PrindiAbi

01.06.2011 - Korraline istung1. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 20.05.2011 vastu võetud korraldus nr 503-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.05.2011

2. Narva Linnavolikogu 11.09.2008. a otsuse nr 284 «Projekti „Ringid vees“ kaasfinantseeringu kinnitamine» muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Muuta Narva Linnavolikogu 11.09.2008. a otsust nr 284 «Projekti „Ringid vees“ kaasfinantseeringu kinnitamine» järgmiselt:
3.1. Punktis 3.1 asendada sõnad «528 021 krooni» sõnadega «4 420,13 eurot (69 160,00 krooni)»
3.2. Punktis 3.2 asendada sõnad «2009. aasta eelarves – summas 250 000 krooni, 2010. aastal – summas 150 000 krooni, 2011. aastal – 128 021 krooni» sõnadega «2011. aastal – 4 420,13 eurot (69 160,00 krooni)»

Otsus/tulemused:
Töökorras 23.05.2011 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt lisatud õigusakti eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast nimetatud küsimust ette kandma linnavolikogu istungil
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.05.2011

3. Narva lasteaia Pingviin renoveerimine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 24.05.2011 vastu võetud korraldus nr 504-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.05.2011

4. Riigihanke avatud pakkumismenetluse läbiviimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

30 juunil 2011 lõpeb hankeleping nr 280127 (meie 1198 20.06.2008), millega renditi Narva Linnavalitsuse, ning selle osakondade ja teenistuste arvutitöökohtadele 250 MS Office litsentsi. Linnavalitsuse häireteta töö tagamiseks tuleb sõlmida uus tarkvara rendileping.

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.05.2011 vastu võetud korraldus nr 505-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.05.2011

5. Aktsiaseltsi Transservis-N 2010.aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo
Külalised: Juhatuse liige Vladimir Mižui

Aktsiaseltsi Transservis-N 2010.aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 506-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

6. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2010.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo
Külalised: Juhatuse liige Stanislav Sorokin

Aktsiaseltsi Narva Bussiveod 2010.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 507-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

7. Narva Soojusvõrk AS nõukogu liikme kinnitamise ettepanek

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo

Narva Soojusvõrk AS nõukogu liikme kinnitamise ettepanek

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1. Teha Narva Soojusvõrk AS-i üldkoosolekule ettepanek kinnitada Andrei Filippovi asemel Narva Soojusvõrk AS-i nõukogu liikmeks Aleksei Mägi.
2. Volitada Narva linna esindajat Tarmo Tammiste’t Narva Soojusvõrk AS-i aktsionäride koosolekul hääletama nimetatud ettepaneku eest.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2011

8. Narva Vesi AS nõukogu liikme kinnitamise ettepanek

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo

Narva Vesi AS nõukogu liikme kinnitamise ettepanek

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1.Teha Narva Vesi AS-i üldkoosolekule ettepanek kinnitada Aleksandr Jefimovi asemel Narva Vesi AS-i nõukogu liikmeks Aleksandr Nikolajev.

2. Volitada Narva linna esindajat Vladimir Kalatšov’i Narva Vesi AS-i aktsionäride koosolekul hääletama nimetatud ettepaneku eest.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2011

9. Kasutusrendi lepingu sõlmimine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo

Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 508-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 509-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

11. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 510-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 511-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

13. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: direktor Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 512-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

14. Volitamine (alaealisele N.V. kuuluva raha kasutamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 513-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

15. Volitamine (alaealisele D.A. kuuluva raha kasutamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 514-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

16. Hoolduse seadmine (hooldatav S.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

17. Hoolduse seadmine (hooldatav J.V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

18. Hoolduse seadmine (hooldatav A.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitja Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

19. Narva linna nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 518
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

20. Volikirja andmine L.S.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Volituse andmine L.S.-le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise S.F.S. passi ja ID kaardi saamisel.

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Anda volitus L.S.-le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise S.F.S. passi ja ID kaardi saamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2011

21. Kasutusrendi lepingu sõlmimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

22. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavara ja Majandus Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

23. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: linnasekretär Ants Liimets

Linnavara üleandmina Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

24. Narva Linnavolikogu 07.04.2011 otsuse nr 50 „Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Mõisa 4, Narvas,Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Koguduse kasuk

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 07.04.2011 otsuse nr 50 „Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Mõisa 4, Narvas, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Koguduse kasuks” muutmise kohta vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2011

25. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine VII

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara Luigas

Teha Narva Linnavalitsuse 29.12.2005. a korraldusega nr 1400-k «Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu kinnitamine» moodustatud riigihanke konkursikomisjoni alalises koosseisus järgmised muudatused:

3.1. Arvata komisjonist välja komisjoni liige Arkadi Nikolajev ning määrata tema asendusliige Tamara Luigas komisjoni esimeheks Andrei Filippov´i asemele. Andrei Filippov komisjonist välja arvata.

3.2. Arvata komisjonist välja komisjoni liige Mihhail Stalnuhhin ning määrata tema asemele komisjoni liikmeks Aleksandr Jefimov.

Otsus/tulemused:
1. Anda välja uus terviktekst
2. Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

26. Riigieelarvest hariduskulude investeeringuteks koolidele ja gümnaasiumidele eraldatud raha kasutamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil kasutada riigieelarvest Narva linna koolide ja gümnaasiumide hariduskulude investeeringuteks eraldatud vahendeid üldsummas – 119 548,00 eurot – järgmiselt:
3.1. 7 800,00 eurot – Narva Kesklinna Gümnaasiumi remonttööd;
3.2. 3 750,00 eurot – Narva Eesti Gümnaasiumi remonttööd;
3.3. 8 600,00 eurot – Narva Kreenholmi Gümnaasiumi remonttööd;
3.4. 34 790,00 eurot – Narva 6. Kooli remonttööd;
3.5. 1 247,00 eurot – Narva Peetri Kooli remonttööd;
3.6. 9 130,00 eurot – Narva Hümnitaargümnaasiumi remonttööd;
3.7. 18 935,00 eurot – Narva Paju Kooli remonttööd;
3.8. 2 685,00 eurot – Narva Paju Kooli (õppetöökoja) remonttööd;
3.9. 31 611,00 eurot – Narva Soldino Gümnaasiumi remonttööd (aknaplokkide vahetus);
3.10. 1 000,00 eurot – Remonttööde järelevalve (riigirahade üle).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

27. Nõusoleku andmine sõiduauto liisingilepingu sõlmimiseks (Linnavara- ja Majandusamet)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

28. Ostja kinnitamine (korteriomandid Võidu prospekt 15 - M5 ja M6, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

29. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

30. Avaliku ürituse „Maailm ilma piirideta” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1.Korrigeerida ürituse läbiviimise vormi nimetust.
2.Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

31. Avaliku ürituse „Jaaniöö 2011” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

32. Avaliku ürituse „Kõik vajavad Kristust” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kt Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Mitte nõustuda avaliku ürituse loa taotluse rahuldamisega.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

33. Tallinna mnt 81 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Tallinna mnt 81 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2011

34. Rakvere tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Rakvere tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2011

35. Kalda tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kalda tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2011

36. Liiva tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Liiva tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2011

37. Paul Kerese tn 14a riigi omandisse jäetava maa sihtotstarbe alaliigi määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

38. Maaüksusele aadressi määramine (Rakvere tn 24a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tõnu tn 31

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tõnu tn 31

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tõnu tn 32

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tõnu tn 32

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Mustika tn 33

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Mustika tn 33

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Puraviku tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Puraviku tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

43. Maa ostueesõigusega erastamine Jasmiini tn 44

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Jasmiini tn 44

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

44. Maa ostueesõigusega erastamine Leevikese tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Leevikese tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

45. Maa ostueesõigusega erastamine Öö tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Öö tn 13

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

46. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine Kalamarja tn 25

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
Kalamarja tn 25

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

47. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 12a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

48. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tn 35

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

49. Projekteerimistingimuste määramine (Rakvere tn 34 eluruumide nr 61 ja 62 kaupluseks rekonstrueerimine ning nende ühendamine mitteeluruumiga M1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

50. Projekteerimistingimuste määramine (Rüütli tn 6 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: Korteriühistu Rüütli Mõõk, registrikood 80236113

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

51. Projekteerimistingimuste määramine (Mihhail Maslovi tn 3a hoone fassaadide rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

52. Projekteerimistingimuste määramine (Vassili Gerassimovi tn 20-9 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

53. Projekteerimistingimuste määramine (Lepa tn 6 garaaži ja tänavapoolse piirdeaia püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

54. Projekteerimistingimuste määramine (Aasa tn 4 hoone laiendamine ning lisasissesõidu rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Taotleja: OÜ Perearstide Keskus Neeme, registrikood 10371482

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

55. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Elektrijaama tee 106 kuni Elektrijaama tee 29b 20 kV kaabelliini ning sidekaabli ehitamiseks;
2. Hariduse 26 mitteeluruumi M-1 rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

56. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keedumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1.Mesika tn 17 aiamaja laiendamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

57. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:
A.Daumani tn 4d alajaamast nr 238 kuni Kangelaste pr 37b krundi piiri kaabliliitumiskilbini ehitatud 0,4 kv kaabelliinile;
Tallinna mnt 10b ehitatud garaažiboksile;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

58. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

Väljastada Tallinna mnt 52 territooriumil asuvale kioskile kasutusluba tähtaega kuni 01.06.2016 a.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 550-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

59. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Peeter Tambu

1. Kuuse tn 15 aiamaja püstitamiseks;
2. Kuuse tn 18 aiamaja ning sauna püstitamiseks;
3. Kanepi tn 19 kanalisatsiooni- ja veetorustiku ehitamiseks;
4. Mesika tn 17 piirdeaia ehitamiseks;
5. Jalaka tn 25 piirdeaia ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 551-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

60. Narva Soldino Gümnaasiumi arengukava kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 552
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

61. Narva lasteaia Käoke direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 553-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

62. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: juhataja Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 554-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2011

63. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Arenguosakonna juhataja (direktori asetäitja) Anne Veevo

Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus
Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
1.Nimetada Sirje Maala isikuks, kes teostab Narva linna nimel osaniku õigusi osaühingus Narva Jäätmekäitluskeskus ning esindab Narva linna osanike üldkoosolekul
2. Võtta vastu korraldus nr 555-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2011