PrindiAbi

18.05.2011 - Korraline istung


kell 9.00 Narva Linnavalitsuse konverentsisaal


1. Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktori asetäitja Jelena Golubeva

Töökorras 09.05.2011 vastu võetud korraldus nr 450-k

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2011

2. Avaliku ürituse „Ajalehe Narva sünnipäev ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 12.05 vastu võetud korraldus nr 451-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.05.2011

3. Riigihanke ''Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin rekonstrueerimine'' (123626) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Kinnitada riigihanke "Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin rekonstrueerimine" (viitenumber: 123626) avatud hankemenetluse tulemused, vastavalt juurdelisatud riigihankekomisjoni protokollidele, ning tunnistada võitjaks Aktsiaselts VANT (reg 10157719) pakkumuse kogumaksumusega 2 614 500,00 eurot (sisaldab käibemaksu).

Otsus/tulemused:
Töökorras 12.05 vastu võetud korraldus nr 452-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2011

4. Narva Linnavalitsuse 04.05.2011.a. korralduse nr 408-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.3 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

5. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 12-32 ja Võidu pr. 15-26 Narvas

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 38-59 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Bastrakovi 3-18 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

8. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: juhatuse liige Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

9. Pensionäridele linnatoetuse suuruse kinnitamine 2011. aastaks (protokolliline otsus)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokoliline otsus:
1.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse ”Pensionäridele linnatoetuse suuruse kinnitamine 2011. aastaks” vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitjat Galina Vologdinat ette kandma eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

10. Luba liisingulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

11. Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Paul Kerese tänav 8-11 üürile andmine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Paul Kerese tänav 8-11 üürile andmine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigast antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

12. Riigihanke ''Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel alal' (124458) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena Skulatšova

Kinnitada riigihanke "Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel alal" (viitenumber: 124458) avatud hankemenetluse tulemused vastavalt riigihanke konkursikomisjoni otsustele ning kvalifitseerida ühispakkujad Viamer Grupp OÜ ja TAVT OÜ ning pakkuja Lemminkäinen Eesti OÜ, tunnistada ühispakkujate Viamer Grupp OÜ ja TAVT OÜ ning pakkuja Lemminkäinen Eesti OÜ pakkumused vastavaks ning tunnistada edukaks pakkumuseks ehk võitjaks ühispakkujate Viamer Grupp OÜ (reg 10728197) ja TAVT OÜ (reg 10900963) pakkumus kogumaksumusega 989 849,69 eurot, mis sisaldab käibemaksu.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 459-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

13. Nõusoleku andmine hoonestusõiguste koormamiseks ühishüpoteegiga (OÜ CASTNIX INVEST)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 460-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

14. Linnavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras (A. Daumani tn 2, 2d, 2e, 26, 36, 38)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 461-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

15. Narva linna omandis oleva Nahavabriku tänav lõik 1 ja Kadastiku tänav lõik 8 kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega (MTÜ TÖÖSTUSPARK INTEC-NAKRO)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 462-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

16. Linnaeelarvest kohalike teede remondiks eraldatud vahendite kasutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena Skulatšova

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil kasutada kohalike teede jooksvaks remondiks põhieelarve vahendeid järgmiselt:
o Pähklimäe-Kangelaste teederemont – 79 346,00 eurot;
o Soldino-Kerese-Joaorg teederemont – 53 413,00 eurot;
o Kreenholmi teederemont – 75 137,00 eurot.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 463-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

17. Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 464-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

18. Välisvalgustuse energiakulude vähendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena Skulatšova

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil vähendada energiakulusid, korraldades välisvalgustuse väljalülitamine ajavahemikuks 01.06.2011-31.07.2011.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 465-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

19. Narvas Kreenholmi 39f asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (OÜ KREENHOLMI APTEEK)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 466-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

20. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine VI

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena Skulatšova

Määrata Narva Linnavalitsuse 29.12.2005. a korraldusega nr 1400-k «Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine» moodustatud riigihanke konkursikomisjoni liikmeks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialisti I.Šadrina asemele ehitusteenistuse peaspetsialisti M.Tihhomirova.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 467-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

21. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 468-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

22. Linnavara -ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 469-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

23. Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 140 ''Vestervalli tn 17a maa-ala detailplaneeringu algatamine'' kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 140 „Vestervalli 17a maa-ala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamist ning menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

24. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

25. Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldami

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

26. Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldami

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

27. Tallinna mnt maa-ala (3. Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Tallinna mnt maa-ala (3. Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

28. Rahu 42a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Rahu tn 42a maa-ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

29. Ancis Daumani tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Ancis Daumani T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

30. Kulgu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Kulgu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine“otsuse vastuvõtmist.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

31. Spordi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Spordi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

32. Turu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Turu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

33. Tallinna mnt 37a kinnistu jagamise teel moodustatud maaüksustele aadresside määramine (3. Roheline tänav T1 ja 3. Roheline tänav 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 470-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

34. Kadastiku tn 23 ja Kadastiku tn 39 maa-ala detailplaneeringu alusel moodustatavatele maaüksustele aadresside määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 471-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

35. Narva Linna RSN TK 25.11.1980.a otsuse nr 364 „Aleksandr Štšiglitsovi’le individuaalelamu ehitamiseks Narvas Weizenbergi tn 1 krundi eraldamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 472-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

36. Oru tn 10 maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Oru tn 10 maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine ja
Narva Linnavalitsuse 18.09.2008
korralduse nr 1137-k „ Maa ostueesõigusega erastamise
loa taotlemine“alapunkti 1.5 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 473-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

37. Tiigi tn 7 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 474-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

38. Kaluri tn 23 kinnisasjaga piirneva Kaluri tn 23a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Kaluri tn 23 kinnisasjaga piirneva
Kaluri tn 23a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 475-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

39. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Männi tn 19

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Männi tn 19

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 476-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

40. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine Jõesuu tn 49;Meedikute tn 34;Paekivi tn 67

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
Jõesuu tn 49;
Meedikute tn 34;
Paekivi tn 67

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

41. Albert-August Tiimanni tn 1c krundi tarbeks 0,4 kV kaabelliini ehitamiseks projekteerimistingimuste määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

-August Tiimanni tn 3 alajaamast Albert-August Tiimanni tn 1c krundi tarbeks 0,4 kV kaabelliini ehitamiseks projekteerimistingimuste määramine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 478-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

42. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 42 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: KÜ Kreenholmi 42, registrikood 80170928

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

43. Projekteerimistingimuste määramine (Jõe tn 3 territooriumile ajutise katusealuse püstitamine välikohvikuks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

44. Projekteerimistingimuste määramine (Laine tn 9 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

45. Projekteerimistingimuste määramine (Rohu tn 236 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Projekteerimistingimuste määramine
(Rohu tn 236 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata )

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

46. Projekteerimistingimuste määramine Allika tn 138

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Allika tn 138 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

47. Projekteerimistingimuste määramine Nõo tn 223

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Nõo tn 223 aiamaja ja sauna laiendamine ning rekonstrueerimine, kuuri ja rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

48. Projekteerimistingimuste määramine Toivo tn 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Toivo tn 11 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 485-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

49. Projekteerimistingimuste määramine Vaigu tn 948

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Vaigu tn 948 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, sauna ehitamine ning suvemaja paigaldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 486-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

50. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Alajaama tn 30 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Kangelaste pr 27 korteri nr 5 rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks;
3. Kaupluse MAXIMA juures liikluskorralduse muutmiseks (Tallinna maantee lõik 1);
4. Vestervalli tn 2a hoone laiendamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 487-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

51. Ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Daumani 4b Narva hooldekodupüstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 488-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

52. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Metsa tn 13 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
2. Alajaama tn 30 (Energeetik-3 AÜ asuva) sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks;
3. Tekstiili tn 3b kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
4. 1. Jõe tn 6 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Vestervalli tn 2a veetorustiku, kanalisatsiooni, soojustrassi ning elektrikaabli ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 489-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.05.2011

53. Narva linna haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva linna haldusterritooriumil projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

54. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Linnavara tasuta kasutusse andmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutus antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

55. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 490-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

56. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 491-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

57. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 492-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

58. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 493-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

59. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansis kajastatud Narva linna osaluste valitsussektorisse kuuluvates sihtasutustes ja aktsiate müügitulu üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilanssi

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1.Korrigeerida punkti 1.1 ja punkti 2 sõnastust vastavalt tehtud märkustele.
Võtta vastu korraldus nr 494-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

60. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 495-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

61. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük avalikel üritustel Narva Päevad 2011 ja Jaaniöö
Haakoh OÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil Tallinna mnt 19C.
Aceveda OÜ poolt jaemüük suvekohvikus aadressil Tuleviku 10A.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 496-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

62. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: direktor Georgi Ignatov

Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 497-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

63. Narva Linnavalitsuse 12.01.2011 korralduse nr 4-kNarva linna 2011.a eelarve alaeelarvete kinnitamineasutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 12.01.2011 korralduse nr 4-k
„Narva linna 2011.a eelarve alaeelarvete kinnitamine
asutuste lõikes” lisa 1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 498-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

64. Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 12.01.2011.a korralduse nr 5-k „Narva linna 2011. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 499-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

65. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 500-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

66. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 501-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

67. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 502-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

68. Narva Linnavolikogu 19.05.2005 otsuse nr 75/55 ”Puškini tn 32 maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetesOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. 1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Narva Linnavolikogu 19.05.2005 otsuse nr 75/55 „Puškini tn 32 maa-ala detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamist ning menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011

69. Narva Linnavolikogu 24.04.2003 otsuse nr 45/14 '' Detailplaneeringu algatamine aadressil Puškini tn 28'' kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetesOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees Narva Linnavolikogu 24.04.2003 otsuse nr 45/14 „Detailplaneeringu algatamine aadressil Puškini tn 28“ kehtetuks tunnistamist ning menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule

2.Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.05.2011