PrindiAbi

15.12.2010 - Korraline istung1. Riigihanke "Tuletõkkeuksed koos paigaldusega" (121304) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Kinnitada riigihanke «Tuletõkkeuksed koos paigaldusega» (viitenumber: 121304) avatud hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud riigihankekomisjoni protokollidele, ning tunnistada võitjaks Aktsiaselts VANT (reg 10157719) pakkumuse maksumusega 1 662 432,00 krooni.

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.12.2010 vastu võetud korraldus nr 1561-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2010

2. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Tarmo Tammiste
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Vastavalt Narva Linnavalitsuse 29.10.2010.a. määrusele "Narva Linna teenetemärkide andmise kord" on esitatud kandidaadid äramärkimiseks.
Eelnõu kuulub avalikustamisele pärast autasustamist.

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.12.2010 vastu võetud korraldus nr 1562-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2010

3. Narva Linnavalitsuse 30.11.2010 korralduse nr 1495-k „Avatud ideekonkursi “Lõvid Rootsi terrassil” k

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 30.11.2010 korralduse nr 1495-k „Avatud ideekonkursi “Lõvid Rootsi terrassil” korraldamine, vastutava isiku määramine, ideekonkursi žürii nimetamine ja žürii liikmetasu kinnitamine“ lisade muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 13.12.2010 vastu võetud korraldus nr 1563-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2010

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse esimees Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1564-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

5. AS Narva Bussiveod aktsiakapitali väljendamise (konverteerimise) eurodes, vastavasisuliste põhikirja

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod aktsiakapitali väljendamise (konverteerimise) eurodes, vastavasisuliste põhikirja muudatuste tegemise ja aktsiakapitali suurendamise kinnitamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud otsuse eelnõu “Aktsiaseltsi Narva Bussiveod aktsiakapitali väljendamise (konverteerimise) eurodes, vastavasisuliste põhikirja muudatuste tegemise ja aktsiakapitali suurendamise kinnitamine” Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Bussiveod AS nõukogu liiget Sergei Nikitinit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

6. Konkursi “Narva Ettevõtja 2010” võitjate tunnistamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1565-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

7. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1566-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

8. Maamaksust vabastamise kord Narva linnas

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Maamaksust vabastamise kord Narva linnas

Otsus/tulemused:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse "Maamaksust vabastamise kord Narva linnas" eelnõu vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

9. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1567
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

10. Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1568
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Teha täiendused vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1569-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

12. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1570-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

13. Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tasuliste sotsiaal- ja tervendavate teenuste hinnakirja kinnit

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1571
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

14. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise R.T. eestkosteasutuse esindamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1572-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

15. Volitamine (alaealisele R.T. kuuluva raha kasutamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1573-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

16. Hoolduse seadmine (hooldatav V.O.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1574-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

17. Hoolduse seadmine (hooldatav A.K.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1575-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

18. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine (laps A.L.)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1576-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

19. Ettekirjutuse tegemine A.N.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1577-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

20. Ettekirjutuse tegemine A.J.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1578-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

21. Linnavara üleandmine Narva linna Sotsiaalabiameti bilansist Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majan

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1579-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

22. Narva Linnavolikogu 21.09.1994.a määruse nr 14/15 „Jalgrataste

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

Tunnistatakse kehtetuks jalgrataste ja koerte maksustamise määrused, koos seletuskirjaga

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse ” Narva Linnavolikogu 21.09.1994.a määruse nr 14/15 „Jalgrataste ja mopeedide registreerimise sisseviimisest Narva linnas” ja Narva Linnavolikogu 27.09.1995.a. määruse nr 69/30 „Maksu sisseviimise kohta koerte pidamise eest Narva linnas” kehtetuks tunnistamine” vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu määruse eelnõule ja seletuskirjale.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktor Tamar Luigast nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

23. Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määruse nr 15 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 26.04.2007. a määruse nr 15 „Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord” muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määruse nr 15 „Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord” muutmiseks vastavalt Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kt ülesannetes Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

24. Narva Linnavolikogu 23.03.2006.a. määruse nr 10 "Sõidusoodustuse kehtestamine Narva linna avalikul l

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

Lisatakse sõidusoodustuste hulka nn koolibussi kasutavad põhikooli ja gümnaasiumi õpilased

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse ” Narva Linnavolikogu 23.03.2006.a. määruse nr 10 „Sõidusoodustuse kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol” muutmine” vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu määruse eelnõule ja seletuskirjale.

2. Volitada Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

25. Narva Linnavalitsuse 06.10.2010 korralduse nr 1186-k muutmine

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1580-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

26. Narva Linnavalitsuse 28.02.2001 korralduse nr 422-k ning 30.03.2001 lepingu muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Välja jätta punkt 3.2
2. Võtta vastu korraldus nr 1581-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

27. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Motorcycle Club MA

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1582-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

28. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (AS Vant)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1583-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

29. LVMA kulude ja põhivara üleandmine Kultuuriosakonna ning Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1584-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

30. Avaliku ürituse „Narva Vorstifestival 2010” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1585-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

31. Ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1586-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

32. Ilutulestiku korraldamine (Tuleviku 10 h)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1587-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

33. Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa- alade detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39
maa- alade detailplaneeringu
kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-alade detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

34. Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Rahu tn 36b maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

35. Igor Grafovi tn 15 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Igor Grafovi tn 15 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Igor Grafovi tn 15 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine”
vastuvõtmist
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

36. Kreenholmi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kreenholmi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kreenholmi tänav T2 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine”
vastuvõtmist
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

37. Paul Kerese tänav lõik 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Paul Kerese tänav lõik 6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Paul Kerese tänav lõik 6 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

38. Uusküla tn 2a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Uusküla tn 2a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Uusküla 2a maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

39. Narva linnas, Kerese tn 14 ja 14a asuvate maaüksuste aadresside muutmine

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1588-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 6

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 6 ja
Narva Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse
nr 1315-k „Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 6“ tühistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1589-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 8

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 8
Narva Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse
nr 1316-k „Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 8“ tühistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1590-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 15

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 15
Narva Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse
nr 1317-k „Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Põldkannikese tn 15“ tühistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1591-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Majaka tn 8

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Majaka tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1592-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Laane tn 8

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Laane tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1593-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

45. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 17

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Haraka tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1594-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

46. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tedre tn 23

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tedre tn 23

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

47. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tõru tn 314

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tõru tn 314

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1596-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

48. Projekteerimistingimuste määramine (Joala 1 kogukonnakeskuse püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: Päästearmee Eestis, registrikood 80057936

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1597-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

49. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 16 hoone laiendamine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kreenholmi tn 16 hoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: härra Aleksandr Sergejev

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1598-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

50. Projekteerimistingimuste määramine (A. Puškini tn 6 hoone soklikorruse ööklubiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: OÜ SANESI, registrikood 10797076

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1599-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

51. Projekteerimistingimuste määramine (Päikese tn 24 üksikelamu ja garaaži rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Päikese tn 24 üksikelamu ja garaaži rekonstrueerimine ja laiendamine, majandushoone rekonstrueerimine, katusealuse, kasvuhoone ja tänavapoolse piirdeaia püstitamine.

Taotleja: proua Zoja Sadakova

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1600-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

52. Projekteerimistingimuste määramine (Jõe põik 12 üksikelamu rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Jõe põik 12 üksikelamu rekonstrueerimine ja sauna püstitamine

Taotleja: proua Galina Volžina

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

53. Projekteerimistingimuste määramine Sädeme tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Sädeme tn 11 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1602-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

54. Projekteerimistingimuste määramine Põldkannikese tn 34

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Põldkannikese tn 34 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

55. Projekteerimistingimuste määramine Allika tn. 113

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Allika tn. 113 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1604-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

56. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload:
Haigla tn 5 ehitatud parklale;
Haigla tn 9 ehitatud parklatele;
Kraavi tn 14 korterelamu ehitatud korteritele nr 21 ja 27
Tiigi tn 9a püstitatud helikopteri angaarile ning ehitatud elektrikaabelliinile,helikopteri maandusplatsile ja kütusemahutile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

57. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Puuvilla tn 3 hoonete täielikuks lammutamiseks;
2. Puuvilla tn 5 hoone osaliseks lammutamiseks;
3. Pikk tn 13 (Svetofor AÜ asuva) aiamaja ja sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Lume tn 25 (Vesna AÜ asuva) suvila laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning majandushoone püstitamiseks;
5. Vesiroosi tn 39 (Metsaonnid AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
6. Paju tn 8 eramu laiendamiseks;
7. Kangelaste 2 hoone rekonstrueerimiseks;
8. Lahe tn 77 (Esimene Metsaaed AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
9. Haigla tn 16 korteri nr 6 ümberplaneerimiseks koos tehnosüsteemide muutmisega;
10. Haava tn 27 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks;
11. Tare tn 85a (Jubileinõi Aiad AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

58. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. 2. Paemurru tn 13 piirdeaia ja kuuri püstitamiseks;
2. Lahe tn 77 (Esimene Metsaaed AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
3. Lume tn 25 (Vesna AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
4. Paju tn 8 piirdeaia püstitamiseks;
5. Kuuse tn 33 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
6. Haava tn 27 (Berjozka AÜ asuva) majandushoone rekonstrueerimiseks;
7. Taime tn 8 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

59. Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1608
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

60. Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1609
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

61. Narva koolieelsete lasteasutuste sisehindamise aruannete kooskõlastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1610-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

62. Laste arvu suurendamine koolieelse lasteasutuse Kakuke lasteaiarühmades

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

63. Narva Linnavalitsuse 06.10.2010. a korralduse nr 1237-k „Koolieelse lasteasutuse Tareke hoolekogu k

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

Narva Linnavalitsuse 06.10.2010. a korralduse nr 1237-k „Koolieelse lasteasutuse Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1612-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

64. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1613-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

65. Linnavalitsuse haldusvõimekuse tugevdamise ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmise arengukava

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

AS Advisio poolt valminud töö:Narva Linnavalitsuse haldusvõimekuse tugevdamise ning avalike teenuste kvaliteedi tõstmise arengukava 2011 – 2014.teadmiseks võtmine ja tegevuskavade kinnitamine.

Otsus/tulemused:
1. Määrata juhtivaks ametiasutuseks arengukava elluviimiseks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
2. Võtta vastu korraldus nr 1614-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

66. Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiriseoses euro kasutusele võtmisega .

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1615
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

67. Linnavara üleandmine

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
( Narva Linnaarstiteenistuselt Narva Peetri kooli )

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1616-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2010

68. Linnavara tasuta võõrandamine (kinnistu Kraavi tänav 2, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narvas Kraavi tänav 2 asuva kinnistu tasuta võõrandamiseks.
Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2010