PrindiAbi

05.10.2011 - Korraline istung1. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

2. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Beaver Balt OÜ poolt jaemüük baaris aadressil Pähklimäe 1.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

3. Hoolduse seadmine (hooldatav A.N.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

4. Hoolduse seadmine (hooldatav N.I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

5. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse
nr 412 “Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise,
eelarveliste vahendite ümberpaigutamise
ja finantseerimise taotluste ning aruandluse
esitamise korra” muutmine

Otsus/tulemused:
1. Muuta määruses esitatud kuupäeva.
2.Võtta vastu määrus nr 894
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada ning muuta korralduse eelnõud vastavalt Linnakantselei ja Kultuuriosakonna poolt esitatud taotlusele.
2.Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

7. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

8. Riigihanke „Narva linna haljasalade hooldustööd 2012-2015” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

9. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2012-2015” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

10. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite hooldustööd 2012-2015” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori kohusetäitjat Tamara Luigas´t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

11. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

12. Seisukoha vastuvõtmine Kadastiku lubjakivikarjääris maavara kaevandamise kohta

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha vastuvõtmist maavara kaevandamise kohta vastavalt lisatud volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

13. Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa-alade detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kalda tn 12h, 12f ja 12c maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

14. Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmist vastavalt lisatud Narva Volikogu otsuse eelnõule

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

15. Narva Linnavolikogu 28.06.2007.a otsuse nr 274 'Raja tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine' kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees Narva Linnavolikogu 28.06.2007.a otsuse nr 274 „Raja tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja),
direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

16. Puškini tn 8b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Puškini tn 8b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

17. Raja tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Raja tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

18. Raja tn 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees “Raja tn 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

19. Arvamuse andmine Aasa tn1 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 898-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

20. Arvamuse andmine Aasa tn 29 maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 899-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

21. Maaüksusele aadressi määramine (Aasa tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 900-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

22. Maaüksusele aadressi määramine (Aasa tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 901-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

23. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

24. Aiandusühistu RADOST üldmaa erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu RADOST üldmaa
ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tüve tn 533

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tüve tn 533

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Herilase tn 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Herilase tn 36

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lepa tn 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lepa tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

28. Teenindusmaa määramine katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Raudsilla tn 5a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Raudsilla tn 5a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

29. Teenindusmaa määramine katastriüksuse piiride kinnitamine, maa ostueesõigusega erastamine Mihhail Gorbatši tn 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Mihhail Gorbatši tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rakvere tänav T3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

31. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Pähklimäe tn 3d

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

32. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Ancis Daumani tänav T5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kalda tänav T2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Liiva tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

35. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Turu tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

36. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Jõe tänav L1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Jõe tänav L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Jõe tänav L4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

39. Projekteerimistingimuste määramine (Kadastiku tn 57l poolelioleva ehitise tootmis- ja administratiivhooneks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

40. Projekteerimistingimuste määramine (Uusküla tn 17 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

41. Projekteerimistingimuste määramine (Rakvere tn 8 üksikelamu ja majandushoone rekonstrueerimine ja laiendamine ning väikeehitiste ja piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

42. Projekteerimistingimuste määramine (Päikese tn 26 olemasoleva elumaja lammutamine ning uue üksikelamu, majandushoone ja piirdeaia püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

43. Projekteerimistingimuste määramine (2. Paemurru tn 5 majandushoone laiendamine ning abihoonete ja katusealuse püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

44. Projekteerimistingimuste määramine (Männi tn 7 garaaži, katusealuse ja piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

45. Projekteerimistingimuste määramine Kuuse tn 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kuuse tn 7 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, majandushoone ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

46. Projekteerimistingimuste määraminem Unistuse tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Unistuse tn 13 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kuuri ning rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

47. Projekteerimistingimuste määramine Vesiroosi tn 55

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vesiroosi tn 55 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

48. Projekteerimistingimuste määramine Vesiroosi tn 56

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vesiroosi tn 56 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

49. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Haraka tn 20 üksikelamu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

50. Ehitusloa ning kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kähriku tn 94 aiamaja laiendamiseks, kuuri püstitamiseks ning kasvuhoone rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

51. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Reformimata riigimaal Narva Jalakäijate silla juures metalltreppi paigaldamiseks;
2. Sepa tn 10 hoone täielikuks lammutamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

52. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Haigla tn 7 administratiivhoone rekonstrueeritud katusele;
2. Hariduse tn 2 päevakeskuse rekonstrueeritud fassaadidele ja sillutisribale;
3. Malmi tn 12 korterelamu rekonstrueeritud trepikodade akendele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

53. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kähriku tn 94 piirdeaia püstitamiseks;
2. Jasmiini tn 45 kahe kasvuhoonete püstitamiseks;
3. 26. Juuli tn 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Tähe tn 22 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Pikse tn 5 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Haraka tn 20 piirdeaia püstitamiseks;
7. 2. Paemurru tn 17a vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
8. A. Puškini tn 15 mitteeluruumi M2 tehnosüsteemide muutmiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

54. Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Punamütsike direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

55. Nõusoleku andmine kodukordade täiendamiseks Narva munitsipaalkoolides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

56. Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määruse nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 935
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

57. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 936
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

58. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Kunstikooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

59. Narva Lasteaia Kakuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

60. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

61. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

62. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

63. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 942-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

64. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 943-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011

65. Riigihanke ''Riistvara Narva Linnavalitsusele'' läbiviimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Vanemad kui 2005.a. soetatud arvutid ei ole enam töövahendid. Sellise vana tehnikaga on ajakulu tunduvalt suurem kui see oleks kaasaegse tehnikaga. Narva Linnavalitsus ei ole 3 aasta jooksul suutnud väljavahetada tehniliselt vananenud tehnikat. Käesolev hanke eesmärgiks on 7-8 aasta vanused arvutid välja vahetada. Hankega on kavas soetada monitore (10tk.) ja lauaarvuteid (20tk). RHS §15 lõike 1 punkti 2 järgi, riigihanke hankemenetluse korraldamise asjade ostmise maksumuse piirmäär 40 000 eurot . Seetõttu saame antud hanke puhul (alla 40 000 eurot) läbiviia lihthange.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 944-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.10.2011