PrindiAbi

04.04.2012 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse 22.02.2012.a. korralduse nr 130-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine»punkti 3.1.1 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

2. Narva Linnavolikogu 28.09.2006.a. määruse nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengudokumentide menetlemise korra muutmise kohta Volikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

3. Informatsioon Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskava täitmisest 2011.aasta eest

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Informatsioon Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskava täitmisest 2011.aasta eest

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Võtta teadmiseks Narva Linnavalitsuse haldussuutlikkuse tegevuskava 2011 täitmise aruanne.
2.Narva Linnavalitsuse 2011-2014 haldussuutlikkuse tegevuskavas ette nähtud tegevuste elluviimise eest vastutavatel ametitel täita tegevuskavas ette nähtud tegevusi kasutades kõige pealt olemasolevaid ressursse, vajadusel õigeaegselt planeerida tegevuste elluviimiseks vajalikud vahendid oma eelarves.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

4. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Akdeniz OÜ poolt jaemüük kohvikus aadressil Aleksander Puškini tn12
Grea Solar OÜ poolt jaemüük kaupluses aadressil Kangelaste 8c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

6. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendadaeelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

7. Loa andmine (surnud V.B. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

8. Loa andmine (surnud A.O. matuse korraldamise kulude tasumiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

9. Narva Linnavolikogu määruse 'Narva jäätmehoolduseeskiri' eelnõu

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva jäätmehoolduseeskiri” vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

10. Narva Linnavolikogu määruse 'Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord' eelnõu

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord” vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapead Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

11. Riigihanke 'Joaoru puhkeala arendamine I etapi ehitustööd ja territooriumi haljastustööd' avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Riigihanke 'Joaoru puhkeala arendamine I. etapi ehitustööd ja territooriumi haljastustööd'avatud hankemenetluse korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

12. Riigihanke “Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine. II etapp” avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

(1) Algatada ehitustööde riigihanke „Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine. II etapp“ avatud hankemenetlus, vastavalt juurdelisatud hankedokumentidele.
(2) Määrata ülalnimetatud riigihankes hankijaks Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet ning riigihanke eest vastutavaks isikuks varade osakonna ehitusteenistuse vanemspetsialist Irene Weiss-Wendt.
(3) Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit, ametiasutuse põhimääruse järgse esindaja isikus, sõlmima edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga ehitustööde hankeleping.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

13. Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus“ muutmine ja Narva Linnavalitsuse 19.11.2008 määruse nr 1488 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus“ muutmine ja Narva Linnavalitsuse 19.11.2008 määruse nr 1488 kehtetuks tunnistamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 261
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

14. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Kalda tn lõik 1, Kalda tn lõik 2, Linda tn lõik 1, Kose tn, Sepa tn, A.Puškini tn)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Kalda tn lõik 1, Kalda tn lõik 2, Linda tn lõik 1, Kose tn, Sepa tn, A.Puškini tn)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

15. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara LuigasOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

16. Kalda tn 12h, 12f, 12c maa-alade detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Kalda tn 12h, 12f, 12c maa-alade detailplaneeringu kehtestamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

17. Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

18. 6. Paemurru 18 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult 6. Paemurru 18 maa-ala detailplaneeringu algatamist, vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

19. Joala tn 21, Joala tn 23A, Joala tn 23B, Joala tn 23C ja Joala tn 23D maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avaliku valjapaneku korraldamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

20. 26. Juuli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ 26. Juuli tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

21. 26. Juuli tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “ 26. Juuli tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

22. Aleksander Puškini tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Aleksander Puškini tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

23. Aleksander Puškini tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Aleksander Puškini tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

24. Maaüksusele aadressi määramine (Vassili Gerassimovi tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

25. Maaüksusele aadressi määramine (Uusküla tänav J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

26. Maaüksusele aadressi määramine (Raudtee tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

27. Maaüksusele aadressi määramine (Rakvere tänav J4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

28. Maaüksusele aadressi määramine (Kreenholmi tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

29. Maaüksusele aadressi määramine (Kreenholmi tänav J4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

30. Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tänav T1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

31. Maaüksusele aadressi määramine (Aleksander Puškini tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

32. Maaüksusele aadressi määramine (26. Juuli tänav J1, 26. Juuli tänav J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

33. Maaüksusele aadressi määramine (Joala tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

34. Maaüksusele aadressi määramine (Kalda tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

35. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (Tüve tn 537)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
(Tüve tn 537)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

36. Narva linnas asuva riigi omandis oleva Linnuse tn 2 katastriüksuse tasuta Narva linna omandisse taotlemine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

37. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Karu tn 152

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Karu tn 152

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.09.2021

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Tallinna maantee T3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Albert-August Tiimanni tänav T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Albert-August Tiimanni tänav T6

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kulgusadama tee L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Jalgratta tee 8

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

43. Projekteerimistingimuste määramine (Kangelaste pr 32 territooriumi heakorrastamine ning Pähklimäe tn 4 ja Kangelaste pr 32 vahelisele maale parkla rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

44. Projekteerimistingimuste määramine (Haigla tn 7 hoone 2. korruse siseruumide rekonstrueerimine nõupidamis- ja majutusruumideks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

45. Projekteerimistingimuste määramine (Kulgu tn 5 tootmishoone ehitisregistrikoodiga 120566516 laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata ning hoone ehitisregistrikoodiga 118002261 lammutamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

46. Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine (Toivo tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

47. Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine (Toivo tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
1. Nõustuda ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

48. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Rahu tänava lõikudell 6 ja 8, Rahu tn 41, 38e, 38f, 40b ja 41 Kangelaste pr 47b külmaveetorustiku V1062 rekonstrueerimiseks;
2. Rahu tänava lõigul 4, Tallinna mnt 61, 65, 63 ja 63a ning Rahu tn 14 külmaveetorustiku V1063 rekonstrueerimiseks;
3. Kangelaste prospekti lõigul 2 ja Kangelaste pr 6 kanalisatsioonitorustiku K1017 rekonstrueerimiseks;
4. Rahu tänava lõikudel 4, 5 ja 6 külmaveetorustiku V1065 rekonstrueerimiseks;
5. Rakvere tänava lõigul 3 ja Aleksander Puškini tänava lõigul 5 kanalisatsioonitorustiku K1148 rekonstrueerimiseks;
6. Tallinna maantee lõigul1, Tallinna mnt 3, Puškini tänava lõigul 4 ja Aleksander Puškini tänava lõigul 5 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Aleksander Puškini tänava lõigul 5 ja Rakvere tänava lõigul 3 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
8. Puškini tänava lõigul4, Aleksander Puškini tänava lõigul 5, Tallinna mnt 3, Tallinna maantee lõigul 1 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Kalda tänav lõigul 1, Kalda tn 1 ja 4 kanalisatsioonitorustiku K1189 rekonstrueerimiseks;
10. Kulgu tänava lõigul 1 ja Joala tänaval kanalisatsioonitorustiku K1262 rekonstrueerimiseks;
11. Kulgu tänav lõigul 1, Kreenholmi tänav lõigul 7, Joala tänav lõikudel 4 ja 5 kanalisatsioonitorustiku K1263 rekonstrueerimiseks;
12. Joala tn 11, 13 ja 15, Kose tn 1a, Kose tänaval kanalisatsioonitorustiku K1258 rekonstrueerimiseks;
13. Joala tänav lõikudel 2, 3 ja 4 külmaveetorustiku V1008 rekonstrueerimiseks;
14. Kooli põik 1, 1a, 3, 4 ja 4a, V. Gerassimovi tn 13, 11, 9 ja 7, Kooli põik, Haigla tn 8, Haigla tn 10, 14 ja 16 kanalisatsioonitorustiku K1247 rekonstrueerimiseks;
15. Rahu tänav lõikudel 4,5 ja 6, Pähklimäe tänav lõikudel 1 ja 2, Pähklimäe tänav T1 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
16. Rahu tänav lõigul 2, Pähklimäe tänav lõikudel 1 ja 2, Kangelaste prospekt lõigul3, Pähklimäe tn 4c veetorustiku ehitamiseks;
17. Rahu tänav lõigul 6, kangelaste prospekt lõikudel 2, 3 ja 4 veetorustiku ehitamiseks;
18. Kohustada trasside omanikku koos kasutuslubade taotlustega esitama ehituslubade väljastajale vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise puhul uues paigalduskohas leping Narva linnaga ja/või Ida-Viru maavanema „Riigi omandis oleva maakatastrisse kandmata maa isikliku kasutusõigusega koormamise“ korraldus.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

49. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Lai tn 137 sauna püstitamiseks;
2. Väikesaare tn 19 aiamaja rekonstrueerimiseks;
3. Päevalille tn 98 aiamaja püstitamiseks;
4. Tallinna mnt 52 hoone fassaadi rekonstrueerimiseks;
5. Saialille tn 37 aiamaja püstitamiseks;
6. Kadastiku tn 57l hoone tootmis- ja administratiivhooneks rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

50. Kasutuslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1.Peetri plats 3-M14 rekonstrueeritud külastuskeskusele;
2.Vestervalli tn 29 meditsiinkeskuses rekonstrueeritud esimese korruse ning keldrikorruse siseruumidele.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

51. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1. Kadastiku tn 57l vee- ja kanalisatsioonitorustiku, soojustrassi ning elektrikaabli ehitamiseks;
2. Tallinna mnt 32 korteri nr 48 ventilatsioonsüsteemi taastamiseks;
3. Toivo tn 4 kasvuhoone püstitamiseks;
4. Saialille tn 37 sauna ja piirdeaia püstitamiseks;
5. Päevalille tn 98 kasvuhoone ja majandushoone püstitamiseks;
6. Jõe tn 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Rahu tn 36d drenaaži-, vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveekanalisatsiooni torustike ehitamiseks;
8. Väikesaare tn 19 kuuri fassaadi rekonstrueerimiseks, kasvuhoone ning piirdeaia püstitamiseks;
9. Lai tn 137 kasvuhoone püstitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

52. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012

53. Sihtasutuse Narva Muuseum asutamises osalemine ja vara üleandmine sihtasutusele

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres ToodeOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Arutati läbi asjassepuutuvad küsimused ning esitati muudatusettepanekud
2. Eelnõu esitajal teha parandused vastavalt esitatud ettepanekutele
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.04.2012