PrindiAbi

02.11.2011 - Korraline istung1. Konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Pyotr NyakkOtsus/tulemused:
Töökorras 27.10.2011 vastu võetud korraldus nr 1010-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.10.2011

2. Narva linna 2011. aasta eelarve muutmine (III lisaeelarve)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2011. aasta eelarve muutmine (III lisaeelarve)

Linnapea taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.10.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus Narva linna 2011. aasta eelarve muutmise kohta
2. Volitada rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.10.2011

3. Narva Linnavolikogu 03.03.2011. otsuse nr 32 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 03.03.2011. otsuse nr 32 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

4. Varade kajastamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Varade kajastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

5. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr 412 “Eelarveliste asutuste eelaresitamise kord” muutmine ve planeerimise,eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse
nr 412 “Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise,
eelarveliste vahendite ümberpaigutamise
ja finantseerimise taotluste ning aruandluse
esitamise kord” muutmine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu määrus nr 1012
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

6. 2011. aasta 9 kuu eelarve täitmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

7. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 18.05.2011.a korralduse nr 499-k muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõud vastavalt esitatud taotlustele, võttes arvesse ümberpaigutamist toitlustamise kohta põhieelarve osas ja art 126 (maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud)

2.Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.11.2011

9. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine (laps A. B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

10. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine (laps A.V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

11. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine (laps N. S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

12. Vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuse maksmise peatamine (laps M. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1019-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

13. Narva linna haljastuse arengukava aastateks 2009-2014 muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva linna haljastuse arengukava aastateks 2009-2014 muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu Narva linna haljastuse arengukava aastateks 2009-2014 tegevuskava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva abilinnapead Natalja Šibalova’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

Nõuetekohaselt vormistatud dokumendid volikogusse esitamiseks laekusid 10.11.2011
Kontrollimisel selgus, et paberkandjal esitatud dokumentide pakett on puudulik.
Puuduv dokument esitati 11.11.2011 kell 15.54
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2011

14. Riigihanke Narva linna haljasalade hooldustööd 2012-2013 avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1020-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

15. Riigihanke Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2012-2013 avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1021-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

16. Riigihanke Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2012-2013 avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

17. Narva Linnavalitsuse kriisikomisjoni koosseisu muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

18. Narvas Võidu tn 17 asuvas ühiselamus elavate isikute ümbermajutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1024-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

19. Narva Linnavalitsuse 22.10.2008 määruse nr 1363 „Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse 22.10.2008 määruse nr 1363 „Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord“ muutmine

Otsus/tulemused:
1. Esitada nõuetekohane õiend
2. Võtta vastu määrus nr 1025
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

20. Narvas Viru tn 9b hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine (OÜ DEKO MOOD)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

21. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Lemmikäinen Eesti AS)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

22. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

23. Suur-Äkke ja Väike-Äkke ning nende lähiala detailplaneeringu alusel moodustatavatele maaüksustele aadresside määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

24. Maa ostueesõigusega erastamine Vaigu tn 802

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Vaigu tn 802

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

25. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Haraka tn 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Haraka tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kirsi tn 38

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kirsi tn 38

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Malle tn 43

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Malle tn 43

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Sõpruse tn 34

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Sõpruse tn 34

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

29. Projekteerimistingimuste määramine(Kadastiku tn 57l poolelioleva ehitise tootmis- ja administratiivhooneks rekonstrueerimine ilma välisgabariitide muutmiseta, ... 05.10.2011. a korralduse nr 918-k kehtetuks tunnistamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kadastiku tn 57l poolelioleva ehitise tootmis- ja administratiivhooneks rekonstrueerimine ilma välisgabariitide muutmiseta, hoone korruselise suurendamine korruste vahelise kandetarindite väljaehitamise arvel ning Narva Linnavalitsuse 05.10.2011. a korralduse nr 918-k kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

30. Projekteerimistingimuste määramine(Linda tn 20 territooriumile kahe katusealuse püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1036-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

31. Projekteerimistingimuste määramine(Kadastiku tn 41b, 39b, 37b kinnistutele laokompleksi püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1037-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

32. Projekteerimistingimuste määramine Saare tn 36

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Saare tn 36 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1038-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

33. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kastani tn 30 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Albert-Augusti Tiimanni tn 1c krundi tarbeks 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks;
3. Aeru tn 255 aiamaja rekonstrueerimiseks;
4. Anciss Daumani tn 4b 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks;
5. Toivo tn 11 aiamaja püstitamiseks;
6. Paul Kerese tn 38c ja 38d hoonete fassaadide rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

34. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A.Juhhanovi tn 3 rekonstrueeritud motoklubiruumidele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

35. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Puhangu tn 16 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. Aeru tn 255 piirdeaia püstitamiseks;
3. Toivo tn 11 sauna püstitamiseks;
4. 2. Jõe tn 15a veetorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011

36. Narva Linnavalitsuse 08.09.2010. a määruse nr 1090 'Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2010-2013 kinnitamine'muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1042
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2011

37. Linnavara üleandmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.11.2011