PrindiAbi

03.11.2010 - Korraline istung


kell 09.00
Narva Linnavalitsuse saal


1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

OÜ Magna Plaza poolt jaemüük kaupluses aadressil Sepa,15.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1353-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2010

2. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1354-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

3. Narva Volikogu 26.11.2009 otsuse nr 185 Projekti "Uued töökohad Narva linna ettevõtete, sh Kreenh

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Narva Volikogu 26.11.2009 otsuse nr 185 Projekti "Uued töökohad Narva linna ettevõtete, sh Kreenholmi Valduse AS poolt koondatud inimestele” kaasfinantseeringu kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov`it antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2010

4. Narva Volikogu 26.11.2009 otsuse nr 184 projekti "Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete j

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Narva Volikogu 26.11.2009 otsuse nr 184 projekti "Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõtete jaoks. Samad meetmed –uued võimalused" omafinantseeringu kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov`it antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2010

5. Projekti " Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Projekti " Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour- 2. etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov`it antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2010

6. Narva Linnavolikogu 18.06.2009.a otsuse nr 93 muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 18.06.2009.a otsuse nr 93 „Projekti “Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine, seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks „Narva Linnavolikogu 18.06.2009.a otsuse nr 93 „Projekti “Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmise otsuse eelnõu (lisatud)

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov`it antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2010

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1355-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 45a-16 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1356-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 7-23 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1357-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

10. NLV 25.08.10. korralduse nr 1001-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.23 kehtetuk

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova

Narva Linnavalitsuse 25.08.2010.a. korralduse nr 1001-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.23 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1358-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

11. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1359-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

12. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1360-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

13. Narva linna omandis oleva kinnistu Savi tänav koormamine reaalservituudiga kinnistu Savi tn 7 kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1361-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

14. Narva linna omandis oleva kinnisasja (Tähe tänava kinnistu) koormamine isikliku kasutusõigusega AS N

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Narva linna omandis oleva kinnisasja (Tähe tänava kinnistu) koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1362-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

15. Projektis „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Projektis „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp“ osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2010

16. Riigihanke "Narva Külastuskeskuse sisustuse ostmine II" avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

Riigihanke "Narva Külastuskeskuse sisustuse ostmine II" avatud hankemenetluse algatamine ja hankedokumentide kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1363-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.11.2010

17. Soodustuse mittemääramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1364-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

18. Hoolduse seadmine (hooldatav N.S.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1365-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

19. Hoolduse seadmine (hooldatav V.R.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1366-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

20. Ettekirjutuse tegemine A.I.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1367-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

21. Ettekirjutuse tegemine A.A.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1368-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

22. Ettekirjutuse tegemine G.A.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1369-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

23. Volitamine (Narva Linnavaitsuse kui J.M. eestkostja esindamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1370-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

24. Volitamine (Narva Linnavaitsuse kui Jek. M. eestkostja esindamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1371-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

25. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise N.K. eestkostja esindamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1372-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

26. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise M.K. eestkostja esindamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1373-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2010

27. Narva Linnavalitsuse 06.10.2010. a korralduse nr 1235-k „Koolieelse lasteasutuse Kuldkalake hooleko

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 06.10.2010. a korralduse nr 1235-k „Koolieelse lasteasutuse Kuldkalake hoolekogu koosseisu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1374-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

28. Iluuisutamise Eesti Meistrivõistluste piletihindade kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1375-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

29. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Muusikakooli vara kasutusse andmisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1376-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

30. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Peetri Kooli klassides

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1377-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

31. Projekti „Spordivaheaeg Eestis” omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus`t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2010

32. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1378-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

33. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti üksikute finants-majanduslike küs

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: revisjoniosakonna juhataja Valentina Bešekerskas

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1379-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

34. Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult Joala tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule (otsuse eelnõu on lisatud).

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu`t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.11.2010

35. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kangelaste prospekt 29 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine”

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maakatastriseaduse §18 lõike 2 kohaselt planeerimisseaduses sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustuse korral määrab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe kehtestatud detailplaneeringu alusel.
Ettepanek volikogule: deligeerida katastriüksuse sihtotstarbe määramine linnavalitsusele.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu „Kangelaste prospekt 29 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine” (otsuse eelnõu lisatud).

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu’t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.11.2010

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Rahu tn 4a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1380-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Vaigu tn 906

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1381-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 101

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1382-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 44

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1383-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Murdlaine tn 30

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1384-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kalle tn 47

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1385-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kibuvitsa tn 210

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1386-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kaste tn 33

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1387-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 9

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1388-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

45. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Murdlaine tn 31

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1389-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

46. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Mulla tn 244

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1390-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

47. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Sõnajala tn 43

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1391-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

48. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Õlelille tn 164

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1392-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

49. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jalaka tn 32

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1393-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

50. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Allika tn 116

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1394-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

51. Teenindusmaa määramine, maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, maa
riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas,
Parve tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1395-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

52. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Krookuse tn 49

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1396-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

53. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1397-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

54. Narva Linnavalitsuse 11.08.2010 korralduse nr 976-k osaline muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 11.08.2010 korralduse nr 976-k
“Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Pargi tn 42a“ osaline muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1398-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

55. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Oru tn 8a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1399-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

56. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Jõesuu tn 175

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1400-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

57. Maaüksusele aadressi määramine (Paul Kerese tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1401-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

58. Maaüksusele aadressi määramine (Oru tn 2b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1402-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

59. Maaüksusele aadressi määramine (Uusküla tn 2a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1403-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

60. Maaüksusele aadressi määramine (Rahu tn 12a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1404-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

61. Maaüksusele aadressi määramine (Rahu tn 35)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1405-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

62. Maaüksusele aadressi määramine (Rahu tn 8a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1406-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

63. Projekteerimistingimuste määramine Kuuse tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kuuse tn 15 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1407-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

64. Projekteerimistingimuste määramine Krüsanteemi tn 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Krüsanteemi tn 36 aiamaja ja majandusehitise laiendamine ning rekonstrueerimine, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1408-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

65. Projekteerimistingimuste määramine (Palli tn 17 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Palli tn 17 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ning väikeehitiste ja piirdeaia püstitamine.

Taotleja: hr Vladimir Kunts

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1409-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

66. Projekteerimistingimuste määramine (Juhkentali 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine..)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Juhkentali tn 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine.

Taotleja: KÜ JUHKENTALI 9 NARVA, registrikood 80218925

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1410-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

67. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse 5 kinnistule jääva hooneosa osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Hariduse tn 5 kinnistule jääva hooneosa osaline rekonstrueerimine autokaupluseks ja autoremonditöökojaks.

Taotleja: FAMA Invest OÜ, registrikood 11135542

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1411-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

68. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 5 helikopteri maandumisplatsi rajamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Haigla tn 5 helikopteri maandumisplatsi rajamine detailplaneeringu alusel.

Taotleja: SA Narva Haigla, registrikood 90003217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1412-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

69. Projekteerimistingimuste määramine (1.Jõe tn 14 üksikelamu rekonstrueerimine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1.Jõe tn 14 üksikelamu rekonstrueerimine ning kõrvalhoonete püstitamine.

Taotleja: pr Marina Goier

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1413-k.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

70. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. 2. Paemurru tn 11 sauna rekonstrueerimiseks;
2. Kanepi tn 23 piirdeaia püstitamiseks;
3. Puhangu tn 14 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Pargi tn 42a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Metsa tn 13 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Betooni tn 11 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Jõesuu tn 31 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
8. Joala tn 40a veetorustiku ehitamiseks;
9. 6. Paemurru tn 12 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Taime tn 7 veetorustiku ehitamiseks;
11. Mängu tn 10 puukuuri püstitamiseks;
12. Pikse põik 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
13. Purje tn 2 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
14. Pikk tn 13 (Svetofor AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
15. Pimeaia kinnistul bastionil "Pax" purskkaevu rekonstrueerimiseks;
16. Jõe tn 1c, Pimeaia piirdeaia rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1414-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

71. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Tiina tn 58 (Ivuška AÜ asuva) sauna püstitamiseks;
2. Joala tn 7 krundipiirist kuni Kalda tn 3c elektri maakaabelliini ehitamiseks;
3. Aleksei Juhhanovi tn 3 õppetöökoja rekonstrueerimiseks motoklubi ja remonditöökoja tarbeks;
4. Katlamaja tn 25a (Energeetik-3 AÜ asuva) majandushoone püstitamiseks;;
5. Kanepi tn 23 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
6. Mängu tn 10 majandushoone püstitamiseks;
7. Elektrijaama tn 59 gaasikäikude (reg kood 118004826) täielikuks lammutamiseks;
8. 2. Paemurru tn 11 üksikelamu ning majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
9. Tallinna mnt 64 elektri maakaabelliini ehitamiseks (Tallinna mnt kergliiklustee välisvalgustuse toitumiseks);
10. Koidula tn, Pimeaia tn, Jõe tn 1c ja Pimeaia välisvalgustuse ehitamiseks;
11. Jõe tn 1c, Pimeaia Kaldapealse ja Väikese Pimeaia rekonstrueerimiseks;
12. Koidula tn, Pimeaia tn tänavaäärse allee rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1415-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

72. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Ehitusloa väljastamine Narva Balti Elektrijaama tuhaväljale nr 2 tuulikute pargi juurdepääsuteede ja tornide laadimis- ja montaažiplatside väljaehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1416-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

73. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. A.Puškini tn 52 rekonstrueeritud autoremonditöökojale;
2. Vestervalli tn 12 korterelamu rekonstrueeritud katusele, trepikodade akendele ja varikatustele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1417-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

74. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakatseleist Narva Linnavalitsuse Kultuurosakonnale (Narva Peetri Kool)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1418-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010

75. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määrusega
nr.412 kinnitatud “Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise,
eelarveliste vahendite ümberpaigutamise
ja finantseerimise taotluste ning aruandluse
esitamise korra” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1419
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2010