PrindiAbi

12.01.2011 - Korraline istung


9.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaal


1. Loa andmine Narva muuseumi 2011. aasta eelarve vahendite kasutamiseks projekti “Agora 2.0 Heritage Tourism for Increased BSR Identity” kulude katmiseks.

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: direktor Andres ToodeOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

2. Narva Linnavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Esitaja: Narva Linna arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 2
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

3. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muudatuste kinnitamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muudatuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu “Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muudatuste kinnitamine” Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

4. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise S.K. eestkostja esindamine)

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2012

5. Narva linna 2011.aasta eelarve muutmine (I lisaeelarve)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse "Narva linna 2011.aasta eelarve muutmine (I lisaeelarve)" vastuvõtmist.


2.Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

6. Narva linna 2011.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

7. Narva linna 2011.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva linna 2011.aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

8. 2011.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

2011.a. maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

9. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Mitte eraldada Kultuuriosakonnale 1279 eurot Narva 6. Koolile esitatud ettekirjutuse sunniraha tasumiseks.
2. Eraldada Narva Linnakantseleile 128 eurot(Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi toetus Tartu Rahu 90.aastapäeva tähistamiseks).
3. Eraldada Linnavara-ja Majandusametile 1250 eurot MTÜ Narva Spordikeskuse katusepuhastustöödeks.
4. Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

10. Linnavara võõrandamine (AS Narva Elamuvaldus aktsiad)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist AS Narva Elamuvaldus aktsiate võõrandamise kohta vastavalt Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

11. NLV 21.12.2010 otsuse nr 189 "Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 21.12.2010 otsuse nr 189 „Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)” muutmiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

12. Riigihanke "KÜK: Kujunduselementide ostmine" väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

1.) Algatada riigihanke "KÜK: Kujunduselementide ostmine" väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.

2.) Määrata nimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet (LVMA) ja riigihanke eest vastutavaks isikuks LVMA varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist Inna Šadrina.

3.) Volitada LVMA-d, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima Narva linna nimel ja arvel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga asjade hankeleping.

Otsus/tulemused:
1.Muuta korralduse eelnõu punkti 3.3.(välja jätta sõnaühend Narva linna nimel)
2. Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

13. Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Sotsiaalabiamet)

Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

14. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

15. Ilutulestiku korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

16. Narva Linnavolikogu 14.12.2006.a otsuse nr 230 "Sadama tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 14.12.2006.a otsuse nr 230 „Sadama tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

17. Sadama tee 9 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Sadama tee 9 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

18. Paul Kerese tänav lõik 5 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Paul Kerese tänav lõik 5 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

19. Joala tänav lõik 7 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Joala tänav lõik 7 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

20. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Narva Balti Elektrijaama 11. energiaploki biokütusega varustamise kompleksi rajamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Kulgusadama tee lõik 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Paul Kerese tänav lõik 2

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

23. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Paul Kerese tänav lõik 3

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Paul Kerese tänav lõik 4

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kivilille tn 6

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Kivilille tn 6

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Majaka tn 13

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Majaka tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Kuuse tn 27

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Kuuse tn 27

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Aniliini tn 11

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Aniliini tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Tõnu tn 34

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Tõnu tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Lahe tn 34

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Lahe tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

31. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Anne tn 24

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Anne tn 24

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 17

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Krookuse tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

33. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Aasta tn 43

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Aasta tn 43

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

34. Projekteerimistingimuste määramine (Sepa tn 10 hoone püstitamine büroo- ja eluruumide tarbeks detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: AS EESTI ESM, registrikood 10176697

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

35. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Kangelaste pr 18 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
2. Pikse tn 15 üksikelamu laiendamiseks;
3. Puidu tn 26 (Mebelštšik AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 27-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

36. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väljastada Tallinna mnt 19c rekonstrueeritud ööklubi ruumidele kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 28-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

37. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusload tähtajaga kuni 12.01.2016a.
1. 26 Juuli tn 25, Kanepi tn 8 ehitatud sideõhuliinile;
2. 26 Juuli tn 27, Kanepi tn 13 ehitatud sideõhuliinile;
3. Paul Kerese tn 14a, Kreenholmi tn 9 ehitatud sideõhuliinile;
4. Kreenholmi tn 7, Energia tn 4b ehitatud sideõhuliinile;
5. Albert-August Tiimanni tn 12, 14 ehitatud sideõhuliinile;
6. Albert-August Tiimanni tn 2, Paul Kerese tn 36 ehitatud sideõhuliinile;
7. Vahtra tn 2, 4 ehitatud sideõhuliinile;
8. Albert-August Tiimanni tn 9, 11 ehitatud sideõhuliinile;
9. Tallinna mnt 52, Albert-August Tiimanni tn 19 ehitatud sideõhuliinile;
10. 3 roheline tn 9, kangelaste pr 4 ehitatud sideõhuliinile;
11. Kangelaste pr 8a, 8b ehitatud sideõhuliinile;
12. Pähklimäe tn 7, 9 ehitatud sideõhuliinile;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

38. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. 4. Paemurru tn 21 piirdeaia püstitamiseks;
2. Saare tn 11 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
3. Puidu tn 26 (Mebelštšik AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

39. Arvamuse andmine Narva 6. Kooli sisehindamise aruande kohta

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

40. Narva Linnavalitsuse 01.12.2010 korralduse nr 1557-k „Koolieelse lasteasutuse Pingviin renoveerimine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

41. Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamine

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: abilinnapea Aleksander Ljudvig

Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamine (100.- eur)

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist ”Ühekordse sünnitoetuse suuruse kinnitamine” vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Aleksander Ljudvigut ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

42. Sihtasutuse Narva Tööstuspark nõukogu liikmete määramine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Linnakantselei jurist-nõunik Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
1. Täiendada punkti 1- Asjaolud ja menetluse käik
2. Võtta vastu korraldus nr 33-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

43. Vara üleandmine Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara üleandmine Linnakantseleilt Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.01.2011

44. Riigihanke „Narva linnale avaliku ujumisteenuse tellimine aastateks 2014-2028” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva linnale viieteistkümneks (15) kalendriaastaks (2014-2028) avaliku ujumisteenuse tellimiseks riigihanke avatud hankemenetluse korraldamine. Narva Linnavolikogu teeb Narva Linnavalitsusele ülesandeks koostada hankedokumendid, määrata riigihanke eest vastutav isik ning viia läbi avatud hankemenetlus, esitades riigihanke tulemused Narva Linnavolikogule kinnitamiseks.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse "Riigihanke „Narva linnale avaliku ujumisteenuse tellimine aastateks 2014-2028” avatud hankemenetluse korraldamine"vastuvõmist, vastavalt esitatud õigusakti eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

Otsuse eelnõu lõplikku varianti koos nõutavate lisadega pole kokkulepitud ajaks laekunud.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.01.2011