PrindiAbi

24.08.2011 - Korraline istung1. Avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastatel 2011-2013“ korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Töökorras 11.08.2011 vastu võetud protokolliline otsus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.08.2011

2. Avaliku ürituse „Ratsavõistlus Narva Grand Prix” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 19.08.2011 vastu võetud korraldus nr 762-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.08.2011

3. Narva Linnavalitsuse 05.04.2006 korraldusega nr 410-k kinnitatud Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 05.04.2006 korraldusega nr 410-k kinnitatud Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 763-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 764-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

5. Avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2011., 2012. ja 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete ja eelarve täitmise aruannete kohta“ korraldamise eelnõu

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Arvesse võttes Narva Linnavolikogu 18.08.2011 kirjas nr 6361 tehtud märkusi, nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2. Volitada linnapea Tarmo Tammistet ette kandma nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narava Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 765-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

7. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 766-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

8. Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 '''''''"Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine'''''''" muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Vastu võetud määrus nr 767
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

9. Narva Laste Loomemaja hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 768-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

10. Alaealise isikuga seotud asja otsustamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise A.Š. eestkostja ülesannete täitmine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 769-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

11. Matuse korraldamine (surnud N.F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 770-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

12. Matuse korraldamine (surnud E.Z.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 771-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

13. Hoolduse seadmine (hooldatav R.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 772-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

14. Hoolduse seadmine (hooldatav E.G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 773-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

15. Narva Linnavalitsuse 27.07.2011.a. korralduse nr. 699-k ja riigihanke 'Narva linna haljasalade hooldustööd 2011' kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse 27.07.2011.a. korralduse nr. 699-k ja riigihanke 'Narva linna haljasalade hooldustööd 2011' kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 774-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

16. Riigihanke 'Narva linna haljasalade hooldustööd 2011' avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke 'Narva linna haljasalade hooldustööd 2011' avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 775-k
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

17. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011 korralduse nr 464-k '''''''"Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine'''''''" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 776-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

18. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 777-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

19. Avaliku ürituse „Tivoli tuur 2011” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 778-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

20. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tallinna mnt 37 kinnistu jagamine”

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tallinna mnt 37 kinnistu jagamine”
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

21. Kalda tn 12b ja Kalda tn 12e maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Nõustuda Kalda tn 12b ja Kalda tn 12e maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.

2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule

3.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

22. Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult muuta Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piirid vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

23. Kangelaste prospekt T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kangelaste prospekt T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

24. Kangelaste prospekt T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Kangelaste prospekt T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

25. Kreenholmi tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Kreenholmi tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

26. Rahu tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Rahu tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

27. Rahu tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Rahu tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

28. Vahtra tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Vahtra tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

29. Vahtra tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Vahtra tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

30. Võidu tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “Võidu prospekt T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter
Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

31. Maaüksustele aadresside määramine (3. Roheline tänav L1 ja Tallinna mnt 35b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 779-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

32. Aiandusühistu RUBINI AED üldmaa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu RUBINI AED üldmaa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja Narva Linnavalitsuse
12.12.2001.a. korralduse nr 2053-k
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 780-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Varblase tn 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Varblase tn 6

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 781-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

34. Maa ostueesõigusega erastamine Varblase tn 15

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Varblase tn 15

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 782-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

35. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Viinamarja tn 171

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Viinamarja tn 171

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 783-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

36. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kivilille tn 22

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kivilille tn 22

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 784-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tüve tn 532

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tüve tn 532

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 785-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Krüsanteemi tn 33

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Krüsanteemi tn 33

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 786-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Krüsanteemi tn 34

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Krüsanteemi tn 34

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 787-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

40. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Viktoria tn 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Viktoria tn 3

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 788-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

41. Projekteerimistingimuste määramine(Igor Grafovi tn 9-17 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 789-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

42. Projekteerimistingimuste määramine(Kreenholmi tn 39h kinnistule jääva hooneosa laiendamine taararuumi juurdeehitamise arvel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 790-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

43. Projekteerimistingimuste määramine(Lepa tn 8 kuuri rekonstrueerimine ning majandushoone, katusealuse ja piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 791-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

44. Projekteerimistingimuste määramine(Päikese tn 17 üksikelamu ja kõrvalhoonete rekonstrueerimine ja laiendamine ning garaaži ja rajatiste püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 792-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

45. Projekteerimistingimuste määramine(Proletariaadi tn 56 üksikelamu rekonstrueerimine ja laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 793-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

46. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada kasutusluba Joala tn 22a kaablitransiitkilbist kuni Joala tn 19 kaablitransiitkilbini ehitatud 0,4 kV kaabelliinile.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 794-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

47. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Partisani tn 13 regulaatorpunkti arvestusrõhuga kuni 5 bar püstitamiseks;
2. A. Puškini tn 15d regulaatorpunkti arvestusrõhuga kuni 5 bar püstitamiseks;
3. Hariduse tn 13a regulaatorpunkti arvestusrõhuga kuni 5 bar püstitamiseks;
4. A. Juhhanovi tn 22 üksikelamu püstitamiseks;
5. Vitamiini tn 19 (Pribrežnõi AÜ asuva) aiamaja rekonstrueerimiseks;
6. Lõuna tn 30 (Oktoober AÜ asuva) aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 795-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

48. Kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Päeva tn 16 majandushoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 796-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011

49. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A. Daumani tn 4b sidetrassi ehitamiseks;
2. Vitamiini tn 19 (Pribrežnõi AÜ asuva) kasvuhoone püstitamiseks;
3. Proletariaadi tn 56 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Kaste tn 34 (Tšaika AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks;
5. Kirsi tn 18 (Višnja AÜ asuva) piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 797-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.08.2011