindiAbi

08.09.2010 - Korraline istung1. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond

1. Kangelaste 29 püstitatud kaubanduskeskusele;

Otsus/tulemused:
Töökorras 01.09.2010 vastu võetud korraldus nr 1037-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.09.2010

2. Narva Linnavalitsuse 25.02.2010.a. korralduse nr 263-k «Teenindusmaa määramine Narvas, RUBINI AED

Esitaja: Geodeesia-ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 25.02.2010.a. korralduse nr 263-k
«Teenindusmaa määramine Narvas, RUBINI AED AÜ, Hommiku tn 20» kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 01.09.2010 vastu võetud korraldus nr 1038-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.09.2010

3. Nõusoleku andmine eelmärke kustutamiseks (Kangelaste 29, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 01.09.2010 vastu võetud korraldus nr 1039-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.09.2010

4. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 7-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse
nr 7-k„Narva linna 2010.a eelarve alaeelarvete
kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt esitatud taotlustele.
2.Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

6. Ettekirjutuse tegemine Y.E.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

7. Ettekirjutuse tegemine N.M.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

8. Ettekirjutuse tegemine G.T.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

9. Ettekirjutuse tegemine J.I.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

10. Ettekirjutuse tegemine V.Z.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovaskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

11. Peretoetuste maksmise jätkamine lapse kasuvanemale (alaealine R.R.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti peaspetsialist ameti direktori ülesannetes Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2010

12. Narva linnasisestel bussiliinidel sõidupiletite hinna kehtestamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolline otsus:
1. Esitada eelnõus hinnad eurodes.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõmist, vastavalt lisatud eelnõule.
3.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

13. Narvas Pähklimäe tänav lõik 2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (RAHU 16C KÜ)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

14. Narva Linnavalitsuse 05.05.2010 korralduse nr 556-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

15. Sooduste määramine tänavate sulgemise maksule (Kadastiku tn rekonstrueerimistööd)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

16. Sooduste määramine tänavate sulgemise maksule (Suur tänavalõik)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

17. Sooduste määramine tänavate sulgemise maksule (3. Roheline tänav)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

18. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

19. Avaliku ürituse „Tallinn 2011 Euroopa kultuuripealinna tutvustusüritus.” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

20. 24.03.2010 korralduse nr 404-k määratud kohustuste tähtaja pikendamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

21. Narva Linnavalitsuse 10.03.2010 korralduse nr 326-k osaline muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.03.2010 korralduse nr 326-k
“Maa ostueesõigusega erastamise menetluse
lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Gamma AÜ, Jalaka tn 13“ osaline muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

22. Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 185-k „Narva Ogonjok AÜ ...

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 10.02.2010 korralduse nr 185-k „Narva Ogonjok aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine” punkti 3 osaline muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1057-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

23. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Roheluse tn 26

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Roheluse tn 26

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1058-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

24. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Majaka tn 17

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Majaka tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Valguse tn 17

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Valguse tn 17 ja Valguse tn 17a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 28

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 28

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tule tn 158a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tule tn 158a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 48

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 48

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

31. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Pähklimäe tn 11a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Pähklimäe tn 11a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

32. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 59 ja Elektrijaama tee 63a...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Elektrijaama tee 59 ja Elektrijaama tee 63a territooriumile tootmishoone kõrvalhoonete ja uute rajatiste püstitamine Balti Elektrijaama 11-nda energiaploki varustamiseks biokütusega

Taotleja: Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, registrikood 10579981

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.09.2010

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Laeva tn 228

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Laeva tn 228

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1068-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Lõokese tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Lõokese tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1069-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Rõõmu tn 22

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Rõõmu tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1070-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Hariduse tänav lõik 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1071-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Kreenholmi tn 40a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Moodustava katastriüksuse aadress: Narva linn, Aleksei Juhhanovi tänav

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

39. Projekteerimistingimuste määramine(A-A Tiimanni 10 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Albert-August Tiimanni tn 10 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Taotleja: KÜ TIIMANI 10, registrikood 80170667

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

40. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 9-5 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

41. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 45-49 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1076-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

42. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste 2 hoone tehnilise korruse ruumide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kangelaste pr 2 hoone tehnilise korruse ruumide rekonstrueerimine äriruumideks

Taotleja: OÜ M-NAR Kinnisvara, registrikood 10693470

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

43. Projekteerimistingimuste määramine (Vahtra 3...uute ehitiste püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vahtra tn 3 olemasolevate ehitiste lammutamine ning
uute ehitiste püstitamine detailplaneeringu aluselTaotleja: Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

44. Projekteerimistingimuste määramine (Gaasirõhu redutseerimishoonete püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kruntide aadressid, mille kohta esitatakse taotlus:
Partisani tn 13, Juhkentali tn 5a, Kalda tn 3g, Hariduse tn 13a, Aleksander Puškini tn 23c, Aleksander Puškini tn 15d.

Taotleja: AS Eesti Gaas, registrikood 10178905

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

45. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tõusu tn 101

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tõusu tn 101

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

46. Projekteerimistingimuste määramine Kaare tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kaare tn 15 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine ning garaaži püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

47. Projekteerimistingimuste määramine Kase tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kase tn 1 eramu laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning piirde püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1082-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

48. Projekteerimistingimuste määramine Kaupluse tn 284

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kaupluse tn 284 aiamaja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

49. Projekteerimistingimuste määramine Kompassi tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kompassi tn 16 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1084-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

50. Projekteerimistingimuste määramine Looga tn 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Looga tn 18 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

51. Projekteerimistingimuste määramine Vitamiini tn 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vitamiini tn 9 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

52. Ehitusloa väljastamine 330 kV õhuliini L300 rekonstrueerimiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

330 kV õhuliini L300 rekonstrueerimine mastist nr 4 kuni mastini nr 7 ning uuel asukohal paigaldamine mastist nr 1 kuni mastini nr 4.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

53. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Võsa tn 23 (Višnja AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks;
2. Tamme tn 5 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
3. Aleksander Puškini tn 20 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
4. Põhja tn 223 (Oktoober AÜ asuva) hoone rekonstrueerimiseks toidukaupluse tarbeks;
5. Savi tn 3 üksikelamu rekonstrueerimiseks;
6. Rakvere tn 1 üksikelamu püstitamiseks;
7. Paul Kerese tn 40 administratiivhoone rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1088-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

54. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Võsa tn 23 (Višnja AÜ asuva) majandushoone laiendamiseks ja piirdeaia püstitamiseks;
2. Mihhail Gorbatši tn 6 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Lina tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Pilve tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Rakvere tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Rakvere tn 7 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. 1 Jõe tn 32c veetorustiku ehitamiseks;
8. Kreenholmi tn 116 piirdeaia püstitamiseks;
9. 2 Paemurru tn 8 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Vihma tn 11 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
11. Vihma tn 20 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
12. Rakvere tn 1 piirdeaia, lehtla ja pergola püstitamiseks;
13. Savi tn 3 majandushoone laiendamiseks;
14. Tamme tn 5 (Berjozka AÜ asuva) sauna püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

55. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümn

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78 lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Koolieelse lasteasutuse § 24² lõikes 3 lasteasutusse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78 lõikes 3 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

56. Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2010–2013 kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1090
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

57. Narva Koorikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010

58. Esindaja nimetamine MTÜ Narva Spordikeskuse üldkoosolekule

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.09.2010