PrindiAbi

09.03.2011 - Korraline istung


9.00 Narva Linnavalitsus
Konverentsisaal


1. Liikluskorraldusvahendite, tänavavalgustuse ja haljasalade hooldustöödeks (2011-2015) sisetehingu sõlmimine AS-ga Narva Bussiveod

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova, varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes

Liikluskorraldusvahendite, tänavavalgustuse ja haljasalade hooldustööde teostamiseks aastatel 2011-2015 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmida Narva linna nimel ja arvel sisetehing AS-ga Narva Bussiveod (reg 10247291), mille maksumus kujuneb järgmiselt: 2011. aastal – 435 472 EUR ning järgnevatel aastatel vastavalt linnaeelarves selleks ette nähtud vahenditele.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud töökorras 25.02.2011
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt lisatud õigusakti eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse järgset esindus-õiguslikku isikut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

2. Ilutulestiku korraldamine (06.03.2011 OÜ Bindelle)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 03.03.2011 vastu võetud korraldus nr 218-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.03.2011

3. Narva Muuseumis asuva torni Rondeel ja vabaõhukohviku-galerii ruumide kasutusse andmine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: linnapea Tarmo Tammiste

Narva Muuseumis asuva torni Rondeel ja
vabaõhukohviku-galerii ruumide kasutusse andmine
(Osaühing GENEVA)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

4. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Linnavolikogu kantselei
Ettekandjad: juhataja Igor Širai

Kasutusrendilepingu sõlmimiseks volituste andmine Linnavolikogu kantselei uue sõiduauto kasutusse võtmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

5. Art Depoo Narva OÜ-le lisamaksusoodustuse andmine reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 221-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

6. Astri-Narva AS-ile lisamaksusoodustuse andmine LED-ekraanil reklaami näitamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

7. AS-ile Narva Bussiveod lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi sise- ja välisküljel reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

8. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Demrom OÜ poolt jaemüük:
- kaupluses aadressil Tallinna mnt 19.
-kaupluses Tallinna mnt 47.
Pagaripoisid OÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil Kangelaste 29.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 224-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

9. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Demrom OÜ poolt jaemüük:
- kaupluses aadressil Tallinna mnt 19.
-kaupluses Tallinna mnt 47.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

10. Matuse korraldamine (surnud A.F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2011

11. Hoolduse seadmine (hooldatav M.F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2011

12. Lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise jätkamine (laps A.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.03.2011

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla 12-4 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Daumani 5-61 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

15. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

16. LVMA kulude ning põhivara üleandmine Kultuuriosakonna ning Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

17. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Võidu 17C, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

18. Linnavara tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Sõpruse sild lõik 1 ja Sõpruse sild lõik 2)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara tasuta võõrandamiseks riigile vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

19. Narva Linnavolikogu 14.12.2006 otsuse nr 242 „Narva linna munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 44-95 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

20. Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks Narva linna kasuks ning Narva Linnavalitsuse 14.07.2010 korralduse nr 875-k „Nõusoleku andmine isiklike kasutusõiguste seadmiseks Narva linna kasuks” kehtetuks tunnis

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktor Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

21. Sisetehingute sõlmimine AS-ga Narva Bussiveod

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

(1) Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil sõlmida AS-ga Narva Bussiveod 2011. aastal liikluskorraldusvahendite, tänavavalgustuse ja haljasalade hooldustööde teostamiseks sisetehing maksumusega 435 472,00 EUR.
(2) Narva linna asutustel jäätmevaldajatena sõlmida olmejäätmete veoks 2011. aastal sisetehingud AS-ga Narva Bussiveod, vastavalt majasisese üksuse pakkumusele ning linnaasutuse alaeelarves selleks ette nähtud vahenditele.
(3) Lubada linnaasutustel 2011. aastal sõlmida AS-ga Narva Bussiveod korralduse punktides 3.1 ja 3.2 nimetamata sisetehinguid, vastavalt majasisese üksuse tegevuskavale ning linnaeelarves selleks ette nähtud vahenditele.
(4) Sisetehingud sõlmitakse pärast Narva Linnavolikogu 20.01.2011. a otsusega nr 8 "Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muudatuste kinnitamine" kinnitatud AS-i Narva Bussiveod põhikirja muudatuste kohta kande tegemist äriregistrisse.

Otsus/tulemused:
Otsuse eelnõust jäeti välja punkt 3.2-3.4

Võtta vastu korraldus nr 236-k.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.03.2011

22. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2011. aastaks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

23. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

24. Kreenholmi staadionil asuva jalgpalliväljaku ja abiruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

25. „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2012-2015” algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutus antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

26. Narva linna nõustamiskomisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

27. Narva linna nõustamiskomisjoni töökord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 241.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

28. Hindade kehtestamine Narva Muusikakooli, Kreenholmi Muusikakooli ja Narva Koorikooli muusikariistade õpilastele rendile andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 242.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

29. Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 243.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

30. Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Narva Kreenholmi Gümnaasiumis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 244.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

31. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 245.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

32. Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 246.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

33. Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tungimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 247.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

34. Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 248.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

35. Narva 6. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 249.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

36. Narva Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 250.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

37. Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 251.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

38. Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 252.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

39. Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

40. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

41. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Täiendavalt istungi ajal Narva Linnakantselei esitas taotluse rahaliste vahendite eraldamiseks doonoripäeva läbiviimiseks ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond esitas taotluse Narva Muuseumile maali raamimiseks

Võtta vastu korraldus nr 255-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.03.2011

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Igor Grafovi tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kreenholmi tänav T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

44. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tänav lõik 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

45. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tn 31

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

46. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tn 35

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

47. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Paul Kerese tänav T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

48. Projekteerimistingimuste määramine(Uusküla tn 17-5 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

49. Projekteerimistingimuste määramine(Uusküla tn 6-10 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

50. Projekteerimistingimuste määramine Piiri tn 168

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu


Piiri tn 168 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

51. Projekteerimistingimuste määramine Päevalille tn 63

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu


Päevalille tn 63 aiamaja ja kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

52. Projekteerimistingimuste määramine Pikk tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu


Pikk tn 14 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

53. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu


1. Koidula tn 1b garaažihoone fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
2. Väina tn 6 (Esimene Metsaaed AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
3. Roosi tn 6 (Družbaplus AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
4. Sõnajala tn 97 (Tervis Pluss AÜ asuva) majandushoone-sauna püstitamiseks;
5. Vestervalli tn 29 hoone siseruumide osaliseks rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

54. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu


1. Põlevkivi 65a (Energetik 3 AÜ asuva) sauna püstitamiseks;
2. Haava 8 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja, garaaži, sauna ning piirdeaia püstitamiseks;
3. Väina tn 6 (Esimene Metsaaed AÜ asuva) katusealuse püstitamiseks;
4. Roosi tn 6 (Družbaplus AÜ asuva) kõrvalhoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

55. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu


1. Rahu tn 14 M-1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

56. Narva Linnavolikogu 26.09.2007.a otsuse nr 364 „Elektrijaama tee 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Narva Linnavolikogu 26.09.2007.a otsuse nr 364 „Elektrijaama tee 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

57. Elektrijaama tee 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Elektrijaama tee 10 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

58. Maaüksusele aadressi määramine (Paul Kerese tn 27a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

59. Logistiku tänav nime määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

60. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Pihlaka tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

61. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil, Kaste tn 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

62. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vee tn 142

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

63. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Virmalise tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

64. Arvamuse andmine Kreenholmi tn 20c maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

65. Arvamuse andmine Paul Kerese tn 27a maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

66. 3. Paemurru tn 20 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011

67. Maa ostueesõigusega erastamine, Pikk tn 45

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

68. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu: „Narva linna ehitusmäärus“

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes
Peeter Tambu
Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „NARVA LINNA EHITUSMÄÄRUS“.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2011