PrindiAbi

30.11.2011 - Korraline istung1. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kangelaste pr 32 gümnaasiumi õppehoone rekonstrueeritud avariivalgustusele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 21.11.2011 vastu võetud korraldus nr 1097-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2011

2. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise N.D eestkosteasutuse esindamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Töökorras 22.11.2011 vastu võetud korraldus nr 1098-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.11.2011

3. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva 2011.- 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete ja eelarve täitmise aruannete kohta” edukaks tunnistatud pakkuja kinnitamine ning audiitori

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2011., 2012. ja 2013. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete ja eelarve täitmise aruannete kohta” (127851) avatud hankemenetluse edukaks tunnistatud pakkuja kinnitamine ning audiitori määramine

Otsus/tulemused:
Töökorras 24.11.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Tuginedes riigihanke konkursikomisjoni otsusele eduka pakkuja tunnistamisest Narva Linnavalitsus teeb ettepaneku nõustuda komisjoni otsusega ja taotleb Narva Linnavolikogu ees kinnitada edukaks tunnistatud pakkuja ja võtta vastu vastav otsus.

2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2011

4. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük avalikel üritustel IMEDE ÖÖ
Geneva OÜ poolt jaemüük aadressil Tallinna mnt 19C.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1099-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

5. Astri-Narva AS-ile ja FAMA Invest OÜ-le lisamaksusoodustuse andmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Astri-Narva AS-ile ja FAMA Invest OÜ-le lisamaksusoodustuse andmine
reklaamloosungite eksponeerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1100-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1101-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1102-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

8. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise N. V. eestkostja esindamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1103-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

9. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui alaealise D.A. eestkostja esindamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1104-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

10. Hoolduse seadmine (hooldatav N.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1105-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

11. Narva Linnavolikogu 19.05.2005.a. määruse nr. 16/55 `Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks` muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 19.05.2005.a. määruse nr. 16/55 `Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks` muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 19.05.2005 määruse nr 16/55 „Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks” muutmiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

12. Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Partisani tn 7 – 45 üürile andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil Partisani tn 7 – 45 üürile andmine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada abilinnapead Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

13. Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ FÜÜSILISTE PUUETEGA LASTE ÜHENDUS PÄÄSUKE)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1106-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

14. Narvas Aleksander Puškini 33 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Motorcycle Club MAGNUM MC)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1107-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

15. Narvas Linda 4 hoones asuvatele ruumidele ühtse kuutasu kehtestamine (MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

16. Narvas Uusküla tänav 4 elamus asuvate mitteeluruumide tasuta kasutamise lepingu tähtaja kehtestamine (MTÜ NOORSOO ASSOTSIATSIOON KIIRUS)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1109-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

17. Avaliku ürituse „Narva Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

18. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

19. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

20. Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia Ristmik) detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia Ristmik) detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

21. Joala tn 25c maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda Joala tn 25c maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohtade kooskõlastamisega.

2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

3.Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

22. Jalgratta tee 8, Jalgratta tee 14, Äkkeküla tee 7, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 9, Äkkeküla tee 10, Äkkeküla tee 12 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Jalgratta tee 8, Jalgratta tee 14, Äkkeküla tee 7, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 9, Äkkeküla tee 10, Äkkeküla tee 12 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

23. VKG Elektrivõrgud OÜ 06.09.2011 sundvalduse seadmise taotluse rahuldamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1113-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kangelaste prospekt T5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1114-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Võidu prospekt T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kadastiku väike tiik

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kadastiku suur tiik

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joaorg

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tasane tn 6, Tasane tn 6a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tasane tn 6, Tasane tn 6a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1119-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

30. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Mustika tn 29

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Mustika tn 29

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

31. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

32. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 59 raudtee ülesõidukoha ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekteerimistingimuste määramine Elektrijaama tee 59 raudtee ülesõidukoha ehitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1122-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

33. Projekteerimistingimuste määramine (Vana-Joala tee 4 kinnistul asuva 330 kV õhuliini masti nr 73 asendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Määrata projekteerimistingimused Vana-Joala tee 4 kinnistul asuva 330 kV õhuliini masti nr 73 asendamiseks ehitusprojekti koostamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1123-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

34. Projekteerimistingimuste määramine (Kulgu tn 5 asuvast alajaamast nr 264 kuni Kulgu tn 17 krundini maakaabelliini ja liitumiskilbi projekteerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn 5 asuvast alajaamast nr 264 kuni Kulgu tn 17 krundini maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1124-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

35. Projekteerimistingimuste määramine (26. Juuli tn 15 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine) ning Narva Linnavalitsuse 30.12.2009. a korralduse nr 1571-k kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1125-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

36. Projekteerimistingimuste määramine Pikk tn 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Pikk tn 12 aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1126-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

37. Projekteerimistingimuste määramine Kuu tn 56

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kuu tn 56 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1127-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

38. Projekteerimistingimuste määramine Sõstra tn 16

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Sõstra tn 16 aiamaja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1128-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

39. Ehitusloa ning kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Öö tn 13 aiamaja ja piirdeaia püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 1129-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

40. Ehitusloa ning kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Antenni tn 15aiamaja ning kuuri püstitamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 1130-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

41. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Mõisa tn 5 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
2. Põuatuule tn 268 aiamaja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1131-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

42. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:
A.Juhhanovi tn 22 püstitatud üksikelamule ning piirdeaiale;
Rakvere tn 39 laiendatud majandushoonele;
Kangelaste prospekt 40 korterelamus rekonstrueeritud korterile nr 37;
Tallinna mnt 41 kaubanduskeskuses ruumi V4 optikaruumi kasutamise otstarbe muutmisele;
Kalda tn 8 rekonstrueeritud hoone katusele;
Sädeme tn 15 ja15a asuvale aiamajale;
Haigla tn1 21 parkimiskohtadega rajatud parklale;
Kulgu Sadam 2 laiendatud paadigaraažidele;
Kraavi tn 6 rekonstrueeritud garaažiboksidele nr 3-st kuni nr17-ni;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1132-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

43. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelvalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada kasutusluba Põhja tn 223 toidukaupluse tarbeks rekonstrueeritud ühiskondlikule hoonele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1133-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

44. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Kreenholmi tn 39h territooriumil asuvale kioskile kasutusluba.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1134-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

45. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Põuatuule tn 268 abihoone püstitamiseks;
2. Rahu tn 16b korteri nr 39 tehnosüsteemide muutmiseks;
3. Rakvere tn 73 korterelamu soja- ja külmaveetorustike rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1135-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

46. Narva Linnavalitsuse 24.03.2010. a määruse nr 406 ''''''''''''"Narva 6. Kooli arengukava 2010-2012 kinnitamine''''''''''''" muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1136
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

47. Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a määruse nr 755 ''''''''''''"Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 2010-2014 arengukava kinnitamine''''''''''''" muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1137
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

48. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1138
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

49. Nõusoleku andmine kodukordade täiendamiseks Narva munitsipaalkoolides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1139-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

50. Narva Laste Loomemaja poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1140-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

51. Narva Lasteaia Punamütsike direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1141-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

52. Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1142-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

53. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi võimla tasuta kasutusse andmine 2011/2012 õppeaastaks MTÜ-le Narva Pühapäevakool (registrikood 80289546) Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juhtkonnaga kooskõlastatud ajakava alusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1143-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

54. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavaitsuse Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011

55. Avaliku ürituse „1. detsembri aidsipäeva raames toimuv avalik HIV-testimine Swedbanki Vikerkaare kontori ees ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1145-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.11.2011