PrindiAbi

22.02.2012 - Korraline istung1. Projekteerimistingimuste määramine (Orase tänava lõik 2 kinnistule surugaasitankla rajamiseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Töökorras 13.02.2012 vastu võetud korraldus nr 121-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.02.2012

2. “Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine” jätkuprojekti omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

“Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine” jätkuprojekti omafinantseeringu kinnitamine

Linnapea taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.02.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit härra Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.02.2012

3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.02.2012 vastu võetud korraldus nr 122-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.02.2012

4. Kadastiku karjäär katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Linnapea taotlusel töökorras vastuvõtmisele.

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.02.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Kadastiku karjäär katastriüksuse sihtotstarbe muutmist vastavalt esitatud Narva Volikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.02.2012

5. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 123-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

6. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Marina Kuznetsova FIE poolt jaemüük baaris aadressil Kreenholmi 39k.
Teha müügiaja muudatused TÜ Vesta King restoranis aadressil Lavretsovi 9.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 124-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

7. Narva Bussiveod AS-ile lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi sise- ja välisküljel reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Bussiveod AS-ile lisamaksusoodustuse andmine ühistranspordi sise- ja välisküljel reklaami paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 125-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

8. Astri-Narva AS-ile maksusoodustuse andmine LED-ekraanil reklaami näitamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Astri-Narva AS-ile maksusoodustuse andmine LED-ekraanil reklaami näitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 126-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

9. Astri-Narva AS-ile ja FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Astri-Narva AS-ile ja FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine
reklaamloosungite eksponeerimiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 127-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 128-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

11. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 129-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

12. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 130-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

13. Munitsipaaleluruumi aadressil Gerassimovi 4-95 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 131-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

14. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel V. Gerassimovi 12-17 ja Kangelaste 3-3 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 132-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

15. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Rahu 30-26 ja Rakvere 87-61 Narvas

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 133-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

16. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 36-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 134-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

17. Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

18. Partisani tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Partisani tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

19. Partisani tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ Partisani tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

20. Rahu tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Rahu tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

21. Tallinna maantee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Tallinna maantee T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

22. Maaüksustele aadresside määramine (Rahu tn 1b, Rahu tn 1c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 135-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

23. Maaüksusele aadressi määramine (Kadastiku tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 136-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

24. Arvamuse andmine Kadastiku tn 12 maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 137-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

25. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Kuuse tn 30)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Kuuse tn 30)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2012

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Luige tn 30

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Luige tn 30

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2012

27. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tormi tn 64

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Tormi tn 64

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2021

28. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jalgratta tee L4

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

29. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jalgratta tee L5

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

30. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Puškini tn 8b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

31. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 43 krundile transpordi juurdepääsu rajamine Elektrijaama tee lõik 7 kinnistul asuva linnatänava osalise rekonstrueerimise arvel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

32. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 43 territooriumile avatud platsi rajamine puidu ja laastu ladestamiseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

33. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 91 territooriumile avatud platsi rajamine puidu ja laastu ladestamiseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

34. Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 91 laohoone puidutöötlemise hooneks rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

35. Projekteerimistingimuste määramine (Malmi tn 4 mitteeluruumi M1 laiendamine eluruumi nr 1 üldpinna vähendamise arvel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

36. Projekteerimistingimuste määramine Toome tn 20

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Toome tn 20 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

37. Papli tn 86 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Papli tn 86 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

38. Ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamine või väljastamisest keeldumine (Jää tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Nõustuda ehitusloa ja kirjalike nõusolekute väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

39. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Lahe tn 111)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2.Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

40. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Sinika tn 13 sauna püstitamiseks;
2. Rahu tn 16k mitteeluruumi M1 rekonstrueerimiseks ilusalongiks;
3. 26. Juuli tn 11, 13, 15, Kreenholmi 26, 28, 30, 30a, 32, 36, Uusküla tn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, Oru tn 5, 15 ajutise sideõhuliini rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

41. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Sinika tn 13 piirdeaia püstitamiseks;
2. Kastani tn 30 piirdeaia püstitamiseks;
3. Põhja tn 111 piirdeaia püstitamiseks;
4. A.-A. Tiimanni tn 11 lasteaia hoonesse automaatse tuletõrjesignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks;
5. Tuleviku tn 7 lasteaia hoonesse automaatse tuletõrjesignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks;
6. Pimeaia tn 1 lasteaia hoonesse automaatse tuletõrjesignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks;
7. A. Daumani tn 11 lasteaia hoonesse automaatse tuletõrjesignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks;
8. Kangelaste pr 38 lasteaia hoonesse automaatse tuletõrjesignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

42. Kasutusloa väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

A.-A. Tiimanni 3h

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

43. Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 „Projektis «Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp» osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 „Projektis «Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp» osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Muuta punkti 3 sõnastust vastavalt tehtud ettepanekule.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma Narva Linnavalitsuse abilinnapead Natalja Šibalovat .
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

44. Narva linna omandis oleva kinnistu Rahu tn 41 koormamine reaalservituudiga kinnistu Rahu 36b kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

45. Tõrvajõe – Olgina – Narva kergliiklustee kulude üleandmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida punkti nr 2 'Õiguslikud alused' sõnastust
2. Võtta vastu korraldus nr 157-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

46. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
1. Korrigeerida punkti nr 1 'Asjaolud ja menetluse käik'
2. Võtta vastu korraldus nr 158-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

47. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

48. Reservfondist eraldatud vahendite kasutamisest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

49. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

50. Linnavara (A.Puškini 23a) tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Lükata edasi asjaolude väljaselgitamiseks
2. Kutsuda MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin esindaja 08.03.2012 toimuvale linnavalitsuse istungile
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

51. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012

52. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnavara ja Majandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.02.2012