PrindiAbi

28.12.2011 - Korraline istung1. Narvas Tuleviku tn 10a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (MTÜ Vana Narva Käsitööliste ja Kaupmeeste Gild)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 16.12.2011 vastu võetud korraldus 1192-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2011

2. Avaliku ürituse „Vana Narva Jõululaat” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 16.12.2011 vastu võetud korraldus 1193-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2011

3. Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 16.12.2011 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Nõustuda Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu lähteseisukohtade kooskõlastamisega.

2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

Volitada hr. Peeter Tambu nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.12.2011

4. Loa andmine eelarveliste vahendite kasutamiseks toimetulekutoetuse maksmiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina

Loa andmine eelarveliste vahendite kasutamiseks toimetulekutoetuse maksmiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 20.12.2011 vastu võetud korraldus nr 1194-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2011

5. Kalda tn 9 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Töökorras 22.12.2011 vastu võetud korraldus nr 1195-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2011

6. Kasutuslubade väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kadastiku tänav

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda kasutuslubade väljastamisega
2. Töökorras 22.12.2011 vastu võetud korraldus nr 1196-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2011

7. Raieloa väljastamine (Narva raudteejaama territoorium)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Töökorras 22.12.2011 vastu võetud korraldus nr 1197-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2011

8. Raieloa väljastamine (Vahtra 3)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Töökorras 22.12.2011 vastu võetud korraldus nr 1198-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2011

9. Munitsipaaleluruumi Joala 3-38 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1199-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

10. Narva Linnavolikogu 03.03.2011 otsuse nr 32 'Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine'' muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva Linnavolikogu 03.03.2011 otsuse nr 32 'Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine' muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2. Volitada Narva linnapea Tarmo Tammistet antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1200-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

12. Narva Linnavolikogu 03.03.2011 otsuse nr 32 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine“ punkti 3.9 muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapea hr Aleksander Ljudvigut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

13. Peretoetuse maksmise jätkamine lapse vanemale (laps S.N.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1201-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

14. Hoolduse seadmine (hooldatav M.R.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1202-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

15. Hoolduse seadmine (hooldatav A.I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1203-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

16. Hoolduse seadmine (hooldatav J.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1204-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

17. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 otsuse nr 22 „Projekti «Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi reko

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatsova

Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a. otsuse nr 22 punktide 3.1, 3.2 ja 3.3 muutmine. Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatava projekti “Narva jõe sadama infrastruktuuri arendamine ja reisijatemahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimise ja heakorrastamise” (EU29107) omafinantseeringut suurendatakse 150 000 euro võrra. Muudetud omafinantseering moodustab senise 326 212,92 euro (5 104 123,13 krooni) asemel 476 212,92 eurot. Omafinantseeringuvajadus kaetakse võetava laenu arvelt. Olemasolevat sildfinantseeringut ei muudeta.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva abilinnapead pr Natalja Šibalovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

18. Narva Linnavalitsuse 01.06.2011 korralduse nr 523-k „Riigieelarvest hariduskulude investeeringuteks koolidele ja gümnaasiumidele eraldatud raha kasutamine“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1205-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

19. Narvas Linda tänav 26, 30, Suur-Aguli tänav 13 asuvate kinnistute tagasiostuõigusega müügilepingu muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1206-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

20. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi (Rakvere 71, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1207-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

21. Ühtse kuutasu kehtestamine 2012. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1208-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

22. Ühtse kuutasu kehtestamine 2012. aastaks Narvas Aleksander Puškini tänav 33 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1209-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

23. Avaliku ürituse „Tervitame uut 2012 aastat!” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1210-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

24. Ilutulestiku korraldamine (31.12.2011 ja 01.01.2012 OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1211-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

25. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamine, bilansist mahakandmine ja hävitamine

Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1212-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

26. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1213-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

27. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1214-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

28. Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu lähteseisukohtade kooskõlastamisega.

2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

3. Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

29. Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohtade kooskõlastamisega.

2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule
3.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

30. Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada hr Peeter Tambut nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

31. Tiigi tn 2b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1215-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

32. Narva Linnavalitsuse 11.08.2010 korralduse nr 982-k punkti 3.1. ja ehitusloa nr 19294 kehtetuks tunnistamine ning A.Juhhanovi tn 24 üksikelamu laiendamiseks ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1216-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

33. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Tiigi tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine (Tiigi tn 4) ja
Narva Linnavalitsuse 12.02.2008 korralduse nr 165-k
“Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine“
punkti 1 ja alapunkti 1.1 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1217-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

34. Maa ostueesõigusega erastamine Aniliini tn 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Aniliini tn 20

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1218-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

35. Hommiku tn 20 kinnisasjaga piirneva Hommiku tn 20a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hommiku tn 20 kinnisasjaga piirneva Hommiku tn 20a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1219-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

36. Hommiku tn 22 kinnisasjaga piirneva Hommiku tn 22a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hommiku tn 22 kinnisasjaga piirneva
Hommiku tn 22a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1220-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

37. Maaüksusele aadressi määramine (Vaeselapse tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1221-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

38. Maaüksusele aadressi määramine (Jalgratta tee 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1222-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

39. Loa andmine maa müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Loa andmine maa müügilepingu
sõlmimise tähtaja pikendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1223-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1224-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1225-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Jalaka tn 17

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Jalaka tn 17

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1226-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2021

43. Narva Linnavalitsuse 20.04.2011 korralduse nr 384-k Aiandusühistu Energetik-1 üldmaa kinnisasjaga piirneva Kaluri tn 23b maa erastamine“ muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 20.04.2011 korralduse nr 384-k
„Aiandusühistu Energetik-1 üldmaa
kinnisasjaga piirneva Kaluri tn 23b maa erastamine“
muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1227-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

44. Projekteerimistingimuste määramine (Mõisa tn 4 kirikuhoone püstitamine detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1228-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

45. Projekteerimistingimuste määramine (Oru tn 17 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1229-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

46. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 43 parkimisplatside laiendamine ja rekonstrueerimine ning Tallinna mnt 41 kaubanduskeskuse ees oleva olemasoleva Tallinna mnt äärse bussipeatuse laiendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1230-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

47. Projekteerimistingimuste määramine (Tallinna mnt 52 kaubanduskeskuse esifassaadide rekonstrueerimine ning tagafassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1231-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

48. Projekteerimistingimuste määramine (Kulgu tn 8 tootmishoone ehitisregistrikoodiga 118008559 laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1232-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

49. Projekteerimistingimuste määramine (Puuvilla tn 6 üksikelamu ja sauna rekonstrueerimine, garaaži laiendamine, kuuride ja piirde püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1233-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

50. Projekteerimistingimuste määramine Varju tn 147

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Varju tn 147 majandushoone laiendamine ja rekonstrueerimine aiamajaks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1234-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

51. Projekteerimistingimuste määramine Välgu tn 33

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Välgu tn 33 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1235-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

52. Projekteerimistingimuste määramine Kullerkupu tn 102

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kullerkupu tn 102 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, sauna rekonstrueerimine, kuuri ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1236-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

53. Ehitusloa väljastamine Elektrijaama tee 95a asuvalt erateelt Narva-Mustajõe teele väljasõidu ehitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ehitusloa väljastamine Elektrijaama tee 95a asuvalt erateelt Narva-Mustajõe teele väljasõidu ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1237-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

54. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. P. Kerese tn 36, Mõisa tn 3, 5, 7, 9, 12, Partisani tn 1a, 3a, 7, 9, Tallinna mnt 42, A.-A. Tiimanni tn 2, 4, 6, 10, 12, 14 ajutise sideõhuliini ehitamiseks;
2. V. Gerassimovi tn 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Kreenholmi tn 27, 29, 31, 33, 35, 37 ajutise sideõhuliini ehitamiseks;
3. Võidu pr 8a, 10a, 14, 16 ja P. Kerese tn 24 ajutise sideõhuliini ehitamiseks;
4. Tallinna mnt 32 ja Mõisa tn 2 ajutise sideõhuliini ehitamiseks;
5. Vestervalli tn 3, 5, 7 ja Peterburi mnt 1 välisvalgustuse rekonstrueerimiseks;
6. Põhja tn 168 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
7. I. Grafovi tn 4 hoone rekonstrueerimiseks õigeuskliku kooliks;
8. Jõe tn 1c, Pimeaed, Peterburi mnt 2 bastionide Justitia, Pax, Spes ning Narva Linnuse põhja eeshoovi idapoolse nõlva kindlustamiseks;
9. Hariduse tn 19c müügikioski fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
10. Jõe tn 1b välitualetti hoone püstitamiseks ning Hahni treppi pikenduse ehitamiseks;
11. Jõe tänava lõik 1 ja 2 kaldakindlustuse ehitamiseks;
12. Jõe tänava lõik 1 puhkeplatsi koos päikesekella, välikohviku ala ning purskkaevu ehitamiseks;
13. Jõe tänava lõik 2 mänguväljaku ''''"Rootsi terrass''''" ning ''''"Euroopa allee''''" ehitamiseks;
14. Jõe tänava lõik 1 ja 2 vaateplatvormi ehitamiseks;
15. Pimeaia tn, Pimeaed, Jõe tn 1a, Jõe tänava lõik 1 ja 2, Jõe tn 1b veetorustiku ehitamiseks;
16. Linnuse tänava lõik 2, Linnuse tänava lõik 3, Jõe tn 1c, Jõe tänava lõik 1 ja 2 kergliiklustee koos tugiseinaga ehitamiseks;
17. Pimeaed puhkeplatsi ''''"Dahlbergi lava, istepingid ja trepp''''" ehitamiseks;
18. Muraka tn 20 aiamaja püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1238-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

55. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pimeaed, Jõe tn lõik 2, Jõe tn lõik 1, Jõe tn 1c tänavavalgustuse ehitamiseks
2. Peterburi mnt 2, Linnuse tn lõik 2, Linnuse tn lõik 3, Jõe tn lõik 1, Jõe tn 1b, Jõe tn 1c, Pimeaed tänavavalgustuse ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1239-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

56. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A. Juhhanovi tn 22 laiendatud eramule, saunale ja garaažile;
2. Kuu tn 63a ehitatud aiamajale;
3. Vesiroosi tn 34 asuvale aiamajale;
4. Kreenholmi tn 72 alajaamast kuni Kulgu tn 5 alajaamani ehitatud 6kV kaabliliinile;
5. A. Puškini tn 3 hoonest kuni Vaksali tn 9a trafoalajaamani nr AJ1 0,4kV ehitatud maakaabelliinile;
6. Kangelaste pr 10e ehitatud parklale;
7. M. Maslovi tänava poolse Haigla tn 1 kinnistu jaoks ehitatud sissesõidule;
8. Haigla tn 1 laiendatud parklale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1240-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

57. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Elektrijaama tee 59 hüdraulilise tuhaäratuse bagerpumpla ruumidele;
2.Rahu tn 38a korterelamu rekonstrueeritud kagupoolse otsaseinale ja sellega külgneva fassaadiosale, trepikodade varikatustele, soklile ning akende vaheliste dekoratiivkatetele;
3.Kangelaste prospekt 27 korterelamu rekonstrueeritud lodžade piiretele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1241-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

58. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. P. Kerese tn 11 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
2. I. Grafovi tn 4 piirdeaia ehitamiseks;
3. Peterburi mnt 2, Pimeaed, Jõe tänava lõik 2, Jõe tn 1c, Jõe tänava lõik 1 drenaaži ehitamiseks;
4. Linnuse tänava lõik 2, Linnuse tänava lõik 3, Jõe tänava lõik 1 ja 2, Jõe tn 1 piirdeaiaside ehitamiseks;
5. Jõe tänava lõik 1, Jõe tn 1b kanalisatsiooni ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1242-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

59. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus

MTÜ-le Florett, registrikood 80250254, Narva Koorikooli hoones Narvas, aadressil 26. juuli tn 9 asuvate keldriruumidide nr 26-28 üldpinnaga 152,1 m² tasuta kasutusse andmine tehniliste spordialade (kardisõit ja veemotosport) koolituste korraldamiseks tähtajaga 1 (üks) aasta kommunaalkulude tasumise tingimusel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara ülenadmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1244-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

61. Linnavara ülenadmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimis Ametile

Esitaja: Ants Liimets
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara ülenadmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimis Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1245-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

62. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara ülenadmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

63. Linnavara ülenadmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Lasteaed Sipsik

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara ülenadmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Lasteaed Sipsik

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

64. Narva Linnavalitsuse 27.10.2011 Korralduse nr 1010-k „Konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktori vaba ametikoha täitmiseks” tunnistamine kehtetuks.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Petr NyakkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1248-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2011

65. Töölepingu lõppemine (töölepingu lõpetamine Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse „Laste Varjupaik” juhatajaga Liidia Sõnkova)

Esitaja: SotsiaalabiametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1249-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.12.2011

66. Narva linna pearistmike valgusfooride ja peatänavate tänavavalgustuse rekonstrueerimine elektritarbimise vähendamise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise raames kavandatakse Narva linna peatänavate välisvalgustuse süsteemi ja olemasolevate välisvalgustite väljavahetamine ökonoomsemate LED valgustite vastu ilma postide vahetamiseta (P. Kerese tn –Kreenholmi tn ristmikust kuni P. Kerese ringini, A. Puškini tänaval P. Kerese ringist põhjapoole, Kreenholmi tänaval, Tallinna maanteel P. Kerese ringist linna piirini, Kangelaste prospektil), tänavavalgustuse juhtimissüsteemi väljaehitamist, Tallinna mnt dekoratiivvalgustuse väljavahetamist.
Valgusfooride rekonstrueerimise raames kavandatakse Tallinna mnt –Rahu tn ristmiku, Tallinna mnt – A.-A. Tiimanni tn ristmiku, Tallinna mnt 44, Tallinna mnt –Kangelaste pr ristmiku, P. Kerese tn – Kreenholmi tn ristmiku, P. Kerese tn – Linda tn ristmiku, A. Puškini tn – Hariduse tn ristmiku valgusfooridesüsteemide rekonstrueerimist ning sünkroniseeritud fooride süsteemi loomist alates Narva linna sissesõidust mööda Tallinna maanteed kuni Peetri platsini.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.12.2011