PrindiAbi

11.01.2012 - Korraline istung1. Töölepingu sõlmimine (tähtajalise töölepingu sõlmimine Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse „Laste Varjupaik” juhataja ametikoha täitmiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Protokolliliselt:
1.Mitte nõustuda esitatud ettepanekuga.
2. Ettepanek- pr Vologdinal määrata ajutine kohusetäitja.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.01.2012

2. Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseer

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 „Projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Parandada esitatud eelnõus esinevad ebatäpsused
2.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist ilmse ebatäpsuse parandamiseks Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuses nr 16 „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine” vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
3.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

3. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

4. Aktsiaseltsi Narva Bussiveod audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

7. Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2012.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

8. Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Narva linna 2012. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

9. 2012.a. maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

2012.a. maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

10. Volitamine (Narva Linnavalitsuse kui K.H. eestkostja esindamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

11. Matuse korraldamine (surnud N.Š.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2012

12. Matuse korraldamine (surnud V.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

13. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011. a korralduse nr 466-k „Narvas Kreenholmi 39f asuvate ruumide üüritasu kehtestamine (OÜ KREENHOLMI APTEEK)“ muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

14. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja muutmine AS-le Nordecon Ehitus (Puškini 27, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

15. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatsovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

16. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

17. Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohtade kooskõlastamisega.

2.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisest vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

3.Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

18. Kulgusadama tee lõik 2 munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “ Kulgusadama tee lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine ” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

19. Arvamuse andmine maaüksustele aadressiga Tasane tn 3 ja Tasane 3a maa riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

20. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 9

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

22. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

23. Projekteerimistingimuste määramine Lehise tn 66

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Lehise tn 66 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

24. Projekteerimistingimuste määramine Udu tn 246

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Udu tn 246 aiamaja ja kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

25. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mustika tn 5 aiamaja laiendamiseks

Otsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

26. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Rahu tn 36 hoone osaliseks rekonstrueerimiseks;
2. Pikse põik 3 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
3. Kuuse tn 23 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

27. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pikse põik 3 piirdeaia püstitamiseks;
2. Kirsi tn 36 piirdeaia püstitamiseks;
3. Kuuse tn 23 sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

28. A. A. Tiimani 3h ehitise kasutusloa väljastamisest

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A.-A.Tiimanni 3h

Otsus/tulemused:
1. Saata eelnõu tutvumiseks ja oma seisukoha väljendamiseks autoremonditöökoja omanikule (vastamistähtaeg 1 nädal)
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

29. Narva Linnavolikogu 21.12.2010. a määruse nr 48 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Korrigeerida määruse sõnastust.
2.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse “Narva Linnavolikogu 21.12.2010. a määruse nr 48 “Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord” muutmine” eelnõu.

3.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

30. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

31. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
1.Täpsustada korralduse sõnastust ning märkida komisjoni esimees.
2. Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

32. Nõusoleku andmine pikapäevarühma moodustamiseks Narva Peetri Koolis

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

33. Narva Linnavalitsuse 16.06.2010. a määruse nr 754 'Narva Peetri Kooli arengukava 2010-2013 kinnitamine'muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 27
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

34. Narva Lasteaia Sipsik arengukava 2012-2014 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 28
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

35. Narva Lasteaia Ojake arengukava 2012-2016 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 29
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

36. Narva Lasteaia Käoke arengukava 2012-2014 kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 30
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012

37. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavolikogu kantseleile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linnavolikogu kantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2012