PrindiAbi

25.01.2012 - Korraline istung1. Projekti „Tulles perele vastu“ kaasfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 17.01.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Projekti „Tulles perele vastu“ kaasfinantseeringu kinnitamine” eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust ette kandma antud küsimust Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.01.2012

2. Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavolikogu ja Muinsuskaitseameti vahel sõlmitavale halduslepingule muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmise kohta Narvas.

Otsus/tulemused:
Töökorras 17.01.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks“ eelnõu.

2.Volitada Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2012

3. Narva Linnavalitsuse 22.10.2008 korralduse nr 1364-k „Ostja kinnitamine (kinnistu Võidu 17C, Narva)” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Töökorras 20.01.2012 vastu võetud korraldus nr 32-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.01.2012

4. Narva linna arengudokumentide menetlemise korra muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva linna arengudokumentide menetlemise korra vastavusse viimine Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva linna arengudokumentide menetlemise korra muutmise kohta volikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

5. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi 15-17 ja Pähklimäe 11-78 Narvas

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 33-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

6. Munitsipaaleluruumi Rakvere 89-11 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 34-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

7. Munitsipaaleluruumi Uusküla 19-4 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 35-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

8. Munitsipaaleluruumi Viru 11-18 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 36-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Joala 3-38 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 37-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt. 26-4 Narvas üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 38-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

11. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 39-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

12. Ettekirjutuse tegemine N.K

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 40-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

13. Loa andmine (A.L. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 41-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

14. Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23 kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutuste teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse '" Narva Linnavolikogu 30.10.2003.a määrusega nr 53/23 kinnitatud “Narva linna omavalitsuse ametiasutuste teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste” muutmine'" vastuvõtmist
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhusat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

15. Narva Linnavalitsuse 17.03.2004 määruse nr 205 „Kohaliku omavalitsuse töötajate töötasudest” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 42
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 43-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

17. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 44-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

18. Jalgratta tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Jalgratta tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

19. Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu alusel moodustatavatele maaüksustele aadresside määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 45-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

20. Savi tn 10 kinnisasjaga piirneva Savi tn 10a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Savi tn 10 kinnisasjaga piirneva
Savi tn 10a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 46-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

21. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Vaarika tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Vaarika tn 5) ja Narva Linnavalitsuse
05.06.2000 korralduse nr 1704-k alapunkti 1.2
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 47-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

22. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Roosi tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Roosi tn 5) ja Narva Linnavalitsuse
31.05.2000 korralduse nr 1576-k alapunkti 1.5
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 48-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

23. Maa ostueesõigusega erastamine Kalamarja tn 40

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Kalamarja tn 40

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 49-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

24. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Sõpruse tn 24

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Sõpruse tn 24

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 50-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2021

25. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 51-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

26. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 11

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 52-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 12

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 53-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 13

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 54-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Elektrijaama tee lõik 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 55-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jõe tänava lõik 3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 56-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

31. Projekteerimistingimuste määramine (Soldino ja Pähklimäe linnaosade ajutise sidekaablite projekteerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Projekteerimistingimuste määramine Soldino ja Pähklimäe linnaosade ajutise sideõhukaablite ehitusprojekti koostamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 57-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

32. Projekteerimistingimuste määramine (Männi tn 2 garaaži, katusealuse, lehtla ja kasvuhoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 58-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

33. Projekteerimistingimuste määramine (Männi tn 3 üksikelamu ja kuuri rekonstrueerimine ja laiendamine ning kasvuhoone püstitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 59-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

34. Projekteerimistingimuste määramine (Vahtra tn 2a korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 60-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

35. Projekteerimistingimuste määramine (Joala tn 24 hoone korterelamuks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 61-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

36. Projekteerimistingimuste määramine (Taime tn 7 olemasolevate ehitiste lammutamine ning üksikelamu, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 62-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

37. Projekteerimistingimuste määramine Kastani tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kastani tn 14 aiamaja ja piirde püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 63-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

38. Projekteerimistingimuste määramine Mustika tn 1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Mustika tn 1 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, kõrvalhoonete ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 64-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

39. Projekteerimistingimuste määramine Puhangu tn 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Puhangu tn 14 vana eramu ja kuuri lammutamine ning uue üksikelamu ja kõrvalhoonete püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 65-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

40. Projekteerimistingimuste määramine Vesiroosi tn 8a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vesiroosi tn 8a aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine, sauna laiendamine, majandushoone ning rajatiste ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 66-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

41. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Sinika tn 19 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. Vestervalli tn 9 hoone (eh reg kood 118008954) rekonstrueerimiseks;
3. Kastani tn 30 majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
4. 6 Paemurru tn 17 üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
5. Suur tn 7 korteri nr 18 rekonstrueerimiseks (mansardkorruse ukse ava kinnimüürimine ja akna vahetamine, VK süsteemidega varustamine);
6. Uusküla tn 6 korteri nr 10 rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 67-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

42. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Pikk tn 13 laiendatud aiamajale;
2. 2.Paemurru tn 16 püstitatud piirdeaiale;
3. Võidu prospekt 15 korterelamu rekonstrueeritud sillutisribale;
4. Kangelaste prospekt 47a korterelamu rekonstrueeritud kagupoolse otsaseinale ja sellega külgneva soklile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 68-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

43. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Sinika tn 19 piirdeaia püstitamiseks;
2. Rahu tn 22 korteri nr 71 tehnosüsteemide muutmiseks;
3. 6 Paemurru tn 17 kuuri ja piirdeaia püstitamiseks;
4. Kangelaste pr 5 ajutise elektrikaabli ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 69-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

44. Narva linna koolieelsete lasteasutuste lahtioleku aeg

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 70
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

45. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2012. aastaks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 71-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012

46. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 72-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2012