PrindiAbi

23.02.2011 - Korraline istung1. Tuulikupargi rajamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine ning ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Narva Balti Elektrijaama Tuhaväljale nr 2 tuulikupargi rajamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine;
2. Ehituslubade väljastamine 17 tuuliku püstitamiseks ning elektri maakaabelliini ja sideliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.02.2011 vastu võetud korraldus nr 153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.02.2011

2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.02.2011 vastu võetud korraldus nr 154-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.02.2011

3. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine Narva linna veemajanduse projekti kaasfinantseerimiseks" korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.02.2011 vastu võetud korraldus nr 155-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.02.2011

4. Ehituslubade väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Kadastiku 23,39

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.02.2011 vastu võetud korraldus nr 156-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2011

5. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 14.02.2011 vastu võetud korraldus nr 157-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.02.2011

6. Riigihanke "Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin rekonstrueerimistööd" (123626) hanketeate ja hankedokumentide muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova, varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Riigihanke "Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin rekonstrueerimistööd" (123626) hankedokumentide kinnitamine uues redaktsioonis ning hanketeate muutmine.

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.02.2011 vastu võetud korraldus nr 158-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2011

7. Riigihanke “Lõvid Rootsi terrassil ideekonkursi” (viitenumber 121789) ideekavandite vastavaks tunnistamine ja ideekonkursi võitjate kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Riigihanke “Lõvid Rootsi terrassil ideekonkursi” (viitenumber 121789) ideekavandite vastavaks tunnistamine ja ideekonkursi võitjate kinnitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.02.2011 vastu võetud korraldus nr 159-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2011

8. Riigihanke “Lõvid Rootsi terrassil ideekonkursi” (viitenumber 121789) võitjate avalikustamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Riigihanke “Lõvid Rootsi terrassil ideekonkursi” (viitenumber 121789) võitjate avalikustamine


eelnõu avalikustatakse istungi päeval

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

9. Narva Linnavolikogu 12.08.2010 otsuse nr 116 „Projekti „Soojusega südames-4“ kaasfinantseerimise kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 12.08.2010 otsuse nr 116 „Projekti „Soojusega südames-4“ kaasfinantseerimise kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt´esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

05.03.2011.a.jaemüük avalikul üritusel "Rahvapidu Maslenitsa"

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 36-98 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

13. Munitsipaaleluruumi Uusküla 12-4 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

14. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

15. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1.Mitte eraldada 768 eurot MTÜ-le Narva Spordikeskus 2010 aasta auditi teenuse ostmiseks
2.Eraldada Haapsalu Väikelastekodule 640 eurot
3.Võtta vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

16. Volitamine (alaealisele D. A. kuuluva raha kasutamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2011

17. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise P.S. eestkostjat esindamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2011

18. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise jätkamine (laps V.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Pr Vologdina taotlusel päevakorrast maha võetud.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

19. Hoolduse seadmine (hooldatav V. H.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2011

20. Hoolduse seadmine (hooldatav M.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2011

21. Narva Linnavalitsuse 23.12.2005 korralduse nr 1356-k "Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

22. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Sepa 10, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

23. Nõusoleku andmine AS-i Eesti Statoil omandis oleva Narvas Tallinna mnt 37 asuva kinnistu reaalservituudiga koormamiseks Narvas 3. Roheline tänav asuva kinnistu kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 173-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

24. Narva linna omandis oleva kinnistu Mõisa tn 4 koormamine reaalservituudiga kinnistu Mõisa tn 8a kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2011

25. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Kadastiku tänav 51, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

26. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna ning Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

27. Avaliku ürituse „Rahvapidu Maslenitsa” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

28. Ilutulestiku korraldamine (05.03.2011 OÜ Tulekild teenused)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

29. Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Ancis Daumani tn 4b ja Ancis Daumani tn 4c maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani tn 4C maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

30. Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Otsus/tulemused:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Võidu-Kerese tiigi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

31. Tallinna mnt 35a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetesOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna mnt 35a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine”
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

32. Osa Hariduse tänavast ümbernimetamine Vaestemaja tänavaks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetesOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu „Osa Hariduse tänavast ümbernimetamine Vaestemaja tänavaks”
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

33. Aiandusühistu MEDITAL uue üldise pindala kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Aiandusühistu MEDITAL
uue üldise pindala kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 179-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

34. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine Narva linnas, Kerese tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Maa ostueesõigusega erastamise loa
taotlemine Narva linnas, Kerese tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 180-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

35. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 181-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Papli tn 95

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Papli tn 95

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 182-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

37. Projekteerimistingimuste määramine(Rahu tn 16k mitteeluruumi 1 ilusalongiks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Taotleja: OÜ ANV ja SN, registrikood 10854594

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 183-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

38. Projekteerimistingimuste määramine(Aleksei Juhhanovi tn 22 üksikelamu laiendamine ning majandushoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Taotleja: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus, registrikood 80202255

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 184-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

39. Projekteerimistingimuste määramine(Karja tn 6 territooriumile lehtla rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Taotleja: SA NARVA HAIGLA, registrikood 90003217

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 185-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

40. Projekteerimistingimuste määramine Vaniku tn 53

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Vaniku tn 53 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 186-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

41. Projekteerimistingimuste määramine Jalaka tn 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Jalaka tn 2 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 187-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

42. Projekteerimistingimuste määramine Kuuse tn 23

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Kuuse tn 23 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning piirde ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 188-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

43. Projekteerimistingimuste määramine Mooni tn 51

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Mooni tn 51 aiamaja, kõrvalhoone ja piire püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata ning vana aiamaja ja sauna lammutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 189-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

44. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

1. Vahtra tn 3 päästedepoo ja pommivarjendi täielikuks lammutamiseks;
2. Kuu tn 63a (Jugla Aiad-2 AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
3. 26 Juuli tn 4 hoone rekonstrueerimiseks saunaks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 190-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

45. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

1.Vaksali tn 22 hoones muudetud tehnosüsteemidele, ehitatud varikatusele ning paigaldatud radiatsiooni kontrollseadmetele;
2. Kose tn 6, Peterburi mnt 1, Vaksali tn 14, Vestervalli tn 7 hoonete muudetud tehnosüsteemidele;
3. Vestervalli tn 1,3,5,7 ning Peterburi mnt 1 kinnistutel ehitatud radiatsiooni kontrolliseadmetele ning elektrikaabelliinile;
4. Vaksali tn 14 kuni Vaksali tn 22 ehitatud sidekaabelliinile;
5.Kodumasinate remonditöökoja tarbeks ühendamise teel mitteeluruumiga M1 ümberplaneeritud Tallinna mnt 6a korterelamu korteritele nr 16 ja 17.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 191-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

46. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Väljastada Kangelaste pr 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 8a, 10, 10a, 10b, 11, 12, 12a, 12b, 14, 16, 18, 18a, 17, 19, 23, 25, 27, Rakvere tn 22, 24, 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 40, 40a, 42, 73, 85, 87, 89, Ancis Daumani tn 5, 7, 9, 13, 15, 17, Hariduse tn 26, 28, Energia tn 1, 2, 3, 5, 7, Tallinna mnt 2, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, Võidu pr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Kreenholmi tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, Paul Kerese tn 2, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 19, Linda tn 1, 7, Kosmonaudi tn 9, Kevade tn 3, 11, Aleksander Puškini tn 45, 45a, 49, 51, 53, Liiva tn 5 ja Õhu tn 10 ehitatud sideõhuliinile kasutusluba tähtajaga kuni 23.02.2016 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 192-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

47. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla- Ehitusjärelevalve ja hoonete osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

1. Tormi tn 6(Adonis ja Salvia AÜ asuva) kuuri- ja saunahoone püstitamiseks;
2. Aku tn 12 (Elektron AÜ asuva) piirdeaia ja sauna püstitamiseks;
3. 1. Jõe tn 34b veetorustiku ehitamiseks;
4. Kuu tn 63a (Jugla Aiad-2 AÜ asuva) kasvuhoone ja piirdeaia püstitamiseks;
5. Palli tn 20 sauna püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 193-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

48. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: jurist-nõunik Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 194-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

49. Projekti „Ajalugu taastub Narvas” omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Mitte esitada volikogule läbivaatamiseks 09.02.2011 Linnavalitsuse istungi päevakorras olnud volikogu otsuse eelnõu " Projekti „Ajalugu taastub Narvas” omafinantseeringu kinnitamine"
2. Nõustuda käesoleva istungi päevakorras olnud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

50. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Käoke direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 195-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

51. Narva Lasteaia Vikerkaar põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 196
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

52. Narva Lasteaia Cipollino põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 197
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

53. Narva Lasteaia Kakuke põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 198
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

54. Narva Lasteaia Karikakar põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 199
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

55. Narva Lasteaia Käoke põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 200
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

56. Narva Lasteaia Kaseke põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 201
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

57. Narva Lasteaia Kirsike põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 202
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

58. Narva Lasteaia Kuldkalake põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 203
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

59. Narva Lasteaia Kuuseke põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 204
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

60. Narva Lasteaia Marjake põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 205
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

61. Narva Lasteaia Muinasjutt põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 206
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

62. Narva Lasteaia Ojake põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 207
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

63. Narva Lasteaia Pääsuke põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 208
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

64. Narva Lasteaia Päikene põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 209
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

65. Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 210
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

66. Narva Lasteaia Potsataja põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 211
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

67. Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 212
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

68. Narva Lasteaia Sädemeke põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 213
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

69. Narva Lasteaia Sipsik põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 214
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

70. Narva Lasteaia Tareke põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 215
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

71. Narva Lasteaia Tuluke põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 216
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011

72. Narva Lasteaia Väikevend põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 217
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.02.2011