PrindiAbi

08.02.2012 - Korraline istung1. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 06.02.2012 vastu võetud korraldus nr 73-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2012

2. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

STARMAKS OÜ poolt jaemüük hostelis aadressil Kreenholmi 40.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

3. Narva Linnavalitsuse 27.07.2011 korralduse nr 677-k „Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmele kuutasu maksmise peatamine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 27.07.2011 korralduse nr 677-k
„Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmele
kuutasu maksmise peatamine”
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

4. Narva Linnavalitsuse 27.07.2011 korralduse nr 676-k „Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmele kuutasu maksmise peatamine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavalitsuse 27.07.2011 korralduse nr 676-k
„Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu
liikmele kuutasu maksmise peatamine”
kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Liita eelneva punkti eelnõuga ja vormistada ühtne korraldus
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

8. Volitamine (Narva Linnavalitsus kui alaealise A.L eestkostja esindamine)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

9. Volitamine (Narva Linnavalitsus alaealise K. F. eestkostjana)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 80-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

10. Hoolduse seadmine (hooldatav R.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 81-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

11. Hoolduse seadmine (hooldatav M.I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

12. Hoolduse seadmine (hooldatav G.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste 11-79 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Rakvere 89-11/1 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Uusküla 19-4 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 86-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

16. Munitsipaaleluruumi aadressil Viru 11-18 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

17. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

18. Narva Linnavalitsuse 14.12.2011.a. korralduse nr 1156-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.14 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

19. Munitsipaaleluruumi Gerassimovi 4-95 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

20. Narva Linnavolikogu 06.03.2008. a määruse nr 19 «Narva linna taksoveo eeskiri» muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Küsimus 25.01 istungi päevakorrast maha võetud

Protokolliline otsus:
1. Parandada eelnõud vastavalt esitatud märkustele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõmist vastavalt esitatavale eelnõule.
3. Volitada antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma Narva Linnavalitsuse abilinnapead Natalja Šibalovat .
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2012

21. Narva Linnavolikogu 04.12.2008. a otsuse nr 357 “Loa andmine Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimise lepingu sõlmimiseks” muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

NLvKo 04.12.2008, nr 357 muutmine.
1. Anda Narva Linnavalitsusele luba sõlmida MTÜ-ga Eesti Jalgpalli Liit (reg 80091598) koostööleping Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimiseks maksimaalse omafinantseeringuga 1 171 848 eurot, mis kaetakse võetavate laenude arvelt järgmiselt: 2009. aastal – 37 376 eurot; 2010. aastal – 445 208 eurot; 2011. aastal – 129 234 eurot; 2012. aastal – 560 030 eurot.
2. Kajastada omafinantseering Narva linna 2012. aasta eelarves.

Otsus/tulemused:
Küsimus 25.01 istungi päevakorrast maha võetud

Protokolliline otsus:
1. Parandada eelnõud vastavalt tehtud märkustele
2.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatavale eelnõule.

2.Volitada Narva abilinnapead Natalja Šibalovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

22. Vabaduse tn 5 kinnisasja ostueesõigusest

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Täiendada eelnõu punkti 'Asjaolud ja menetluse käik
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse '"Vabaduse tn 5 kinnisasja ostueesõiguse kasutamine'" vastuvõmist, vastavalt esitatud õigusakti eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti põhimääruse järgset esindusõiguslikku isikut antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2012

23. Riigihanke Narva linna välisvalgustus- ja foorisüsteemi kaasajastamise projekti koostamine avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Küsimus 25.01 istungi päevakorrast maha võetud1. 1.Täiendada punkti 'Asjaolud ja menetluse käik'
2. Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2012

24. Narva linna omandis oleva kinnisasja Kulgu tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2012

25. Narva linna omandis olevate kinnistute 1. Jõe tänav L2 ja 1. Jõe tänav L3 koormamine reaalservituudiga kinnistu 1. Jõe tn 5 kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Küsimus 25.01 istungi päevakorrast maha võetud

Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2012

26. Kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Küsimus 25.01 istungi päevakorrast maha võetud

Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2012

27. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsus Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2012

28. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2012

29. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Küsimus 25.01 istungi päevakorrast maha võetud
1.Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.02.2012

30. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu “Tiigi tn 11 kinnistu jagamine”

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu “Tiigi tn 11 kinnistu jagamine”
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

31. Seisukoha võtmine AS Floccosa geoloogilise uuringu loa taotlemise kohta Kadastiku III uuringuruumis

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Seisukoha võtmine AS Floccosa geoloogilise uuringu loa taotlemise kohta Kadastiku III uuringuruumis” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

32. Tallinna mnt 37a kinnistu jagamine ja moodustatavatele kruntidele sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna mnt 37a kinnistu jagamine
ja moodustatavatele kruntidele sihtotstarbe määramine”
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

33. Malmi tn 2b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Malmi tn 2b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

34. Tallinna maantee T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tallinna maantee T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

35. Albert-August Tiimanni tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Albert-August Tiimanni tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

36. Albert-August Tiimanni tänav T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Albert-August Tiimanni tänav T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

37. Narva Linnavalitsuse 18.05.2011 korralduse nr 470-k punktide 3.1.1 ja 3.1.2 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 98-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

38. P. Kerese tn 40 kinnisasjaga piirneva P. Kerese tn 40m maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

P. Kerese tn 40 kinnisasjaga piirneva
P. Kerese tn 40m maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

39. P. Kerese tn 40k kinnisasjaga piirneva P. Kerese tn 40n maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

P. Kerese tn 40k kinnisasjaga piirneva
P. Kerese tn 40n maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

40. Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Tiigi tn 4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Tiigi tn 4
(Osaühing Ligrando)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Raja tn 5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 102-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jalgratta tee L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 103-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

43. Projekteerimistingimuste määramine (Uusküla tn 16 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 104-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

44. Projekteerimistingimuste määramine Kannikese tn 92 ja Kannikese 92a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kannikese tn 92 ja Kannikese 92a maaüksustele aiamaja, kuuri ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 105-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

45. Projekteerimistingimuste määramine Anilini tn 48

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Anilini tn 48 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 106-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

46. Projekteerimistingimuste määramine Põhja tn 182

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Põhja tn 182 aiamaja, majandushoone ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamatap

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 107-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

47. Narva Linnavalitsuse 15.07.2009 korralduse nr 840-k „Ehituslubade väljastamine“ punkti 3.5 ja ehitusloa nr 16671 kehtetuks tunnistamine ning

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 15.07.2009 korralduse nr 840-k „Ehituslubade väljastamine“ punkti 3.5 ja ehitusloa nr 16671 kehtetuks tunnistamine ning
Kalda tn 1hoone rekonstrueerimiseks ehitusloa väljastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 108-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

48. Ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine (Karu tn 138)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Nõustuda ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 109-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

49. Ehitusloa ning kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Varsakabja tn 14

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 110-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

50. Ehitusloa ning kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kannikese tn 82

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 111-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

51. Katlamaja tn 25a majandushoone püstitamiseks ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 112-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

52. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Variant 1
1. Mooni tn 51 aiamaja püstitamiseks;
2. Karu tn 138 aiamaja püstitamiseks;
3. Väikesaare tn 10 aiamaja püstitamiseks;
4. Kosmonaudi tn 3 mitteeluruumi M1 rekonstrueerimiseks perearstikeskuseks;
5. Lahe tn 111 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Variant 2
1. Mooni tn 51 aiamaja püstitamiseks;
2. Väikesaare tn 10 aiamaja püstitamiseks;
3. Kosmonaudi tn 3 mitteeluruumi M1 rekonstrueerimiseks perearstikeskuseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 113-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

53. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt lõik 5 kergliiklustee ja kergliiklustee välisvalgustus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 114-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

54. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Energia 2b

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 115-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.02.2012

55. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1.Väljastada Kangelaste pr 5 paigaldatud kioskile kasutusluba tähtajaga kuni 30.04.2016.
2.Väljastada Kangelaste pr 5 paigaldatud õhuelektrikaablile kasutusluba kuni 30.09.2012.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 116-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

56. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Variant 1
1. Mooni tn 51 abihoone püstitamiseks;
2. Karu tn 138 kasvuhoone ja sauna püstitamiseks;
3. A-A. Tiimanni tn 16 lasteaia hoonesse automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks.

Variant 2
1. Mooni tn 51 abihoone püstitamiseks;
2. A-A. Tiimanni tn 16 lasteaia hoonesse automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 117-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

57. MTÜ-lt Narva Spordikeskus vara vastuvõtmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „MTÜ-lt Narva Spordikeskus vara vastuvõtmine” eelnõu.

2. Volitada antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma Narva Linnakantselei nõunikku Petr Nyakki.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

58. Narva Linnavalitsuse 13.07.2011. a määruse nr 670 'Narva Spordikeskuse osutatavate teenuste hindade kehtestamine' muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 118
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

59. Arvamuse andmine Elektrijaama tee 59 asuva tehnoloogilise raudteeülesõidukoha püstitamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 119-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012

60. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo TammisteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 120-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.02.2012