PrindiAbi

01.12.2010 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Hinna- ja tarbijakaitsetalituse peaspetsialist Boriss Batov

Töökorras vastuvõtmisele OÜ Narva Tes Plus poolt jaemüük avalikul üritusel "Ajalugu elustub Narvas"

Otsus/tulemused:
19.11.2010 töökorras vastu võetud korraldus nr 1489-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2010

2. Ehitusloa väljastamine külmaveetorustiku ehitamiseks Joala tn 40 // 42 // Tehase tn 3 kinnistu jaoks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Uue külmaveetorustiku ehitamiseks Joala tn 40 // 42 // Tehase tn 3 kinnistul ning riigi omandis oleval maakatastrisse kandmata maal maaüksusest Joala tn 40 // 42 // Tehase tn 3 kuni Joala tänaval asuva olemasoleva tehnorajatiseni

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.11.2010 vastu võetud korraldus nr 1490-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2010

3. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload:
Väljastada 3. Roheline rekonstrueeritud tänavale;
Väljastada 3. Roheline tn ja Tallinna mnt ristmikul ehitatud foorisüsteemile;

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.11.2010 vastu võetud korraldus nr 1491-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2010

4. Narva Väikese Pimeaia rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 22.11.2010 vastu võetud korraldus nr 1492-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2010

5. Ehituslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Mõisa tn 1a lasteaia rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 22.11.2010 vastu võetud korraldus nr 1493-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2010

6. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1 Kadastiku tn 57 kuni Elektrijaama tee 59 soojustrassitorustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 29.11.2010 vastu võetud korraldus nr 1494-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2010

7. Avatud ideekonkursi “Lõvid Rootsi terrassil” korraldamine, vastutava isiku määramine, ideekonkursi ž

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Avatud ideekonkursi “Lõvid Rootsi terrassil” korraldamine, vastutava isiku määramine, ideekonkursi žürii nimetamine ja žürii liikmetasu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.11.2010 vastu võetud korraldus nr 1495-k
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2010

8. Narva Linnavalitsuse 09.02.2005.a. määruse nr 94 „Tunnitasu tariifide kinnitamine“ muutmine.

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode

Seoses euro tulekuga muuseumi ruumide kasutamise tariifide kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1496
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

9. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Jaemüük avalikel üritustel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1497-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

10. Narva linna 2011.aasta eelarve kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Narva linna 2011.aasta eelarve vastuvõtmist.

2. Teha korrektuur ning volitada linnapa Tarmo Tammistet antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Kaasettekandja Rahandusameti direktor Raissa Lihhuša.

Peale protokollilise otsuse vastuvõtmist anti Narva linna 2011.aasta eelarve eelnõu istungil üle Narva Linnavolikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2010

11. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 7-k„Narva linna 2010.alaeelarvete kinnitamirve

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 13.01.2010 korralduse nr 7-k„Narva linna 2010.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1498-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1499-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

13. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1500-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

14. Munitsipaaleluruumi Energia 1-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena Pahhomova

juhatuse liige Jelena Pahhomova
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1501-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 24-36 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1502-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

16. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste prospekt 53-27 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1503-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

17. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina

1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra Narva linnas kinnitamisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´ut kandma ette eelnimetatuid küsimusi Narva Linnavolikogu istungil.

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

18. „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol” muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Narva Linnavolikogu 23. märtsi 2006. a määruse nr 10 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol” muutmine määruse eelnõu.
2. Volitada Narva abilinnapead Aleksander Ljudvigut antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

19. Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina Vologdina

1.Parandada esinenud ebatäpsused.
2. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
3. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Aleksander Ljudvig´ut ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.

 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.12.2010

20. Volitamine (alaealise D.O. poolt rehabilitatsiooniteenuste sooritamiseks)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1504-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

21. Volitamine (D.A. arveldusarve kasutamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabaimeti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1505-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

22. Volitamine (alaealise R.R. elamisloa ja isikut tõendava dokumendi saamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1506-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

23. Volitamine alaealise K.R. elamisloa ja isikut tõendava dokumendi saamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1507-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

24. Hoolduse seadmine (hooldatav A.M.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiamet direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1508-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2010

25. Hoolduse seadmine (hooldatav A.I.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1509-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

26. Hoolduse seadmine (hooldatav O.C.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohuisetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1510-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

27. Peretoetuse maksmise peatamine lapse emale ja peretoetuse maksmise jätkamine lapse kasuvanemale (N.Z

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1511-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

28. Ettekirjutuse tegemine A.I.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1512-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

29. Ettekirjutuse tegemine M.P.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1513-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

30. Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavolikogu 30.06.2010 otsuses nr 110„Narvas Rüütli tn 8 asuva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Menetleda tehtavat parandust kui ilmset kirjaviga.
2. Edastada vastavasisuline taotlus Narva Linnavolikokku.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

31. Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavalitsuse 17.11.2010. a korralduses nr 1435-k „Linnavara- ja

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
1. Parandada esinenud ebatäpsused.
2. Võtta vastu korraldus nr 1514-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

32. Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara tasuta võõrandamiseks SA-le Narva Linna Arendus vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

33. Riigihanke "Narva Laste Loomemaja sisustuse ostmine II" avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Asjade ostmiseks riigihanke "Narva Laste Loomemaja sisustuse ostmine II" avatud hankemenetluse algatamine.

Otsus/tulemused:
1. Parandada hankedokumentides esinevad ebatäpsused.
2. Märkida hankedokumentidesse kuupäevad.
3. Võtta vastu korraldus nr 1515-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

34. Volituse andmine ehitiste kandmiseks ehitisregistrisse

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1516-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

35. Narvas Daumani 2а, Daumani 2b, Daumani 2c, Daumani 4a asuvatele kinnisasjadele OÜ Arendus-Invest kas

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1517-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

36. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Pr. Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1518-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

37. Narva Linnavalitsuse 03.11.2010 korralduse nr 1361-k „Narva linna omandis oleva kinnistu Savi tänav

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1519-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

38. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ LIFE FACTOR)

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1520-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

39. Narvas Linda tn 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine(Narva linna Sotsiaalabiamet)

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1521-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

40. Linnavara- ja Majandusamet kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Tamara Luigas
Ettekandjad: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1522-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

41. Avaliku ürituse „Narva Vorstifestival 2010” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1523-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

42. Avaliku ürituse „Narva Vorstifestival 2010“ raames ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1524-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

43. Ilutulestiku korraldamine (Tallinna mnt.30b)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1525-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

44. Ilutulestiku korraldamine (Tallinna mnt.41)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1526-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

45. Ilutulestiku korraldamine (Tallinna mnt.19c)

Esitaja: Linnvara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1527-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

46. Aleksander Puškini tn 32c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Aleksander Puškini tn 32c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Aleksander Puškini tn 32c maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine”
vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

47. Paul Kerese tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Paul Kerese maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Paul Kerese tänav T1 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

48. Rahu tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Rahu tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Rahu tn 8a maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine”
vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

49. Rahu tn 12a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Rahu tn 12a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Rahu tn 12a maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

50. Rahu tn 35 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Rahu tn 35 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Rahu tn 35 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

51. Narva Linnavalitsuse 26.01.1995 korralduse nr 134-k „Teenindusmaa määramine Narvas, Jõesuu 12”

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 26.01.1995 korralduse nr 134-k „Teenindusmaa määramine Narvas, Jõesuu 12” kehtetuks tunnistamine ning maakasutuse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1528-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

52. Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneeri

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 23.01.2008 määruse nr 70 “Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti poolt teostatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine” muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1529
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

53. Narva Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse nr 1298-k punkti 3 alapunkti 3.1.4. muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse nr 1298-k "Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Oru tänav lõik 1" punkti 3 alapunkti 3.1.4. muutmine.

Korralduse muutmine on seotud eksimusega maa maksustamishinnas.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1530-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

54. Narva Ogonjok AÜ aiandusühistus asuvate katastriüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1531-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

55. Maaüksusele aadressi määramine (Igor Grafovi tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1532-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

56. Aleksander Puškini tänaval asuvatele kinnistutele aadresside määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1533-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

57. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rakvere tn 25

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rakvere tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1534-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

58. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine Narva linnas , Tule tn 158a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
Narva linnas , Tule tn 158a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1535-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

59. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Mulla tn 238

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Mulla tn 238

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1536-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

60. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Lume tn 56

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Lume tn 56

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1537-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

61. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Lume tn 57

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Lume tn 57

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1538-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

62. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Aroonia tn 108

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Aroonia tn 108

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1539-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

63. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 5

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Jasmiini tn 5

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1540-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

64. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Laine tn 11

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Laine tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1541-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

65. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Jõesuu tn 91

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1542-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

66. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Joala tn 17a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1543-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

67. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste pr 34-12 korteri rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1544-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

68. Projekteerimistingimuste määramine I. Grafovi tn 6-12, 23 korterite rekonstrueerimiseks...

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Igor Grafovi tn 6-12, 23 korterite rekonstrueerimine koos nende ühendamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1545-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

69. Projekteerimistingimuste määramine (Karja tn 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes

Karja tn 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning panduse ehitamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

70. Projekteerimistingimuste määramine sissesõidu rekonstrueerimiseks

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Olemasoleva eratee (Elektrijaama te 95a) ja munitsipaaltee (Narva-Mustajõe T13109) ühendamise kohas sissesõidu rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1547-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

71. Projekteerimistingimuste määramine Ringi tn 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Ringi tn 29 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1548-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

72. Projekteerimistingimuste määramine Vitamiini tn 48

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Vitamiini tn 48 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1549-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

73. Projekteerimistingimuste määramine Tiina tn 59

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Tiina tn 59 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1550-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

74. Projekteerimistingimuste määramine Kompassi tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kompassi tn 16 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1551-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

75. Projekteerimistingimuste määramine Pinge tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Pinge tn 14 aiamaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1552-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

76. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1.Rahu tn 40 korterelamu rekonstrueeritud lodžadele;
2.Kalda tn 9 õppehoone (A korpus) rekonstrueeritud õpperuumidele sealhulgas invatõstukile ning rajatud skväärile ( heakorrastus ja välisvalgustus) ja parklale;
3.Kadastiku tn 57a rekonstrueeritud lao- ja administratiivhoonele;
4.Paapli tn 64 asuvale aiamajale;
5.Raudtee tn 18 rekonstrueeritud garaažihoonele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1553-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

77. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Tiigi tn 2n, 2e, 2f, 2p ning Tiigi tänava lõike 1 kinnistutel külmaveetorustiku rajamiseks;
2. Tiigi tn 2n, 2p, Tiigi tänava lõike 1 ja Elektrijaama tee 20 kinnistutel kanalisatsioonitorustiku rajamiseks;
3. Kalda tn 12c vee- ja gaasitorustiku ehitamiseks;
4. Varblase tn 2 (Olginski AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
5. Papli tn 57 (Gamma AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
6. Toivo tn 10 (Ivuška asuva) aiamaja püstitamiseks;
7. Tallinna mnt 58 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
8. Hariduse tn 2 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1554-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

78. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Mängu tn 18 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Kooli põik 4a korteri nr 7 elektripaigalduse rekonstrueerimiseks;
3. Rakvere tn 13 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. 2. Jõesuu tn 28 veetorustiku ehitamiseks;
5. Varblase tn 2 (Olginski AÜ asuva) kasvuhoone, kuuri ja sauna püstitamiseks;
6. Toivo tn 10 (Berjozka AÜ asuva) sauna püstitamiseks;
7. Viktoria 20 piirdeaia püstitamiseks ning maakaabelliini ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
8. Rakvere tn 4 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1555-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.12.2010

79. Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2011 - 2014 kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2011-2014 kehtestamise otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

80. Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste pedagoogide töötasustamise kord

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

81. Narva koolieelsete lasteasutuste sisehindamise aruannete kooskõlastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1556-k
Dokumente: 16
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

82. Koolieelse lasteasutuse Pingviin renoveerimine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1557-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

83. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1558-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

84. Koolieelse lasteasutuse Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1559-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

85. Volikirja andmine ET1

Esitaja: Ants Liimets
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Anda volitus ET teostamaks vajalikke toiminguid alaealise JB id-kaardi vahetamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

86. Volikirja andmine ET 2

Esitaja: Ants Liimets
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Anda volitus ET teostamaks vajalikke toiminguid alaealise AB id-kaardi vahetamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010

87. Teenetemärkide komisjoni moodustamine

Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1560-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.12.2010