PrindiAbi

02.05.2012 - Korraline istung1. Kinnistute aadressil A. Daumani tn 4b ja 4c Narva koormavate hoonestusõiguste omandamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Aleksander LjudvigOtsus/tulemused:
Töökorras 20.04.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud õigusakti eelnõule.
2. Volitada Narva abilinnapead Aleksander Ljudvigut antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 15
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.04.2012

2. Sihtasutuse Narva Hooldekodu asutamine ja põhikirja kinnitamine - 2. lugemine.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Aleksander Ljudvig

Sihtasutuse Narva Hooldekodu asutamine ja põhikirja kinnitamine - 2. lugemine. SA põhimäärusesse on sisseviidud muudatused notar S. Nikonovi ettepanekul.

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.04.2012 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse"SA Narva Hooldekodu asutamine ja põhikirja kinnitamine" vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada abilinnapea Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2012

3. Ehitusloa väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Tallinna mnt 19c kaubandushoone laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.04.2012 vastu võetud korraldus nr 335-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

4. Riigihanke Narva lossipargi haljastus- ja heakorrastustööd avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres ToodeOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

5. Sihtasutuse Narva Muuseum asutamises osalemine ja vara üleandmine sihtasutusele

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Muuseum asutamisses osalemine ja vara üleandmine sihtasutusele

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Täiendada otsuse eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse ” Sihtasutuse Narva Muuseum asutamises osalemine” vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimus Narva Linnavolikogus ette kandma.
4.Määrata Narva Muuseumi direktor Andres Toode nimetatud küsimuse kaasettekandjaks Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

6. Reklaamimaksumääruse muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule Narva Linnavolikogu 26.01.2012 määruse nr 2 „Reklaamimaksumäärus“ muutmise eelnõu.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit härra Georgi Ignatovit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

7. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Tubakatoodete jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

8. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alkohoolsete jookide jaemüük

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

9. Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt põhivara üleandmine Linnavara-ja Majandusametile

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt põhivara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

10. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

11. Narva linna 2012. aasta eelarve täitmine I kvartali eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa LihhušaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

13. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

14. Hoolduse seadmine (hooldatav T.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.05.2012

15. Hoolduse seadmine (hooldatav T.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

16. Hoolduse seadmine (hooldatav V.C.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

17. Hoolduse seadmine (hooldatav V.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

18. Hoolduse seadmine (hooldatav A.P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina VologdinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.05.2012

19. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Aleksander Puškini tn 23F ja Fama tänav lõik 3 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

20. Avaliku ürituse „Võidupäev” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

21. Avaliku ürituse „Eesti Meistrivõistlus Rallisprindis III etapp Narva Kevad 2012 ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

22. Avaliku ürituse „Tšehhi Lõbustuspark ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

23. Avaliku ürituse „Eesti vene kooride 75. aastapäevale pühendatud juubelipidu ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

24. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

25. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

26. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Kurgi tn 45 ja Kurgi tn 45a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Kurgi tn 45 ja Kurgi tn 45a
SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

27. Maaüksusele aadressi määramine (Hariduse tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

28. Maaüksusele aadressi määramine (Jõesuu tänav T5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

29. Maaüksusele aadressi määramine (Karja tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

30. Maaüksusele aadressi määramine (Kevade tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

31. Maaüksusele aadressi määramine (Kevade tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

32. Maaüksusele aadressi määramine (Koidula tänav J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

33. Maaüksusele aadressi määramine (Partisani tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

34. Maaüksusele aadressi määramine (Rakvere tänav J6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

35. Maa ostueesõigusega erastamine Tüve tn 537

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa ostueesõigusega erastamine
Tüve tn 537

SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

36. Kose tn 22 kinnisasjaga piirneva Kose tn 22a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kose tn 22 kinnisasjaga piirneva Kose tn 22a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Malmi tn 2b

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

38. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Paemurru tänav L2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Paemurru tänav L3

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

40. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, 1. Paemurru tänav T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

41. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rahu tänav T1

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

42. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Äkkeküla tee 10

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

43. Narva Linnavalitsuse 22.02.2012. a korralduse nr 145-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 22.02.2012. a korralduse nr 145-k
„Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 43 territooriumile avatud platsi rajamine puidu ja laastu ladestamiseks)” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

44. Narva Linnavalitsuse 22.02.2012. a korralduse nr 146-k muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 22.02.2012. a korralduse nr 146-k
„Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 91 territooriumile avatud platsi rajamine puidu ja laastu ladestamiseks)” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

45. Projekteerimistingimuste määramine (Rakvere tn 39 majandushoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

46. Projekteerimistingimuste määramine (26. Juuli tn 4 kinnistul asuvate hoonete ehitisregistrikoodiga 118010522 ja 118010523 lammutamine, territooriumi heakorrastamine ning piirde rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

47. Projekteerimistingimuste määramine (Paul Kerese tn 20 hoone katusekatte rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

48. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 28 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

49. Projekteerimistingimuste määramine (Uusküla tn 9 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

50. Projekteerimistingimuste määramine (Sepa tn 3 korterelamu katusekatte ja fassaadide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

51. Projekteerimistingimuste määramine (A. Puškini tn 2 - 24 eluruumi rekonstrueerimine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

52. Projekteerimistingimuste määramine (Karja tn 5 hoone eluruumide 5 ja 6 rekonstrueerimine ja ühendamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

53. Projekteerimistingimuste määramine Okka tn 606

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Okka tn 606 aiamaja, kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 383-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

54. Kohanime määramine (Koorikool)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

55. Ehituslubade väljastamine Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kreenholmi tänav lõikudel 6 ja 7 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
2. M. Maslovi tänaval, Haigla tn 5, Joala tn 18, Spordi tänaval, Kreenholmi tänav lõigul 7, Joala tänav lõigul 4 kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
3. Kreenholmi tänav lõigul 7 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. Kreenholmi tänav lõikudel 5, 6 ja 7 külmaveetorustiku rekonstrueerimiseks;
5. M. Maslovi tänaval, Haigla tn 1, Spordi tänaval, Joala tn 18, Joala tänav lõigul 4, Joala tn 17, Joala tn 23a/23b/23c, Joala tn 17a, Kreenholmi tänav lõigul 7 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
6. Kulgu tänav lõigul 1, Staadioni tänaval, Kreenholmi tänav lõigul 7 sademevee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks;
7. Kulgu tänav lõigul 1 külmaveetorustiku rekonstrueerimiseks;
8. Kreenholmi tänav lõikudel 5 ja 6 sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
9. Hariduse tänaval sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
10. Rakvere tänava lõikudel 3, 4 ja 5, Rakvere tn 32, 34, 36, 38 ja 40a, Kevade tn 11, Hariduse tn 11 ja 30 kanalisatsioonitorustiku K1044 rekonstrueerimiseks;
11. Kangelaste prospekt lõikudel 2, 3 ja 4, Rahu tänava lõigul 6, Rahu tn 41, 38e, 38f, 40b, 61 ja 49, Pähklimäe tänav lõigul 1 ning Heitveepuhastusjaamal kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
12. Puškini tänava lõigul4, Aleksander Puškini tänava lõikudel 5, 6 ja 7, Rakvere tänava lõigul 3, Rahu tn 41, 49 ja 61 ning Heitveepuhastusjaamal külmaveetorustiku ehitamiseks;
13. Paul Kerese väljakul, Puškini tänav lõigul 4, Hariduse tänava lõigul 3, Lavretsovi tänaval, Vestervalli tänava lõigul 2; A. Puškini tn 21, Tallinna mnt 3 külmaveetorustiku V 1037 rekonstrueerimiseks;
14. Kulgu tänav lõigul 1, Kulgu tn 1, Joala tänav lõikudel 3, 4 ja 5, Kreenholmi tänav lõigul 7, Joala tn 23a/23b/23c külmaveetorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

56. Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamine või väljastamisest keeldumine (Kivilille tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Nõustuda ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

57. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine (Pikk tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
1.Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

58. Ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Põhja 111 aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
1.Nõustuda ehitusloa väljastamisega
2. Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

59. Ehituslubade väljastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Vana-Joala tee 4 kinnistul asuva 330 kV õhuliini masti asendamiseks;
2. Hariduse tn 22 naturaalmuruga jalgpalliväljaku, tribüünide, tenniseväljakute ning sõidutee ehitamiseks;
3. Karja tn 6c hoone ruumide rekonstrueerimiseks haiglavälise arstiabi osutamiseks;
4. Tallinna mnt 38 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks;
5. Vitamiini tn 9 aiamaja püstitamiseks;
6. Igor Grafovi tn 9 korteri nr 17 rekonstrueerimiseks;
7. Võidu pr 15 mitteeluruumi M6 ühendamiseks mitteeluruumiga M5 ja rekonstrueerimiseks tööstuskaupade kaupluseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

60. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada kasutusluba Ööbiku tn 36 ehitatud aiamajale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

61. Kasutusloa väljastamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Väljastada Peetri platsil asuvale kioskile kasutusluba tähtajaga kuni 31.12.2012.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

62. Kirjalike nõusolekute andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

1. Kivilille tn 4 piirdeaia püstitamiseks;
2. Sõstra tn 9 piirdeaia püstitamiseks;
3. Päikese tn 21 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

63. Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Kuuseke

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

64. Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Väikevend

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

65. Narva Päevade 2012 ürituste piletihindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

66. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

67. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

68. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Lille tn 3 ja Lille tn 3a

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Lille tn 3 ja Lille tn 3a
SISALDAB ISIKUANDMEID

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

69. Avaliku ürituse „TWELVE ” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012

70. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Transservis-N
nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2012