PrindiAbi

19.10.2011 - Korraline istung1. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 945-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

2. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide hulgimüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 946-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

3. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookite jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 947-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

4. Narva Linnavalitsuse 07.09.2011.a. korralduse nr 805-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.11 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 948-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

5. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 949-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada korraldust vastavalt esitatud taotlusetele.
2.Võtta vastu korraldus nr 950-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

7. Narva linna 2011.aasta eelarve muutmine (III lisaeelarve)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt tehtud muudatustele.
2.Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.
3.Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

8. Volituse andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 951-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

9. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 952-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

10. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Valentina Bešekerskas

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti üksikute finants-majanduslike küsimuste kontrolli tulemustest

Otsus/tulemused:
1. Võtta esitatud info teadmiseks
2. Võtta vastu korraldus nr 953-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

11. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamine (laps A.Z.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 954-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

12. Vanemliku hoolitsuseta puudega lapsele ettenähtud puudega lapse toetuse maksmise peatamine ja jätkamine (laps S.D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 955-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

13. Hoolduse seadmine (hooldatav A.S)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 956-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

14. Hoolduse seadmine (hooldatav V.G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 957-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

15. Luba linnavara omandamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 958-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

16. Volituse andmine vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 959-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

17. OÜ Fervesta Grupp suhtes leppetrahvi rakendamine investeerimiskohustuse mittetäitmise eest (Raja tn 3, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida eelnõu punkte 2 ja 3 vastavalt N.Šibalova, A.Liimetsa ja P.Njakki poolt tehtud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 960-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

18. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rahu 36b, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
1. Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

19. Narvas A.Daumani tn lõik 1 ja A.Daumani tn lõik 2 asuvate maa-alade osade tasuta kasutusse andmine (DAUMANI tn 9 KÜ)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 961-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

20. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 962-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

21. Narvas Linda 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Pereprojekt)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 963-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

22. Narvas Aleksander Puškini tänav 33 asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (KARU KLUBI - Kirde Aktiivsete Rollimängijate Unioon)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 964-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

23. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 965-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2011

24. Seisukoha võtmine OÜ Viirma´le geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kadastiku IV uuringuruumis

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult seisukoha võtmist OÜ Viirma'le geoloogilise uuringu loa andmise kohta vastavalt lisatud Narva Volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

25. Narva Linnavalitsuse 04.11.2009. a korralduse nr 1323-k, Narva Linnavalitsuse 04.11.2009. a korralduse nr 1324-k , Narva Linnavalitsuse 04.11.2009. a korralduse nr 1325-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 04.11.2009. a korralduse nr 1323-k „Projekteerimistingimuste määramine (kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Narva linnas)”, Narva Linnavalitsuse 04.11.2009. a korralduse nr 1324-k „Projekteerimistingimuste määramine (sadeveetorustiku ehitamine Narva linnas)” ning Narva Linnavalitsuse 04.11.2009. a korralduse nr 1325-k „Projekteerimistingimuste määramine (külmaveetorustike rekonstrueerimine Narva linnas)” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 966-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

26. Narva Linnavalitsuse 15.06.2011 korralduse nr 582-k osaline muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 15.06.2011 korralduse nr 582-k
“Jõesuu tn 10a kinnisasjaga piirneva
Jõesuu tn 10c maa erastamine“
osaline muutmine


ametialaseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 967-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Jõe tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 968-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kulgu tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 969-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Spordi tänav

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

30. Maa ostueesõigusega erastamine Lume tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Lume tn 13


ametialaseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 971-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

31. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jõesuu tn 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Jõesuu tn 13


ametialaseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 972-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

32. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kulli tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kulli tn 17ametialaseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 973-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Krookuse tn 52

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Krookuse tn 52


ametialaseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 974-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

34. Projekteerimistingimuste määramine(Kulgu tn 8 tootmishoone ehitisregistrikoodiga 118008559 rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 975-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

35. Projekteerimistingimuste määramine(Tiigi tn 9a garaaži-autotöökoja hoone osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 976-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

36. Projekteerimistingimuste määramine(Vestervalli tn 8 korterelamu fassaadide ja katuse osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 977-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.10.2011

37. Projekteerimistingimuste määramine(Kangelaste pr 12a-125 korteri rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 978-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

38. Projekteerimistingimuste määramine Põldkannikese tn 28

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Põldkannikese tn 28 aiamaja, sauna ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 979-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

39. Projekteerimistingimuste määramine Laastu tn 46

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Laastu tn 46 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 980-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

40. Projekteerimistingimuste määramine Haava tn 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Haava tn 12 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 981-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

41. Projekteerimistingimuste määramine Lahe tn 119

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lahe tn 119 aiamaja, puukuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 982-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

42. Ehitusloa ning kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

1.Majaka tn 49 aiamaja ning kasvuhoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 983-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

43. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pähklimäe tn 3 koolihoone fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
2. Haigla tn 9 hoone fassaadi rekonstrueerimiseks;
3. Partisani tn 2b kinnistu jaoks 0,4 kV maa- ja õhukaabelliini ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 984-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

44. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Päeva tn 9 ehitatud aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 985-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

45. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pähklimäe tn 3 koolihoone küttesüsteemi muutmiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 986-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

46. Klassi täitumuse piirnormide kehtestamine Narva Peetri Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 987-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

47. Õpperuumide tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Narva Koorikoolile, registrikood 75024389, Narva Lasteaia Päikene ja Narva Lasteaia Potsataja õpperuumide tasuta kasutusse andmine Narva Koorikooli ettevalmistusrühmade töö korraldamiseks 2011/2012 õppeaastal koolieelsete lasteasutuste juhtkondadega kooskõlastatud graafiku alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 988-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

48. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Tunnitasu tariifi 47,25 eurot kooskõlastamine Narva Jäähalli hokiplatsi ning riietusruumi ja koreograafiasaali kasutusse andmisel MTÜ-le Narva Uisuklubi Start (registrikood 80033918) treeningute korraldamiseks 2011/2012 hooajal Narva Paemurru Spordikooli juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 989-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

49. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Jalgpalliklubi Narva Trans, registrikood 80069833, Narva Koorikooli spordisaali ja abiruumide, mis asuvad aadressil 26. juuli 9, Narva, tasuta kasutusse andmine sportlaste treeningute korraldamiseks 2011/2012 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 990-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

50. Narva Koorikooli spordisaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond

MTÜ-le Eesti Paraolümpia Vehklemise Föderatsioon, registrikood 80258971, Narva Koorikooli spordisaali ja abiruumide, mis asuvad aadressil 26. juuli 9, Narva, tasuta kasutusse andmine erivajadustega sportlaste treeningute korraldamiseks 2011/2012 õppeaastal Narva Koorikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 991-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

51. Tennisesaali tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le LTK Narova, registrikood 80145161, Narva Paemurru Spordikooli tennisesaali (aadressiga Aleksander Puškini tänav 25B, Narva) tasuta kasutusse andmine lauatennise harrastajate treeningute korraldamiseks Narva Paemurru Spordikooli juhtkonnaga kooskõlastatud graafiku alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 992-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

52. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 993-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

53. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 994-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

54. Narva Lasteaia Kuuseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 995-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

55. Narva Lasteaia Marjake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 996-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

56. Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 997-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

57. Narva Lasteaia Ojake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 998-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

58. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 999-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

59. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

60. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

61. Narva Lasteaia Kuldkalake hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

62. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

63. Narva Lasteaia Väikevend hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

64. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

65. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

66. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

67. Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1008
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.10.2011

68. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.10.2011