PrindiAbi

29.06.2011 - Korraline istung


Narva Linnavalitsus
konverentsisaal 9.00


1. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

2. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Suur 19-25 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

4. Munitsipaaleluruumi aadressil Tiimani 2-96 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

5. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja tagastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja tagastamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

7. Ettekirjutuse tegemine P. M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevegenia VanhonenOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

8. Ettekirjutuse tegemine E. R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia VanhonenOtsus/tulemused:
1. Täiendada asjaolusid, lisades info E.R poolt esitatud avalduse kohta.
2. Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

9. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaegade pikendamine 12.05.2008 müügilepingu järgi (Puškini 64, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

10. Narva Linnavalitsuse 23.12.2005 korralduse nr 1356-k ''Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

11. Narva Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 1346-k “Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine”muutmine

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2011

12. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

13. Projekteerimistingimuste määramine (Linda tn 6 kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

14. Projekteerimistingimuste määramine (Pikse tn 13 saunahoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

15. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Lõuna tn 28 (Oktoober AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Õlelille tn 118 (Gvozdika AÜ asuva) majandushoone püstitamiseks;
3. Kangelaste tn 40 korteri nr 37 rekonstrueerimiseks;
4. Elektrijaama tee 59 puistesõlmehoone ja kütusepurustushoone osaliseks lammutamiseks;
5. Joala tn 23c Georgi kudumisvabriku, valmistoodangu lao ja lao täielikuks lammutamiseks;
6. Elektrijaama tee 75, 87, 63 ja 61 6 kV elektrimaakaabelliine ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2011

16. Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1 Väljastada ehitusluba Rohu tn 95 kinnistule aiamaja rekonstrueerimiseks;
2 Väljastada kirjaliku nõusoleku Rohu tn 95 kinnistule majandushoone rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

17. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Uusküla tn 7 korterelamu rekonstrueeritud galeriidele

Otsus/tulemused:
2.Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

18. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Õlelille tn 118 (Gvozdika AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
2. Lõuna tn 28 (Oktoober AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
3. Mängu tn 14a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
2.Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2011

19. Riigihanke konkursikomisjoni koosseisu muutmine VIII

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova (varade osakonna juhataja direktori kt ülesannetes)Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.07.2011