PrindiAbi

15.06.2011 - Korraline istung1. Riigihanke ''Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2011'' avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Algatada riigihanke 'Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2011' avatud hankemenetlus, vastavalt lisatud hankedokumentidele.
2. Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ning riigihanke eest vastutavaks isikuks kommunaalmajandusosakonna teedeteenistuse peaspetsialist Vladimir Otsman.
3. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankeleping.

Otsus/tulemused:
Töökorras 03.06.2011 vastu võetud korraldus nr 556-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2011

2. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kadastiku tänav T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 08.06.2011 vastu võetud korraldus nr 557-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2011

3. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kadastiku tänav T5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 08.06.2011 vastu võetud korraldus nr 558-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

4. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kulgusadama tee lõik 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 08.06.2011 vastu võetud korraldus nr 559-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

5. Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piiratud maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku valjapaneku korraldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.06.2011

6. Maaüksustele aadresside määramine (Kadastiku tn 23c, Kadastiku tn 25c ja Kadastiku tn 29d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 10.06.2011 vasti võetud korraldus nr 560-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2011

7. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Kadastiku tn 23 kinnistu jagamine”

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Kadastiku tn 23 kinnistu jagamine”
2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2011

8. Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 „Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

9. Hoolduse seadmine (hooldatav P.I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

10. Ettekirjutuse tegemine L. P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

11. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

12. Narva linna 2010.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva linna 2010.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandega.

2.Esitada Narva linna 2010.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.

3.Volitada linnapead Tarmo Tammistet antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

13. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2.Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

14. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1. Täiendada korraldust vastavalt Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele
2.Võtta vastu korraldus nr 565-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

15. Narva Linnavalitsuse 04.05.2011.a. korralduse nr 408-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.10 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

16. Narva Linnavalitsuse 04.05.2011.a. korralduse nr 408-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine»punkti 3.1.6 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 567-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

17. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

18. Munitsipaaleluruumi Suur 19-25 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

19. Munitsipaaleluruumi Tiimani 2-96 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

20. Narva Linnavalitsuse 29.12.2010 otsuse nr 1625-k „Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 12a-80 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

21. Nõusoleku andmine Narva linna munitsipaalomandisse antavate maaüksuste tasuta võõrandamiseks (SA-le Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu otsuse vastuvõtmist SA-le Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus Narva linna munitsipaalomandisse antavate maaüksuste tasuta võõrandamiseks nõusoleku andmisest vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandusameti direktori kohusetäitja pr Tamara Luigast antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

22. Narvas Kraavi tänav asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KÜ KRAAVI 12 NARVA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

23. Peremehetu ehitiste hõivamise menetluse algatamine (Kanepi tänaval asuvad garaažiboksid)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

24. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamine (Joala tn 21b vaatetorn)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

25. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Daumani 20, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

26. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (Leonid Sokolov’i pärimisasi)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

27. Narvas Linda tn 4 asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (GOL PLUS UÜ)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

28. Transpordivahendi võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi (Mercedes-Benz 310D)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

29. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

30. Konkursi ”Narva kaunis kodu 2011” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Konkursi ”Narva kaunis kodu 2011” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

31. Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a otsuse nr 136 „Kadastiku väike tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a otsuse nr 136 „Kadastiku väike tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat),
direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

32. Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a otsuse nr 137 „Kadastiku suur tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 26.04.2007.a otsuse nr 137 „Kadastiku suur tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

33. Kadastiku suur tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kadastiku suur tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

34. Kadastiku väike tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kadastiku väike tiik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja), direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

35. Arvamuse andmine Laine tn 1, Laine tn 2, Anne tn 22, Anne tn 23, Toivo tn 25, Toivo tn 26, Toivo tn 27, Toivo tn 28 ja Kalle tn 43 maaüksustele maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: 11
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

36. Jõesuu tn 10a kinnisasjaga piirneva Jõesuu tn 10c maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jõesuu tn 10a kinnisasjaga piirneva
Jõesuu tn 10c maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

37. Jõesuu tn 10 kinnisasjaga piirneva Jõesuu tn 10b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jõesuu tn 10 kinnisasjaga piirneva
Jõesuu tn 10b maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Vindi tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu peaarhitekt, direktori ülesannetes, direktori asetäitja

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Vindi tn 16

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 22

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kaalika tn 41

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kaalika tn 41

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

41. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kressi tn 85

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kressi tn 85

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Krookuse tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Krookuse tn 16

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

43. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Võsa tn 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Võsa tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

44. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Puraviku tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Puraviku tn 15

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

45. Projekteerimistingimuste määramine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kosmonaudi tänaval Kosmonaudi tn 1 alajaamani nr 14 ja Linda pargist kuni Linda tn 5b alajaamani nr 24 6 kV kaabelliinide projekteerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

46. Projekteerimistingimuste määramine (Paul Kerese tn 4 mitteeluruumi M1 ja eluruumi nr 1 kaupluseks ja bürooks rekonstrueerimine ning nende ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

47. Projekteerimistingimuste määramine (Aleksei Juhhanovi tn 22 olemasoleva elumaja lammutamiseks ning uue üksikelamu püstitamiseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

48. Projekteerimistingimuste määramine (Kanepi tn 5 abihoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

49. Projekteerimistingimuste määramine Jalaka tn 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jalaka tn 22 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

50. Projekteerimistingimuste määramine Pärna tn 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pärna tn 10 aiamaja, kõrvalhoonete, rajatiste ja väikevormide püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

51. Projekteerimistingimuste määramine Kadaka tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kadaka tn 5 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, garaaži ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

52. Projekteerimistingimuste määramine Elektri tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Elektri tn 5 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

53. Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine (Ööbiku tn 37)

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Ööbiku tn 37 aiamaja rekonstrueerimiseks;
2. Ööbiku tn 37 majandushoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

54. Ehituslubade ning kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Päeva tn 25 ehitiste püstitamiseks ning rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

55. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Jalaka tn 25 aiamaja püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

56. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Elektrijaama tee 29 Balti 330 kV alajaama laiendamiseks ;
2. Kangelaste pr 17 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
3. Kannikese tn 50 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. Sädeme tn 32 (Elektron AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
5. Toivo tn 16 aiamaja püstitamiseks;
6. Puidu tn 29 (Mebelštšik AÜ asuva) kõrvalhoone püstitamiseks;
7. Saialille tn 29 (Gvozdika AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
8. Kangelaste pr 53 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks;
9. Kastani tn 41 (Berjozka AÜ asuva) aiamaja ja majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

57. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Suur-Aguli 4c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

58. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kannikese tn 50 (Tervis Pluss AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
2. Ööbiku tn 37 (Punane Moon AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
3. Kastani tn 8 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
4. Sädeme tn 32 (Elektron AÜ asuva) abihoone ja tänavapoolse piirdeaia püstitamiseks;
5. Saialille tn 29 (Gvozdika AÜ asuva) majandushoone püstitamiseks;
6. Kastani tn 41 (Berjozka AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
7. Võrgu tn 21 (Suur Primorskoje AÜ asuva) tänavapoolse piirdeaia püstitamiseks;
8. 26 Juuli tn 21 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Sädeme tn 15a (Elektron AÜ asuva) kasvuhoonete püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

59. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

60. Volikirja andmine N.G.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Volituse andmine N.G.-le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Z.S. ID kaardi saamisel.

Otsus/tulemused:
Protokolliliselt:
Anda volitus N.G.-le teostamaks vajalikke toiminguid alaealise Z.S. ID kaardi saamisel.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2011

61. Riigihanke „MICROSOFT OFFICE LITSENTSIDE RENDILEPING NARVA LINNAVALITSUSELE 2011-2014“ tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Riigihanke pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

62. Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Joaoru ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011

63. Narva linna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva linna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva linna üldplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.06.2011