PrindiAbi

23.03.2011 - Korraline istung


9.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaal


1. Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu liikme valimine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Elamuvaldus nõukogu liikme valimine

Otsus/tulemused:
Töökorras 18.03.2011 vastu võetud korraldus nr 280-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.03.2011

2. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2010. aasta eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Ülevaade on tehtud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2010. aasta eest.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turistidele tasuliste lisateenuste hinnakirja kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 281
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2011

4. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Oligarh OÜ poolt jaemüük aadressil Tallinna mnt 52.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Oligarh OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Tallinna mnt 52.
San OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel '"Abiturientide ball'" Narva Linnuse territooriumil

Otsus/tulemused:
1. Mitte nõustuda alkoholimüügi lubamisega üritusel "Abiturientide ball"
2. Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

6. 2011.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

2011.a. maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direkor Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

8. Ettekirjutuse tegemine O.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

9. Hoolduse seadmine (hooldatav A.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2011

10. Hoolduse seadmine (hooldatav J.J.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2011

11. Hoolduse seadmine (hooldatav M.D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2011

12. Hoolduse seadmine (hooldatav T.V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2011

13. Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Mõisa 4, Narvas, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Koguduse kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist hoonestusõiguse seadmiseks munitsipaalmaale aadressil Mõisa 4, Narvas, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Koguduse kasuks vastavalt eitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigas´t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

14. Tagasiostuõiguse kasutamine (kinnistu Rahu 40a, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga
2. Volitada Narva Linnavara-ja Majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

15. Munitsipaaleluruumi Eduard Vilde 12-4 Narva-Jõesuus otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja Tamara Luigas’it antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

16. Riigihanke „Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel alal” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

17. Pakendijäätmete kogumise koostöölepingu muutmine (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

18. Narva linna omandis oleva kinnistu Tallinna maantee lõik 5 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

19. Eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (AS-i Narva Elamuvaldus aktsiad)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

20. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

21. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Narvas Aleksander Puškini tänav 13 hoones asuva ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

22. Narvas Peetri plats 3 asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

23. Narvas Linda tänav 4 asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

24. Narvas Aleksander Puškini tänav 33 asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (NARVA INGERISOOMLASTE SELTS)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

25. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

26. LVMA kulude ning põhivara üleandmine Kultuuriosakonna ning Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

27. Ilutulestiku korraldamine (24.03.2011 OÜ Tulekild teenused)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

28. Kulgusadama tee lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kulgusadama tee lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

29. Narva Linnavalitsuse 26.01.2011 korralduse nr 62-k „Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Narva linnas Künka tänav“ punkti 3 alapunkti 3.1.3. muutmine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

30. Arvamuse andmine taotlusele AT1102080031 aadressiga Paul Kerese tn 21 maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

31. 1. Jõe tn 5 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Jõe tn 5
maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

32. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine Jõesuu tn 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa
taotlemine Jõesuu tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

33. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine1. Jõe tn 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
1. Jõe tn 36

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Haava tn 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Haava tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

35. Projekteerimistingimuste määramine(Aleksander Puškini tn 33 hoonete rahvamajaks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

36. Projekteerimistingimuste määramine Majaka tn 49

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Majaka tn 49 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

37. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Oru tn 30 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
2. Varju tn 151 (Suur Primorskoje AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
3. Roosi tn 6 (Družbaplus AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Päeva tn 16 (Rubiini Aed AÜ asuva) aiamaja rekonstrueerimiseks;
5. Elektrijaama tee 59 11. Energiaploki hüdralise tuhaärastuse bagerpumpa rekonstrueerimiseks;
6. Elektrijaama tee 29 ja 29b 110 kV kabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2011

38. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

A.Puškini 11 korterelamus rekonstrueeritud mitteeluruumile M5 kingsepatöökoja tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

39. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Varju tn 151 (Suur Primorskoje AÜ asuva) abihoone püstitamiseks;
2. Oru tn 30 tänavapoolse piirdeaia püstitamiseks;
3. Mõisa tn 8a kuni Mõisa tn 4 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

40. Linna asutuse ''Narva Spordikeskus'' asutamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks „Narva Spordikeskuse asutamine” otsuse eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

41. Narva Linnavolikogu 21.04.2009 otsuse nr 65 „Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse „Narva Linnavolikogu 21.04.2009 otsuse nr 65 „Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine“ vastuvõtmist vastavalt eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

42. Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 314
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.03.2011

43. Narva Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 315
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.03.2011

44. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.03.2011