PrindiAbi

14.12.2011 - Korraline istung1. Ehituslubade väljastamine Balti Elektrijaama 11. energiaploki biokütusega varustamise kompleksi rajamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Elektrijaama tee 59 tuletõrjepumbajaama püstitamiseks;
2. Elektrijaama tee 59 sorteerimis-purustushoone püstitamiseks;
3. Elektrijaama tee 59 laboratooriumihoone püstitamiseks;
4. Elektrijaama tee 59 alajaama püstitamiseks;
5. Elektrijaama tee 59 laoplatsi rajamiseks;
6. Elektrijaama tee 63a autokaalude rajamiseks;
7. Elektrijaama tee 63a biokütuse vastuvõtu- ja hoidmise hoone püstitamiseks;
8. Elektrijaama tee 59 ja 63a kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Elektrijaama tee 59 ja 63a sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Elektrijaama tee 59 ja 63a veetorustiku ehitamiseks;
11. Elektrijaama tee 59 ja 63a soojustrassi ehitamiseks;
12. Elektrijaama tee 59 ja 63a tuletõrje veetorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Töökorras 05.12.2011 vastu võetud korraldus nr 1146-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.12.2011

2. Reklaamimaksumääruse eelnõu

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule Reklaamimaksumääruse eelnõu

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit härra Georgi Ignatovit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

3. Konkursi “Narva Ettevõtja 2011” võitjate tunnustamine.

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

4. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

5. Tubakatoodete hulgimüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete hulgimüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

17.12.2011-08.01.2012.a.Narvandex Oü poolt jaemüük avalikul üritusel Vana Narva Jõululaat aadressil Tuleviku 10a.
17.12.2011.a. AstraLux Capital OÜ poolt jaemüük avalikul üritusel Talvelaat Narva Linnuse territooriumil.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

7. Alkohoolsete jookide hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

BBP Kaubandus Grupp OÜ poolt hulgimüük müügikohas aadressil Energia 4f.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

8. Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse nr.412 “Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise, eelarveliste vahendite ümberpaigutamise ja finantseerimise taotluste ning aruandluse esitamise kord” punkti 2.3

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavalitsuse 28.05.2003.a määruse
nr.412 “Eelarveliste asutuste eelarve planeerimise,
eelarveliste vahendite ümberpaigutamise
ja finantseerimise taotluste ning aruandluse
esitamise kord” punkti 2.3 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1152
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada korralduse eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1153-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2011

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Turu 3-9 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Partisani 7-69 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

12. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1156-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

13. Loa andmine (surnud N.P. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1157-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

14. Loa andmine (surnud V.F. matuse korraldamise kulude tasumiseks )

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1158-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

15. Omasteta isikuks tunnistamine (surnud A.L.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

16. Hoolduse seadmine (hooldatav I.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

17. Hoolduse seadmine (hooldatav L.M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1161-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

18. Narva Linnavolikogu 03.03.2011 otsuse nr 32 ''Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine'' muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 03.03.2011. a otsuse nr 32 'Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine' punkti 3.5 muutmine. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti (reg. 75029524) struktuuris luuakse varade osakonna ehitusteenistuse asemele ehitusosakond. Teenistujate koosseisu suurendatakse ühe ametikoha (ehitusosakonna juhataja) võrra.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Tamara Luigast antud küsimust volikogus ette kandma.

Pr Lutus oli antud otsuse vastu.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

19. Välisvalgustussüsteemi kaasajastamise projekti omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu otsuse „Välisvalgustussüsteemi kaasajastamise projekti omafinantseeringu kinnitamine“ vastu võtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea pr Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

20. Narva linna omandis oleva kinnisasja Linnuse tänav lõik 3 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva linna omandis oleva kinnistu Linnuse tänav lõik 3 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Linnavara-ja majandusameti direktori kt Tamara Luigast antud küsimust ette kandma narva Linnavolikogu istungil
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

21. Narva linna omandis oleva kinnisasja A. Daumani 4b koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

22. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011 korralduse nr 464-k 'Riigieelarvest eraldatud raha kasutamine' muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1163-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

23. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

24. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

25. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tähe tn 5 kinnistu jagamine”

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tähe tn 5 kinnistu jagamine”

2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

26. Äkkeküla tee ja Äkkeküla tee P1 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Äkkeküla tee ja Äkkeküla tee P1 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

27. Kuuse tn 30 maaüksusest ½ mõttelise osa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse „Kuuse tn 30 maaüksusest ½ mõttelise osa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

28. 1. Jõe tn 5 ja 1. Jõe tn 5c katastriüksuste sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

29. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tedre tn 21

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tedre tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1167-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Joaoru saar

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

31. Arvamuse andmine Linnuse tn 2 maaüksusele riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

32. Projekteerimistingimuste määramine (Albert-August Tiimanni tn 1c tootmishoone osaline rekonstrueerimine kondiitritsehhi tarbeks ning Albert-August Tiimanni tänava poolse juurdepääsutee rajamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Albert-August Tiimanni tn 1c tootmishoone
osaline rekonstrueerimine kondiitritsehhi tarbeks
ning Albert-August Tiimanni tänava poolse juurdepääsutee
rajamine Narva linna üldplaneeringu alusel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

33. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 45 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

34. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 30 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

35. Projekteerimistingimuste määramine (Mõisa tn 8a kinnistule ajutise taaravastuvõtu paviljoni püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

36. Projekteerimistingimuste määramine (Mängu tn 24 üksikelamu rekonstrueerimine ning garaaži, lehtla ja piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1174-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

37. Projekteerimistingimuste määramine Tule tn 119

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tule tn 119 aiamaja ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

38. Projekteerimistingimuste määramine Päeva tn 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Päeva tn 3 aiamaja rekonstrueerimine ja laiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1176-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

39. Ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine Piiri tn 168 kinnistul aiamaja ja kõrvalhoonete püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 1177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

40. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Rahu tn 36b kinnistul keskpinge kaabli ehitamiseks;
2. Tiigi tn 9a garaaži-autotöökoda rekonstrueerimiseks;
3. Rahu tn 36 kinnistu jaoks 0,4 kV madalpingekaabli ehitamiseks;
4. A.-A. Tiimanni 1c hoones gaasikatlaruumi ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

41. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Tallinna mnt 38 korterelamus rekonstrueeritud korterile nr 98;
2. Kangelaste prospekt 53 korterelamu rekonstrueeritud loodepoolse otsaseinale ning soklile ja sellega külgneva esifassaadiosale;
3. Tallinna mnt 19c administratiivhoone esimesel korrusel rekonstrueeritud perearstikeskusele;
4. Partisani tn 2b kinnistu jaoks ehitatud 0,4 kV maa- ja õhukaabelliinile;
5. Pikse tn 3a rekonstrueeritud üksikelamule;
6. Rakvere tn 23 püstitatud piirdeaiale;
7. A-A. Tiimanni tn 10 korterelamu rekonstrueeritud trepikodade varikatustele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1179-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

42. Kirjaliku nõusoleku andmine või andmisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kirjaliku nõusoleku andmine või andmisest keeldumine Haraka tn 30 kinnistule kuuri püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 1180-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

43. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Haraka tn 30 piirdeaia püstitamiseks;
2. Hariduse tn 28 korterelamu esimese treppikoja elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks korterites nr 2, 6, 10 ja 14 elektriboilerite paigaldamiseks;
3. Rakvere tn 23 katusealuse püstitamiseks;
4. A. Juhhanovi tn 2 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. 6. Paemurru tn 16 piirdeaia püstitamiseks;
6. Kangelaste pr 11 korterelamu vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

44. Narva Paju Kooli ümberkorraldamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Paju Kooli ümberkorraldamine” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

45. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Linnavara tasuta kasutusse andmine” eelnõu.

2.Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

46. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010. a määruse nr 51 'Koolieelse lasteasutuse Cipollino arengukava 2010-2012 kinnitamine' muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1182
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

47. Narva Linnavalitsuse 24.03.2010. a määruse nr 407 „Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1183
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

48. Narva Linnavalitsuse 15.12.2010. a määruse nr 1608 „Narva munitsipaalsete spordikoolide poolt osutavate teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1184
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

49. Narva Linnavalitsuse 19.10.2011. a korralduse nr 1003-k „Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

50. Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel allkirjastama kokkulepet

Esitaja: Aleksander Ljudvig
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu 'Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel allkirjastama kokkulepet'.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Muuta kokkuleppes märgitud kuupäeva ning märkida uueks tähtajaks 01.07.2012
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse 'Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel allkirjastama kokkulepet' vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust ette kandam Narva Linnavolikogu istungil
4. Antud küsimuse kaasettekandjaks märkida Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.12.2011

51. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1186-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

52. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Viie isiku autasustamine Narva linna teenetemärgiga.
Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks kuni vastuvõtmiseni. Kooskõlastused paberkandjal.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1187-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.01.2016

53. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2012.aastal

Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Narva Linnavalitsuse istungite toimumisajad 2012.aastal

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1188-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

54. Riigihanke `Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2012 - 2013` (128696) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1189-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

55. Riigihanke ''"Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2012 - 2013''" (128684) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1190-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011

56. Riigihanke `Narva linna haljasalade hooldustööd 2012 - 2013` (128688) avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1191-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.12.2011