PrindiAbi

13.07.2011 - Korraline istung


Narva Linnavalitsus
konverentsisaal 9.00


1. Volitamine (alaealisele S.K. kuuluva raha kasutamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.07.2011

2. Informatsioon Narva haldussuutlikkuse tegevuskava 2011 ja

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Informatsioon Narva haldussuutlikkuse tegevuskava 2011 ja
kompetentsikeskuse kontseptsiooni kohta

Otsus/tulemused:
Narva linna ametiasutustel võtta teadmiseks informatsioon Narva haldussuutlikkuse tegevuskava 2011 ja kompetentsikeskuse kontseptsiooni kohta.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2011

3. Astri-Narva AS-ile ja OÜ-le Fama Invest lisamaksusoodustuse andmine reklaamloosungite eksponeerimiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Astri-Narva AS-ile ja OÜ-le Fama Invest lisamaksusoodustuse andmine reklaamloosungite eksponeerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

5. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

6. Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 10-4 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

7. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 11-79 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr.Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

8. Munitsipaaleluruumi Turu 3-9 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Pr. Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2011

10. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2011

11. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: pr.Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

12. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

13. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

14. Narvas Peetri plats 1 hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ Itallex Kaubandus)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

15. Narvas Rahu tänav lõik 2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (AS Transservis-N)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

16. Tasuta kasutamise lepingu kehtivusaja pikendamine (MTÜ Narva Elektrijaamade Spordiklubi)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

17. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rahu tn 48, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

18. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (A.Puškini tn 55, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

19. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Viamer Grupp OÜ)

Esitaja: Narva Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

20. Avaliku ürituse „Narva Bike 2011” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

21. Ilutulestiku korraldamine (16.07.2011 ja 17.07.2011 OÜ Tulekild teenused)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

22. Narva linna omandis oleva kinnistute Puuvilla tänava lõik 1 ja Kulgu tänava lõik 1 koormamine reaalservituudiga kinnistu Kulgu tn 5 kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

23. Narva linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

24. Riigihanke Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2011 avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Riigihanke ''"Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2011''" avatud hankemenetluse (125892) tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Sadama tee 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Aleksander Puškini tn 32c

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

27. Arvamuse andmine Rakvere tn 24a maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

28. Kirjaliku nõusoleku andmine või andmisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kirjaliku nõusoleku andmine Palavuse tn 38 kinnistule sauna püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

29. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kangelaste pr 32 Humanitaargümnaasiumi fassaadide rekonstrueerimiseks;
2. Sädeme tn 15 (Elektron AÜ asuva) aiamaja püstitamiseks;
3. Võidu pr 15 toidukaupluse M3 tehnosüsteemide muutmiseks;
4. Kangelaste pr 47a korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
5. Joala tn 23c Georgi 9 hoonete täielikuks lammutamiseks (ehitisregistri koodid: 118009246, 118009245, 118009238, 118009237, 118009236, 118009219, 118009216, 118009217, 118009247);
6. M. Maslovi tn 3a laste varjupaiku fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
7. Haigla tn 1 parkimisplatsi 21 kohtadega rajamiseks;
8. A.-A. Tiimanni tn 10 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
9. Pikk tn 14 (Svetofor AÜ asuva) aiamaja ja sauna püstitamiseks;
10. Okka tn 703 (Rjabinka AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
11. Mihhail Maslovi tänava poolse Haigla tn 1 kinnistu jaoks sissesõidu rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

30. Kirjalike nõusolekute väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Okka tn 703 (Rjabinka AÜ asuva) sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks;
2. Pikk tn 14 (Svetofor AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
3. 6. Paemurru tn 6a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Kase tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning maakaabelliini ehitamiseks;
5. Jõesuu tn 48a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. 5. Paemurru tn 23 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Sädeme tn 15 (Elektron AÜ asuva) majandushoone püstitamiseks
8. Palavuse tn 38 (Baltika AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
9. Päikese tn 22 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

31. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Joala tänava lõigust 1 Joala tn 6 kinnistu piirini laiendatud maagaasi jaotusgaasitorustikule;
2. Joala tn 1 kinnistu piirini (aadressil Joala tn lõik 1) laiendatud maagaasi jaotusgaasitorustikule;
3. 1.Paemurru tänavast 1.Paemurru 16 kinnistu piirini laiendatud maagaasi jaotusgaasitorustikule;
4. M.Gorbatši ehitatud üksikelamu esimesele korrusele ning fassaadidele;
5. Hariduse tn 26 korterelamus rekonstrueeritud mitteeluruumile M1 juuksurisalongi tarbeks;
6. Kulgu 5, Haruraudtee 212a, Puuvilla tänava lõik1 ehitatud kanalisatsioonitorustikele;
7. Kulgu 5, Haruraudtee 212a, Puuvilla tänava lõik1 ehitatud välisveetorustikele;
8. Kulgu 5, Kulgu tn ehitatud sadeveetorustikele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

32. Ehituslubade väljastamine hoonete täielikuks lammutamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ehituslubade väljastamine Suur-Aguli tn 13 kinnistul asuva hoone täielikuks lammutamiseks ning Linda tn 26 kinnistul asuvate 6 hoonete täielikuks lammutamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

33. Projekteerimistingimuste määramine Pääsukese tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pääsukese tn 15 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirde ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

34. Projekteerimistingimuste määramine Tihase tn 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tihase tn 18 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

35. Projekteerimistingimuste määramine Päevalille tn 98

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Päevalille tn 98 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

36. Projekteerimistingimuste määramine Kummeli tn 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kummeli tn 8 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

37. Projekteerimistingimuste määramine Priimula tn 111

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Priimula tn 111 aiamaja ja majandushoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

38. Projekteerimistingimuste määramine Osja tn 49

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Osja tn 49 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

39. Projekteerimistingimuste määramine Kaie tn 32

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kaie tn 32 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

40. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse tn 5a hoone ehitisregistrikoodiga 118005413 laiendamine ning esimese korruse siseruumide perearstikeskuseks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: FAMA Invest OÜ, registrikood 11135542

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

41. Projekteerimistingimuste määramine (Võidu pr 11 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: KÜ Võidu prospekt 11, registrikood 80250797

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

42. Projekteerimistingimuste määramine (Hariduse tn 19c müügikioski fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Taotleja: härra Andrei Kravtsov

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

43. Projekteerimistingimuste määramine (Igor Grafovi tn 4 hoone laiendamine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

44. Projekteerimistingimuste määramine veetorustike rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Narva linnas

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekti koostamise eesmärgiks on veetorustike rekonstrueerimine ja ehitamine Narva linna avalikel tänavatel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

45. Projekteerimistingimuste määramine kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Narva linnas

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekti koostamise eesmärgiks on kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja ehitamine Narva linna avalikel tänavatel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

46. Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 670
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

47. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

48. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

49. SA Narva Sadam nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011

50. Linnavara üleandmine Narva Linnavara- ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnavara- ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.07.2011