PrindiAbi

20.04.2011 - Korraline istung


09.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaal


1. Narva Spordikeskuse põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 14.04.2011 vastu võetud määrus nr 356
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2011

2. Narva Muuseumi poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: direktor Andres ToodeOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 357
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

3. Narva Linnavalitsuse 09.02.2005. a määruse nr 94 „Tunnitasu tariifide kinnitamine“ muutmine seoses uute tunnitasu tariifide kehtestamisega

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: direktor Andres ToodeOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 358
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

4. Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi veebaasi hoonete renoveerimise I etapp “ omafinantseerimise kinnitamise ja teostaja määramise protokollilise otsuse annulleerimine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi veebaasi hoonete renoveerimise I etapp “ omafinantseerimise kinnitamise ja teostaja määramise protokollilise otsuse annulleerimine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Anulleerida otsus projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi veebaasi hoonete renoveerimise I etapp “ omafinantseerimise kinnitamise ja teostaja määramise kohta
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

AGDECK AS ja MTÜ PONTIS poolt jaemüük avalikul üritusel '"Vorsti festival'" 01.05.2011.
ALFAMEN GROUP OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Vestervalli 6.
NARVA CATERING OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel '"BIKEFEST'" 30.04.2011.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

7. 2011. aasta 3 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

8. Narva linna 2011.aasta eelarve muutmine (II lisaeelarve)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse "Narva linna 2011.aasta eelarve muutmine (II lisaeelarve)"eelnõu
3. Volitada Rahandusameti direktorit pr Raissa Lihhušat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

9. Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2.Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

11. Linnavalitsuse reservfondi muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondi muutmine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2.Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

12. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise N.K. eestkosteasutuse esindamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2011

13. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise jätkamine (laps A.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2011

14. Ettekirjutuse tegemine O.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2011

15. Matuse korraldamine (surnud I.V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2011

16. Hoolduse seadmine (hooldatav I.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2011

17. Hoolduse seadmine (hooldatav V.U.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: direktori kt Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.04.2011

18. Narva Linnavolikogu 06.08.2009 otsuse nr 111 „Linnavara võõrandamine (kinnistu Aleksander Puškini tn 31, Narva)” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 06.08.2009 otsuse nr 111 „Linnavara võõrandamine (kinnistu Aleksander Puškini tn 31, Narva)” muutmise kohta vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

19. Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 320 „Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla 1, Narva)” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 28.06.2007 otsuse nr 320 „Linnavara võõrandamine (kinnistu Raudsilla 1, Narva)” muutmise kohta vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

20. Narva Linnavolikogu 26.01.2006 otsuse nr 5 „Linnavara tasuta kasutuslepingu pikendamine (MTÜle Narva avatud noortekeskus RLK)” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 26.01.2006 otsuse nr 5 „Linnavara tasuta kasutuslepingu pikendamine (MTÜle Narva avatud noortekeskus RLK)” muutmise kohta, vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

21. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult ”Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse” kinnitamist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule ja seletuskirjale.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

22. Projekti „Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse „EXIT“ ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt pr Tamara Luigast antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

23. Projekti „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks“ omafinantseerimise kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt pr Tamara Luigast antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

24. Sisetehingute sõlmimine AS-ga Narva Bussiveod

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

25. Narva Linnavalitsuse 23.03.2011 korralduse nr 291-k „Riigihanke „Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel alal” avatud hankemenetluse korraldamine” m

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

26. Elamus asuvate mitteeluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel (Võidu prospekt 15 - M5, M6, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

27. Eesti Vabariigi omandis oleva Narvas Tallinna mnt 37a asuva kinnistu jagamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

28. Narvas Kangelaste pr 10e asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KANGELASTE 10B NARVA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

29. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

30. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

31. Avaliku ürituse „Narva Vorstifestival 2011” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

32. Kadastiku tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kadastiku tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

33. Kadastiku tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Kadastiku tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

34. Narva Linnavalitsuse 14.03.1995 korralduse nr 374-k „Teenindusmaa määramine Narvas, Parve tn 45“ kehtetuks tunnistamine ning maakasutuse ja maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

35. Seisukoha vastuvõtmine Kadastiku III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise kohta

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Virmalise tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Virmalise tn 16

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

37. Maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Piibelehe tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Piibelehe tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

38. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine Jasmiini tn 44

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine Jasmiini tn 44

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 383-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

39. Aiandusühistu Energetik-1 üldmaa kinnisasjaga piirneva Kaluri tn 23b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Aiandusühistu Energetik-1 üldmaa
kinnisasjaga piirneva
Kaluri tn 23b maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Peaalajaama tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kangelaste prospekt T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

43. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pähklimäe tänav T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

44. Projekteerimistingimuste määramine(Kreenholmi tn 8 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu peaarhitekt (direktori asetäitja)direktori ülesannetes

Taotleja: Kreenholmi 8 KÜ, registrikood 80175392

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

45. Projekteerimistingimuste määramine(Raudsilla tn 5 ja Raudsilla tn 5a hoonete rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu peaarhitekt (direktori asetäitja)direktori ülesannetes

Taotlejad: OÜ WESTWARD, registrikood 10160578, ning OÜ VK HEADUS, registrikood 10548839

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

46. Projekteerimistingimuste määramine(Linda tn 4 hoone 6. korruse siseruumide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu peaarhitekt (direktori asetäitja)direktori ülesannetes

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

47. Projekteerimistingimuste määramine Jasmiini tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Jasmiini tn 1 aiamaja, kõrvalhoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

48. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Muru tn 118 (Vesna AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
2. Aleksander Puškini tn 13 korteri nr 33 ümberplaneerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks;
3. Rahu tn 16 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
4. Kreenholmi tn 3 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
5. Elektrijaama tee 29b alajaama ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

49. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Kalda tn 9 rekonstrueeritud ühiselamu fassaadile;
2. Kangelaste pr 2 rekonstrueeritud hoone pööningukorrusele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

50. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väljastada Tallinna mnt 52 territooriumil asuvale kioskile kasutusluba tähtaega kuni 20.04.2016a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

51. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Savi tn 7 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Muru tn 118 (Vesna AÜ asuva) sauna ja piirdeaia püstitamiseks;
3. Muru tn 92 (Vesna AÜ asuva) sauna püstitamiseks;
4. Vesiroosi tn 3 (Metsaonnid AÜ asuva) garaaži, sauna ja kuuri püstitamiseks;
5. Okka tn 609 (Rjabinka AÜ asuva) kasvuhoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

52. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Linnavara tasuta kasutusse andmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

53. Narva Paju Kooli arengukava kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 397
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

54. Narva Linnavalitsuse 13.06.2007.a määruse nr 837 „Narva Laste Loomemaja arengukava kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 398
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

55. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria Lutus

MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans, registrikood 80069833, Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide (jalgpalliväljak, jõusaal, riietus- ja duširuumid) tasuta kasutusse andmine 2011. a jalgpalli hooajal Eesti Jalgpalli Meistrivõistluste, Eesti Karikavõistluste ja rahvusvaheliste jalgpalli kodumängude ning õppe- ja treeninguprotsessi korraldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

56. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011

57. Volikirja andmine T. K.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Marina Sorgus linnakantselei nõunik linnasekretäri ülesannetes

Volituse andmine T.K-le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise M.A.K ID kaardi saamisel.

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Anda volitus T.K-le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise M.A.K ID kaardi saamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2011