PrindiAbi

08.03.2012 - Korraline istung1. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

2. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 165-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

3. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006.a määruse nr 257 “Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 166
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 167-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Mitte eraldada LVMA-le 2050 eurot jääpurikate eemaldamiseks
2. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele
3. Võtta vastu korraldus 168-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.03.2012

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt. 36-23 Narvas üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 169-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

7. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (surnud G.R.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 170-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

8. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (surnud G.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 171-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

9. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine (surnud K. P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 172-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

10. Narva Linnavolikogu 19.06.2008. a otsuse nr 222 Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine* muutmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Muuta Narva Linnavolikogu 19.06.2008. a otsuse nr 222 '''''"Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasfinantseeringu kinnitamine'''''" punkti 3.1 sõnastades see järgmiselt:
«3.1. Narva linn tagab aastatel 2009-2015 projekti '''''"Narva linna veepuhastusjaama ja Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks'''''" abikõlblike kulude kaasfinantseeringu 25% ulatuses, kuid kogumaksumuselt mitte üle 11 091 486,19 EUR alljärgnevalt:
2009.a. – 32 834,21 EUR
2010.a. – 11 488,03 EUR
2011.a – 9 470,42 EUR
2012.a – 1 272 428,17 EUR
2013.a. – 3 004 690,06 EUR
2014.a – 3 135 962,05 EUR
2015.a – 3 624 613,24 EUR.»

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõmist, vastavalt esitatud õigusakti eelnõule.
2.Volitada abilinnapea Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

11. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

12. Narvas Aleksander Puškini tänav 33 asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Vene Kultuuriselts NADEŽDA)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

13. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 175-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

14. Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

15. 1. Paemurru tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “1. Paemurru tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

16. 1. Paemurru tänav L2 Ja 1. Paemurru tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse “1. Paemurru tänav L2 ja 1. Paemurru tänav L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

17. Arvamuse andmine Rahu tn1b ja Rahu tn 1c maa riigi omandisse jätmiseks.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 176-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

18. Aiandusühistu VICTORIA AIAMAAD üldmaa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu VICTORIA AIAMAAD üldmaa
ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 177-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

19. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee 7

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 178-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

20. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jalgratta tee 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 179-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

21. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jalgratta tee 14

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 180-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

22. Kohanime määramine (Konstantin Sentšugovi tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Lükata edasi
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

23. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna maantee T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 181-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

24. Maaüksusele aadressi määramine (Tallinna maantee T3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 182-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

25. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tänav T1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 183-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

26. Maaüksusele aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tänav T6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 184-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

27. Maaüksusele aadressi määramine (Joala tn 21c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 185-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

28. Maaüksusele aadressi määramine (Partisani tänav T1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 186-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

29. Maaüksusele aadressi määramine (Partisani tänav T2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 187-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

30. Maaüksusele aadressi määramine (Rahu tänav T1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 188-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

31. Maaüksusele aadressi määramine (1. Paemurru tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 189-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

32. Maaüksusele aadressi määramine (1. Paemurru tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 190-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

33. Maaüksusele aadressi määramine (1. Paemurru tänav T1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 191-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

34. Projekteerimistingimuste määramine (Kreenholmi tn 39a ja 39b paviljonide fassaadide osaline rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 192-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

35. Projekteerimistingimuste määramine (Vahtra tn 5 krundi edelaküljele transpordi lisajuurdepääsu rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 193-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

36. Projekteerimistingimuste määramine (Albert-August Tiimanni tn 1b laohoone ärihooneks rekonstrueerimine...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Albert-August Tiimanni tn 1b laohoone ärihooneks rekonstrueerimine
ilma välisgabariitide muutmiseta ning transpordi lisajuurdepääsude ja
parkimiskohtade rajamine avalikult kasutatava tee osalise rekonstrueerimise arvel

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 194-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

37. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Rahu tänava lõigul 2, Vahtra tänaval, Rahu tänava T2, Vahtra tänava T2, Rahu tn 6, 8, 10, Rahu tänava T3, Tallinna mnt 52, 56, Vahtra tänava T1, A.-A. Tiimanni tn 13 külmaveetorustiku V1048 rekonstrueerimiseks;
2. Vana-Joala tee 9, 14, 20, 21, Tiigi tänava lõikudel 1 ja 3, Elektrijaama tee 17, 27, 31, 59, Kadastiku tänava lõikudel 7 ja 8, Kadastiku tn 57a magistraaltorustiku V1010 rekonstrueerimiseks.
3. Rahu tn 3b, Lääne tänava lõigul 2, P. Kerese tn 44, Paul Kerese tänava lõikudel 5 ja 6, Kadastiku tänava T5, Kadastiku tänava lõigul 3, Elektrijaama tee lõigul 3, Kadastiku väike tiik, Kadastiku jalgrada, Kadastiku Suur tiik, Kulgu tn 24 kanalisatsioonitorustiku K1118 rekonstrueerimiseks;
4. Paul Kerese tänava lõigul 4, Rahu tänava lõikudel 1, 2, 3 ja 4, Rahu tn 2, 4, Tallinna maantee lõigul 5 külmaveetorustiku V1049 rekonstrueerimiseks;
5. Kohustada trasside omanikku koos kasutuslubade taotlustega esitama ehituslubade väljastajale vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise puhul uues paigalduskohas leping Narva linnaga.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 195-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

38. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Linnuse tänav lõik 1, Linnuse tn 2, Joaorg, I.Grafovi tänav, I.Grafovi tn 25 veetorustiku ehitamiseks;
2. Linnuse tänav lõik 1, Joaorg, Raja tn 5 sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks;
3. Linnuse tänav lõik 1, Linnuse tn 2, Joaorg, I.Grafovi tn 25 kanalisatsiooni survetorustiku ehitamiseks;
4. Linnuse tänav lõik 1, Linnuse tn 2 drenaažitorustiku ehitamiseks;
5. Linnuse tänav lõik 1, Raja tn 5, Linnuse tn 2 välikontsertide lavade nr 1 ja 2 elektrivarustuse ehitamiseks;
6. Juhkentali tänav, Raudsilla tn 1, Joaorg välisvalgustuse ehitamiseks;
7. Linnuse tänav lõik 1, Joaorg kergliiklustee ehitamiseks;
8. Linnuse tänav Lõik 1, Raja tn 5 kergliiklustee ehitamiseks;
9. Joaorg parkla ehitamiseks;
10. Raja tn 5 parkla koos korvpalli väljaku ehitamiseks;
11. Joaorg, I.Grafovi tn 25 supelranna rajamiseks;
12. I.Grafovi tn 25 päästetorni püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 196-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

39. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kadasiku tn 23c, 25b, 25c, Kadastiku tänava T4 ja Kadastiku tänava T5 Narva Logistika- ja Tööstuspargi I etapi 10 kV kaabelliini ja 10/0,4 kV alajaama ehitamiseks;
2. Kulgu tn 5 olemasolevast alajaamast Kulgu tn 17 kinnistu piirini 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks;
3. Narva metskonna maatükil nr 33 raadiosidemasti koos elektroonilise sideseadmete konteineriga püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 197-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

40. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada järgmistele ehitistele kasutusluba:
A.Daumani tn 4b ehitatud 0,4 elektrikaablile;
A.Juhhanovi tn 24 rekonstrueeritud üksikelamule;
Elektrijaama tee 59 osaliselt lammutatud peahoonele;

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 198-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

41. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kreenholmi tn 4 korterelamus rekonstrueeritud korterile nr 42 ilusalongi tarbeks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 199-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

42. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. A. Puškini tn 8 kultuurimaja küttesüsteemi muutmiseks;
2. Narva metskonna maatükil nr 33 raadiosidemasti piirdeaia püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 200-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

43. Narva Paju Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 201
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2012

44. Linnavara (A.Puškini 23a) tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
Külalised: MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin esindajad Jüri Raud ja Tatjana KupratsevitšOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Edastada Narva Linnavolikogule otsuse 'Linnavara (A.Puškini 23a) tasuta kasutusse andmine' eelnõu, kuid ei toeta MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin taotlust
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.03.2012

45. Narva Linnavalitsuse 26.08.2009 korralduse nr 960-k „Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 8a-22 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 202-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.03.2012